DLA DANEGO ZBIORU, NAZYWANEGO NADZBIOREM, ZBIÓR SKŁADAJĄCY SIĘ Z PEWNEJ LICZBY JEGO ELEMENTÓW, NP. ŻADNEGO, JEDNEGO, WSZYSTKICH (PIERWSZY PRZYPADEK NAZYWA SIĘ PODZBIOREM PUSTYM, DRUGI - PODZBIOREM JEDNOELEMENTOWYM LUB SINGLETONEM, TRZECI - PODZBIOREM NIEWŁAŚCIWYM) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODZBIÓR to:

dla danego zbioru, nazywanego nadzbiorem, zbiór składający się z pewnej liczby jego elementów, np. żadnego, jednego, wszystkich (pierwszy przypadek nazywa się podzbiorem pustym, drugi - podzbiorem jednoelementowym lub singletonem, trzeci - podzbiorem niewłaściwym) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DLA DANEGO ZBIORU, NAZYWANEGO NADZBIOREM, ZBIÓR SKŁADAJĄCY SIĘ Z PEWNEJ LICZBY JEGO ELEMENTÓW, NP. ŻADNEGO, JEDNEGO, WSZYSTKICH (PIERWSZY PRZYPADEK NAZYWA SIĘ PODZBIOREM PUSTYM, DRUGI - PODZBIOREM JEDNOELEMENTOWYM LUB SINGLETONEM, TRZECI - PODZBIOREM NIEWŁAŚCIWYM)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.039

MAJONEZ, GLENN, SARKOIDOZA, PULSACJA, DRIAKIEW, DŁUGODZIÓB, WIATRAK, MARKIZA, STROIK PODWÓJNY, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, NIEUDOLNOŚĆ, CZARNY CHARAKTER, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, KINKAN, NADRUK, DEZETKA, CURRUS, LIBRA, TENOR BOHATERSKI, FLEKAINID, SKRZYDŁO, RÓD, SERBISTYKA, TRUFLA, RADIESTETA, CIAŁO NIEBIESKIE, DYMORFIZM PŁCIOWY, TELEGRAFIA, DROGA KONIECZNA, DZIEWCZĘCOŚĆ, METR, STYLIZACJA, DZBANEK NA KWIATY, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, BLADA TWARZ, NIEWRAŻLIWOŚĆ, WIEK PRZEDEMERYTALNY, CZEKADEŁKO, BRYGANTYNA, ZEGAR MOLEKULARNY, RYNEK DETALICZNY, OKRES ZALICZALNY, DOMOKRĄŻCA, DIMETRODON, KONWEKTOR, ZALANIE SIĘ, BARK, HARMONIKA, SIATECZKA, FIKOŁEK, ODCIEK, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, CIĘGNO KOTWICZE, TRAFIENIE, SĄD OPIEKUŃCZY, CAL, REKAMIERA, DUPOGODZINA, JAMA, RÓW TEKTONICZNY, INTERESOWNOŚĆ, PADACZKA MIOKLONICZNA, BROOKES, CHASER, GIERYMSKI, BAJOS, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, SALA, TRESA, ZATOR, BATUTA, GRZECHOTKA, HERBATA, WIŚNIÓWKA, REOFILE, GRANITA, POJEMNOŚĆ SKOKOWA SILNIKA, SŁUŻKA, SMUTY, CIĘŻAR WŁAŚCIWY, PRĘGA, MUESLI, DOKTORAT HONORIS CAUSA, PODATEK MAJĄTKOWY, AMFIBIJNOŚĆ, STÓŁ, KRAINA MITOLOGICZNA, CAB, TARCZA, SZCZĘŚLIWOŚĆ, DZIEGCIARZ, DUROMER, POKER, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, INSTRUKCJA, PRZYGODA, ISKRA, METACENTRUM, ARMIA, LEGISLACJA WSPÓLNOTOWA, BÓR SUCHY, MROCZEK POSREBRZANY, KONGLOMERACJA, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, GIPSORYT, WĘZEŁ, SER, ZAWAŁ, CIAŁO AMORFICZNE, ZGNILIZNA DREWNA, ŻĄDŁÓWKI, SKUNKS, LEKCJA, BURRITO, ZARZUELA, KASZA MANNA, DESNOYER, LATAJĄCY DYWAN, DŻINGIEL, BRZDĄC, HUYGENS, CHÓR, ANTROPOLOG KULTUROWY, BRYGADA, ŁADOWANIE, PREZYDENCJALIZM, SPORT MOTOROWY, PAMELO, APEREA, RADIANT, SUBSYSTENCJA, WIELKI PORZĄDEK, KARABINEK, KĄT OSTRY, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, JAMOCHŁON, SINGEL, REMIZA, WIDEŁKI, NAMIAR, TRÓJKĄT, MARCHEW PO KOREAŃSKU, DZIEWCZĘCOŚĆ, MALIMO, MAGMA, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, REGENERATOR, NUWORYSZ, ANIMACJA KOMPUTEROWA, POKER DOBIERANY, TECHNIKA OPERACYJNA, LAMPA CROOKESA, WYKŁAD, JĘZYK BRETOŃSKI, DWÓR, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, KACAPSKI, LEKTURA, PIES UŻYTKOWY, CIĄG POLIGONOWY, STREPTOKOK, AHISTORYCZNOŚĆ, OWAD, BECZUŁKA, TEATR ELŻBIETAŃSKI, FARMAKOTERAPIA, EMISJA, STARA MALEŃKA, ORSZTYN, SAMOUK, BARTON, KOSÓWKA, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, MIARA PROBABILISTYCZNA, IDEAŁ PIERWSZY, WĘZEŁ CIEPLNY, GOSPODARSTWO LEŚNE, OSMOZA, OTWARCIE RÉTIEGO, ZŁOTÓWKA, KLAUZULA, LEGENDA HERBOWA, DOMINANTA, WYROBNIK, SKOK, LAKTOWEGETARIANIN, ZUBOŻENIE, ŁAŃCUCH, KOLET, WYCHOWAWCZYNI, SIOSTRZYCZKA, BOLA, ROPUCHY NOSATE, SEMITA, KURECZKA, DANIEL DUBICKI, PUSZKARZ, PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, TANK, TRZĘŚLIKOWCE, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, ELEMENT ALGEBRAICZNY, RAK, FILA, TAPETA, PACHWINA, OBÓZ KONCENTRACYJNY, NADŚWIADOMOŚĆ, KAŁMUK, POTÓWKA, MAGNI, INDYKATOR, KŁUSAK FRANCUSKI, KUPON, USTĘP, GWIAZDKA, IMPAS, METALURGIA PROSZKÓW, MAZUR, PORZĄDEK JOŃSKI, REWERSAŁ, SIAD, BRYŁA GEOMETRYCZNA, ZWÓJKOWATE, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, KANADYJKA, TEFILIM, MYSZ WORKOWATA, BŁONA LOTNA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, PRZYPŁYW, SZPIC, WIDZOWNIA, IDEAŁ, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, ALLOMETRIA, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, TOPIELISKO, KOŃCZYNA, UDAR, REALNOŚĆ, RANA, PAWIMENT, STRZAŁ, POTRZEBA, LAS, PROSTA, PROWINCJA, JĘZYK INDIAŃSKI, NOWINKARSTWO, ULOT, WSPÓŁKRÓL, ENTEROTOKSYNA, ARESZT, DRAPER, ODSTRZAŁ, ISLANDZKI, PRZEMIANA ODWRACALNA, KONKURENCJA, TRANSPORTOWIEC, SZATAN, KLUCZ KODOWY, CZŁONEK RODZINY, BAMBUS, BAKTERIA ŚLUZOWA, PARANOIK, DZBANECZNIK, SPRZĘŻNICA, KULA, TŁO, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, ERA EOFITYCZNA, KOPALINA STAŁA, POMOC, MOHORYCZ, KOZA, INWEKTYWA, KOLUMNA, HAPTODUS, SZTYFT, ENERGETYKA JĄDROWA, KLAG, ŹRÓDŁO TERMALNE, OLEJ, WYPADEK, FERRIMAGNETYZM, KWAS NAFTENOWY, RÓŻDŻKARZ, UKRAINISTYKA, DETEKTYW, SŁUP, ANDROGYNIZM, PŁACA, WIELOKROTNOŚĆ, BOSCH, SZCZĘKA, TRACKBALL, POGODNOŚĆ, HALA, ?PROMINENT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.039 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DLA DANEGO ZBIORU, NAZYWANEGO NADZBIOREM, ZBIÓR SKŁADAJĄCY SIĘ Z PEWNEJ LICZBY JEGO ELEMENTÓW, NP. ŻADNEGO, JEDNEGO, WSZYSTKICH (PIERWSZY PRZYPADEK NAZYWA SIĘ PODZBIOREM PUSTYM, DRUGI - PODZBIOREM JEDNOELEMENTOWYM LUB SINGLETONEM, TRZECI - PODZBIOREM NIEWŁAŚCIWYM) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DLA DANEGO ZBIORU, NAZYWANEGO NADZBIOREM, ZBIÓR SKŁADAJĄCY SIĘ Z PEWNEJ LICZBY JEGO ELEMENTÓW, NP. ŻADNEGO, JEDNEGO, WSZYSTKICH (PIERWSZY PRZYPADEK NAZYWA SIĘ PODZBIOREM PUSTYM, DRUGI - PODZBIOREM JEDNOELEMENTOWYM LUB SINGLETONEM, TRZECI - PODZBIOREM NIEWŁAŚCIWYM)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODZBIÓR dla danego zbioru, nazywanego nadzbiorem, zbiór składający się z pewnej liczby jego elementów, np. żadnego, jednego, wszystkich (pierwszy przypadek nazywa się podzbiorem pustym, drugi - podzbiorem jednoelementowym lub singletonem, trzeci - podzbiorem niewłaściwym) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODZBIÓR
dla danego zbioru, nazywanego nadzbiorem, zbiór składający się z pewnej liczby jego elementów, np. żadnego, jednego, wszystkich (pierwszy przypadek nazywa się podzbiorem pustym, drugi - podzbiorem jednoelementowym lub singletonem, trzeci - podzbiorem niewłaściwym) (na 8 lit.).

Oprócz DLA DANEGO ZBIORU, NAZYWANEGO NADZBIOREM, ZBIÓR SKŁADAJĄCY SIĘ Z PEWNEJ LICZBY JEGO ELEMENTÓW, NP. ŻADNEGO, JEDNEGO, WSZYSTKICH (PIERWSZY PRZYPADEK NAZYWA SIĘ PODZBIOREM PUSTYM, DRUGI - PODZBIOREM JEDNOELEMENTOWYM LUB SINGLETONEM, TRZECI - PODZBIOREM NIEWŁAŚCIWYM) sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - DLA DANEGO ZBIORU, NAZYWANEGO NADZBIOREM, ZBIÓR SKŁADAJĄCY SIĘ Z PEWNEJ LICZBY JEGO ELEMENTÓW, NP. ŻADNEGO, JEDNEGO, WSZYSTKICH (PIERWSZY PRZYPADEK NAZYWA SIĘ PODZBIOREM PUSTYM, DRUGI - PODZBIOREM JEDNOELEMENTOWYM LUB SINGLETONEM, TRZECI - PODZBIOREM NIEWŁAŚCIWYM). Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x