ZDROBNIALE: KSIĄŻĘ - DROGI, KOCHANY MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPIEC - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KSIĄŻĄTKO to:

zdrobniale: książę - drogi, kochany mężczyzna lub chłopiec (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KSIĄŻĄTKO

KSIĄŻĄTKO to:

bardzo małe dziecko, które jest księciem (na 9 lit.)KSIĄŻĄTKO to:

zdrobniale, zwykle ironicznie: książę (na 9 lit.)KSIĄŻĄTKO to:

drogie, kochane dziecko (na 9 lit.)KSIĄŻĄTKO to:

zdrobniale, ironicznie, pogardliwie: rozpieszczony człowiek, taki, którego trzeba wyręczać w codziennych, przyziemnych sprawach, któremu trzeba usługiwać, często też strojniś, elegant (na 9 lit.)KSIĄŻĄTKO to:

pogardliwie: rozpieszczone dziecko, takie, które trzeba wyręczać w codziennych, przyziemnych sprawach, któremu trzeba usługiwać, takie, które uważa się za pępek świata (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: KSIĄŻĘ - DROGI, KOCHANY MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPIEC". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.990

ROSYJSKI, PÓŁKOLONIA, SEZAM, SARTRE, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, WELWET, FUGA, ELANA, POCIĄGŁOŚĆ, GRAFIKA, RYNKA, ANASTYLOZA, ROLETKA, PRZEGRYZEK, TYK, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, ZAWŁOKI, STEROWANIE ADAPTACYJNE, CHARTER, POWAŻNY WIEK, JAMES, TERAPIA ODRUCHOWA, HALOGENEK ALKILOWY, KOMPOTIERKA, ZUPINKA, ROSZPONKA, KLEJNOT HERBOWY, ABORDAŻ, ŁASZT, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, BRYTYJSKOŚĆ, BATERIA, GANC EGAL, ZERÓWKA, PANNA, NIEWYDOLNOŚĆ, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, HALE, ZACIERKA, OBSŁUGA, GALWANOSTEGIA, KŁAK, KORDONEK, MĄKA, KOTLINA, PROSTA, NARTA, DANA, BAGIENNIK OBŁY, NAJEM OKAZJONALNY, DEPORTOWANY, DEZETKA, ALLEGRETTO, ANGLOFOBIA, KEM, ARABIKA, WATRUSZKA, SKANER, KASETA, ENUMERACJA, WIELKOŚĆ SKALARNA, ROPA, PLOTER TNĄCY, DZIÓB, KASZUBSKOŚĆ, PRZERYWACZ, LODOŁAM, WYZIEW, TRANSPARENT, ŁUPEK ILASTY, ECCHI, ARGUMENT, HETERODYNA, EGRETA, ODCIĄG, CZĘBOREK, POZIOM, TABOR, FLOTA, LWIA CZĘŚĆ, HYBRYDA, LINIA ŚRUBOWA, HISTORIA, OBLIGACJA ZAMIENNA, RAPTULARZ, LIBELLA, KOTERYJNOŚĆ, HOKEJ, PODZIAŁKA, NIEDYSPONOWANIE, ELEGIA, PRZYPAŁ, GNIOT, STOSUNEK, WINIETA, NAGIEL, GOŁĄBECZEK, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, MUZYCZKA, SKUN, BOZA, DAWKA, POWSTANIE, NIEZBĘDNOŚĆ, RENATA, KANU, HENRYK, KORKOWIEC, MÓŻDŻEK, ZNACZENIE, TELEKONWERTER, SIATECZKA, HASZTAG, OGNIWO, MŁOTEK, PRIMADONNA, DZIESIĘCINA, TRANSMITER, SMILEY, WYLOT, SEGMENTACJA, GNUŚNOŚĆ, GIPSATURA, KOLORYSTYKA, GWIAZDA PODWÓJNA, TYLOZOID, ODPADY STAŁE, KONWERSJA, C, GŁOWA, FRAZA NOMINALNA, OBRÓŻKA, SPOILER, BEK, UŻYTEK LEŚNY, ORGAN, ZASADA REAFERENCJI, SIŁA PŁYWOWA, PRÓBKA, UKŁAD CAŁKUJĄCY, PION, TENDENCJA ROZWOJOWA, KSIĄŻĘ KORONNY, EPONIM, MARRAN, TURZYCA, FUJARKA, PASEK, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, KOREKTOR, AKT, ZNAK LICZBY, ODKOS, KRĄŻNIK, TORII, PADYSZACH, WIEŚ PLACOWA, PĘTLA, SKRZYDEŁKO, KOTLARNIA, MASWERK, PĘCZAK, LOGOFET, PISECZNICZKA, ŻACHWY, KOSTUR, WZÓR UŻYTKOWY, ANALIZA FUNKCJONALNA, ORBITA PARKINGOWA, NATURALNY SATELITA, WIADRO, ALKILACJA, ADAPTACJA, MIKS, SUKCESIK, SADOWISKO, REKLAMA, LUSTRO TEKTONICZNE, MACKI, OBÓZ, WIESZAK, OFICER PRASOWY, WARCHOŁ, RENOMA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, BASKINA, KOCZKODANIK, APOKATASTAZA, INWESTYCJA, LAUDATOR, PIERŚCIEŃ, WYROŚLE, REDUKTOR, BUDOWLA OBRONNA, PIERDOLENIE O SZOPENIE, SZKLANY SUFIT, MIEJSCE, ZAMEK, POCHODNA FORMALNA, EPIGRAF, BĄK, POMNIK, ODKAŻACZ, PTASZEK, RESIDUUM, ZATOR PŁUCNY, FAZA, LISEK, SKAJLAJT, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, KOCZOWNIK, NARÓD, ZIARENKOWIEC, CIELĘCINKA, PRZEPROST, WIĆ ROŚLINNA, HUBA ŻÓŁTA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, KRAWĘDŹ, KOWBOJ, POWSTANIEC ŚLĄSKI, DOM POSELSKI, BAJCA, OPIEKUN, TRANSGEN, TWAROŻEK, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, PIRAMIDKA, KAWA BEZKOFEINOWA, SŁODZIUTKI, CIOŁEK, ZAPRZĘG, ŁUSKA, PRAKTYKA, PIEPRZ, ALKID, DWUDZIESTY PIĄTY, LATAJĄCE SKRZYDŁO, KOSZYK, ZAGOŃCZYK, DOMEK DLA LALEK, SZARY RYNEK, OBRAMIENIE, POSKROMICIEL, KLERK, FERMA, OWADOŻERNOŚĆ, PRZEPIS, SEZAMEK, GŁUCHY TELEFON, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, DYFERENCJA, KORD, SZCZI, ROMANTYZM, MONOLOG WEWNĘTRZNY, MURZYŃSKOŚĆ, KNOT, MIOTEŁKA, EMAKIMONO, BECZKA Z PROCHEM, PŁACHTA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, GŁOSKA, SIARCZEK, BADYL, PIĘCIOGROSZÓWKA, PREDESTYNACJA, MAGNES, TRANSPORTEREK, NIELEGAL, MUZYKA, GŁĄBIK, WYRÓB MEDYCZNY, SZCZUR TUNELOWY, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, TREŚĆ, REAKCJA SPRAWCZA, AGAMA, GARY, KRAFCIK, POKRZYWA, ATONIA, KANAŁ ENERGETYCZNY, AOJDA, EKSYKATOR, INFORMACJA, PANICHIDIA, MASKA, WŁAŚCIWOŚĆ, MATOWOŚĆ, MELANODERMIA, CHIŃSZCZYZNA, BLACKOUT, WYSEPKA, WERYFIKACJA, DEPTAK, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, LATARNIOWIEC, ?JEDNOSTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.990 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: KSIĄŻĘ - DROGI, KOCHANY MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPIEC się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: KSIĄŻĘ - DROGI, KOCHANY MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPIEC
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KSIĄŻĄTKO zdrobniale: książę - drogi, kochany mężczyzna lub chłopiec (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KSIĄŻĄTKO
zdrobniale: książę - drogi, kochany mężczyzna lub chłopiec (na 9 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: KSIĄŻĘ - DROGI, KOCHANY MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPIEC sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ZDROBNIALE: KSIĄŻĘ - DROGI, KOCHANY MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPIEC. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast