DZIAŁ TERMODYNAMIKI ZJAMUJĄCY SIĘ ANALIZĄ WYMIANY CIEPŁA (PRZEWODZENIE, KONWEKCJA, PRZEJMOWANIE, PRZENIKANIE) ORAZ ZMIANĄ ENERGII CIEPLNEJ W INNE RODZAJE ENERGII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TERMODYNAMIKA TECHNICZNA to:

dział termodynamiki zjamujący się analizą wymiany ciepła (przewodzenie, konwekcja, przejmowanie, przenikanie) oraz zmianą energii cieplnej w inne rodzaje energii (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ TERMODYNAMIKI ZJAMUJĄCY SIĘ ANALIZĄ WYMIANY CIEPŁA (PRZEWODZENIE, KONWEKCJA, PRZEJMOWANIE, PRZENIKANIE) ORAZ ZMIANĄ ENERGII CIEPLNEJ W INNE RODZAJE ENERGII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.363

ŻUBROŃ, NAPAD, ZMARTWIENIE, ORGANIZM WYŻSZY, KISZKA PODGARDLANA, DIAFTOREZA, UJŚCIE, NIMFOMANKA, KIELISZNIAK, TAUTOCHRONA, MARMOZETA ZWYCZAJNA, PROSTE SKOŚNE, OCZKO POLODOWCOWE, DNI STUDENTA, TRAWERS, KASTYLIJSKI, KWAS ACETYLOSALICYLOWY, FILOZOFIA JĘZYKA, ARKABALISTA, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, ŁUPEK, PORZĄDEK JOŃSKI, CZERWONKA, EPIMER, BOOT, ZATRZYMANIE SIĘ, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, SCRATCHING, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, FLAWONOL, RZEKOTKA RÓŻNOBARWNA, WYDATEK MAJĄTKOWY, SZALKA, MAGICZNA GÓRKA, PALEONTOLOGIA, WZIERNIK, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, KORPUS, BIEDRONKA, NAUKI POLITYCZNE, DRAG, FLUORESCENCJA, DRZEWNICA GÓRSKA, DEFENSYWA, PAPIER PERGAMINOWY, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, DIPOL ZAŁAMANY, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, PLATFORMA SERWEROWA, ZJAWISKO SEEBECKA, NIENOWOCZESNOŚĆ, GŁADKOMÓZGOWIE, BASENIK, WERSJA REŻYSERSKA, GÓRNICTWO NAFTOWE, PIERWIASTEK, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, BRZYDAL, LINIE OCEANICZNE, TEORIA HOMOTOPII, DOJŚCIE, AKUMULATOR HYDRAULICZNY, GRAFA, STAGNACJA GOSPODARCZA, DWURURKA, ZANOKCICA CIEMNA, REWERENCJA, SOCJOLOGIA PUBLICZNA, MEDYCYNA LOTNICZA, PUSZCZALSKA, LASONOGI, ODRUCH BEZWARUNKOWY, FAKT, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, STÓŁ GIMNASTYCZNY, MORDENT, WIERSZ LEONIŃSKI, WIDZENIE MASZYNOWE, TYGRYSIE OKO, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, STAROŻYTNIK, STYL MOTYLKOWY, ŻÓŁW SŁONIOWY, WKŁAD GRUNTOWY, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, OPATRUNEK OSOBISTY, POSMAK, EKONOMIA SPOŁECZNA, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, ŻYTO, WIBRACJA, HARMONIA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, KRYSTALOFIZYKA, ILUZORYCZNOŚĆ, ŚMIESZKA, BOGOMILSTWO, GNOMONIKA, KATASTROFA KOSMICZNA, KRYSZTAŁ, NOTOWANIE CIĄGŁE, BYLICA GLISTNIK, ZIEMIA ŚWIĘTA, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, WOJOWNICZOŚĆ, ŻYWIOŁOWOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, KSIĘGOWOŚĆ, TEORIA GEOCENTRYCZNA, RYBA ŁAWICOWA, RDZEŃ, NIESŁUSZNOŚĆ, ŁOPATKA, TWINNING, NOMENKLATURA BINOMINALNA, DORADZTWO PERSONALNE, KOŃ, MAMUT KOLUMBIJSKI, MAILOWANIE, KURTYNA POWIETRZNA, PRAWO GÓRNICZE, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, PRZEPIÓRKA, GIDRAN, MIECZ DŁUGI, FUNKCJA ZDANIOWA, PASKOWNIK ZMIENNY, SUBLITORAL, POMPIER, FULMAR ZWYCZAJNY, PRAWORĘKI, CIEMNOTA, MONTANISTA, SOLANKA, DRZEWO KAUCZUKOWE, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, PALEORHINUS, FREE JAZZ, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, HAFT, WYDATKI BIEŻĄCE, KOKTAJL, MIĘSOPUST, AZERSKI, LUSTRO, OCHRONA KATODOWA, YGGDRASIL, AKROPOL, ROBAK, ŻYŁA RAMIENNO-ŁOKCIOWA, ASTURYJSKI, JEDYNA, POJAZD KOLEJOWY, HIPOTEKA, PROSUMENT, SERM, ELITARYSTA, RĄBEK, KOREKTORNIA, BIELAK, OSUTKA SOSEN, CECHA POŚREDNIA, MOC WYTWÓRCZA, NAGRZEW, WEBMASTER, NUDZIARZ, POTOK, MOŻNOŚĆ, WYGIBAS, DRZEWIAK ZŁOTOGRZBIETY, ZWÓJKI, BALZAK, WYSPA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, MODULARNOŚĆ, PRZYTUŁEK, RÓJ METEORÓW, KADZIDEŁKO, RUCH PRECESYJNY, KORPUS, DEONTOLOGIA LEKARSKA, FUNT GIBRALTARSKI, CESARZ, CYGA, GĘSIARZ, DOWÓD NIE WPROST, NAWYK, KIELICH, BIEG PŁASKI, IDIOMATYZM, MONOPTERES, NIHILIZM, MRÓWKA PNIOWA, MACHANIE RĘKĄ, CZAS, NIEPOKORNOŚĆ, MONTOWNIA, GHEE, ASTRONOMIA POZYCYJNA, FRAZA, KSYLOFON, KWIAT SIARCZANY, WAŻNIAK, DESIGNERKA, KRYSTALOCHEMIA, BUDŻET ZADANIOWY, PIERWSZOŚĆ, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, IRYZACJA, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, DYPTYK, DOBYTEK, INTERNACJONALIZM, KOŃ PRZEWALSKIEGO, DUPLIKACJA, NIEZAWODNOŚĆ, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, ASOCJACJA VACTERL, JAZZ, POWTÓRZENIE, GATUNEK KATADROMOWY, MATOWOŚĆ, KREDYT SKUPOWY, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, ROBER, OSTATNIA POSŁUGA, GESTIA TRANSPORTOWA, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, WIGILIA, SIAD TURECKI, BOSSA NOVA, FILOZOF PRZYRODY, CHOROBA CAROLEGO, POPIELICA, PIEC TYGLOWY, KORNWALIJSKI, OSTRYGOJAD, PUNKTACJA KANADYJSKA, DRWINA, WERSYFIKACJA, JĘZYK MASZYNOWY, TROLEJBUS, ARTYSTKA, MAFIA PALIWOWA, KLASTER DYSKOWY, PINAKOID, GETTO, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, RUCHOMY PIASEK, LODOWIEC, TIOMERSAL, BLISKOŚĆ, LUKIER, PASIAK, SEJMIK RELACYJNY, DZIEŃ, CEGŁA LICÓWKA, INSTRUMENT SZARPANY, BRUDNICA NIEPARKA, CZEKAN, MISKA, BRACTWO SZPITALNE, MASZYNOWNIA, REAKTOR, STARA MALEŃKA, DESKA KLOZETOWA, UKŁAD ADAPTACYJNY, MIGELITKA, ROŚLINA OKRYWOWA, KUŹNIA, SŁOWO, FLASZECZKA, ODWYKÓWKA, PRZECHOWALNICTWO, PILŚŃ NERWOWA, DOBRO, ZATRACENIE, KAMIKADZE, NAKŁADKA, CZWÓRCZAK, WYBIJACZ, RUTENISTYKA, KABINA, PROSTNICA, DORADA, MINISTRANT KADZIDŁA, ŻEBRO, TEMPERATURA UPAŁU, ŚRÓDKOŚCIE, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, OKRES WEGETACYJNY, KROKIET, SONDA MOLEKULARNA, ŁAWA MIEJSKA, STADIONIK, IMMUNOFLUORESCENCJA, IZOFONA, HOMOSEKSUALIZM, ?TEFILIN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.363 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ TERMODYNAMIKI ZJAMUJĄCY SIĘ ANALIZĄ WYMIANY CIEPŁA (PRZEWODZENIE, KONWEKCJA, PRZEJMOWANIE, PRZENIKANIE) ORAZ ZMIANĄ ENERGII CIEPLNEJ W INNE RODZAJE ENERGII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ TERMODYNAMIKI ZJAMUJĄCY SIĘ ANALIZĄ WYMIANY CIEPŁA (PRZEWODZENIE, KONWEKCJA, PRZEJMOWANIE, PRZENIKANIE) ORAZ ZMIANĄ ENERGII CIEPLNEJ W INNE RODZAJE ENERGII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TERMODYNAMIKA TECHNICZNA dział termodynamiki zjamujący się analizą wymiany ciepła (przewodzenie, konwekcja, przejmowanie, przenikanie) oraz zmianą energii cieplnej w inne rodzaje energii (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TERMODYNAMIKA TECHNICZNA
dział termodynamiki zjamujący się analizą wymiany ciepła (przewodzenie, konwekcja, przejmowanie, przenikanie) oraz zmianą energii cieplnej w inne rodzaje energii (na 23 lit.).

Oprócz DZIAŁ TERMODYNAMIKI ZJAMUJĄCY SIĘ ANALIZĄ WYMIANY CIEPŁA (PRZEWODZENIE, KONWEKCJA, PRZEJMOWANIE, PRZENIKANIE) ORAZ ZMIANĄ ENERGII CIEPLNEJ W INNE RODZAJE ENERGII sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - DZIAŁ TERMODYNAMIKI ZJAMUJĄCY SIĘ ANALIZĄ WYMIANY CIEPŁA (PRZEWODZENIE, KONWEKCJA, PRZEJMOWANIE, PRZENIKANIE) ORAZ ZMIANĄ ENERGII CIEPLNEJ W INNE RODZAJE ENERGII. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast