WYDZIELONY TEREN, NA KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ BUDYNKI NALEŻĄCE DO SZKOŁY ŚREDNIEJ LUB WYŻSZEJ, NP. KAMPUS UNIWERSYTECKI, KAMPUS POLITECHNIKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAMPUS to:

wydzielony teren, na którym znajdują się budynki należące do szkoły średniej lub wyższej, np. kampus uniwersytecki, kampus politechniki (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYDZIELONY TEREN, NA KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ BUDYNKI NALEŻĄCE DO SZKOŁY ŚREDNIEJ LUB WYŻSZEJ, NP. KAMPUS UNIWERSYTECKI, KAMPUS POLITECHNIKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.188

PRACA, MORALNOŚĆ, KIEŁŻ TYGRYSI, BUDOWNICTWO, NIEKAPEK, KWIATEK, KREACJA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, PROBLEMISTYKA, NEONTOLOGIA, ZESPÓŁ CAPLANA, DŻIG, ZAJAD, DOSTRZEGALNOŚĆ, SIARKA POPIOŁOWA, TATRA, PATCHWORKOWIEC, FORSZLAK, LOGIKA NIEFREGOWSKA, CHROMATOGRAF GAZOWY, PEŁNE MLEKO, ZAGRYWKA, IZBA MORSKA, KOŚNIK, HELIOFIT, PYZY, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, IMITATOR, CIELISTOŚĆ, ŚRUBSZTAK, BABULA, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, ELITYZM, DUPLIKACJA, NEOGOTYK, BEZTORBIKI, GAZYFIKACJA, MOTYLEK, KOMORA GORĄCA, OKOCENIE SIĘ, LB, OBSERWATOR, ZŁOTY STRZAŁ, PANTALONY, RADA PEDAGOGICZNA, MAKAGIGA, KLAUZULA UMOWNA, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, SCHLUTER, LIEBERMANN, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, AMFIBIA, RYFT, BAZA PŁYWAJĄCA, NERWIAK PŁODOWY, DŁUGOSZPON, PASIBRZUCH, PODMIOT GRAMATYCZNY, GAJNIK LŚNIĄCY, KARTA, EPIZOOCJA, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, PLAZMA, USTERZENIE MOTYLKOWE, NAOS, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, OCHRONA UZDROWISKOWA, PASTORALE, SYJON, POMPA INFUZYJNA, GIBONOWATE, RADIO, SZCZERBA, KOPROFIL, SUMA, SUWAK, FILEMON SZARY, LAKONIZM, ŁAMACZ BLOKADY, FAZA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, HYDROBUS, KARMA, TOR, DYPTYK, OTWARCIE DUSZY, KRÓTKOSZ SZORSTKI, BRYTFANKA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, NIECHLUBNOŚĆ, SZKARADA, TEST PASKOWY, EURYTOP, NOSOWOŚĆ, GÓRKA, TRANSPORTÓWKA, ANARCH, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, SZMUGLERZ, PLUTON, AUREOLA, NAŁÓG, PIRACTWO INTELEKTUALNE, POZIOM MORZA, IMPREZA TURYSTYCZNA, TRZEJ KRÓLOWIE, ŻABA LEOPARDOWA, STREETBALL, COCKTAIL, NAUKI O POZNANIU, ŻEGLARZ, FONDUE SEROWE, PRZEKŁADNIA, RODZINA KATYŃSKA, SYRENA ALARMOWA, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, PROPAROKSYTON, TWIERDZENIE RAMSEYA, AGAR, OKRĘT DOZOROWY, MASZT, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, DRUK ULOTNY, BIAŁKA WIERZBÓWKA, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, ORTOGRAFIA, EGZOTARIUM, PALATALIZACJA, OSKAR, KUFA, NORMATYWIZM, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, CZUB, ŚLIZGAWICA, KORONA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, EPISKOPAT, GRZYB SKALNY, MELINA, DOWÓZ, RUTYNIARZ, SIŁA LORENTZA, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, UKŁAD DYSKRETNY, WOLNY, PORCJA, SZTURWAŁ, DRYBLING, ELASMOZAURY, ZEGAR WIEŻOWY, SPÓŹNIALSTWO, WIROWOŚĆ, PAPILOT, ASCETA, POCIĄG SZPITALNY, HARD PORNO, KAŁAMARZ, WARCHOŁ, IDIOGRAFIZM, KROTON, HANKA, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, ZŁĄCZENIE, OBJAWIENIE, DYSK GALAKTYCZNY, FLIGELADIUTANT, PALEOZOOLOGIA, ZAŁATWIANIE, ANASTOMOZA, NAJEMNICTWO, PAŃSTWO UNITARNE, DUPOLIZ, AKRECJA, SORBET, KOMPOSTOWNIK, MALINÓWKA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, RÓŻOWA LANDRYNKA, KSIĄŻĘ, TREŚĆ, STRZAŁKA, SZALKA PETRIEGO, MECH JAWAJSKI, ARKUSZ DRUKARSKI, GNEJS OCZKOWY, UWAGA, ROPUCHY NOSATE, ZŁUDZENIE, WORLD OF WARCRAFT, STANOWISKO OGNIOWE, PANEK, SPEKTAKL, SILNIK SPALINOWY, SUBSTANCJALIZM, ORKUS, KRENELAŻ, SIEKACZ, TRAIL, MALARSTWO IKONOWE, ANKUS, LESZCZYNA, EPOKA, NAKAZ, CARILLON, MALAKOLOGIA, IDENTYFIKACJA, SĄD OSTATECZNY, WIĘZADŁO KARKOWE, SKRAJNA PRAWICA, CHINE, RACHUNKI, WRÓG, ARYTMETYKA, ZBIORÓWKA, TĘPICIEL, BLACKOUT, SKRZYNKA POCZTOWA, CIEK, HOBBYSTA, POWIASTKA FILOZOFICZNA, PONAGLENIE, TRYPTYK, WYMOWNOŚĆ, WSPÓŁKRÓL, CHIŃSKI, KOKORYCZKA, ANTRYKOT, KONGREGACJA, TERAPIA SZOKOWA, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, KONIKI MORSKIE, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, OKRUCH SKALNY, KULFONIK, SŁUCHAWECZKA, GALIARDA, KREPON, REGRESJA PROBITOWA, HALOGENEK, PIASEK MOCZOWY, PERSYFLAŻ, DOM HANDLOWY, MŁOT, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, INTERWENCJA, ŻABA KATOLICKA, KURS, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, JAGLANKA, OSOBA, LOS, KASARNIA, KRAKOWIACZEK, DEZERTERKA, PRZEZIERNIK, ZEZ ZBIEŻNY, GORĄCZKA REUMATYCZNA, EDYTORSTWO NAUKOWE, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, ŁOŻYSKO SZTYWNE, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, TRANSGRESJA, SURF, ACENA BUCHANANA, CHIMEROKSZTAŁTNE, ASPIRANT, CHOCHLA, MUSLIM, OBŁO, PODPIS CYFROWY, GATUNEK SYNCHRONICZNY, MORENA, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, AKLIMATYZACJA, MIKONAZOL, CUDOTWÓRCA, SZCZOTECZKA, SPRAWUNEK, WINOGRODNIK, CHOROBA THOMSENA, MONOGENEZA, STRONA CZYNNA, KANKA, NEFROSTOMIA, PAŁĄK, STAROHISZPAŃSKI, WISIOREK, URZĄDZENIE RADIOWE, SADOWISKO, SKARB, GREKA, PIEC PŁOMIENNY, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, GOSPODARKA TOWAROWA, SKRZYNKA, ALKIERZ, ?TEMPERAMENCIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.188 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYDZIELONY TEREN, NA KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ BUDYNKI NALEŻĄCE DO SZKOŁY ŚREDNIEJ LUB WYŻSZEJ, NP. KAMPUS UNIWERSYTECKI, KAMPUS POLITECHNIKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYDZIELONY TEREN, NA KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ BUDYNKI NALEŻĄCE DO SZKOŁY ŚREDNIEJ LUB WYŻSZEJ, NP. KAMPUS UNIWERSYTECKI, KAMPUS POLITECHNIKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAMPUS wydzielony teren, na którym znajdują się budynki należące do szkoły średniej lub wyższej, np. kampus uniwersytecki, kampus politechniki (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAMPUS
wydzielony teren, na którym znajdują się budynki należące do szkoły średniej lub wyższej, np. kampus uniwersytecki, kampus politechniki (na 6 lit.).

Oprócz WYDZIELONY TEREN, NA KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ BUDYNKI NALEŻĄCE DO SZKOŁY ŚREDNIEJ LUB WYŻSZEJ, NP. KAMPUS UNIWERSYTECKI, KAMPUS POLITECHNIKI sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - WYDZIELONY TEREN, NA KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ BUDYNKI NALEŻĄCE DO SZKOŁY ŚREDNIEJ LUB WYŻSZEJ, NP. KAMPUS UNIWERSYTECKI, KAMPUS POLITECHNIKI. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast