W CHEMII: ZWIĄZEK CHEMICZNY POWSTAŁY W WYNIKU CAŁKOWITEGO LUB CZĘŚCIOWEGO ZASTĄPIENIA W KWASACH ATOMÓW WODORU INNYMI ATOMAMI BĄDŹ GRUPAMI O WŁAŚCIWOŚCIACH ELEKTROFILOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SÓL to:

w chemii: związek chemiczny powstały w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach atomów wodoru innymi atomami bądź grupami o właściwościach elektrofilowych (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SÓL

SÓL to:

artykuł spożywczy, będący prawie czystym chlorkiem sodu (NaCl), stosowany jako przyprawa i konserwant (na 3 lit.)SÓL to:

w kryptografii: dane dodawane podczas szyfrowania lub przygotowywania skrótu w celu powiększenia rozmiaru danych będących argumentem funkcji skrótu bez potrzeby rzeczywistego zwiększenia rozmiarów danych (na 3 lit.)SÓL to:

'... ziemi czarnej' film K. Kutza (na 3 lit.)SÓL to:

przyprawa do potraw (na 3 lit.)SÓL to:

jodowana - w kuchni (na 3 lit.)SÓL to:

wydobywana w żupie (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W CHEMII: ZWIĄZEK CHEMICZNY POWSTAŁY W WYNIKU CAŁKOWITEGO LUB CZĘŚCIOWEGO ZASTĄPIENIA W KWASACH ATOMÓW WODORU INNYMI ATOMAMI BĄDŹ GRUPAMI O WŁAŚCIWOŚCIACH ELEKTROFILOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.458

OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, WYGŁAD TEKTONICZNY, MIOTŁA, LENIUSZEK, PUDDING, HADIS, MAKROSKŁADNIK, KARIN, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, BĄK AMERYKAŃSKI, APOKATASTAZA, NOTOWANIA, SKRZYDŁO, SŁONINA, UZYSK, MACZUGOWIEC, LEUKOTOMIA, ROZTWÓR WZORCOWY, KOREAŃSKI, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, KAPUSTA KISZONA, TITR, RYWALIZACJA, MEDIANTA, NIESPIESZNOŚĆ, ANTECEDENCJA, DOPPELGANGER, SPIĘCIE, MECHANIKA, WOLANT, PŁASKOSZ, DŹWIGNIA FINANSOWA, METEOR, WYCHODŹTWO, ZABIEG, ROPUCHA BLOMBERGA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, KOSZÓWKI, CHROMIAN(VI) BARU, OCHRONA, DYSZKANCIK, SZATA, HB, NAZWA TOPOGRAFICZNA, GOUDA, GIMNASTYKA MÓZGU, MATURA, ZAIMEK, BACKGROUND, TYP, MARATON, TROLLING, CYCEK, ANALIZA WARIANCJI, KLAMRA, FENYLOETYLOAMINA, BERNARD, SET, GWIAZDA, ALDEHYDOALKOHOL, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, ARENA, MERZYK GROBLOWY, LUZAK, ZASTÓJ, TYGIEL, PRZETŁOK, AKINEZJA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, METAKRYLAN METYLU, CHOWANIEC, CYJANEK, EKLER, ROZUM, TRANSFER BIEŻĄCY, POLSKOŚĆ, EMBARGO, WIĄZANIE JONOWE, PANIKA BANKOWA, KOMORA GORĄCA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, HRABINI, JEZIORO TEKTONICZNE, MAKROKIERUNEK, BOM, ŁATKA, KĄT, KOSKINOMANCJA, WĘZEŁ, BRUMBY, RAGOUT, MEGATSUNAMI, MITOLOGIZM, KONTYNGENT CELNY, POLIDAKTYLIA, KOEGZYSTENCJA, HARDTOP, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, SKALAR, MUSZLA, ZAJĘCIE, GNAT, STOS, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, CHOROBA ZAKAŹNA, MADŻONG, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, HAYDN, IWO, PILAW, WYLEW, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, WIĄZANIE CHEMICZNE, STAN, BULAJ, ŁAŃCUCH MARKOWA, BISEKSUALISTA, ELEWATOR ZBOŻOWY, PSIANKA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, KONFESJA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, FRONT STACJONARNY, SOLANKA, ELEKTROWNIA ATOMOWA, ROZGAŁĘŹNIK, LIZANIE , CHLOREK LITU, LEADER, KOTLINA, PLOMBA, CHLOREK, ZWIĄZEK CYKLICZNY, TAUKA, JADZICA, PASAŻ, KAPTUR, ZAŚLUBINY, SPADOCHRONIARZ, KUBRAK, KOZACZKA, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, ROZŁUPKA, PAGODA, WARSTWA ABLACYJNA, PAPIER WELINOWY, ENDOPROTEZA, KĄT WYPUKŁY, KIELICH, PŁYWACZEK, RESPONDENT, HALOGENOWODÓR, NÓŻ DO CHLEBA, GLOBUS, PRZEWRÓT, BŁĄD ATRYBUCJI, ARABSKI, DŻEMIK, PÓŁKOLONIA, STRZAŁA, GENIUSZEK, WZÓR PRZEMYSŁOWY, BYLICA, PACHOLĘ, DĘTKA, PRZEPAD, DOBRA STRONA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, DZIADEK DO ORZECHÓW, AG, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, NOSOWOŚĆ, RAMA, ZAKWAS, GLEBA KOPALNA, SILOS ZBOŻOWY, KUMOTERSTWO, KROPLA, GIGANT, INTERWENCJA HUMANITARNA, SZARLOTKA, BLOKADA, OPIS, RYTUAŁ, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, SAŁATA LOLLO, OKNO TEKTONICZNE, KWAS DEOKSYRYBONUKLEINOWY, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, TRAGIZM, EKRANOPLAN, ROLNIK INDYWIDUALNY, SKORUPA, ALIENACJA RODZICIELSKA, PUL, DIAGRAM FAZOWY, ŁĄCZNICA, WŁOSY WENUS, PROCES BUDOWLANY, PARALIŻ DECYZYJNY, KWAS CYTRYNOWY, KOŁNIERZYK, DAWCZYNI, SILNIK, PACHOŁ, EFEKT UBOCZNY, SKUTER, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, WODOROTLENEK BARU, KAPSUŁA POWROTNA, OBELGA, PRZESTĘPNOŚĆ, GOSTEK, ORGAN, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, KUFF, KASETA, TRESER, CHOROBA EULENBURGA, TABLICA STEROWNICZA, APSYDA, GAMBIT, PACHCIARKA, KARABIN AUTOMATYCZNY, ALARM SZALUPOWY, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, NAWAŻKA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, NIELOTNOŚĆ, KOŁOWRÓT, JONIZACJA, ŁATA, TEMPERATURA ROSY, ROMANS, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, STOCZNIA, FASOLA, KOROZJA BIOLOGICZNA, ROUBAIX, WIECZNE PIÓRO, NEFROLEPIS, GRODŹ, TENDER, KIJ, ABSORPCJA, GABAPENTYNA, FRONTON, ULSAN, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, GRZYBIARSTWO, MOBIL, ZAPARZACZ, PIERÓG KARELSKI, RUCH, DŁUGODZIÓB, POLARNA CZAPA LODOWA, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, KORZEŃ NERWOWY, CYBORIUM, STRZAŁ, INTERMEZZO, PRZYSTAŃ, TELEFON, WARSTWA, GLINIAK, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, CZAS ZIMOWY, KACZUGA INDYJSKA, CHROMIAN BARU, CN, PRZYPAŁ, ZWIĄZEK AZOWY, SYMETRIA FIGURY, OKULAR, DOCHTÓR, DROBINA, DRUK, DZIANINA, OŚLA GŁOWA, DREWNO PIERWOTNE, CZTEROETYLEK OŁOWIU, CZŁON POŚREDNI, DZIEWCZYNKA, KOWALENTNOŚĆ, AKACJA, WYMIOTY, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, BLENDA SMOLISTA, PAS DROGI GRANICZNEJ, PRZYWŁASZCZENIE, NIEDOCZYNNOŚĆ, DIOKSYDOAZOTAN(1-) POTASU, KWAS DEZOKSYRYBONUKLEINOWY, JABŁOŃ KWIECISTA, CIAŁO NIEBIESKIE, MECENASKA, GUZIK, HYDROGENIZACJA, ?DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.458 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W CHEMII: ZWIĄZEK CHEMICZNY POWSTAŁY W WYNIKU CAŁKOWITEGO LUB CZĘŚCIOWEGO ZASTĄPIENIA W KWASACH ATOMÓW WODORU INNYMI ATOMAMI BĄDŹ GRUPAMI O WŁAŚCIWOŚCIACH ELEKTROFILOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W CHEMII: ZWIĄZEK CHEMICZNY POWSTAŁY W WYNIKU CAŁKOWITEGO LUB CZĘŚCIOWEGO ZASTĄPIENIA W KWASACH ATOMÓW WODORU INNYMI ATOMAMI BĄDŹ GRUPAMI O WŁAŚCIWOŚCIACH ELEKTROFILOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SÓL w chemii: związek chemiczny powstały w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach atomów wodoru innymi atomami bądź grupami o właściwościach elektrofilowych (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SÓL
w chemii: związek chemiczny powstały w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach atomów wodoru innymi atomami bądź grupami o właściwościach elektrofilowych (na 3 lit.).

Oprócz W CHEMII: ZWIĄZEK CHEMICZNY POWSTAŁY W WYNIKU CAŁKOWITEGO LUB CZĘŚCIOWEGO ZASTĄPIENIA W KWASACH ATOMÓW WODORU INNYMI ATOMAMI BĄDŹ GRUPAMI O WŁAŚCIWOŚCIACH ELEKTROFILOWYCH sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - W CHEMII: ZWIĄZEK CHEMICZNY POWSTAŁY W WYNIKU CAŁKOWITEGO LUB CZĘŚCIOWEGO ZASTĄPIENIA W KWASACH ATOMÓW WODORU INNYMI ATOMAMI BĄDŹ GRUPAMI O WŁAŚCIWOŚCIACH ELEKTROFILOWYCH. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

x