SYSTEM POWIĄZAŃ PRODUKCYJNYCH, TECHNOLOGICZNYCH, HANDLOWYCH, FINANSOWYCH I INSTYTUCJONALNYCH MIĘDZY GOSPODARKAMI NARODOWYMI RÓŻNYCH KRAJÓW, NA RÓŻNYM POZIOMIE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO, WŁĄCZAJĄCY JE W OGÓLNOŚWIATOWY PROCES PRODUKCJI I WYMIANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GOSPODARKA ŚWIATOWA to:

system powiązań produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych i instytucjonalnych między gospodarkami narodowymi różnych krajów, na różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, włączający je w ogólnoświatowy proces produkcji i wymiany (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYSTEM POWIĄZAŃ PRODUKCYJNYCH, TECHNOLOGICZNYCH, HANDLOWYCH, FINANSOWYCH I INSTYTUCJONALNYCH MIĘDZY GOSPODARKAMI NARODOWYMI RÓŻNYCH KRAJÓW, NA RÓŻNYM POZIOMIE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO, WŁĄCZAJĄCY JE W OGÓLNOŚWIATOWY PROCES PRODUKCJI I WYMIANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.389

KOMITOLOGIA, RADIOZNACZNIK, PUŁK, KOMPOZYCJA OTWARTA, DWUKADŁUBOWIEC, HAITAŃSKI, KOCIA KOŁYSKA, WARKA, SYSTEM DYREKTORIATU, ĆWIERĆ, RURALIZACJA, KANALIZACJA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, PROCES EKONOMICZNY, GUARANA, PRZETRAWIANIE, PĘCHERZYK PŁUCNY, ANTYCYPACJA, JOGA, SZYNA, FITOHORMON, PORAŻENIE MÓZGOWE, SYSTEM JĘZYKOWY, ZAPIEKANKA, TRZON MACICY, MYŚLENIE, SATELITA TELEKOMUNIKACYJNY, REAKTOR JĄDROWY, PROCES EGZOGENICZNY, ROSTBEF, LIMOGES, KOSZMAR, PULSACJA, DIRK, MENISK WYPUKŁY, SAMOUZDRAWIANIE, CHEMIA, SUBSKRYPCJA, KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO, RÓŻNOPAZURKOWCE, RYBOPŁAZ, PROCES CHEMICZNY, ZAPALENIE TRZUSTKI, GAZ MIEJSKI, JĘZYK WEHIKULARNY, SEKULARYZACJA, TOTALIZM, RACHUNEK BANKOWY, GALWANOSTEGIA, KANIBALIZACJA, LEWANTYŃCZYK, PRĄD BŁĄDZĄCY, RÓG, DIEN, BOZA, PROWINCJONALIZM, OPSONINA, RZODKIEWKA, AREN, WTÓRNOGĘBOWCE, STAL DAMASCEŃSKA, JEOGRAFIA, BANK KOMERCYJNY, NERW MIĘDZYŻEBROWY, PÓŁNOCNY WSCHÓD, AKCENTUACJA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, WŁOSEK, HISTON ŁĄCZNIKOWY, GRADUAŁ, DRĘTWA, PĘDZENIE, DEZINSTALACJA, SALWINIOWCE, GALICKI, REAKCJA OSCYLACYJNA, PRZEMYSŁ, SATANISTKA, BALATA, EWOLUCJA, KOSZATNICZKA, FRYZ, WIENIEC, MULDA, SYSTEM KASTOWY, FUTRO, KATEGORIA HOMOTOPIJNA, NOŻYCE, DZIELENIE RYZYKA, WOREK SPOJÓWKOWY, BANK GENÓW, BOM, MOST, PROCES, AUTOMAT KOMÓRKOWY, TOKAJ, RÓWNOWAGA OGÓLNA, SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY, NAPROMIENNIK, PROCES, GEN PLEJOTROPOWY, AKOMODACJA, JĘZYK MALAJSKI, KRYL PÓŁNOCNY, ŁĘKOTKA, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, ARCHIWIZACJA, CHOROBA SANTAVUORIEGO-HALTII, ROZSTAW BOŚNIACKI, AUTOMAT, RYBA KOSTNA, CYKLOTYMIK, SARATI, TECHNOKRACJA, FERRYT, INTERLUDIUM, GALERIA, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, DEPOZYCJA, FIRN, ŁACINA, LODOWIEC PODGÓRSKI, SYSTEM INFORMATYCZNY, PSYCHOMANIPULACJA, DEFICYT CYKLICZNY, RATAN, METABOLIA, RÓJKA, METOPA, PLATYNOWA PŁYTA, UCIĄG, CZEPEK, PERFORMANCE, MONSUN, ADIDASEK, ROZDZIAŁKA, GRUCZOLAKORAK, WASALSTWO, KOLA, SKŁADANKA, SYSTEM DECYMALNY, POTENCJAŁ DYFUZYJNY, GEOGRAFIA, PANTOFAG, PLATFORMÓWKA, KONTROLA ZARZĄDCZA, GARDŁO, KONTRAKT WOJEWÓDZKI, GYYZ, BUŁKA BAROWA, PROCES MYŚLOWY, STAROANGIELSKI, REKOMPILACJA, TORSJA, STYLIZACJA, BREW, LUŻNIK, AUTOMORFIZM, WARTOŚĆ EKONOMICZNA, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, BARSZCZ BIAŁY, GRÓB CIAŁOPALNY, PIES MINIATUROWY, PAS ROZDZIELCZY, PALETYZACJA, WIETRZENIE MECHANICZNE, ROZTOCZE, INFLACJA AKADEMICKA, LEWANTYNKA, AUTODIAGNOZA, SOLIDARYZM SPOŁECZNY, WYDAJNOŚĆ PRACY, PRZEJŚCIE FAZOWE, SYSTEM POWIERNICZY, GORETEKS, ALZACJA, PISTOZAUR, SKŁADANKA, RAK KALIFORNIJSKI, YAKALO, LANDRYNKI, INTERSTYCJAŁ, MUR PODWALA, PROTEZA, ŚRODKI, FERMENTACJA METANOWA, URBANIZACJA, STRZELCY ALPEJSCY, OLEFINA, TWIERDZENIE MAYA, GOSPODARKA KOMUNALNA, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, KOGENERACJA, ZAKRES DYNAMIKI DŹWIĘKU, MATEMATYKA STOSOWANA, LITERATURA POWSZECHNA, PORT LOTNICZY, WIETRZENIE FIZYCZNE, UPADŁOŚĆ, NATRYSK, TETRARCHIA, MĄKA TORTOWA, KADŹ, SAMODESTRUKCJA, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, OBRONA CYWILNA, FERMENTACJA ANAEROBOWA, ANALIZA WSKAŹNIKOWA, TERCJA, SZATANIZM, REWOLUCJA, INTERKOM, ALKANNA, SOLIDARNOŚCIOWIEC, ASYMILACJA, LISTEK ZARODKOWY, PRĄTKI INNE NIŻ GRUŹLICZE, GOSPODARKA, POWIĄZANIE, DEKONTAMINACJA, FREGE, BABIA DUPA, WOJNA ŚWIATOWA, PROCES ODWRACALNY, RÓWNOLICZNOŚĆ, CZYNNIK TERATOGENNY, PIES SŁUŻBOWY, KADZIDŁO, SANEPID, BASEBALL, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, FETOPATIA CUKRZYCOWA, PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI, WEGETACJA, DEINSTALACJA, TRZONKÓWKI, ŚWINIA DOMOWA, UNION, SLALOM GIGANT, PROSTA POTĘGOWA, NAWA, STOP ŁOŻYSKOWY, MAPA HIPSOMETRYCZNA, WIKTYMIZACJA, OLEJ BANKUL, OKTAWA, PROCES STOCHASTYCZNY, EKLEKTYCZNOŚĆ, DŻINGEL, PRZEWÓD PRÓŻNIOWY, ABSOLUTYZACJA, KONTAKT, IRENISTA, NADBUDOWA, KAMICA, CENA DUMPINGOWA, TARSKI, ZAROBEK, TYP GOSPODARKI, WIELETA, RAMY FINANSOWE, RESYNTEZA, ŁUSZCZARNIA, KOSMOPOLITA, STOPIEŃ, KANAŁ, KANTOR, INDETERMINIZM, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, SZYSZKA, KONTRABANDA, WIDMO ROTACYJNE, WOS, MORAWSKI, ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY, AGREGACJA, PLEBISCYT, ANOMALIA MAGNETYCZNA, SODÓWKA, WIĄZANIE, ŁĄCZNIK, KARABINEK, SYSTEM PREZYDENCKI, AMPLIFIKACJA, DRZEWOSTAN JEDNOPIĘTROWY, DSS, ANUCZIN, SZPARNICOWATE, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, GŁOS DORADCZY, PRAWO MAJĄTKOWE, AGONIA, AGAR, OGNIWO, POZYCJA RYGLOWA, DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA, SYNANTROPIZACJA, TYPOLOGIA, SIEĆ CYTOKINOWA, ?SCHODY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.389 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYSTEM POWIĄZAŃ PRODUKCYJNYCH, TECHNOLOGICZNYCH, HANDLOWYCH, FINANSOWYCH I INSTYTUCJONALNYCH MIĘDZY GOSPODARKAMI NARODOWYMI RÓŻNYCH KRAJÓW, NA RÓŻNYM POZIOMIE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO, WŁĄCZAJĄCY JE W OGÓLNOŚWIATOWY PROCES PRODUKCJI I WYMIANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYSTEM POWIĄZAŃ PRODUKCYJNYCH, TECHNOLOGICZNYCH, HANDLOWYCH, FINANSOWYCH I INSTYTUCJONALNYCH MIĘDZY GOSPODARKAMI NARODOWYMI RÓŻNYCH KRAJÓW, NA RÓŻNYM POZIOMIE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO, WŁĄCZAJĄCY JE W OGÓLNOŚWIATOWY PROCES PRODUKCJI I WYMIANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GOSPODARKA ŚWIATOWA system powiązań produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych i instytucjonalnych między gospodarkami narodowymi różnych krajów, na różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, włączający je w ogólnoświatowy proces produkcji i wymiany (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GOSPODARKA ŚWIATOWA
system powiązań produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych i instytucjonalnych między gospodarkami narodowymi różnych krajów, na różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, włączający je w ogólnoświatowy proces produkcji i wymiany (na 18 lit.).

Oprócz SYSTEM POWIĄZAŃ PRODUKCYJNYCH, TECHNOLOGICZNYCH, HANDLOWYCH, FINANSOWYCH I INSTYTUCJONALNYCH MIĘDZY GOSPODARKAMI NARODOWYMI RÓŻNYCH KRAJÓW, NA RÓŻNYM POZIOMIE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO, WŁĄCZAJĄCY JE W OGÓLNOŚWIATOWY PROCES PRODUKCJI I WYMIANY sprawdź również:

przyrząd do akustycznego odczytywania pisma dla niewidomych ,
w przedrewolucyjnej Rosji najniższy stopień w kawalerii ,
każdy znak i każdy przedmiot w kształcie dwóch skrzyżowanych belek, kresek itp ,
sygnalizacyjny przyrząd na okręcie ,
Rhea pennata pennata - nominatywny podgatunek ptaka nielota wyróżniony w obrębie gatunku nandu plamiste (Rhea pennata); występuje na obszarze od Chile i południowej Argentyny aż do Ziemi Ognistej ,
skład asortymentu produkcji lub sprzedaży ,
wielkogłów potokowy, Platysternon megacephalum - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, jedyny przedstawiciel rodziny żółwi wielkogłowych; występuje w południowych Chinach, na Półwyspie Indochińskim oraz w Birmie ,
zwolennik epistemologizmu w filozofii ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
marka rodzimego telewizora ,
Amphidium lapponicum - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
wnioskowanie na podstawie domysłów ,
pola krzyżówki ,
wyodrębnianie się grup z całości społeczeństwa ,
powtarzający się element składowy maszyny, urządzenia ,
osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi ,
amerykańska marka samochodów osobowych, która obecnie należy do koncernu General Motors ,
koloidalny roztwór kauczuku naturalnego (lateks naturalny) lub syntetycznego (lateks syntetyczny) w substancji płynnej ,
w matematyce: struktura algebraiczna, która stanowi uogólnienie przestrzeni liniowej ,
to, że coś jest szkolne - elementarne, podstawowe, typowe ,
trzmiele i trzmielce, Bombini - plemię z rodziny pszczołowatych ,
pierwszeństwo, prymat, przewaga, wyższość ,
część świata z naszym krajem ,
cichy głos, słyszalny tylko z niewielkiego oddalenia ,
mężczyzna elegancki, dbający tylko o swój wygląd, poza tym nielubiany, próżniak ,
zegarek kieszonkowy (przypominający kształtem cebulę) ,
właścicielka domu publicznego ,
Tanita z gitarą ,
wróżenie ze źródła ,
waluta Belgii zastąpiona przez euro

Komentarze - SYSTEM POWIĄZAŃ PRODUKCYJNYCH, TECHNOLOGICZNYCH, HANDLOWYCH, FINANSOWYCH I INSTYTUCJONALNYCH MIĘDZY GOSPODARKAMI NARODOWYMI RÓŻNYCH KRAJÓW, NA RÓŻNYM POZIOMIE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO, WŁĄCZAJĄCY JE W OGÓLNOŚWIATOWY PROCES PRODUKCJI I WYMIANY. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast