RODZEŃSTWO, KTÓRE MA Z KIMŚ WSPÓLNEGO OJCA, A INNĄ MATKĘ LUB WSPÓLNĄ MATKĘ, A INNEGO OJCA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYRODNIE RODZEŃSTWO to:

rodzeństwo, które ma z kimś wspólnego ojca, a inną matkę lub wspólną matkę, a innego ojca (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZEŃSTWO, KTÓRE MA Z KIMŚ WSPÓLNEGO OJCA, A INNĄ MATKĘ LUB WSPÓLNĄ MATKĘ, A INNEGO OJCA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.411

KIBITKA, GLORIA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, LAWENDA, BAGAZJA, APOLOGIA, SYGNAŁ, NIEUŻYTECZNOŚĆ, PROSIAK, ORZĘSIENIE, BRZYDOTA, CZASTUSZKA, PSEUDOPAŁANKOWATE, PALCÓWKA, MORELÓWKA, TRANSKRYPCJA, BIAŁY MARSZ, ETERYCZNOŚĆ, PAŃSZCZYŹNIAK, UKŁAD INERCJALNY, TŁUK PIĘŚCIOWY, LEJTNANT, RÓŻANKA, KARTACZ, ŚMIERDZIUCH, KOŁA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, STAN, TURZYCA, UZDATNIACZ, PARK MASZYNOWY, ALIENACJA, KONCERN, GARKUCHNIA, LAMA, LAMBREKIN, NOTOWANIE, SŁOBODA, BULLA, PĘCHERZ, NIESTOSOWNOŚĆ, MANEŻ, NOŚNIK, KALETA, ASTRAGALOMANCJA, KURCZAK TIKKA MASALA, TERAPIA ODRUCHOWA, KOREKTOR, NAKAZ, SKAŁA ILASTA, MÓR, DŻAGA, OLUNEK, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, EREKCJA, TOPIELISKO, SPOIWO BUDOWLANE, ODDANIE, MIĘCZAK, LEGALIZACJA PONOWNA, PORT MACIERZYSTY, FALA WODNA, PLAN ZDJĘCIOWY, MASZKARON, FAZA, KOŁECZEK, ZAŁOM, KONTROLER, TELESKOP, PRZEŁOM, BLANKIETOWOŚĆ, HIPNOTERAPIA, PUMPERNIKIEL, PADWAN, BOCIANIE GNIAZDO, LEGENDA, KORPUS, KOŁOWRÓT, MARIMBA, POŻYTEK, PERYPATETYK, POWAŻNY WIEK, PERKAL, CHOCHOŁ, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, REZYGNACJA, KARP BEZŁUSKI, SKÓRKA, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, NAZWA PATRONIMICZNA, BEZAN, SPOŁECZNA KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, BEANIA, NARZĄD KRYTYCZNY, AKSAMIT, PALNIK, PREZENTACJA, PRZEWÓD RATUNKOWY, INTERWENCJA PROCESOWA, ZAPŁON, UDAR, STOMIA, KOMBATANTKA, GROTESKA, RUBASZKA, ZASILANIE SIECIOWE, ZGŁAD, MROŻONKA, CELA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, BABULA, CIEPLICA, PIĘTRO, POŚWIST, WYPRAWKA, ZAWRÓT GŁOWY, BROŃ JĄDROWA, PRZYGOTOWANIE, PIERWOTEK, MACIERZ DYSKOWA, ROPOWICA KŁĘBU, PYZA, KOMPLIKACJA, NIEKORZYSTNOŚĆ, ZASTOINA, CHUTOR, MAKROKIERUNEK, FARBA OLEJNA, KOLORY NARODOWE, DIABEŁ, WYPĘDZENIE, FAKTORIA, ŚCIÓŁKOWANIE, KORSARZ, ZAMEK, AGRESJA, EOZYNOFIL, ZARZEWIE, CZYRAK MNOGI, KOSZER, CEL, SĄSIEDZKOŚĆ, STRZAŁA, NIERÓB, BAMBO, BRZOSKWINIA, ZĄB, CZĘŚĆ ZAMIENNA, IRANISTAŃSKI, PRZENOŚNOŚĆ, KOOPERANT, GLIKOZYD FENOLOWY, WYSŁUGA LAT, NAGŁOŚNIENIE, QUEBECKI, PESTO, SZACHY KORESPONDENCYJNE, GAL, INTERPRETACJA, KARAFECZKA, ROZŁUPKA, KRWAWNIK, PRZEBITKA, KULCZYBA WRONIE OKO, KOMPLEMENTARIUSZ, KIRK, DIATERIA, KONGREGACJA, BEZSENS, REFERENDUM GMINNE, SYFON, KAPITALNY REMONT, NOTKA, ARGUMENT, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, WRÓG, KOŁO SEGNERA, KLEJNOT HERBOWY, GEOMETRIA RZUTOWA, SWORZEŃ, KONSYGNATARIUSZ, SKUPIENIE, SZUBIENICA, DINGS, SOLNISKO, SER, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, LEJ, APARTAMENT, KWASICA, PASSACAGLIA, CHEMIA, SIEROTA ZUPEŁNY, ANORAK, CIAŁO SZARE, ZŁOCIEŃ, ŁUG, PRYMITYWIZM, BERMUDY, ŻARLIWIEC, SKRZYDEŁKO, KORONA, PREZENTER, TRANSPARENCJA, PROROCTWO, PRZYSTOSOWANIE, ESTETYKA, STRZĘP LUDZKI, SPRZEDAŻ, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, PÓŁPRZESTRZEŃ, KOCZOWNIK, WNIOSEK, LUJEK, TUM, LAKSACJA, DOŁEK, GĘŚ, INŻYNIERIA MECHANICZNA, PIKADA, ESKORTA, DWUCYFRÓWKA, PŁYWIK, OSTINATO, PRZYLEPA, HISTORIA, POGODNOŚĆ, CALYPSO, BUZIA, STOPKA, OPIS, BARETKA, REPUTACJA, SEPARACJA, WSPOMAGACZ, RĘCZNE STEROWANIE, TRAGEDIA, KAPLERZ, PUKNIĘCIE, MIĘTÓWKA, NA JEŹDŹCA, BODZIEC WARUNKOWY, AMPUŁKA, POTENCJAŁ ZETA, WIGONIA, MIESIĘCZNIK, POMAZANIEC, WISZER, TAMBURMAJOR, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, PRZEDZIAŁ, HIGIENISTKA, SZÓSTY, CZWOROLIST, PRZYBORY, PÓŁKWATEREK, KONFIGURACJA, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, WOLE, PENSJA, GARNEK, POMYLENIEC, DUCHOWY OJCIEC, KOLONIA, BRAZYLIANY, ROPA, DRAMAT EPICKI, PIĘTNO, KOSZT BEZPOŚREDNI, SZYFON, TUBA, MIESZEK, WÓDKA, LINA, KREWETKA ELEGANCKA, BANK DOMICYLOWY, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, POSZKODOWANA, PIEC DYMARSKI, ARMIA, ZAGŁÓWEK, ZOONOZA, ŁĄCZNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA, KONTEKST, ZRAZÓWKA, TINA, BRZMIENIE, PIŁKA MECZOWA, METAL KOLOROWY, JARZĘBIAK, LINUKSIARA, USZCZYPLIWOŚĆ, PASTERZ, PODCENTRALA, OSTATNIE NAMASZCZENIE, WKLĘSEK, ALARM SZALUPOWY, WIDLICZKA, ?AIDEOLOGICZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.411 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZEŃSTWO, KTÓRE MA Z KIMŚ WSPÓLNEGO OJCA, A INNĄ MATKĘ LUB WSPÓLNĄ MATKĘ, A INNEGO OJCA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZEŃSTWO, KTÓRE MA Z KIMŚ WSPÓLNEGO OJCA, A INNĄ MATKĘ LUB WSPÓLNĄ MATKĘ, A INNEGO OJCA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYRODNIE RODZEŃSTWO rodzeństwo, które ma z kimś wspólnego ojca, a inną matkę lub wspólną matkę, a innego ojca (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYRODNIE RODZEŃSTWO
rodzeństwo, które ma z kimś wspólnego ojca, a inną matkę lub wspólną matkę, a innego ojca (na 20 lit.).

Oprócz RODZEŃSTWO, KTÓRE MA Z KIMŚ WSPÓLNEGO OJCA, A INNĄ MATKĘ LUB WSPÓLNĄ MATKĘ, A INNEGO OJCA sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - RODZEŃSTWO, KTÓRE MA Z KIMŚ WSPÓLNEGO OJCA, A INNĄ MATKĘ LUB WSPÓLNĄ MATKĘ, A INNEGO OJCA. Dodaj komentarz

1+9 =

Poleć nas znajomym:

x