SOSNA GÓRSKA, KOSÓWKA WŁAŚCIWA, KOSODRZEWINA, PINUS MUGO - GATUNEK DRZEWA (LUB KRZEWU) IGLASTEGO NALEŻĄCY DO RODZINY SOSNOWATYCH (PINACEAE); WYSTĘPUJE NA TERENACH PASM GÓRSKICH EUROPY ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ W PIĘTRZE KOSÓWKI POWYŻEJ REGLA GÓRNEGO, A PONIŻEJ PIĘTRA HAL - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOSÓWKA to:

sosna górska, kosówka właściwa, kosodrzewina, Pinus mugo - gatunek drzewa (lub krzewu) iglastego należący do rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje na terenach pasm górskich Europy Środkowej i Południowej w piętrze kosówki powyżej regla górnego, a poniżej piętra hal (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOSÓWKA

KOSÓWKA to:

wysokie piętro roślinności w górach (na 7 lit.)KOSÓWKA to:

KOSODRZEWINA (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SOSNA GÓRSKA, KOSÓWKA WŁAŚCIWA, KOSODRZEWINA, PINUS MUGO - GATUNEK DRZEWA (LUB KRZEWU) IGLASTEGO NALEŻĄCY DO RODZINY SOSNOWATYCH (PINACEAE); WYSTĘPUJE NA TERENACH PASM GÓRSKICH EUROPY ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ W PIĘTRZE KOSÓWKI POWYŻEJ REGLA GÓRNEGO, A PONIŻEJ PIĘTRA HAL". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.379

TWIST, ŚPIESZNIK RYSIEŃ, KRÓTKODZIOBEK, OSTATNIE PODRYGI, MULAK, HEKSACHLOROFEN, SOK, KULCZYK, OPOS KRÓTKOOGONOWY, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, AUSTRONEZYJCZYK, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, CEWKA NERWOWA, ZASADA SODOWA, KONDOR, ALBATROS GALAPAGOSKI, MUNGO, KURTOKRASKA BIAŁOGARDŁA, MIODALEK BRĄZOWY, MAJONEZ, MAPA TEMATYCZNA, PILAW, PÓŁGOLF, PASSEPIED, JARZENIÓWKA, BOMBA TERMOJĄDROWA, CYTRUS, PRZETWÓRCZOŚĆ, MIMEZJA, MEDALION, IBIS ANDYJSKI, WŁOŚNICA ZWODNICZA, POSKOCZ KRASNY, MAKROPOD, PRYMARIUSZ, ESENCJALIZM, KAMIZELKA KULOODPORNA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, BRODZIK, FILM OBYCZAJOWY, CYBORIUM, LITOBENTOS, CZARTER, JABŁKO, GALASÓWKA, KURTYNA, BIAŁY MARSZ, BIEDRONKA, PRZYWŁASZCZENIE, PROTARCHEOPTERYKS, KANARYJKA NIEBIESKOPLAMA, ALASKACEFAL, ŻUBR GÓRSKI, REMIKS, RUSKOŚĆ, KONIKI MORSKIE, ROLNIK INDYWIDUALNY, HOMAR AMERYKAŃSKI, DYDELFOWATE, CYNAMOŃCZYK, PLEBEJUSZ, ŹDZIEBLARZE, SZPILKA, PEDAŁÓWKA, SCYNKI WODNE, BEZPLAMKA, KRATKA WENTYLACYJNA, ARIZONAZAUR, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, PRÓBKA, ORŁORYB, PERCZOWIEC, GNATARZ RZEPAKOWIEC, ZABIEG, KOPUŁEK PROMIENISTY, ETRUSKA, PIEPRZNIK, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, HELMIATKA, BELMOPAN, WIOSŁOGON POSPOLITY, KURKUMA, PAL, GRYM, KOPIA, DAN, OBRÓŻKA, MARAN, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, PROGRAM, MAGNES, ZASADA POMOCNICZOŚCI, ARCYDZIEŁO, DISCO POLO, MOBING, MIESIĄCZNICA, STARUNEK, UAKARI SZKARŁATNY, PASTA CURRY, WKŁAD, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY RAMIENIA, OPISTOCELIKAUDIA, PODKŁADKA, BLASTOMYKOZA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKA, OLSZÓWKA, POLE GOLFOWE, PILOTEK, KOLANO, DARNIÓWKA, WARCABNIKOWATE, NAGOŚĆ, TURBULENCJA, TARCZOŁUSK SUDAŃSKI, GERMAŃSKI, PRZEPŁYW, KUBEK, ZROSTNICZEK ZIELONY, IPSYLON, SEJSMOGRAM, JABŁOŃ NISKA, DŁAWIK, KRATA DYSTRYBUTYWNA, LIEBERMANN, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, CZAPLA ZIELONA, SAMBA, PRZEPAŚĆ, ŻYWOTNIK, SKOK, KRĘPNIK ŻAŁOBNY, PIERŚNICA, SKOCZKOWATE, WADA DREWNA, DYKTATORSTWO, KAWKA, JODŁA WIOTKA, IZOMER, PRZEMYT MRÓWKOWY, ŚWINIOKSZTAŁTNE, ZABUDOWANIE, WEŁNA, KWAS MIGDAŁOWY, REFEKTARZ, KRĘPNIK CIEMNOGŁOWY, MASER, RZECZ PRZYSZŁA, ODMA OPŁUCNOWA, ARISTOZUCH, HISZPAŃSKI, INNA PARA KALOSZY, NAMULNIK WIELKOGŁOWY, MALKOA, TATARAK, ARABSKI, PETREL OBROŻNY, MIOTŁA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, COTELE, POŚWIERKA CZARNOBRZUCHA, LINIA DEMARKACYJNA, SZYBOLET, SPUSZCZENIE, BATUTA, TATAUPA, DŹWIGARKA, ALLEGRO, GĘBAL OCZKOWANY, JEŻ MORSKI, ŚWISTEK BIAŁOWARGI, MATERIAŁ, BOROWIEC LEISLERA, SZÓSTAK, ORLEŃ AFRYKAŃSKI, PLAC APELOWY, DELFIN CHILIJSKI, ARSENIAN(III), POŁOZ PSIOGŁOWY, PRĄTNIK SOLNISKOWY, NOK, ANONS, KOZA ŚNIEŻNA, GĄSKA DZIKA, BURZYK SZARY, MOKRADŁOSZ WIELKOLISTNY, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, ODCHYŁ, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, PŁYTKA, POPRAWIACZ, DROBNIACZEK ROZŁOŻYSTY, EDMARKA, BRZDĄC, GRYZIEL TAPETNIK, SŁOWIAŃSKOŚĆ, LEPIARKA, CZAHARY, PASTYLKA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, WIRUS ECHO, WADA WZROKU, NADZIEMNOŚĆ, TROCINIARKI, WALABIA BAGIENNA, SIMON, ŁABĘDŹ MAŁY, FILM PSYCHOLOGICZNY, TYGIEL, GŁADŹ, MURENA PIEPRZOWA, ŻMIJA LEWANTYŃSKA, TORPEDÓWKA LOTNA, BIAŁA DIETA, MIEJSCE, PRZEPUKLINA UDOWA, ZACHWALACZ, STANOWISKO, TARCZA, WŁOŚNICA, KOLIBEREK CIENKOSTERNY, DRZEWIAK BENNETTA, SKANER, ASTER NIEPOZORNY, KUBEŁ, MLECZ NADWODNY, PARASOLNIK, OKTET, DRENAŻ, WULKAN BŁOTNY, TŁUMIENIE, WCIERKA, GĘŚ TUNDROWA, PASTOFORIUM, MIZUNA, SKÓRKA, SUMAK, BEJCA, MIĘŚLIWONIA, BRODŹCZYK BIAŁOSKRZYDŁY, MOSTEK, KRWIODAWSTWO, ŁOPATA, MRÓWKA, IKTIDOZAURY, TURMALIN, IGŁAWA, PRASA, KAPUSTA GŁĄBIASTA, BARCZATKA NAPÓJKA, MAKRO, MIĄŻSZ, REKIN SZARY, BANER, OBIONE, ODBIJACZ, WNV, TKANKA STAŁA, BĄCZEK NOWOZELANDZKI, AMERYKA, LIBRA, GARNITUR, SSAK OWADOŻERNY, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, PRZETRWAŁA BŁONA ŹRENICZNA, URANOWIEC, WĘŻÓWKA INDYJSKA, SAJMIRI, ŻÓŁWINEK ŻÓŁWIK, TORFOWIEC WĄSKOLISTNY, KONFORMER, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, BOGUMIŁ, BRZEG, SALA, KOCZOWNICE, ŚLIZG, BRZOST, PIWO, SŁUP, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, STRASZYK, CZIROKEZ, BĄBEL, PETREL KRÓTKODZIOBY, SOSNA WIOTKA, HUCUŁ, KAROWNIK, TAJNE NAUCZANIE, PRZYMIOTNO OSTRE, NEKROPOLIA, PUSTAK STROPOWY, TEUTON, GAELICKI, DOVE, SZOP, ROZPOZNANIE RÓŻNICOWE, PISZCZAŁKI, NASTAWIENIE, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, ?WAGONIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.379 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SOSNA GÓRSKA, KOSÓWKA WŁAŚCIWA, KOSODRZEWINA, PINUS MUGO - GATUNEK DRZEWA (LUB KRZEWU) IGLASTEGO NALEŻĄCY DO RODZINY SOSNOWATYCH (PINACEAE); WYSTĘPUJE NA TERENACH PASM GÓRSKICH EUROPY ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ W PIĘTRZE KOSÓWKI POWYŻEJ REGLA GÓRNEGO, A PONIŻEJ PIĘTRA HAL się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SOSNA GÓRSKA, KOSÓWKA WŁAŚCIWA, KOSODRZEWINA, PINUS MUGO - GATUNEK DRZEWA (LUB KRZEWU) IGLASTEGO NALEŻĄCY DO RODZINY SOSNOWATYCH (PINACEAE); WYSTĘPUJE NA TERENACH PASM GÓRSKICH EUROPY ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ W PIĘTRZE KOSÓWKI POWYŻEJ REGLA GÓRNEGO, A PONIŻEJ PIĘTRA HAL
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOSÓWKA sosna górska, kosówka właściwa, kosodrzewina, Pinus mugo - gatunek drzewa (lub krzewu) iglastego należący do rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje na terenach pasm górskich Europy Środkowej i Południowej w piętrze kosówki powyżej regla górnego, a poniżej piętra hal (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOSÓWKA
sosna górska, kosówka właściwa, kosodrzewina, Pinus mugo - gatunek drzewa (lub krzewu) iglastego należący do rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje na terenach pasm górskich Europy Środkowej i Południowej w piętrze kosówki powyżej regla górnego, a poniżej piętra hal (na 7 lit.).

Oprócz SOSNA GÓRSKA, KOSÓWKA WŁAŚCIWA, KOSODRZEWINA, PINUS MUGO - GATUNEK DRZEWA (LUB KRZEWU) IGLASTEGO NALEŻĄCY DO RODZINY SOSNOWATYCH (PINACEAE); WYSTĘPUJE NA TERENACH PASM GÓRSKICH EUROPY ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ W PIĘTRZE KOSÓWKI POWYŻEJ REGLA GÓRNEGO, A PONIŻEJ PIĘTRA HAL sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - SOSNA GÓRSKA, KOSÓWKA WŁAŚCIWA, KOSODRZEWINA, PINUS MUGO - GATUNEK DRZEWA (LUB KRZEWU) IGLASTEGO NALEŻĄCY DO RODZINY SOSNOWATYCH (PINACEAE); WYSTĘPUJE NA TERENACH PASM GÓRSKICH EUROPY ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ W PIĘTRZE KOSÓWKI POWYŻEJ REGLA GÓRNEGO, A PONIŻEJ PIĘTRA HAL. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast