KONSUMENT, KTÓRY SAMODZIELNIE WYTWARZA DOBRA DO WŁASNEGO UŻYTKU LUB W ZNACZĄCYM STOPNIU BIERZE UDZIAŁ W ICH WYTWARZANIU; KONSUMENT ZAANGAŻOWANY WE WSPÓŁTWORZENIE I PROMOWANIE PRODUKTÓW ULUBIONEJ MARKI CZY JEDNOCZESNĄ PRODUKCJĘ ORAZ KONSUMPCJĘ DÓBR I USŁUG - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROSUMENT to:

konsument, który samodzielnie wytwarza dobra do własnego użytku lub w znaczącym stopniu bierze udział w ich wytwarzaniu; konsument zaangażowany we współtworzenie i promowanie produktów ulubionej marki czy jednoczesną produkcję oraz konsumpcję dóbr i usług (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KONSUMENT, KTÓRY SAMODZIELNIE WYTWARZA DOBRA DO WŁASNEGO UŻYTKU LUB W ZNACZĄCYM STOPNIU BIERZE UDZIAŁ W ICH WYTWARZANIU; KONSUMENT ZAANGAŻOWANY WE WSPÓŁTWORZENIE I PROMOWANIE PRODUKTÓW ULUBIONEJ MARKI CZY JEDNOCZESNĄ PRODUKCJĘ ORAZ KONSUMPCJĘ DÓBR I USŁUG". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.651

KONSTYTUCJA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, BAJKA, TRANSIT, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, CABAN, WRĄB, JAMRAJE, SZTAFAŻ, KRATER, MARTWA LITERA, LEK PRZECIWBÓLOWY, FIRMÓWKA, CEMENTACJA, BEAN, SADNIK, WYCZARTEROWANIE, DZIWNY ATRAKTOR, JĘZYK KAUKASKI, CZYNNOŚĆ WZROKOWA, SPŁYW, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, PRZEWRÓT, ANTYFAN, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, KORPUS, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, KRZYŻULEC, PROFESOREK, FUNDUSZ SOŁECKI, OJCIEC, NOGA, ELEKTROLOKACJA CZYNNA, WIECZÓR POETYCKI, CHLOREK MIEDZI(I), PIZZER, BLOK, PROSTOSKRZYDŁE, BESZAMEL, TAŚMA FILMOWA, PIŁA, OCIEPLENIE, INFORMACJA, AGENT, MUR, KURATORIUM, LENIWIEC BRUNATNY, PODKAST, EPISKOPAT, NADZIENIE, LURA, CHŁOPIEC, HEAD-HUNTER, SZTYFT, MYSZ, BODZIEC PODPROGOWY, TRYTON, SUBSTANCJA OBCA, WĘŻÓWKA, KOMPANIA, NARY, EGZEMPLARZ, WIELKOŚĆ SKALARNA, SZTUKA, SIŁA PRZEBICIA, NIERUCHLIWOŚĆ, RESPONDENT, NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY, MANES, NIEOSTROŻNOŚĆ, ELIPSA, MANEWROWY, LISTA PROSKRYPCYJNA, MAGNETOSTATYKA, OBYWATEL, NATURALNY SATELITA, BIOGERONTOLOGIA, CEWKA, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, DAKTYLOGRAFIA, ROZBÓJNIK MORSKI, PRZYPADEK, TINGEL-TANGEL, PIEPRZ, FOKA, PRAWO, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, VIBRATO, KROPIELNICA, KOTWICZNIKOWCE, KRATA KSIĘCIA WALII, PANDAN, ENDOCENTRYZM, WYJAZD, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, TRANSPOZYCJA, ORLENIOWATE, KENNEL, TAPIR ZE WZGÓRZ, BATERIA ALKALICZNA, DROŻDŻOWNIA, EPOS, STAUROPIGIA, DOROBEK, NALORFINA, KWAS GIBERELINOWY, TERMOJONIZACJA, MADŻONG, METAL PÓŁSZLACHETNY, FIGÓWKA, IDIOM, OPIESZALSTWO, SZYSZKA, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, KAMIZELKA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, MORWA, SUBSTANTYWNOŚĆ, ADORACJA, SPOLEGLIWOŚĆ, ŁUPEK ILASTY, PENITENCJARYSTA, KONFISKACJA, ZBRODNIA HITLEROWSKA, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, KLAMRA, OKRUCH, ANTYFONA, GNUŚNOŚĆ, PROFANATORKA, DŻEM, KOMIWOJAŻER, STACJA, OBŁO, SOLARIS, RZEMIEŚLNICTWO, PĘCHERZYK, WYWIAD, KUTER, KANTOREK, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, PALTO, PROPAGANDA, BEKHEND, PŁAWINA, ACEFALIA, DERYWACJA ALTERNACYJNA, BŁOTNIAK, CZTEROSUW, INWENTARYZACJA, DYSTONIA TORSYJNA, TULEJA, ROKIET, SPIĘCIE, PAPIEŻ AWINIOŃSKI, STALLE, KAJMAKAM, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, HERETYK, OKŁADKA, PIEPRZ ZIELONY, INSTYNKT SAMOZACHOWAWCZY, LAMA, PRÓBNIK, CHÓR, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, PUNK ROCK, FEROMON, SUPERJEDNOSTKA, TARNOWIANKA, TROPIK, STROFANTYNA, DŻEM, FENYLOBUTAZON, ZNAK, OSIEMNASTKA, POJAZD SPECJALNY, BEZKRWAWE ŁOWY, REZYDENCJA, OKRES, KRYSZTAŁ, JEŁOP, KOŚCIÓŁ FARNY, GOŁĄBECZEK, DYKTAT, BIOGENEZA, ROTATOR, FOTOGRAM, ROZMIĘKANIE, OŚMIOKROTNOŚĆ, STOŻEK DEPRESYJNY, MATERIAŁ, ROŚLINA ZARODNIKOWA, SZCZOTKARZ, FILOZOF, MASWERK, FORSZLAK, TEŚCIK, PÓŁWARIAT, BUŁAN, GAZ SPALINOWY, KARL, DROGI RODNE, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, KISZONKA, BYK SYCYLIJSKI, RDZA ZBOŻOWA, MANTELLOWATE, KARMIDEŁKO, APARAT SZPARKOWY, HULANKA, SSANIE, SARAFAN, PCHNIĘCIE, GEKONEK, PŁOMYK, POŚWIĘCENIE, TONAŻ, ODPŁYW, CIAPATY, SŁOWIANOZNAWSTWO, NOZOLOGIA, AUTSAJDER, HEREZJA, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, ABAKUS, ZGROMADZENIE CZYNNE, POWÓDZTWO WZAJEMNE, ODSKOK, MGŁA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, DINAR, EGZEMPCJA WOJSKOWA, TROPIK, ADHD, ANDANTINO, ZAPLECZE SOCJALNE, MASER, KALWARIA, HIMALAJE, FALC, KULA, PŁOZA, METODA PORÓWNAŃ, ALASKA, ISTOTA ZBITA, ŁYSIENIE, SAWANNA, ARANŻER, ZBROJA NIEMIECKA, PROFESOR ZWYCZAJNY, RABARBAR, SERUM, STANCA, BALOWICZ, ORDA, CIĘGNIK, ORBITA, GABINET, JĘZYK, MAKARONISTA, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, POMYLENIEC, RUMIEŃ LOMBARDZKI, PŁASKOZIEMCA, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, NAPRAWICIEL, GLORIA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, ŚWIEŻOŚĆ, MINIMALISTA, NACISK, KAMIZELKA, EGZORCYZM, POWIEŚCIOPISARZ, CANZONETTA, PROPAGANDÓWKA, PARAFIANIN, PSYCHOTEST, UKŁAD MINIMALNY, RZEKA ROZTOKOWA, CZAS URZĘDOWY, LEK ANKSJOLITYCZNY, MESJANIZM, KOŁNIERZ, TROJAN, POJAZD KONNY, ZAKOP, PATRYCJUSZ, TACZNIK, ŚLONSK, DOM POSELSKI, ZASÓB, SEKWENCJA REGULATOROWA GENU, RAKIETOWY POCISK ANTYBALISTYCZNY, ŻEGLUGA, SLALOMISTA, ?WYTWÓRCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.651 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KONSUMENT, KTÓRY SAMODZIELNIE WYTWARZA DOBRA DO WŁASNEGO UŻYTKU LUB W ZNACZĄCYM STOPNIU BIERZE UDZIAŁ W ICH WYTWARZANIU; KONSUMENT ZAANGAŻOWANY WE WSPÓŁTWORZENIE I PROMOWANIE PRODUKTÓW ULUBIONEJ MARKI CZY JEDNOCZESNĄ PRODUKCJĘ ORAZ KONSUMPCJĘ DÓBR I USŁUG się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KONSUMENT, KTÓRY SAMODZIELNIE WYTWARZA DOBRA DO WŁASNEGO UŻYTKU LUB W ZNACZĄCYM STOPNIU BIERZE UDZIAŁ W ICH WYTWARZANIU; KONSUMENT ZAANGAŻOWANY WE WSPÓŁTWORZENIE I PROMOWANIE PRODUKTÓW ULUBIONEJ MARKI CZY JEDNOCZESNĄ PRODUKCJĘ ORAZ KONSUMPCJĘ DÓBR I USŁUG
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROSUMENT konsument, który samodzielnie wytwarza dobra do własnego użytku lub w znaczącym stopniu bierze udział w ich wytwarzaniu; konsument zaangażowany we współtworzenie i promowanie produktów ulubionej marki czy jednoczesną produkcję oraz konsumpcję dóbr i usług (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROSUMENT
konsument, który samodzielnie wytwarza dobra do własnego użytku lub w znaczącym stopniu bierze udział w ich wytwarzaniu; konsument zaangażowany we współtworzenie i promowanie produktów ulubionej marki czy jednoczesną produkcję oraz konsumpcję dóbr i usług (na 9 lit.).

Oprócz KONSUMENT, KTÓRY SAMODZIELNIE WYTWARZA DOBRA DO WŁASNEGO UŻYTKU LUB W ZNACZĄCYM STOPNIU BIERZE UDZIAŁ W ICH WYTWARZANIU; KONSUMENT ZAANGAŻOWANY WE WSPÓŁTWORZENIE I PROMOWANIE PRODUKTÓW ULUBIONEJ MARKI CZY JEDNOCZESNĄ PRODUKCJĘ ORAZ KONSUMPCJĘ DÓBR I USŁUG sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - KONSUMENT, KTÓRY SAMODZIELNIE WYTWARZA DOBRA DO WŁASNEGO UŻYTKU LUB W ZNACZĄCYM STOPNIU BIERZE UDZIAŁ W ICH WYTWARZANIU; KONSUMENT ZAANGAŻOWANY WE WSPÓŁTWORZENIE I PROMOWANIE PRODUKTÓW ULUBIONEJ MARKI CZY JEDNOCZESNĄ PRODUKCJĘ ORAZ KONSUMPCJĘ DÓBR I USŁUG. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast