URZĄDZENIE PRZEKAZUJĄCE SYGNAŁ NP. MIĘDZY PROCESOREM A PAMIĘCIĄ KOMPUTERA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KANAŁ to:

urządzenie przekazujące sygnał np. między procesorem a pamięcią komputera (na 5 lit.)MAGISTRALA to:

urządzenie przekazujące sygnał np. między procesorem a pamięcią komputera (na 10 lit.)SZYNA to:

urządzenie przekazujące sygnał np. między procesorem a pamięcią komputera (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KANAŁ

KANAŁ to:

ściek podziemny, murowany do odprowadzania nieczystości i deszczówki (na 5 lit.)KANAŁ to:

trudna sprawa, sytuacja (na 5 lit.)KANAŁ to:

rów prowadzący wodę np. w celu osuszenia lub nawodnienia jakiegoś terenu (na 5 lit.)KANAŁ to:

miejsce w garażu lub w warsztacie, w którym można łatwo, nie kładąc się, przyjrzeć się spodowi samochodu; często jest to dziura w ziemi, obniżenie posadzki, do której wchodzi mechanik (na 5 lit.)KANAŁ to:

przewód w murze, służący np. do wentylacji pomieszczeń (na 5 lit.)KANAŁ to:

sztuczne lub naturalne połączenie wód rozdzielonych lądem, droga wodna (na 5 lit.)KANAŁ to:

urządzenie przekazujące sygnał np. między procesorem a pamięcią komputera (na 5 lit.)KANAŁ to:

pewna struktura w organizmie, przestrzeń ograniczona przez różne struktury, w której coś się mieści (zwykle zawiera nerwy, naczynia chłonne, tętnicze lub żylne), przez którą zazwyczaj odbywa się transport czegoś (na 5 lit.)KANAŁ to:

w telekomunikacji: zespół środków umożliwiający przekazywanie sygnałów (na 5 lit.)KANAŁ to:

techniczne określenie przewodu w ściance elementu maszyny (na 5 lit.)KANAŁ to:

część sali widowiskowej, obniżenie między sceną a widownią, przeznaczone dla orkiestry (na 5 lit.)KANAŁ to:

sposób przekazywania informacji (na 5 lit.)KANAŁ to:

droga (często w postaci rury), którą transportowane są jakieś substancje (na 5 lit.)KANAŁ to:

sztuczny bieg wody (na 5 lit.)KANAŁ to:

przewód wykonany w ściance elementu maszyny (na 5 lit.)KANAŁ to:

w operach, teatrach muzycznych miejsce między sceną a widownią: dolna rampa, fosa orkiestrowa (na 5 lit.)KANAŁ to:

burzowy - pod ulicą (na 5 lit.)KANAŁ to:

Augustowski lub Panamski (na 5 lit.)KANAŁ to:

łączy dwie rzeki (na 5 lit.)KANAŁ to:

pasmo telewizyjne (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE PRZEKAZUJĄCE SYGNAŁ NP. MIĘDZY PROCESOREM A PAMIĘCIĄ KOMPUTERA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.139

BŁONA PŁAWNA, ALGARVE, PANEL ADMINISTRACYJNY, NADMUCH, SYGNAŁ, GŁĘBIA OSTROŚCI, PAMIĘĆ LOGICZNA, PRAWO OHMA, SPACJA, CRO-MAGNON, LENNICTWO, PONTON, ZAPPER, DWUKADŁUBOWIEC, BILANS PŁATNICZY, NAPIĘCIE, KĄT POZIOMY, SUBLIMATOR, LICZNIK GEIGERA, REAKCJA OSCYLACYJNA, FUNKCJA MIERZALNA, MONITOR BRAJLOWSKI, BIEŻNIK, DOS, UCHYB USTALONY, AZYMUT, CIAŁO SUBTELNE, PAMIĘĆ ULOTNA, WOREK SPOJÓWKOWY, TARA, WIENIEC, PRZEKAŹNIK, KOSZULKA WODNA, KATAPULTA, URZĄDZENIE RADIOWE, ANTRESOLA, GATUNEK AMFIDROMICZNY, OGNIWO, WYŁAPYWACZ, ADAPTER, POKŁAD, SONOMETR, POMPA WTRYSKOWA, MIESZARKA, EKSTENDER, ŚCIANA OGNIOWA, KRYSTALOFIZYKA, RADIO, APPALOOSA, CERES, FUGA, CHORĄŻY, WIERSZ, BUŁCZARKA, OŚWIETLACZ, MECHANIKA, ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY, TARCZA NIPKOWA, EMPETRÓJKA, ROZSTAW PRZYLĄDKOWY, OKSYGENATOR, PĘDNIK, ELEKTROLIZER, ŁAZIK, LINIA TELEFONICZNA, ARMATKA WODNA, BACZKA, LAMPA BŁYSKOWA, KIERZYNKA, UKRAINA NADDNIEPRZAŃSKA, ZAPALNIK UDERZENIOWY, PRZEWÓD, FILTR, KŁODNICA, STRONA, ASTEROIDA, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, ANIOŁ, WETTER, WSTAWKA, ZAMEK, DOKŁADNOŚĆ, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, UPUST, NIEZGODA, KANAŁ, KOMPAKTOR, PODGRZEWACZ, OPÓR ELEKTRYCZNY, SONAR, LICZARKA BANKNOTÓW, ROK GWIAZDOWY, HELIOMETR, SPIROMETR, MAGIEL, SKANER, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, SIEŃ, FIZYKA WIELKICH ENERGII, GŁADZIK, OLEJ BANKUL, GRAMOFON, WIDEOKAMERA, BEZPIECZNIK NASTAWNY, LISTWA, LUZ, DROGA, ZEGAR SZACHOWY, ALARM LOTNICZY, ODBÓJ, KLAPS, UBYTEK, PRZEGLĄDARKA, KARMNIK AUTOMATYCZNY, MIESZEK, USTKA, KIBELEK, KATEGORIA HOMOTOPIJNA, JĘZYK GYYZ, MASZYNA DYDAKTYCZNA, INTERAKCJONISTA, KONŻUKATOR, WENTYL, TELEWIZJA ŚNIADANIOWA, KANAŁ, KUCHNIA, STRUKTURA SIECIOWA, SZPARNICOWATE, TORRES, KRYSTALOCHEMIA, KABOTAŻ, TEOLOGIA WYZWOLENIA, KLIKER, ZBIEŻNOŚĆ POŁUDNIKÓW, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, KABINA, STAŁA CZASOWA, UCHWYT SPAWALNICZY, STAROISLANDZKI, STĘPA, TRENAŻER, HAMULEC SZCZĘKOWY, BIEŻNIA, PAS ROZDZIELCZY, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, LICZARKA, ŁĄCZNIK, ZNAK NAWIGACYJNY, PRZEKSZTAŁCENIE LINIOWE, TERMOTRANSFER, PLATFORMA WIERTNICZA, SYGNALIZATOR, WENTYL, UCIĄG, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, LÓD FIRNOWY, URZĄDZENIE POMIAROWE, KLAPS, BIOZA, UMYWALNIA, INSTALACJA, BALKONIK, REAKTOR, NOŚNIK, TURBINA WIATROWA, EFEKT OLIVERY-TANZIEGO, TRANSPORTER, DOMINIUM BRYTYJSKIE, WYKRYWACZ KŁAMSTWA, PUNKT LANZA, ŁADOWNIK, RUCH BEZWIZOWY, ADAPTER, OKTANT, MIKROFON LASEROWY, SANIE, NORMA OPERATOROWA, BOOT, GEOBOTANIKA, KĄT, MACEDONIA, KIERAT, SĄD KOLEŻEŃSKI, TRĄBKA EUSTACHIUSZA, GURT, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, MAPA GENETYCZNA, KOCIOŁ PAROWY, OKAP, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, SAWANT, KONTYNGENCJA, SYSTEM, MINUTNIK, ARYTMOMETR, PALNIK, ENEOLIT, WARSTWA ABSTRAKCJI SPRZĘTOWEJ, SZPARKA, ALKEN, GEEZ, PRACA, WIBRATOR, SONDA, KANAŁ, MŁYN ZBOŻOWY, LAMPA ŁUKOWA, SPŁUKIWACZ, TWARDY RESET, WYCIĄGARKA, ORLEŃ KALIFORNIJSKI, MIDI, POŁUDNIOWY ZACHÓD, NAWIGATOR, MERMOZ, KOŁYSKA, DETONATOR, LEWADA, WĘŻOWNIK, JĘZYKI DARDYJSKIE, SEMAFOR, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY RAMIENIA, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, LOGIKA ZDAŃ, OSŁABIACZ PODRZUTU, DOMINACJA NIEPEŁNA, OLĘDER, SPRZĘG, CIEPŁOŚĆ, FASKA, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, RÓG MGŁOWY, STAN KRYTYCZNY, STOSUNEK PRAWNY, LAMPA ELEKTRONOWA, WŁĄCZNIK, GŁOWICA, ADAPTER CUMOWNICZY, POLAROGRAF, WYRZUTNIA, INTERFEJS SIECIOWY, KAMBIUM WASKULARNE, IPSOFON, TRZONKÓWKI, RYBOPŁAZ, MASZYNA ELEKTRYCZNA, POBUDKA, KANAŁ, PĘDNIK OKRĘTOWY, RYNEK WŁAŚCIWY, CZUJNIK CHEMICZNY, SEKSTA, KANAŁ KRĘGOWY, IMPLANT ŚLIMAKOWY, STARONORDYJSKI, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, KANAŁ, PIEKARNIK, DĘCIAK, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, HARD PORNO, PAPA, AKWAMANILA, SATELITA, UKŁAD MNOŻENIA, ANTENA POKOJOWA, KIERZNIA, MUTUALIZM, DŹWIG, KANAŁ, KWINTA, INTERWAŁ, ROK SYDERYCZNY, TYNKOWNICA, DŹWIGNICA, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, BABIA DUPA, KOALICYJKA, FUGA, PRZYRZĄD POMIAROWY, ARAGO, BUJAK, KIESZEŃ, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, WYCIĄG, ŻAK, ODWRACACZ CIĄGU, SĘKARKA, MONITOR, AREN, MAJAK, TWIERDZENIE COSINUSÓW, KOCIOŁ, MOŹDZIERZ KASZARSKI, DETEKTOR, POBUDKA, ?SONDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.139 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE PRZEKAZUJĄCE SYGNAŁ NP. MIĘDZY PROCESOREM A PAMIĘCIĄ KOMPUTERA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE PRZEKAZUJĄCE SYGNAŁ NP. MIĘDZY PROCESOREM A PAMIĘCIĄ KOMPUTERA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KANAŁ urządzenie przekazujące sygnał np. między procesorem a pamięcią komputera (na 5 lit.)
MAGISTRALA urządzenie przekazujące sygnał np. między procesorem a pamięcią komputera (na 10 lit.)
SZYNA urządzenie przekazujące sygnał np. między procesorem a pamięcią komputera (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KANAŁ
urządzenie przekazujące sygnał np. między procesorem a pamięcią komputera (na 5 lit.).
MAGISTRALA
urządzenie przekazujące sygnał np. między procesorem a pamięcią komputera (na 10 lit.).
SZYNA
urządzenie przekazujące sygnał np. między procesorem a pamięcią komputera (na 5 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE PRZEKAZUJĄCE SYGNAŁ NP. MIĘDZY PROCESOREM A PAMIĘCIĄ KOMPUTERA sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - URZĄDZENIE PRZEKAZUJĄCE SYGNAŁ NP. MIĘDZY PROCESOREM A PAMIĘCIĄ KOMPUTERA. Dodaj komentarz

4+9 =

Poleć nas znajomym:

x