KOD, DO KTÓREGO ZAPISU UŻYWA SIĘ DWÓCH LICZB (WARTOŚCI): 0 LUB 1 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOD DWÓJKOWY to:

kod, do którego zapisu używa się dwóch liczb (wartości): 0 lub 1 (na 11 lit.)KOD DWUWARTOŚCIOWY to:

kod, do którego zapisu używa się dwóch liczb (wartości): 0 lub 1 (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOD, DO KTÓREGO ZAPISU UŻYWA SIĘ DWÓCH LICZB (WARTOŚCI): 0 LUB 1". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.761

TEMPERATURA MROZU, MALUCZKOŚĆ, LODOWICA, SAMOWOLNOŚĆ, IDEACJA, DENATURACJA BIAŁKA, SYMETRIA, TOPIEL, PELA, AFERA, INŻYNIERIA CHEMICZNA, OMNIBUS, JAPOŃSKOŚĆ, JAGLANKA, INSTALACJA, KROTON, USTNOŚĆ, LAND, SZYDLARZ, WYWROTNOŚĆ, KSYLOFON, MAPA TEMATYCZNA, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, WESTFALKA, FANDANGO, RYCERZ ROZBÓJNIK, NAKŁADKA, PRAWO FIZYKI, KORNIJSKI, GOŁĄBKA, FECJAŁ, OLEJOWIEC, BATALIA, PIEPRZÓWKA, ELITA, HALA, OKRES ZALICZALNY, SYNTAKTYK, BINARNOŚĆ, KLON, OLIGOMER, SZCZEPIONKA WŁASNA, CERAMIKA SZNUROWA, ZYSK REZYDUALNY, KIT, EROZJA WĄWOZOWA, PAMIĘĆ, POWIEŚĆ BRUKOWA, RELACJA, ANASTYLOZA, ŁUK TRIUMFALNY, PŁYN SUROWICZY, LICZARKA BANKNOTÓW, SZALE, WIERTNIK, KOŻUSZYSKO, ŚWIĄTYNIA, MASELNICZKA, ROZDŹWIĘK, CZAKRAM, TENOR, USTNOŚĆ, SZKARŁUPIEŃ, ZIARENKOWIEC, KLUCZ KODOWY, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, DRYBLING, KANCELARYZM, PRELIMINARIUM POKOJOWE, POŁOŻNICA, MANIERKA, GAR, FUTURE SIMPLE, KAPOK, MANTY, DEKRETACJA, KRÓCICA, PYLON, WYPEŁNIENIE, UDERZENIE, PŁYWACZEK, ŁYK, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, KORZENIE, KUKUŁCZE JAJO, BEZSTRONNOŚĆ, BEKHEND, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, POLARYZACJA JONOWA, ANTYIMPERIALISTA, NATRYSK, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, MATERIAŁ, BANAT, ODSZCZEPIEŃSTWO, USTNIK, SEZONOWIEC, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, FAWORYT, EPITET, LUDWIK, RZUT OSOBISTY, PACAN, SINGIEL, GEN WĘDRUJĄCY, KPINA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, ROZDZIAŁKA, APEKS, GNIAZDO PROCESOROWE, PUKLERZ, OPRYSZCZKA, BANDYTYZM, ICHTIOFAUNA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, BIMETAL, SCENARIUSZ, DIASYSTEM, STOŻEK WULKANICZNY, FAST FOOD, KOŁKOWNICA, WYROŚL, CMENTARZ GRZEBALNY, POWŁOKA, FAZA KRYZYSU, KAMICA, APRETURA, LURA, GANC POMADA, PLAMA, MATEMATYK, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, KARMELEK, PUCHAR, BRYGANTYNA, GAMBIT, BINDA, OSKARD, BUFFETING, ŻABA SZTYLETOWATA, KAWA ZBOŻOWA, PLAFON, TACHION, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, KICHA, MAREMMANO, PIWONIA, MANTYLA, WYSTRÓJ, WIEŚ, TFILIN, GRONO, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, CYKL OWULACYJNY, RETROGRADACJA, GRYPS, KUPON, SZYJA, DOKTOR, TOKARKA KARUZELOWA, OTĘPIENIE, PAPIEROCH, IWAN, KORZYSTNOŚĆ, SŁOWNIK, KĄDZIEL, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, KRZYŻAK ROGATY, CHONDRYT WĘGLISTY, DOMIAR PROSTOKĄTNY, MAMUT WŁAŚCIWY, KWADRATURA, JAZDA, KUNA, GRAFOLOGIA, ARTERIA, TEREN ZIELENI, ROSYJSKOŚĆ, IRRADIACJA, AKTYWA, MATRYKUŁA, KAJMAKAM, BECZUŁKA, MLECZ, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, CIELENIE LODOWCA, SUMATOR, BADACZ, KOSZYK, TERCJA, PRÓCHNICZEK, RAMIĘ, ANTYKOAGULANT, ALERGEN POKARMOWY, POZYCJA BALETOWA, RIGAUDON, SUMA GAUSSA, ZAPAŚNICTWO, DOBYTEK, EKOGROSZEK, WINA UMYŚLNA, JĘZYK BRETOŃSKI, SIKWIAKI, SYROPEK, SEN, ANTECEDENCJA, RAJTARIA, A0, BLOK, ALFA-BLOKER, KLEJOWNIA, WOLNY, WEKTOR JEDNOSTKOWY, FILTR, PRANKO, MIKROGRAFIA, DOWÓD, ALMANACH, SKARB, ANTENA SATELITARNA, ANGIELKI, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, LICZEBNIK, ŁUK, BOSCH, SZKŁO JENAJSKIE, EGO, BECZKA Z PROCHEM, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, TATRA, STREFA PODMIEJSKA, LIZ, MONOPOL, WSPÓŁRZĄDCA, SMUŻKA, IMPEDYMENTA, ZEFIR, MACZUGA, HIPPIS, OBOWIĄZEK SZKOLNY, ŚMIECISKO, REAKCJA SPRAWCZA, CIEK, HIPERATOM, KRATKA ŚCIEKOWA, STRĄGA, HISPANO, REGULARNOŚĆ, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, DWUSTRONNOŚĆ, POSTAĆ BIBLIJNA, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, WYBRANKA, CHRYZMO, GRZEBIEŃ, ŻÓŁW ZIELONY, FROTKA, SEITAN, ROZSTRZAŁ, ANUCZIN, KAPLIN, NEUROPATIA, BŁONA MIĘŚNIOWA, WIRTUOZERIA, GYMKHANA, MUZYKA, DZIECKO ULICY, RELACJA SYMETRYCZNA, ALIT, GEODEZJA, MOSTOWNICZY, CHROMOSOM FILADELFIA, KALINA, LOT, KWESTURA, RĘBNIA ZUPEŁNA, ROBOTA, DWUBÓJ KLASYCZNY, PROKARIONT, TREPY, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, LEISZMANIOZA TRZEWNA, PODKŁADKA, ETER, SKÓRZAK, SMAR MASZYNOWY, CZASOWNIK PRZECHODNI PODWÓJNIE, CASTING, PIERWSZY PLAN, CHWYTNIK, INICJATYWNOŚĆ, SYNTETYK, PANNUS, AUGUR, WIDMO SYGNAŁU, LASKOWANIE, ANSAMBL, STYL CASUALOWY, OKRZYK, ?BAGIETA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.761 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOD, DO KTÓREGO ZAPISU UŻYWA SIĘ DWÓCH LICZB (WARTOŚCI): 0 LUB 1 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KOD, DO KTÓREGO ZAPISU UŻYWA SIĘ DWÓCH LICZB (WARTOŚCI): 0 LUB 1
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOD DWÓJKOWY kod, do którego zapisu używa się dwóch liczb (wartości): 0 lub 1 (na 11 lit.)
KOD DWUWARTOŚCIOWY kod, do którego zapisu używa się dwóch liczb (wartości): 0 lub 1 (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOD DWÓJKOWY
kod, do którego zapisu używa się dwóch liczb (wartości): 0 lub 1 (na 11 lit.).
KOD DWUWARTOŚCIOWY
kod, do którego zapisu używa się dwóch liczb (wartości): 0 lub 1 (na 17 lit.).

Oprócz KOD, DO KTÓREGO ZAPISU UŻYWA SIĘ DWÓCH LICZB (WARTOŚCI): 0 LUB 1 sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - KOD, DO KTÓREGO ZAPISU UŻYWA SIĘ DWÓCH LICZB (WARTOŚCI): 0 LUB 1. Dodaj komentarz

1+4 =

Poleć nas znajomym:

x