SILNIK, W KTÓRYM NIE MA POŁĄCZENIA MIĘDZY POWIETRZEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ WEWNĄTRZ SILNIKA A POWIETRZEM ZEWNĘTRZNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SILNIK ZAMKNIĘTY to:

silnik, w którym nie ma połączenia między powietrzem znajdującym się wewnątrz silnika a powietrzem zewnętrznym (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SILNIK, W KTÓRYM NIE MA POŁĄCZENIA MIĘDZY POWIETRZEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ WEWNĄTRZ SILNIKA A POWIETRZEM ZEWNĘTRZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.514

HEL, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, GOTOWOŚĆ, SUBIEKTYWISTA, BOLA, TURBINA GAZOWA, DZIEŻKA, WESTERN, STRZEMIĄCZKO, CIEMNIA, ZAUROZUCH, KARWING, EWKA, POLSKI, ZASADA D'ALEMBERTA, PRZEWIĄZKA, MIKROCHIRURGIA, KARMA, POWSTRZYMANIE, INFA, SPICIE SIĘ NA UMÓR, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, LATAWIEC, POWIEŚCIOPISARZ, LAMPKA WIECZYSTA, PIAST, CIĄGNIK, PRZYSPIESZENIE FERMIEGO, SPÓŁKA, KRÓLICZARNIA, OBRONA SKANDYNAWSKA, ŚCIANKA DZIAŁOWA, WOJSKA INŻYNIERYJNE, PALEOTERIOLOGIA, CZYSZCZARNIA, AKTUALIZM, FAJCZARNIA, BEZGRANICZE, NORMA REAKCJI, MEDIATEKA, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, POJAWIENIE SIĘ, FIGHTER, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, FILOLOGIA ORIENTALNA, OGNIWO MOKRE, WYDMIKUFEL, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, MIESZALNOŚĆ, ZAWAŁ, OCZYSZCZALNIK, OŚCIEŻNICA, GESTALT, PRZYWODZICIEL WIELKI, PRÓG WYBORCZY, PORZĄDEK LINIOWY, PRINCESKA, EPILEPTOLOGIA, ZAMSZ, MASZYNOWNIA, EROZJA WSTECZNA, CZEPLIWOŚĆ, GAZ ZAMKNIĘTY, LEPIARKOWATE, RURKOZĘBNE, WALKA, UTYK, PARGAMIN, GURT, MIESZKANIE KOMUNALNE, EPILEPTOLOG, KONWENT, ARTYSTA, STACJA KOPULACYJNA, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, SUDAN, ARPEGGIO, EPIMER, PARALAKSA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, ŁONO, TARCIE, PSYCHOFARMAKOLOGIA, GLIKOL, BŁĄD FORMALNY, CHŁOPCZYCA, SEZON, RESZTKA, LAMPA KARBIDOWA, CUKRZYK, KOMORA PŁYWAKOWA, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, LB, PILAR, HANIEBNOŚĆ, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, PAPILOTEK, BESTIA, FTYZJATRIA, MISKA, EFEKT LOTOSU, PASTISZ, WOREK TRZEWIOWY, OKNO KROSNOWE, BASEN, KRZYŻMO, WRZENIE, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, PASEK, CZARNA DZIURA, JAROSZ, KOMPRESJA IMPULSÓW, RUCH, URODA, DEKORATOR WNĘTRZ, AGAMIA, ASPIRYNA, POKÓJ, ANOMALIA MAGNETYCZNA, LUKI, OCZYSZCZALNIK, SILNIK OBCOWZBUDNY, MIERNOŚĆ, ŚLIZGACZ, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, METALOGIKA, WESTERN, KUBEŁ, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, POMIDOR, OŻYNA, PORYK, KANTORIA, WARSTWA ŚCIERALNA, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, CHMIELNICCZYZNA, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, FERMA, KANAŁ, JAJKO PO FRANCUSKU, KAWIARKA, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, KASZUBSKI, PIŁKARZYKI, WAGA MIEJSKA, DIDŻEJ, PROMIEŃ, POZER, JÓZEK, TERAPIA STRUKTURALNA, GÓRKA, BIURKO, TARTAN, CHAŁTURSZCZYK, GASTRONOM, JEZIORO MEZOTROFICZNE, BRACTWO KURKOWE, MROK, ADAPTOWANIE SIĘ, SEPTYMOLA, WSTRZYMANIE, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, AUDYTORIUM, SPAWACZ, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, MONTANISTA, NIMFAJON, OGÓREK, LOKATA RENTIERSKA, ZŁO KONIECZNE, REWOLWER, TANATOPSYCHOLOGIA, JAWAJSKI, KOŃ FIŃSKI, SILNIK RAKIETOWY, ZJAWISKO FARADAYA, RÓG, SOMATYZACJA, SORABISTYKA, JEZIORO RAMIENICOWE, KIKUTNICE, PACZKA, ZGROMADZENIE CZYNNE, MIKROTECHNOLOGIA, ADLER, DZIEŃ, WEDYZM, OGNIWO SREBROWE, ŁOŻE BOLEŚCI, SAŁATA, BYSTROŚĆ, SALA, FALA ODBITA, OTWORZENIE DUSZY, HÄNDEL, BAKARAT, WEGETARIANIZM, RARYTASIK, METABOLIT WTÓRNY, STREETWORKER, BIURO ŁĄCZNIKOWE, ZALEŻNOŚĆ, SZCZOTECZKA, POBRATYMSTWO, WALCOWNIA ZIMNA, SUBTELNOŚĆ, BORSUK, KAPLICA PRZYCMENTARNA, BANDEROLA, ERGONOMIA, HALLOWEEN, NIENARUSZALNOŚĆ, PROTEKCJONIZM, BANOWINA, FORMACJA ROŚLINNA, KARATE, FIRMA ZWROTOWA, OSMOZA, MYŚLIWY, EPIMYTHION, PIKOMETR, BIAŁE NOCE, BASEN, TOTEM, DROGA KOLEJOWA, SKWAPLIWOŚĆ, DESKRYPCJA OKREŚLONA, ASOCJACJA GWIAZD, REPUBLIKA FEDERALNA, KAMERTON, KIR, NARCIARZ DOWOLNY, TURBINA, POLONEZ, NAUKI O POZNANIU, TRZEŹWOŚĆ, JĘZYK BRETOŃSKI, KENOZOIK, GAZPACHO, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, PRAWO MIĘDZYNARODOWE, PRAWO, CHARAKTERYSTYKA, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, TANCERKA BRZUCHA, SAMORÓBKA, EKSKLUZYWIZM, NEOTENIA, MEANDER, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, KLARK, RODZEŃSTWO SYJAMSKIE, OSTRONOS, NIESPRAWNOŚĆ, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, PERSONA, SHONEN-AI, WESOŁE MIASTECZKO, KRYPTODEPRESJA, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, FISZBINOWCE, WYRĘB, POMPA GŁĘBINOWA, NIEJEDNORODNOŚĆ, ASOCJACJA GWIAZDOWA, NIEKLAROWNOŚĆ, TANY, NADBUDÓWKA, MERMOZ, CIĄGOTY, SZCZERBA, ŻMIJA, LEGISLATYWA, PODLIZUCH, OBRĘB EWIDENCYJNY, KANAŁ, MUNSZTUK, EFEKT PRIMAKOFFA, KLATKOWIEC, ORGIA, CHRUPKOŚĆ, SZEŚĆDZIESIĄTKA, KOLEKTURA, OKRUCH, NOUMENON, BEZPOSTACIOWOŚĆ, ASOCJACJA, WYWÓZ, CYKLOTYMIK, TEMAT, ROLADA, POTENCJAŁ ZETA, ŻAKINADA, MŁAK, PRZEPITA, OFIERSKI, CZEKOLADA MLECZNA, WIATRAK, REGESTRATOR, ?EKSMĄŻ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.514 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SILNIK, W KTÓRYM NIE MA POŁĄCZENIA MIĘDZY POWIETRZEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ WEWNĄTRZ SILNIKA A POWIETRZEM ZEWNĘTRZNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SILNIK, W KTÓRYM NIE MA POŁĄCZENIA MIĘDZY POWIETRZEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ WEWNĄTRZ SILNIKA A POWIETRZEM ZEWNĘTRZNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SILNIK ZAMKNIĘTY silnik, w którym nie ma połączenia między powietrzem znajdującym się wewnątrz silnika a powietrzem zewnętrznym (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SILNIK ZAMKNIĘTY
silnik, w którym nie ma połączenia między powietrzem znajdującym się wewnątrz silnika a powietrzem zewnętrznym (na 15 lit.).

Oprócz SILNIK, W KTÓRYM NIE MA POŁĄCZENIA MIĘDZY POWIETRZEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ WEWNĄTRZ SILNIKA A POWIETRZEM ZEWNĘTRZNYM sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - SILNIK, W KTÓRYM NIE MA POŁĄCZENIA MIĘDZY POWIETRZEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ WEWNĄTRZ SILNIKA A POWIETRZEM ZEWNĘTRZNYM. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x