PLATOŃSKA LUB MEDYCZNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKADEMIA to:

Platońska lub medyczna (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AKADEMIA

AKADEMIA to:

budynek, siedziba uczelni wyższej (na 8 lit.)AKADEMIA to:

instytucja o charakterze państwowym lub społecznym, która zrzesza wybitnych artystów lub uczonych w celu współpracy (na 8 lit.)AKADEMIA to:

uroczyste okolicznościowe spotkanie społeczności (na 8 lit.)AKADEMIA to:

uczelnia wyższa, która nie ma prawa do posługiwania się nazwąuniwersytet (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PLATOŃSKA LUB MEDYCZNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.185

KOMAT, MAŁPI GAJ, SURFER, KAPONIERA, NAGRODZENIE, MIĘSO, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, GOŁOBORZE, WINO DESEROWE, SKORUPA, ADIDAS, ADIDASEK, KOŁO, WIKARIUSZ, AZOLLA KAROLIŃSKA, MOSTEK, KOŁO PODBIEGUNOWE, WYRĘBISKO, WIATROWNICA, BOMBA TERMOJĄDROWA, DWUWIERSZ, REMONT KAPITALNY, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, BENEFICJENT, SZTUKA, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, SYMPATYKOMIMETYK, MISIO, KILOMETR NA SEKUNDĘ, PRZEDJĄDRZE, PAJAC, KABINA, DOWÓD RZECZOWY, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, KWAS, STRONA INTERNETOWA, WYRZUT, MORENA KOŃCOWA, KONCENTRACJA, BUŁAN, UŻYTEK, NOK, FIRANKA, POŁYSK, NIEWINNA KREW, HYDROFON, SŁAWA, BRAMA TRIUMFALNA, SKWARKI, ANTYPATRIOTYZM, INDUKTOR, PAŁKA, KORDONEK, ROŚLINY ZARODNIKOWE, GRZEBIEŃ, URYNA, VASARELY, PLEBEJUSZ, JERSEY, BANIA, GUMA, MALINÓWKA, ERPEG, LEGALIZACJA PONOWNA, OBRZĘK, SZKOCKOŚĆ, USŁUGI SPOŁECZNE, MŁOTEK, CYC, MYSZ, RODODENDRON, WEREŻKA, PASEK, FINAŁ, DŻEM, WYKROCZENIE SKARBOWE, ESCUDO, GALARETA, UKŁAD, BRODZIK, PROMIENIOWANIE, DYPTYCH, KAFETERIA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, GWAJAKOWIEC, MATURA POMOSTOWA, SUROWOŚĆ, ADIUTANT, PARCH, RZEKA CHWILOWA, PORĘCZ, COŚ NA ZĄB, OBROŃCZYNI, SZUKACZ, JER SŁABY, AUTOPARODIA, GRZYWNA, ROSZPONKA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, OSTROWIANIN, SZOK CENOWY, KSIĘŻULEK, SPOTKANIE MODLITEWNE, JUMPSALING, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, POKRYCIE, KOMORA, KIWI, AEROCASCO, GERYLASI, MIRAŻ, FILM PŁASZCZA I SZPADY, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, SALWA, KREDYT KONSOLIDACYJNY, SZPILECZKA, KONWERTER, STALLA, HIN, KWASZONKA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, JEZIORO PROGLACJALNE, INSTRUMENT SMYCZKOWY, CHOROBA BOSTOŃSKA, SEMESTR LETNI, SZYNA, LASONOGI, TABU MILCZENIA, LILA, HUCUŁ, PISMO IDEOGRAFICZNE, TUBA, MACHNIĘCIE RĘKĄ, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, AŁUN, MAJKA, UROCZYSKO, CERATA, ZADANIE, PUMPERNIKIEL, NUMER, BISEKS, ELEKTORAT, KAPOTAŻ, ROZBÓJNIK MORSKI, USZKO, BIEGUN MAGNETYCZNY, HEL, ADADŻIO, ANTYPAST, PLATFORMÓWKA, KOSZYK, SUBSTANCJA OBCA, KONCERN, DŁUGIE RĘCE, PRODUKT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, ZACIERKA, ZAWŁOKI, DRELICH, UKŁAD FIZYCZNY, ROBUSTA, KOLUMNADA, KWARTET, NIETZSCHEANISTA, RÓJ, EMOTIKONA, KRZYŻYK, KARTANA, WYBIEG, UMIEJĘTNOŚĆ, OBSTRUKCJA, DŁUGI WEEKEND, SZARPIE, BEK, WYKRZYKNIENIE, WIHAJSTER, CYKL FIGURALNY, KWACZ, OTTER, AMPUŁKA, ALEC, OBIEKTYWIZM, TYGIELEK, GLAZURA, OMAM, OBUCH, HIERARCHIA, GRZYB NIEJADALNY, ŁUK TĘCZOWY, TRAWERS, RZECZ, CERAMIKA SANITARNA, ROZWOLNIENIE, DYSZKANCIK, SŁONECZNIK, DEPESZA, REGENT, TUBA, SZTUCIEC, SKŁADKA, KORUND, KOREK, KUMOTER, CEGŁA DZIURAWKA, SKRZYPOWE, OBIEKTYWNOŚĆ, RAPTULARZ, ZGRED, REWALIDACJA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, CIEK, AKADEMIA, BISIOR, STRAWIŃSKI, WOLANT, RACJONALNA IGNORANCJA, MODYFIKACJA, PODOKARP, TEMNODONTOZAUR, GWAŁT, WARUNEK LOKALOWY, DYPTYK KONSULARNY, ŻABKA, KSIĘGA HODOWLANA, OBIEG PIENIĄDZA, ŻAKARD, PRZEDZIAŁ, SPORT ZIMOWY, UCHO, WIESŁAW, KINKAN, AUREOLA, SKAŁA OSADOWA, PRZYSTOSOWANIE, BOKSERKA, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, KONURBACJA, MIENIE, OPARZENIE, BUTLA, ZIEMIA ODNIESIENIA, ŁAŃCUSZEK, PIERWSZA POMOC, CYKL, ANGLOFOBIA, PROSTOSKRZYDŁE, AKOMPANIAMENT, ZAKUTA PAŁA, INSTRUMENT, KLEJONKA, POLIGAMIA, SYSTEM ALARMOWY, ZAKON KLERYCKI, KASZA, EKSPRES, NASTAWIENIE, WARIACJA, CHOROBA, INŻYNIERIA TKANKOWA, MANIPULATOR, DŁUGODZIÓB, GLIF, KORDON SANITARNY, SEJSMOGRAM, BERCEUSE, PRĄTNIKOWCOWE, WPADKA, HOL, WADA WZROKU, KONTROLER, SZATA, TROSKA, ŁUPEK DACHOWY, HUMMUS, KAPLICZKA, SKOPEK, STACZ, ZERÓWKA, WYRÓB TYTONIOWY, ROTA, SZEŚCIAN, INTERCEPCJA, LIDER, KROPLA, ŻEBERKA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, ŚWIDEREK, LINIA, JAZ, PĘK, LAMPA KSENONOWA, NEANDERTALCZYK, SYGNAŁ ANALOGOWY, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, RÓŻA, OPASKA, CHŁOSTA, ?KOPUŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.185 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PLATOŃSKA LUB MEDYCZNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PLATOŃSKA LUB MEDYCZNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKADEMIA Platońska lub medyczna (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKADEMIA
Platońska lub medyczna (na 8 lit.).

Oprócz PLATOŃSKA LUB MEDYCZNA sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - PLATOŃSKA LUB MEDYCZNA. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast