W PARTII SZACHÓW: WSTAWIENIE BIERKI MIĘDZY FIGURĘ PRZECIWNIKA A BRONIONĄ PRZEZ NIĄ BIERKĘ LUB POLE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZESŁONA to:

w partii szachów: wstawienie bierki między figurę przeciwnika a bronioną przez nią bierkę lub pole (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZESŁONA

PRZESŁONA to:

rzecz, która zasłania, np. przesłona balkonu (na 9 lit.)PRZESŁONA to:

urządzenie nastawcze w obiektywie, które służy do regulowania ilości wpadającego światła do aparatu (na 9 lit.)PRZESŁONA to:

w partii szachów: bierka (na 9 lit.)PRZESŁONA to:

to, co zakrywa, najczęściej jakieś zjawisko, np. przesłona z chmur, z dymu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W PARTII SZACHÓW: WSTAWIENIE BIERKI MIĘDZY FIGURĘ PRZECIWNIKA A BRONIONĄ PRZEZ NIĄ BIERKĘ LUB POLE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.388

ŚLIWA WĘGIERKA, ROMANS, MIENIE, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, ZWARCIE, MENISK, CHMIELNICCZYZNA, STEREOTAKSJA, POLE, DRGANIE AKUSTYCZNE, DYSOCJACJA TERMICZNA, GRAF KOMÓRKOWY, DOSTATEK, KULTURA MATERIALNA, WESTERN, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, KARAKUŁY, JANOSIKOWE, PRZEWIJAK, ZBROJENIE, MIEJSCE ŚWIĘTE, WYCIERACZKA, AMPEROGODZINA, WIESZAK, PÓŁKREW, PRZESŁONA, PSYCHOANALIZA, POPULACJA MENDLOWSKA, KIESZEŃ PATOLOGICZNA, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, SUFLET, KAPITAN, SIEROTA ZUPEŁNY, TYNKTURA, KARTA, SŁUŻBA, OZOREK, MAKARON, LEKARZ, NOLDOR, ŚWIECA, DWÓJKA, ILOCZYN BLASCHKEGO, EROZJA WODNA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, NAPPA, LAS OCHRONNY, HASŁO, KRĄŻENIE WIEŃCOWE, WINO DESEROWE, BIOZA, KOSMONAUTA, PRĄTNIKOWCE, HETEROMORFIZM, NIEUŻYWALNOŚĆ, KNOTNIK ZWISŁY, SRACZKA, IMMUNOGLOBINA M, SEJM, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, NAREW, DRUK ROZSTRZELONY, BOCIAN, MOWA NIEZALEŻNA, ANAMORFOZA, PRZECIWCIAŁO, BARWICA DREWNA, HADŻAR, KAMIZELKA KULOODPORNA, PAWIĄZ, PARTYJNY, KONWERTOR, OSZOŁOMSTWO, PONTYFIKAT, UKŁAD ELEKTRONICZNY, KWAS, IGLAK, DELEGACJA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, ORTOGRAFIA, POWINOWATY, POMOC STYPENDIALNA, PENDENT, BASENIK, OBLIGACJA MUNICYPALNA, MALARSTWO IKONOWE, ZAWRÓT, TRAJEKTORIA, KRUŻA, GOSPODARZ DOMU, WARSTWA ZAPOROWA, SKRZYNKA POCZTOWA, KARA GŁÓWNA, WCIOS, BAJOS, KROPKA, MAKRAMA, NORWID, ODWIERT, PARAMETR, TERAPIA ODRUCHOWA, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, FORSZLAK, DYL, DINOZAUROMORFY, ZNAK MUZYCZNY, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, GOSPODARKA, FILTRACJA, MAPA MENTALNA, PODWOZIE, ALLOMETRIA, PSAMMOFITY, GERYLASI, ANTENA RAMOWA, LEBERWURST, GORSET, KOMÓRECZKA, PAPILOTKA, FUNDA, KUŹNICA, SALADA, ETYKIETA, ODMIANA UPRAWNA, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, PAZURKOWCOWATE, RENER, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, ZEWŁOK, BYK, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, ŻYŁA PROMIENIOWA, WIELOPESTKOWIEC, WÓŁ, HEMATOFAGIA, DRZEWCE, WSPÓŁUCZENNICA, PODOKARP, POJĘCIE LOGICZNE, LAPIS PHILOSOPHORUM, KOLORYSTYKA, SIMON, KULTURA ŚWIDERSKA, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, ZAKON KLERYCKI, LAKTACJA, INEZ, PŁOMIEŃ, GAZOLINA, WROTKARSTWO HOKEJOWE, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, GRA, WOJSKO FEDERALNE, KOLEUS, DERESZ, SMUGA, HIPOTELORYZM, PAPIER CZERPANY, CYKLOTYMIK, ZABIEG FIZYKALNY, ATRYBUCJA, STROIK, SEMINARIUM, MADISON, POLITYCZNY, SKÓRA, AUDIOBUS, SMERF, CUDOTWÓR, PROGRAMOTWÓRCA, SFIGMOMANOMETR, POLAK, POSOBOROWIE, KIERUNEK, RZEKOTKA KRZYŻOWA, GRONOWSKI, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, MORENA DENNA, BESKIDNIK, KONSERWACJA ZABYTKÓW, BIURO LUSTRACYJNE, INWESTYCJA, GWARANCJA, DZIEŁO, ZATRWIAN, POETA, WYWROTKA, ODKUP, MASZYNOWNIA, PRZEPRAWA, KOPEĆ, KLASTER, ANTROPOZOONOZA, GORĄCE ŹRÓDŁO, TELEMARK, DESTRUKCYJNOŚĆ, PERILLA ZWYCZAJNA, GRA W BUTELKĘ, FRANCUSKI, INWALIDA WOJSKOWY, AKCENT, POETYKA, ANTYPAST, MIĘSO, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, SYSTEM, TRANSAKCJA PAKIETOWA, OBRÓBKA, CZAPKA WĘGIERSKA, OKRUTNOŚĆ, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE, KOK, LICENCJA PRAWNICZA, CZAS ZIMOWY, JEZIORO POLODOWCOWE, NEBULIZACJA, WEKTOR, SZPONA, ZAMIANA, BOZIA, NACJA, KASZA, ALDO, GETTO TRANZYTOWE, PRĄTNIK SREBRZYSTY, WOLUMEN OBROTU, PARA 0, PRZYCISK, TONAŻ, TŁUK PIĘŚCIOWY, ORGAN, WIDMO ROTACYJNE, MIÓD SPADZIOWY, CYWILNOŚĆ, ZACHWALACZ, TACA, PASKUDA, KRYSZTAŁEK, NEONAZISTKA, ZUPA, DUPLIKA, DOŁEK, OTWÓR WYLOTOWY, DYREKTOR KREATYWNY, AGERATUM, KROWA MORSKA, RZEŹ NIEWINIĄTEK, PÓŁWEŁNA, ANGIELCZYK, RZECZOWNIK POSPOLITY, CYKL METONA, SZRAF, MOLESKIN, PODAŻ NIEELASTYCZNA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, ARMARIA, ZĄB, DZIURA, NIECHLUJA, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, PRANIE MÓZGU, KURATORKA, CEREBROZYD, BUJANIE, ZAKUP, PUBLIKA, HANDEL ZAGRANICZNY, INDUKCJA, SOLE, ODŁAM, INTERPRETATOR, ŁUSZCZAK INDYGO, POLE GEOMAGNETYCZNE, MARKIZA, REKTYFIKAT, CZEK PODRÓŻNY, RZĄD, CZUCHUNIA, MYŚLISTWO, ODNALAZCA, BALDACHIM, ZAMIEĆ, INDYWIDUALIZM, CZARKA, DOBA, ŁUK NADOCZODOŁOWY, EPOLET, ZWIĄZEK, SZTAKSEL, RAJDER, PRZEPLOTKA, OPALENIZNA, KWAS CHLEBOWY, ŻACHWY, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, TWÓR, MLECZAN, ŚWIETLIK, ?CIEŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.388 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W PARTII SZACHÓW: WSTAWIENIE BIERKI MIĘDZY FIGURĘ PRZECIWNIKA A BRONIONĄ PRZEZ NIĄ BIERKĘ LUB POLE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W PARTII SZACHÓW: WSTAWIENIE BIERKI MIĘDZY FIGURĘ PRZECIWNIKA A BRONIONĄ PRZEZ NIĄ BIERKĘ LUB POLE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZESŁONA w partii szachów: wstawienie bierki między figurę przeciwnika a bronioną przez nią bierkę lub pole (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZESŁONA
w partii szachów: wstawienie bierki między figurę przeciwnika a bronioną przez nią bierkę lub pole (na 9 lit.).

Oprócz W PARTII SZACHÓW: WSTAWIENIE BIERKI MIĘDZY FIGURĘ PRZECIWNIKA A BRONIONĄ PRZEZ NIĄ BIERKĘ LUB POLE sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - W PARTII SZACHÓW: WSTAWIENIE BIERKI MIĘDZY FIGURĘ PRZECIWNIKA A BRONIONĄ PRZEZ NIĄ BIERKĘ LUB POLE. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

x