W CHEMII: ZWIĄZEK CHEMICZNY POWSTAŁY W WYNIKU CAŁKOWITEGO LUB CZĘŚCIOWEGO ZASTĄPIENIA W KWASACH ATOMÓW WODORU INNYMI ATOMAMI BĄDŹ GRUPAMI O WŁAŚCIWOŚCIACH ELEKTROFILOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SÓL to:

w chemii: związek chemiczny powstały w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach atomów wodoru innymi atomami bądź grupami o właściwościach elektrofilowych (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SÓL

SÓL to:

artykuł spożywczy, będący prawie czystym chlorkiem sodu (NaCl), stosowany jako przyprawa i konserwant (na 3 lit.)SÓL to:

w kryptografii: dane dodawane podczas szyfrowania lub przygotowywania skrótu w celu powiększenia rozmiaru danych będących argumentem funkcji skrótu bez potrzeby rzeczywistego zwiększenia rozmiarów danych (na 3 lit.)SÓL to:

'... ziemi czarnej' film K. Kutza (na 3 lit.)SÓL to:

przyprawa do potraw (na 3 lit.)SÓL to:

jodowana - w kuchni (na 3 lit.)SÓL to:

wydobywana w żupie (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W CHEMII: ZWIĄZEK CHEMICZNY POWSTAŁY W WYNIKU CAŁKOWITEGO LUB CZĘŚCIOWEGO ZASTĄPIENIA W KWASACH ATOMÓW WODORU INNYMI ATOMAMI BĄDŹ GRUPAMI O WŁAŚCIWOŚCIACH ELEKTROFILOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.458

ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, DZBANEK NA KWIATY, MAŁY PALEC, PODRZUT, KONCENTRACJA, FLAUSZ, ARTROZA, UKŁAD PLANETARNY, MELANIZM, PRZEDSTAWIENIE, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, OTĘPIENIE, ALGORYTM SYMETRYCZNY, SAUNAMISTRZ, THANA, PASER, SAŁAWAT, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, UŻĄDLENIE, CM, NAJDUCH, DEPRESJA, LEJTNANT, STĘŻENIE OSMOTYCZNE, BRZYDAL, SAJGONKA, KORZONEK NERWOWY, ROSTBEF, TEOKRACJA, UDERZENIE, LOFIKS, SYNOD, SAMOPOMOC, FUNKCJA GREENA, ORGAN, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, HURMA, SUKCESIK, STRAŻ POŻARNA, CYNA, PRASA, BOCZNIK, KOS, SALDO DEBETOWE, RODANEK, MOL, RACZYNA, STANOWISKO, BABCIA CIOTECZNA, BARWNIK, RYNKOWOŚĆ, KONTRAKT, HYBRYDALNOŚĆ, PÓŁMETAL, POCHMIEL, PUKLERZ, KATASTROFISTA, KAULIKARPIA, PUL, ISKIERNIK OCHRONNY, DRESZCZE, DYSKRECJONALNOŚĆ, LIBELA, AKALKULIA, TURANIZM, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, BABINIEC, ŁAZĘGA, BIOMETRIA, KOŁNIERZ, STRYCH, CHOROBA ZAWODOWA, IMMUNIZACJA CZYNNA, ANOMALIA, FARMA, DROGA, MĄKA, BROKAT, NIEMOŻNOŚĆ, ZJEDNOCZONY KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, WYWŁASZCZENIE, FAZA, PĘCHERZYK, MAKARON, MOMENT TEORETYCZNY, WODA UTLENIONA, CZARCIE NASIENIE, PODGATUNEK, EFEKT MAJĄTKOWY, UDAWACZKA, LINA, PATOGEN, GUARANA, EMISJA POLOWA, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, TOM-TOM, DYSZKANCIK, NAWÓJ, TRUP, REDUTA, MIŚ, KOSZARKA, MERZYK GROBLOWY, CYNGIEL, MELANODERMIA, APLIKACJA, BANIA, SZCZYT, ZSYP, CHOCHOŁEK, STAN DEPRESYJNY, ELEKTRONOWOLT, KARA GŁÓWNA, DYWDYK, ABOLICJONISTKA, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, NATRYSK, ZDRADA, WINA KWALIFIKOWANA, MALTA, KAMYCZEK USZNY, BRODZĄCE, TONDO, CERKIEW, DYNAMIZM, ATRYBUCJA, WIERCIPIĘTKA, UKŁAD HETEROGENICZNY, LUGIER, STYPENDIUM SOCJALNE, GOLONKA, CHLAJNA, SYMPOZJON, SIARCZAN AMFETAMINY, ZEWŁOK, MORENA CZOŁOWA, LIDER, OGNISKO, KWAS PRÓCHNICOWY, SZPRING, POUSSIN, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, NIERÓB, SSAK, ZBOCZENICA, ELEMENT, WIETRZENIE MECHANICZNE, KOMPLEKS IMMUNOLOGICZNY, MUZYK, SYSTEM SYMBOLICZNY, MUSZTARDA, REMONT KAPITALNY, BRZDĄC, SZYK, PROSIAK, KĄPIEL, PRZEWOŹNIK, JĘZYK, REKOMBINACJA GENETYCZNA, ŚLEPA PRÓBA, KONTROLA, HIPERDŹWIĘK, TEOLOGIA WYZWOLENIA, KAGANIEC, SŁUŻKA, CUDOTWÓRCZYNI, ATTYKA, RADCA, STROP KLEINA, KISZKA ZIEMNIACZANA, IDEACJA, IGOR, OKO, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, ZNAMIĘ BECKERA, LOKACJA, RENÓWKA, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, SYNDETIKON, BULLA, BUDOWLA OBRONNA, PAMPUCH, DZIEWIĘTNASTY, MAKRAMA, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, FETYSZYSTA, RODNIK, DERYWAT SYNCHRONICZNY, ZIARNKO, DESER, TŁUK PIĘŚCIOWY, PROTEZA, WALUTA MIĘKKA, SŁUPISKO, SULFON, KUTAHYA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, WAPNO GASZONE, LAMPA ELEKTRONOWA, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, SZACHT, KLASTER REGIONALNY, APARAT SZPARKOWY, RUCH, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, KOMPOSTOWNIK, JEDENASTY, POBIAŁKA, REOFILE, PROCES TECHNOLOGICZNY, ALTOSTRATUS, BIERWIONO, ŁAWKA STRZELECKA, MARTWE POLE, JĄDRO, KARETKA, TRANSURANOWIEC, RODZAJNIK, AUSZPIK, BUG, PYZA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, TWARDZIAK, BOGOMILIZM, IGLICA, MINA MORSKA, NAJEM OKAZJONALNY, FAŁSZYZM, KONTRAKT MENADŻERSKI, ZASÓB, CHOREG, AZOTAN, PALCÓWKA, DOMINANTA, BORDER, LIMETA, KIESZONKA, KOZAK, KLOZET, WANIENKA, OPINIA, CHLOROETAN, TRANSGEN, MUCHINA, KONFORMACJA, MINESTRONE, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, JEŻOWCE, PRZYJEZDNY, NIEWYPAŁ, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, BAKARAT, USTNIK, ŚLIWKA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, POSIADŁOŚĆ, PROCES SPOŁECZNY, ŁUPEK WĘGLISTY, KONSULTANT, SZKLANY SUFIT, EMBLEMAT, BOGUMIŁ, CYTODIAGNOSTYKA, KOŁOWRÓT, LIBERIA, KRĄG KULTUROWY, UŻYTEK LEŚNY, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, SIAD RÓWNOWAŻNY, INSTRUMENT FINANSOWY, CHLOROPLATYNIAN, REAKCJA JĄDROWA, OKRĘT FLAGOWY, SPONDYLOSOMA, BOMBA TERMOJĄDROWA, RAJSKI PTAK, ROZROST, GEN WIELOKROTNY, BĄK, STOPIEŃ, SAŁATA, ANALIZA LOGICZNA, ELKI, CUKIER SŁODOWY, TROPIK, STOPIEŃ, GENERAŁ, TOTEM, ELASTIL, ELEKTROWNIA JĄDROWA, ZAPORA OGNIOWA, DYSK KOMPAKTOWY, DRUK ULOTNY, KSANTOFIL, CHEMIA ANALITYCZNA, KORZYSTNOŚĆ, PUNKT KATECHETYCZNY, KOSMONAUTA, ?LICZEBNIK NIEOKREŚLONY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.458 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W CHEMII: ZWIĄZEK CHEMICZNY POWSTAŁY W WYNIKU CAŁKOWITEGO LUB CZĘŚCIOWEGO ZASTĄPIENIA W KWASACH ATOMÓW WODORU INNYMI ATOMAMI BĄDŹ GRUPAMI O WŁAŚCIWOŚCIACH ELEKTROFILOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W CHEMII: ZWIĄZEK CHEMICZNY POWSTAŁY W WYNIKU CAŁKOWITEGO LUB CZĘŚCIOWEGO ZASTĄPIENIA W KWASACH ATOMÓW WODORU INNYMI ATOMAMI BĄDŹ GRUPAMI O WŁAŚCIWOŚCIACH ELEKTROFILOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SÓL w chemii: związek chemiczny powstały w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach atomów wodoru innymi atomami bądź grupami o właściwościach elektrofilowych (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SÓL
w chemii: związek chemiczny powstały w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach atomów wodoru innymi atomami bądź grupami o właściwościach elektrofilowych (na 3 lit.).

Oprócz W CHEMII: ZWIĄZEK CHEMICZNY POWSTAŁY W WYNIKU CAŁKOWITEGO LUB CZĘŚCIOWEGO ZASTĄPIENIA W KWASACH ATOMÓW WODORU INNYMI ATOMAMI BĄDŹ GRUPAMI O WŁAŚCIWOŚCIACH ELEKTROFILOWYCH sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - W CHEMII: ZWIĄZEK CHEMICZNY POWSTAŁY W WYNIKU CAŁKOWITEGO LUB CZĘŚCIOWEGO ZASTĄPIENIA W KWASACH ATOMÓW WODORU INNYMI ATOMAMI BĄDŹ GRUPAMI O WŁAŚCIWOŚCIACH ELEKTROFILOWYCH. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast