Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: KONSUMENT, KTÓRY SAMODZIELNIE WYTWARZA DOBRA DO WŁASNEGO UŻYTKU LUB W ZNACZĄCYM STOPNIU BIERZE UDZIAŁ W ICH WYTWARZANIU; KONSUMENT ZAANGAŻOWANY WE WSPÓŁTWORZENIE I PROMOWANIE PRODUKTÓW ULUBIONEJ MARKI CZY JEDNOCZESNĄ PRODUKCJĘ ORAZ KONSUMPCJĘ DÓBR I USŁUG

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROSUMENT to:

konsument, który samodzielnie wytwarza dobra do własnego użytku lub w znaczącym stopniu bierze udział w ich wytwarzaniu; konsument zaangażowany we współtworzenie i promowanie produktów ulubionej marki czy jednoczesną produkcję oraz konsumpcję dóbr i usług (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KONSUMENT, KTÓRY SAMODZIELNIE WYTWARZA DOBRA DO WŁASNEGO UŻYTKU LUB W ZNACZĄCYM STOPNIU BIERZE UDZIAŁ W ICH WYTWARZANIU; KONSUMENT ZAANGAŻOWANY WE WSPÓŁTWORZENIE I PROMOWANIE PRODUKTÓW ULUBIONEJ MARKI CZY JEDNOCZESNĄ PRODUKCJĘ ORAZ KONSUMPCJĘ DÓBR I USŁUG". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.993

LATANIE PRECYZYJNE, SPAD, MISTRZ CEREMONII, WALUTA MIĘKKA, TONAŻ, ŻARNIK, KATAPULTA, OENEROWIEC, PUSZKA, ARESZT TYMCZASOWY, POPRAWIACZ, METAL PÓŁSZLACHETNY, ASTRONOM, TRUSIA, FANTAZJA, GWIZDEK, KORYTARZ, BAGNO, SUMO, MAŁPY CZŁEKOKSZTAŁTNE, WARZONKA, KANAŁ, WEKSYLOLOGIA, EKSPOZYCJA, MIKROFON SZPIEGOWSKI, PŁUG ODŚNIEŻNY, CIĘŻKI SPRZĘT, PIĄTY, ROŚLINA PASTEWNA, AHISTORYCYZM, ZMIANA WSTECZNA, MIOTŁA, KOCIOŁ FLUIDALNY, RÓG, BEZŻENNOŚĆ, KNAGA, ANTROPOCENTRYZM, PRZEDSZKOLANEK, SYFON, PRANKO, PLUJKA, KAWAŁ, SAKSOFON ALTOWY, NIUŃKA, KOLOKACJA, WRĘBNIK, KOMPANIA, PLACEK, OSTROWIANKA, CZEP, BITLES, STARA GWARDIA, SYFON, WIELKOUCH KRÓLICZY, SESJA POPULARNONAUKOWA, LATARNIK, POKŁAD PANCERNY, FOSFORYT, NOTOWANIE, RAJA GWIAŹDZISTA, FOCH, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, AKTUALIZM, POCHMIEL, LAJKRA, RYNEK AUDIOWIZUALNY, NIEBOSKŁON, STRONA WWW, IMPROWIZATOR, MANIPULATOR, PRÓBKA, KOOPERANT, ODWROTNOŚĆ, POTOCYZM, ROBOTY BUDOWLANE, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, AMPUŁKA, LAS DESZCZOWY, GWAŁT, EKRAN, FURGON, PRZYGANIACZ, LANGUR WSPANIAŁY, SWETER, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, QUADCOPTER, JAMA, PRZESTAWNIA, UMOWA BARTEROWA, GALOPANT, GIPSATURA, RÓWNONOGI, PROTEST SONG, AUTYZM DZIECIĘCY, ORGANIZM WYŻSZY, BIBLISTYKA, SŁUŻKA, ODRÓBKA, RÓJKA, PORNOGRAFIA TWARDA, MAKRON, STAROSTA GRODOWY, BRAMA TRIUMFALNA, ASCEZA, OBIEKT FORTYFIKACYJNY, HANGAR, KROKIET, DYSKALKULIA LEKSYKALNA, PATAREN, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, NIEDORÓBKA, PARTIA, ETYKIETA, CZAPLA CZARNA, PIKOTKA, PIĘTA ACHILLESOWA, KRYMINAŁ, TARCZA, POŻYTEK, POLECANKA, KOMPUTER OSOBISTY, GRÓDŹ, POZIOMNICA, WYSTRÓJ, TAUTOLOGICZNOŚĆ, ODPRYSK, SMREKUN, PRZESŁONA, SATELITA, LIAZA, RUCH SAMORZĄDOWY, CZYNNIK CAŁKUJĄCY, CZAS TERAŹNIEJSZY, WÓDKA GATUNKOWA, CZWÓRCZAK, ROŚLINY ZARODNIKOWE, SZTUKATERIA, WIZYTOWNIK, CEWKA, KRÓLIK, CIASTECZKO, MIEJSCÓWKA, MASZT, EKSPEDYTOR, POSIEW, PROSTOPADŁA, PLECIONKA, OLEJARNIA, TERMIT, CUG, MINIATURA, PADAŁKA, DEWELOPER, DRUKARKA ROZETKOWA, BLENDA, PANDAN, WŁÓKNO, SKOMPROMITOWANY, NACZYNIE WIEŃCOWE, POGROBOWIEC, LARGHETTO, IMMUNOGLOBINA A, BLEJTRAM, WCZORAJ, PRZÓD, ZARAZA, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, PROPRIOCEPCJA, KOALOWATE, TŁUMIK, ADMINISTRACJA WOJSKOWA, MITENKI, BOROWIEC, MEDALION, KURIA METROPOLITARNA, PROCES ODWRACALNY, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, WIEK NIEMOBILNY, POLITYKA BUDŻETOWA, ALTERNATYWA, REKLAMOWIEC, PUNKTUALNOŚĆ, DOKTORAT HONORIS CAUSA, , OBCY, GRUSZECZKA, RĄB, HAUST, ANTYGWAŁTY, SKOPEK, CZWORAK, PLAFON, FILOZOFIA MATEMATYKI, PODUSZKA, WYBITNOŚĆ, CHOKER, KOJARZENIE WSOBNE, KURATORSTWO, KANALIK, UNISONO, WARUGA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, BURAK STOŁOWY, TRANSKRYPCJA, CZĘBOREK, JĘZYK KIPCZACKI, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, GEGANIE, KAMIEŃ, PIERDOLENIE O SZOPENIE, ŁÓŻKO PIĘTROWE, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, KAPA, KOSTNOJĘZYKOWE, ELEKTROCHIRURGIA, PAZUR, GADZINA, PASSEPIED, KANCER, MSZAR, ORGAN, ESPRINGOLA, BOCZEK, PALPACJA, KLEKOTKA, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, APOGEUM, WYRAZ, TANCERZ, DWUDZIESTY DRUGI, MALINOTRUSKAWKA, PAPAD, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, KIERZYNKA, OBŁO, MAZUREK, ANTYBIOTYK JONOFOROWY, NADŚWIADOMOŚĆ, REGENERAT, SERCE W PRZEŁYKU, LITERATURA OBOZOWA, SCHRONISKO, POKŁAD, AZJATYCKOŚĆ, GRYS, BOMBER, JAZZ, KUCZBAJA, SREBRZENIE, ZDUN, RING, ROK ZWYKŁY, CHWYTNIK, KŁUSAK FRANCUSKI, MĘŻOBÓJCA, PORAŻENIE MÓZGOWE, ASYSTA GRAWITACYJNA, PROCES DECYZYJNY, GALETA, POWIERZCHNIA NOŚNA, KOD, MIODOJAD LEŚNY, RURKA INTUBACYJNA, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, POSTĘP ARYTMETYCZNY, KSIĄŻĄTKO, KRÓCICA, TIOSÓL, AMERYKAŃSKI WILK TUNDROWY, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, BIAŁY ZNAK, MENADŻER, ANALIZATOR, DWUSTUZŁOTÓWKA, MONOPOL NATURALNY, BRZYDACTWO, KREDYT POMOSTOWY, EKSPOZYCJA, ROZPADLISKO, BONANZA, FORT, PROJEKT, MINA, CLERK, MASA SPADKOWA, HARACZ, PRZEWÓD WĄTROBOWY, WÓŁ, SIARA, KRYPTODEPRESJA, REPRESOR, MLECZAJ LEPKI, JEDWAB NATURALNY, LICZARKA BANKNOTÓW, DYWIZJON RAKIETOWY, PŁUŻEK, KONKURS, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.993 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: konsument, który samodzielnie wytwarza dobra do własnego użytku lub w znaczącym stopniu bierze udział w ich wytwarzaniu; konsument zaangażowany we współtworzenie i promowanie produktów ulubionej marki czy jednoczesną produkcję oraz konsumpcję dóbr i usług, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KONSUMENT, KTÓRY SAMODZIELNIE WYTWARZA DOBRA DO WŁASNEGO UŻYTKU LUB W ZNACZĄCYM STOPNIU BIERZE UDZIAŁ W ICH WYTWARZANIU; KONSUMENT ZAANGAŻOWANY WE WSPÓŁTWORZENIE I PROMOWANIE PRODUKTÓW ULUBIONEJ MARKI CZY JEDNOCZESNĄ PRODUKCJĘ ORAZ KONSUMPCJĘ DÓBR I USŁUG to:
Hasło Opis krzyżówkowy
prosument, konsument, który samodzielnie wytwarza dobra do własnego użytku lub w znaczącym stopniu bierze udział w ich wytwarzaniu; konsument zaangażowany we współtworzenie i promowanie produktów ulubionej marki czy jednoczesną produkcję oraz konsumpcję dóbr i usług (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROSUMENT
konsument, który samodzielnie wytwarza dobra do własnego użytku lub w znaczącym stopniu bierze udział w ich wytwarzaniu; konsument zaangażowany we współtworzenie i promowanie produktów ulubionej marki czy jednoczesną produkcję oraz konsumpcję dóbr i usług (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x