OBJAŚNIENIA, INSTRUKCJA, LEGENDA, PODPIS DO JAKIEGOŚ ZDJĘCIA, RYSUNKU LUB INNEGO PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPIS to:

objaśnienia, instrukcja, legenda, podpis do jakiegoś zdjęcia, rysunku lub innego przedstawienia graficznego (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPIS

OPIS to:

wypowiedź opisująca coś (na 4 lit.)OPIS to:

to, że coś jest opisywane, czynność opisywania (na 4 lit.)OPIS to:

wierny lub poetycki (na 4 lit.)OPIS to:

np. techniczny - projektu (na 4 lit.)OPIS to:

raport, relacja (na 4 lit.)OPIS to:

przyrody w powieści (na 4 lit.)OPIS to:

zobrazowanie sytuacji (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBJAŚNIENIA, INSTRUKCJA, LEGENDA, PODPIS DO JAKIEGOŚ ZDJĘCIA, RYSUNKU LUB INNEGO PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.022

BAGIENNIK OBŁY, GRZBIET, KORPUS NAWOWY, ORTEZA, KONWENANS, SZAŁAŚNICTWO, RYWALIZACJA, PANICZ, DRĄŻEK SKRĘTNY, KOMBAJN ROLNICZY, KOCIOŁ FLUIDALNY, SPÓD, PACJENCJA, KASZYCA, KRZYŻ MALTAŃSKI, EMIGRACJA, OBRÓT WTÓRNY, KREDYT HANDLOWY, KARTA, ŁUPIEŻ PSTRY, SZYNOBUS, FONDUE, MOTOR, TRANSPORTEREK, PLEBS, GÓRKA, MATRYKUŁA, POKREWIEŃSTWO, SIŁA AERODYNAMICZNA, DROGA ZBIORCZA, DYPTYK, NIEZDOLNOŚĆ, USTĘP, ALERT, AKWATINTA, ŁUSKOWIEC, RUCH, PIGULARZ, DOCZEPKA, GÓRA, ANGOL, XSARA, FIGURA GEOMETRYCZNA, TECHNIKA GRAFICZNA, ARKUSZ DRUKARSKI, NAGANNOŚĆ, ŚRODOWISKO, KONTEKST, CZAPRAK, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, PANOWANIE, TRYSKAWKA, SKŁAD, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, MIKROOTOCZENIE, SZWAGROSTWO, STAL, KULA, PIERÓG, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, OKO, MEMBRANA, SIEDZIBA, FASOLA, SPIS POWSZECHNY, TEREN ZIELONY, ADWENTYSTA, STOPA NARZUTU, BRYTFANNA, KARL, PUBLIKA, ROTMISTRZ, AMORY, PRANIE PIENIĘDZY, OBRAZEK, AIDEOLOGICZNOŚĆ, PODZIEMIE, WIELOPIĘTROWIEC, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, LANDLORD, EFEKT BOGACTWA, JESIOTROWATE, ROZBÓJNIK MORSKI, CHÓR, SKORUPA, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, TOPIKALIZACJA, KOCIOŁEK SKALNY, TEATR, GORSET ORTOPEDYCZNY, KRÓLEWIĘTA, FONDUE SEROWE, ŻYDOWSKOŚĆ, SECIK, ŁYCHA, PRZERYWACZ BLOKADY, GORĄCY PIENIĄDZ, ROLNIK INDYWIDUALNY, TURGOR, SCHADOW, WSPARCIE, GLORIA, WSTĘŻNICE, STUDIUM, CUDACZEK, CENZUS MAJĄTKOWY, CHARAKTERYSTYKA, INTEGRALNOŚĆ, STRACCIATELLA, WIRUS POLIO, OKUCIE, UNCJA, ŻEGLUGA, DESNOYER, AUDIOBUS, CZARODZIEJSTWO, CIĄG GEOMETRYCZNY, KROSOWNICA WIZYJNA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, PARAPECIK, WOSZCZYNA, KILOWAT, KAPSLA, WSPÓŁWŁADCA, INKUBATOR, LATEKS, MYSZ, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, HEGEMON, KLUCZ, KAUCZUK BUTYLOWY, LISTA STARTOWA, PNEUMATOLIZA, METYZACJA, BOMBARDA, ZAJĘCZA WARGA, NOOBEK, AKADEMIA, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, GLORIETA, BAZA, ANON, TUNIKA, RDZA, SZKARADA, BĄK, SAKWA, DUCH OPIEKUŃCZY, DYSTYCH, KORYFEUSZ, TAŚMA FILMOWA, SIEDMIOMILOWE BUTY, DŹWIGARKA, LINIA BRZEGOWA, BRAND, BOZIA, SZKŁA, MINESTRONE, KASTANIETY, PRZEBARWIENIE, ENUMERACJA, PRASOWANIE, INNOWIERCA, KORONKA, POMPA OBIEGOWA, ROZKŁAD, KWACZ, WIZA POBYTOWA, TASIEMCE, SZCZYTNICA, MIKROKLIMAT, STÓŁ, POMOC, PODRYG, FILM SCIENCE-FICTION, OKRĘT ARTYLERYJSKI, KATALIZA, ŻÓŁW LEŚNY, ZAKŁÓCENIE, BEZDUSZNOŚĆ, IDIOM, STAWKA, BRUDAS, OBSŁUGA, DELACJA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, NIEZDARSTWO, RABACIK, RENÓWKA, WENTYLACJA MECHANICZNA, KAWALERIA, BOCIAN, ZATOKA, PRZEWIDYWANIE, ARABICA, TWARDZIAK, PROFESOR ZWYCZAJNY, MYŚL, DERESZOWATY, PRZEPADEK, FILM DOKUMENTALNY, KUKUŁCZE JAJO, ANNA, DODATEK RODZINNY, PAWILON, ANTEPEDIUM, KIERUNEK, ZAPINKA, TILAKA, PRZEKLĘTNIK, EPIGRAF, TOALETA, ŁATA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, EGERIA, PRZECIWNIK, PLANETA SKALISTA, PANTOFAG, WYŚCIGÓWKA, RADIO, APOSTOŁ, MINERAŁ, BYDLAK, LITERATKA, ANTYSOWIETYZM, GRYS, AVIZO, UDAR, MAŁA OJCZYZNA, KONSOLA STEROWNICZA, KWATERODAWCA, OSIEMDZIESIĄTKA, PIEC, TYTUŁ, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, CZUJKA, KOMITET, TURYSTYKA SEKSUALNA, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, HERB, PAŹDZIERZ, CZOŁO, OSSUARIUM, KORNET, SAFARI, TUBING, OSTATNIE POŻEGNANIE, FARMERKI, KARMNIK, WYSEPKA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, SERCÓWKA, STARA, ATMOSFERA, MNISZEK, OKO, ZENDRA, KAPSLA, MĄKA, TRESKA, HRABINA, WELON, KOSTKA BRUKOWA, APANAŻ, AUTOKEMPING, WIEŻA KOŚCIELNA, ILOŚĆ REFERENCYJNA, CZEKOLADA, NIEKORZYSTNOŚĆ, DŹWIGNIA, RUMPEL, HALBA, ODPADEK, SKRYTKA, LEGENDA, SURDYNKA, WYNACZYNIENIE, PĄK, BILLBOARD, TRAŁ, LOTERIA PROMOCYJNA, SKRZYNIEC, ODSTĘP, BIAŁA NOC, HYDRIA, GLONY ZŁOCISTE, ATTYKA, KORZYŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ, ŻEGLARZ, ANORAK, NIEMIECKI, MARKGRAF, KASZA MANNA, KOKPIT, MANDAT, RONDEL, STROICZKOWE, ?FILAKTERIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.022 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBJAŚNIENIA, INSTRUKCJA, LEGENDA, PODPIS DO JAKIEGOŚ ZDJĘCIA, RYSUNKU LUB INNEGO PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBJAŚNIENIA, INSTRUKCJA, LEGENDA, PODPIS DO JAKIEGOŚ ZDJĘCIA, RYSUNKU LUB INNEGO PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPIS objaśnienia, instrukcja, legenda, podpis do jakiegoś zdjęcia, rysunku lub innego przedstawienia graficznego (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPIS
objaśnienia, instrukcja, legenda, podpis do jakiegoś zdjęcia, rysunku lub innego przedstawienia graficznego (na 4 lit.).

Oprócz OBJAŚNIENIA, INSTRUKCJA, LEGENDA, PODPIS DO JAKIEGOŚ ZDJĘCIA, RYSUNKU LUB INNEGO PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - OBJAŚNIENIA, INSTRUKCJA, LEGENDA, PODPIS DO JAKIEGOŚ ZDJĘCIA, RYSUNKU LUB INNEGO PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast