BAŚNIOWA ISTOTA (O LUDZKICH KSZTAŁTACH) MAŁYCH LUB MINIATUROWYCH ROZMIARÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARZEŁ to:

baśniowa istota (o ludzkich kształtach) małych lub miniaturowych rozmiarów (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KARZEŁ

KARZEŁ to:

bardzo niski człowiek (na 6 lit.)KARZEŁ to:

przenośnie o osobie nierozwiniętej moralnie, duchowo (na 6 lit.)KARZEŁ to:

gwiazda karłowata; gwiazda ciągu głównego o klasie jasności V (na 6 lit.)KARZEŁ to:

organizm, który ma zaburzony wzrost i po osiągnięciu dojrzałości nie jest wysoki, osiąga zauważalnie mniejszy wzrost niż typowy przedstawiciel gatunku (na 6 lit.)KARZEŁ to:

liliput (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BAŚNIOWA ISTOTA (O LUDZKICH KSZTAŁTACH) MAŁYCH LUB MINIATUROWYCH ROZMIARÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.572

MIASTO, GAPA, REDINGOTE, PIANKA, SATYR, WĘGLIK SPIEKANY, KASETA, CZYNNIK CHŁODNICZY, BOMBIARZ, WRAK CZŁOWIEKA, PRZYTULIA, BEZGŁOWOŚĆ, ZNAKOMITOŚĆ, PRZEZIERNIK, WARIACJA, PRZEPRAWA, ŁUK TĘCZOWY, PILOT, DRZEWO SOLITEROWE, SKRZYNIA BIEGÓW, KOSZTORYS INWESTORSKI, FILIGRAN, CYKL WYDAWNICZY, TEMBR, ZIELONI, MISIEK, KRÓWSKO, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, TRANSGRESJA, WARUNEK, ANTYDOGMATYZM, WICEDZIEKAN, ODPŁYW, PŁYWAK, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, EKRANOPLAN, EWALUACJA SPLOTOWA, OFLAG, MISZPELNIK, ASYSTENTKA, WILK, WINO, PICUŚ, FAŁDA, PATRON, WILKOM, RUCHANKA, MOŻLIWOŚĆ, ZAPALENIE, ŁACINA, ŻONA LOTA, SUBSTANCJA OBCA, SYNTETYK, NEFROLEPIS, OWAD, BAKTERIOLIZYNA, HAFT, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, KONWERGENCJA, TRAŁ, CIĄGACZ, DZIEWCZYNKA, MANIERYZM, PAMPUCH, HUMPERDINCK, IZOMER, KRAŃCOWOŚĆ, ŹRÓDŁO POLA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, PANTOGRAF, TEOLOGIA APOFATYCZNA, KŁAK, USTAWKA, PIŁA, BASEN, NARKOTYZER, ŁUPIEŻ PSTRY, ALPAGA, AMPUTACJA, OSIEMNASTKA, BRAK, DROBNICA, GUMBAD, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, OCZKO, SKONTRUM, DZIESIĄTY, BENTO, WODNICZKA, CZESKI BŁĄD, ANITA, SESJA POPULARNONAUKOWA, OPOSY KARŁOWATE, SZYK, DYSPENSA, DROGA ZBIORCZA, PRAWO, KILOMETRAŻ, PROFANATORKA, SZLAUCH, SKARB, KLUCZ TELEGRAFICZNY, WANIENKA, NASTAWIENIE, MONTAŻOWNIA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, WĘZEŁ, WĘZEŁ, ORLĘ, KOPUŁA, KARTA, KOMŻA, CZEBUREK, LATARNIA, TYTOŃ, MARSZ, WIĆ ROŚLINNA, ŁATA, KROPELKA, PIDŻIN, ADAPTACJA, MUZA, DŹWIGNIA FINANSOWA, HISZPAŃSKI, OSTROWIANIN, STOPIEŃ, DOKUMENT PAPIESKI, WIELORAK, PRZEBÓJ, RASOWOŚĆ, EMISJA POLOWA, TRANSPOZYCJA, OPERA, GREGORIANKA, PRZEWRÓT, POCHLEBSTWO, KABEL, NIEPOKALANEK, DYSTONIA TORSYJNA, OKRĘT SZPITALNY, ŚLUZA WAŁOWA, REGUŁA, OKUCIE, WYDATKI, WYTWÓR, LIMUZYNA, WAŁ, BLOK ENERGETYCZNY, MOZAIKA, NARYS FORTYFIKACYJNY, CHRONOSKOP, DYKTATURA, KASZTELAN, CIARKI, OKŁADKA, IMPLEMENTACJA, OPIS, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, SEKSTANS, HEDONIZM ETYCZNY, MANIFESTACJA, ROZPRUWACZ, RACJONALNA IGNORANCJA, LINIA PRZEMIANY, PISK, WZORZEC, SMAROWNICA, KLASTER, LIGATURA, GRANT, PAZUR, CHOROBA EULENBURGA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, BUGAJ, CZERWONY KARZEŁ, NARYS POLIGONALNY, MARIMBA, FARA, POTWÓR, KREWNY, DROGI RODNE, LEJBIK, NARY, AEROCASCO, DRYBLING, NIEŻYWOŚĆ, WIELOKĄT, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, SPRZĘŻNICA, NOWA KLASYCZNA, DZIEŁO, TEKA, SPADKOBIERCA, WERYSTA, OŚWIECICIEL, POKRYWA, INTERVIEW, IZOLATKA, PRACA DOMOWA, EGZOCENTRYZM, PREZENTACJA, SZKIELET, ZBAWICIELKA, GIGANT, ZŁOTOGŁÓW, CZYR, ZAŚLEPIENIE, ODCZYNNIK CHEMICZNY, RYNEK, USTRÓJ, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, BIAKS, MOTET, KARAWAN, MŁAK, GŁOWA KOŚCIOŁA, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, NORWESKI, PORA, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, PRĄTNIKOWE, KWARTET, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, RUCH, BIS, NIEGOTOWOŚĆ, NIEPOSPOLITOŚĆ, KAMIENIARZ, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, CIMELIUM, KACZKA, DZIADOWINA, KUTER UZBROJONY, KRĘPACZKI, WELUR, SIEDLISKO, HERB, BOCZEK, OBCHODOWY, ROSYJSKI, OKULAR, SZCZENIACZEK, MATRYKUŁA, MIKROCHEMIA, SADŹ, ŚMIERDZIUCH, DŁUGODZIÓB, OCZAROWIEC, PÓŁKREW, ONE-LINER, NARTA WODNA, SZYB, SILNIK, PRZETWÓR, RAMA, AKRYL, STAN CYWILNY, LOBOTOMIA, NIENORMATYWNOŚĆ, TĘSKNOTA, PRZEDZIAŁ CZASOWY, DANIE KOSZA, BRZYDACTWO, BOCZNIK, ŚWIĘTOKRADZTWO, TIAZYD, GLIPTYKA, TRYSKAWKA SZKLANA, KIEŁBASA MYŚLIWSKA, WYŻYNY, CZYTNIK, SZARADA, BENCHMARK, ALEC, DESPOTYZM, OPAŁ, PRZEWRÓSŁO, BIAŁY KARZEŁ, HEMOSTAZA, REWALIDACJA, TECZKA, DYSPEPSJA, BIBLIOTEKA, UDAR, PLAGIAT, SWETER, KONFESJA, KARTA MOBILIZACYJNA, PIEŚŃ, DOŚWIADCZENIE, TRYBUT, GORĄCE ŹRÓDŁO, DRWINA, BUCHTA, ŁYSIENIE, KLAPKA, ŚNIEŻNIK, ZIMNY PRYSZNIC, ?ABOLICJONISTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.572 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BAŚNIOWA ISTOTA (O LUDZKICH KSZTAŁTACH) MAŁYCH LUB MINIATUROWYCH ROZMIARÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BAŚNIOWA ISTOTA (O LUDZKICH KSZTAŁTACH) MAŁYCH LUB MINIATUROWYCH ROZMIARÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARZEŁ baśniowa istota (o ludzkich kształtach) małych lub miniaturowych rozmiarów (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARZEŁ
baśniowa istota (o ludzkich kształtach) małych lub miniaturowych rozmiarów (na 6 lit.).

Oprócz BAŚNIOWA ISTOTA (O LUDZKICH KSZTAŁTACH) MAŁYCH LUB MINIATUROWYCH ROZMIARÓW sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - BAŚNIOWA ISTOTA (O LUDZKICH KSZTAŁTACH) MAŁYCH LUB MINIATUROWYCH ROZMIARÓW. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast