Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZJAWISKO PRZERWANIA PRZEWODZENIA IMPULSÓW NERWOWYCH AFERENTNYCH Z KOMÓREK RECEPTOROWYCH ORAZ EFERENTNYCH DO KOMÓREK EFEKTOROWYCH POZWALAJĄCY NA BEZPIECZNE I BEZBOLESNE PRZEPROWADZENIE PACJENTA PRZEZ CZAS OPERACJI LUB INNEGO, POTENCJALNIE BOLESNEGO LUB NIEPRZYJEMNEGO ZABIEGU MEDYCZNEGO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZNIECZULENIE to:

zjawisko przerwania przewodzenia impulsów nerwowych aferentnych z komórek receptorowych oraz eferentnych do komórek efektorowych pozwalający na bezpieczne i bezbolesne przeprowadzenie pacjenta przez czas operacji lub innego, potencjalnie bolesnego lub nieprzyjemnego zabiegu medycznego (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZNIECZULENIE

ZNIECZULENIE to:

środek znieczulający, anestetyk - środek powodujący przerwanie przewodzenia impulsów nerwowych i nieodczuwanie bólu (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO PRZERWANIA PRZEWODZENIA IMPULSÓW NERWOWYCH AFERENTNYCH Z KOMÓREK RECEPTOROWYCH ORAZ EFERENTNYCH DO KOMÓREK EFEKTOROWYCH POZWALAJĄCY NA BEZPIECZNE I BEZBOLESNE PRZEPROWADZENIE PACJENTA PRZEZ CZAS OPERACJI LUB INNEGO, POTENCJALNIE BOLESNEGO LUB NIEPRZYJEMNEGO ZABIEGU MEDYCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.899

UMOWA KOMPENSACYJNA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, UJŚCIE GARDŁOWE, KOŁEK, SUCHY DOK, MIECZ, PIEG, WIETRZENIE CHEMICZNE, TEORIA MNOGOŚCI, PROPINACJA, JĘZYKI TURAŃSKIE, ARMILA, SUPERKUTER, SZWEDZKI, ZAPŁATA, CZOSNEK, NAZWA TOPOGRAFICZNA, ŁUPEK ILASTY, ZESTAW, KIEROWNICTWO, AKCJA, NAZWA RODOWA, KUCHNIA WOJSKOWA, HOHENZOLLERNOWIE, ŚMIETANKA, KASAK, FAWORYT, PIRACTWO INTELEKTUALNE, WSPÓŁKRÓL, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, PIERWOTEK, SZEKEL, NA JEŹDŹCA, KWAS POROSTOWY, DWUWIERSZ, STYLISTKA, KANAŁ ENERGETYCZNY, CYTOARCHITEKTONIKA, MUCHA SUCHA, EWANGELIA, PRĄD STAŁY, OSCYLATOR, OMFALOMANCJA, PANTOGRAF, POMIAR, WYCHODŹSTWO, MIĘKISZ SPICHRZOWY, WŁÓCZĘGA, KWADRAT, LACHS, KREWETKA WIŚLANA, WIDŁOZĄB SUDECKI, ALGONKIN, DŹWIGAR, KĄPIEL OŁOWIANA, MIZUNA, KALIBRACJA, TURBINA GAZOWA, MIKS, MARSZ, EKTOPLAZMA, SRACZKA, MURARKA RUDA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, IMPRESJA, ŁĄCZNOŚĆ POWIADAMIANIA, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, WKŁAD BUDOWLANY, KOLORATKA, PĄCZEK, NUR CZARNOSZYI, BLOK, POŁAWIACZ, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, PRZECIER, SARISA, INGRES, ROZSADNIK, OCZKO, DUCHOWY PRZYWÓDCA, WYDAWNICTWO, LECZENIE ZACHOWAWCZE, ALARM LOTNICZY, DYFTERIA, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, KRYNOLINA, AVENSIS, KUC ZANISKARI, SZATRA, PYSZCZEK, LAMPAS, FUSY, BLOK LINOWY, TRAWA PASTEWNA, CZŁON PODRZĘDNY, GNIOT, OWADOPYLNOŚĆ, KRĄŻEK PRZESUWNY, KOSZYK, PROCES POZNAWCZY, OBIEKTYW, ŚWITKA, BLOK SOCJALISTYCZNY, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, HISZPANKA, ROZSZCZEPIENIE, ZIELONE, IZONIAZYD, TUBULOPATIA, BŁĄD LEKARSKI, ZIMNE NÓŻKI, SZPONTON, AZYMUT ASTRONOMICZNY, KLAMRA, SZAGRYN, SĄD, PODŁOWCZY, OCHRONA REZERWATOWA, MODERNA, DWUSTRONNOŚĆ, AUŁ, IZOCHRONA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, OLDENBURG, ANGARIA, ILOCZYN BLASCHKEGO, ELEKTROLIZA, NEANDERTALCZYK, CHWYTNIK, MESJASZ, PORSCHE, WARTA, CIAPATY, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, PRAWO ZATRZYMANIA, RACA, ROPNICA, PRZEPRAWA, ORTALION, WOMBAT, ANGIELSKI, MADISON, PODYPLOMÓWKA, PŁAT, ZMOTORYZOWANY, NEGOCJACJE AKCESYJNE, PASJA, KET, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, PERKOZ BIAŁOCZUBY, PERKALIK, INICJATYWA USTAWODAWCZA, RUSKOŚĆ, KOSZT BEZPOŚREDNI, KARAFECZKA, DOM AKADEMICKI, SYMPTOMAT, POROŚLE, ESMARCH, SOFISTA, ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE, DOBRA, BRĄZAL, BAGGALA, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, INTRUZJA, LOT KOSZĄCY, PAWILON, RÓG MYŚLIWSKI, ŚWIĘCONKA, EMBOLIZACJA, SER TOPIONY, SYJON, GEOLOGIA NAFTOWA, KIEŁ, STYLIZACJA, DOCZEPKA, FACHOWIEC, MALUCH, INTERIOR, KARES, KOGUT GALIJSKI, SKOPEK, OŚCIEŻE, FALA, PIES LAWINOWY, NIEBIOSA, EFEKT TYNDALLA, TROPIK, WCIELENIE, ALGORYTM NUMERYCZNY, POPYT INWESTYCYJNY, RESPONDENTKA, RAMIENICOWE, OFICER, PŁYWANIE SYNCHRONICZNE, POSTAĆ, SIEĆ KOLEJOWA, UKŁAD OPTYCZNY, HALO, LUDY TURAŃSKIE, WRAK CZŁOWIEKA, BRZDĄC, PORTUGALSKI, BRUKSELA, CHMURSKO, NAKŁAD POŁOWOWY, OPERATOR, ZESPOLENIE, PRZEMYT MRÓWKOWY, NARTA WODNA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, BUGAJ, MIĘKISZ WODNY, KSIĘGA HODOWLANA, OVERCLOCKING, KASZUBSKI, UMOWA O PRACĘ, MIASTO UMARŁYCH, BANDAMKA, NOCEK ORZĘSIONY, STRAJK JAPOŃSKI, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, RETABULUM, PIWO, ŻONA LOTA, KRYTERIUM SYLVESTERA, INFLACJA KOSZTOWA, SZEW, RZADKOŚĆ, RYT, ALGIERSKI, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, FRAZA, USZKO, KOCIOŁEK SKALNY, PODAŻ DOSKONALE ELASTYCZNA, GRAJCAR, WARZYWNIK, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, DOMINACJA PEŁNA, KARTANA, TASIEMCE, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, GRZYBNIA, ZANOKCICOWATE, MISTRZ, PRZYRODNIA SIOSTRA, RÓG, CZERWONAK MAŁY, NEUROHORMON, BÓB KOŃSKI, ŁÓŻECZKO, PAPROTNICA SUDECKA, KARYKATURALNOŚĆ, TANCERZ, BARWICA DREWNA, CZAPLA BIAŁOLICA, OBWÓD MAGNETYCZNY, PIŁKA MECZOWA, VOTUM, SZLAFROK, ZABURZENIE AFEKTYWNE, RELACJA PRZECHODNIA, UMOWA KONTRAKCYJNA, WYPOCZYNEK, PŁANIETA, STATEK KORSARSKI, KOLEŻANKA PO FACHU, DZIKA KARTA, ŻAKARD, KASTYLIJSKI, KOT DOMOWY, MŁYN WODNY, BER, WYCZARTEROWANIE, BRZEŻANKA, ANALIZA, CUKRZYCA, ROZTRUCHAN, NARAMIENNIK, SESJA POPULARNONAUKOWA, BON UWŁASZCZENIOWY, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, SAMIEC, PASZTETNIK, PION, PŁAT POTYLICZNY, ARKA, LICENCJA PRAWNICZA, STRZAŁ, CUKIER INWERTOWANY, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, JĘZYK, TINGEL, SZYSZKA, KLIKER, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, AGREGACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.899 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zjawisko przerwania przewodzenia impulsów nerwowych aferentnych z komórek receptorowych oraz eferentnych do komórek efektorowych pozwalający na bezpieczne i bezbolesne przeprowadzenie pacjenta przez czas operacji lub innego, potencjalnie bolesnego lub nieprzyjemnego zabiegu medycznego, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO PRZERWANIA PRZEWODZENIA IMPULSÓW NERWOWYCH AFERENTNYCH Z KOMÓREK RECEPTOROWYCH ORAZ EFERENTNYCH DO KOMÓREK EFEKTOROWYCH POZWALAJĄCY NA BEZPIECZNE I BEZBOLESNE PRZEPROWADZENIE PACJENTA PRZEZ CZAS OPERACJI LUB INNEGO, POTENCJALNIE BOLESNEGO LUB NIEPRZYJEMNEGO ZABIEGU MEDYCZNEGO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
znieczulenie, zjawisko przerwania przewodzenia impulsów nerwowych aferentnych z komórek receptorowych oraz eferentnych do komórek efektorowych pozwalający na bezpieczne i bezbolesne przeprowadzenie pacjenta przez czas operacji lub innego, potencjalnie bolesnego lub nieprzyjemnego zabiegu medycznego (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZNIECZULENIE
zjawisko przerwania przewodzenia impulsów nerwowych aferentnych z komórek receptorowych oraz eferentnych do komórek efektorowych pozwalający na bezpieczne i bezbolesne przeprowadzenie pacjenta przez czas operacji lub innego, potencjalnie bolesnego lub nieprzyjemnego zabiegu medycznego (na 12 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x