STROFA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH WERSÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYSTYCH to:

strofa, składająca się z dwóch wersów (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DYSTYCH

DYSTYCH to:

najkrótszy utwór wierszowany; składa się dwóch wersów i zazwyczaj ma charakter sentencji lub fraszki (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STROFA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH WERSÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.890

ZDWOJENIE RDZENIA, BROMOLEJ, CIĄŻA JAJOWODOWA, HÄNDEL, ROZTROPEK, FLISAK, KONSERWARNIA, KAZUISTA, KLEJ, BOLERO, MAN, SZPECIELOWATE, PODWÓJNA HELISA, KOMPLEKS PSZENNY, USZTYWNIACZ, JAMA OTRZEWNA, PLEUSTOFIT, APOGEUM, DRWINA, SPOŁECZNA KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, GOŁOLEDŹ, UCZEŃ, POKUTA, ZATYKANIE USZU, RADIANT, SKARANIE BOSKIE, ARACHNOLOGIA, KONTAKT, NAUKA ŚCISŁA, STATYK, KONDENSATOR DOSTROJCZY, STADION, MIĘTA, GNIAZDO PROCESOROWE, ŚWISTUŁA, SEGMENTACJA, GLINKA KAOLINOWA, RÓŻNOPAZURKOWCE, DYFUZOR, OŻYNA, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, MIKROFON LASEROWY, CZTEROSUW, ŁAMANY DACH POLSKI, ŚLEDZIOPODOBNE, PIASEK BĄBLOWCOWY, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, PALARNIA, KROK, ANATOMIA WARSTWOWA, NEANDERTALCZYK, PRESTIŻ, KANALIK NERKOWY, PRĄD STAŁY, GRYMAŚNICA, UNISONO, TEATR MUZYCZNY, PARTER OGRODOWY, SZEPT, JEJMOŚĆ, CHOROLOG, TWIERDZENIE, PENETRACJA GENU, INWENTARZ ŻYWY, NAPAD, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, RYBY MORSKIE, JĘZYK GURAGE, DIASTOLE, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, KOPIAŁ, DERMATOLOGIA, KONWERGENCJA, DYSRUPCJA, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, CHUTLIWOŚĆ, RUCH, HEBRA, LINGWISTYKA STOSOWANA, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, ZEGAR ATOMOWY, SŁOWACYSTYKA, RYCERZ, ZŁÓG, RYBY ŁAWICOWE, ODĘCIE, BUCHTA, ODNIESIENIE, MORESKA, JĘZYK WOGULSKI, CUDOTWÓRCA, BONGOSY, BOHATER, PROTOHISTORIA, POJAZD KOSMICZNY, PISTACJA TERPENTYNOWA, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, ILOCZAS, HIPOPOTAM, MUZYKA KONKRETNA, DZIADZIENIE, ZWYCZAJ LUDOWY, WAHACZ WZDŁUŻNY, MIESZKALNOŚĆ, KASZUBSKOŚĆ, SEANS, FILOLOGIA ANGIELSKA, KANGUR, HISTOLOGIA, KOPROFAG, POJAZD LATAJĄCY, PADOK, GLIZA, SZABLA, ARDEN, PIZOID, PRZYCZEPNOŚĆ, YGGDRASIL, NEBIWOLOL, CYLINDEREK, WALIDACJA, EFEKT ZATŁOCZENIA, SUWNICA, KOZIOROŻEC, NASADA, OSKARŻENIE, ANTECEDENCJA, PONCZ, KOTEWKA, PINGWIN BIAŁOOKI, RENESANSOWOŚĆ, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, ANALITYCZKA, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, KATEGORIA OPEN, PROBLEMISTYKA, LALKARSTWO, ŁAŃCUCH, ELEKTROMEDYCYNA, DWUSETKA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, LIGOWIEC, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, MISKA SEDESOWA, ŚWIATŁO ZIELONE, AUTOKRATYCZNOŚĆ, POWSTANIE LISTOPADOWE, PRZEKŁADACZ, WRZAWA, BRONTOZAUR, JĘZYK GALICYJSKI, FIRMAMENT, PROLEK, NERD, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, CHARLES, PŁAZAKOWATE, SPRĘŻYSTOŚĆ, POLEROWACZ, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, HYBRYDA, FEMTOCHEMIA, TACZANKA, CZAS PRZYSZŁY ZŁOŻONY, PLURALISTA, CHOROBA THOMSENA, KOREK, KAMORRA, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, GZY, DROŻNOŚĆ, FOTOKSIĄŻKA, TEORIA GRAFÓW, RAKI, SKORPIONY, MOTOR, FIZYKA TEORETYCZNA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, ATAWIZM, ANOMALIA PELGERA-HUETA, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, WYSYP, GRUPA, REDOWA, KONWOJER, KLEJONKA, WYŻYNY, ŁUSKA, MIECZ DŁUGI, WINDA, PŁUG, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, ORNITOLOG, TANATOPSYCHOLOGIA, ŚMIAŁOŚĆ, KIEROWNIK MUZYCZNY, MEDYCYNA RATUNKOWA, SIEWKA, PĄK, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, EKSTERNISTA, FOTOGRAFIA LOTNICZA, ODNÓŻA, ROZWIDLACZ, ROZKŁAD, MUZYKA KLASYCZNA, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, EN GRISAILLE, GRZYB, MARSZAND, LOGIKA FORMALNA, NIEUNIKNIONOŚĆ, PRZYLEPKA, DAUMONT, ASOCJATYWNOŚĆ, FLASZKA, DYWIZJA, WYCHOWANKA, IMMUNOFLUORESCENCJA, RYCERZ ROZBÓJNIK, PRZEPITKA, KECZUA, GRUPA WSPARCIA, INTERGLACJAŁ, LINIA PRZEMIANY, RETROGRADACJA, RAMA, PRĄD GALWANICZNY, RYZYKO KREDYTOWE, STAROŻYTNICTWO, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, POJAZD LĄDOWY, BAT, DZIURAWY WOREK, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, PEDOSFERA, OBIEKTYWNOŚĆ, CETOLOGIA, OWOC, ZAPOJA, DESIGNERKA, FICTIO PERSONAE, WYKONANIE, MASTYGONEMA, 1,4-BENZOCHINON, GANGSTERSTWO, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, BOSTON, DRINK-BAR, PALMA KRÓLEWSKA, FIŃSKI, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, ASTROBOTANIKA, KURATOR SZTUKI, ZGNICIE, HORMON ANTYMILLEROWSKI, EDYKUŁ, HIPERTEKST, HARMONIJKA, INTERNACJONAŁ, ZACHOWANIE, UKŁAD PIASECKIEGO, LUNETA, AMBULATORIUM, ŚLISKOŚĆ, SKARPETKA, SAMOTRZASK, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, EPICYKL, WSCHÓD, MEMFIS, CHARLES, SIATKA, PREPARAT CHEMICZNY, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, TRANSPOZYCJA, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, KRÓLEWICZĄTKO, PERŁOZ, WYRÓB CUKIERNICZY, HIPNOTYK, PASIECZYSKO, SYLWA, OŚWIETLENIOWIEC, UŻYTEK, WALENTYNKA, PÓŁROCZNIK, ŁĘG JESIONOWY, HEKSAGRAM, TRUFLA, PUDŁO, SZARA MYSZKA, WIEK ROZRODCZY, NAGONASIENNE, BALKONIK, BLASZKA, OCZKO, PAPILOTEK, ?RELING.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.890 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STROFA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH WERSÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STROFA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH WERSÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYSTYCH strofa, składająca się z dwóch wersów (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYSTYCH
strofa, składająca się z dwóch wersów (na 7 lit.).

Oprócz STROFA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH WERSÓW sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - STROFA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH WERSÓW. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast