ASTRONOMICZNY SFERYCZNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH, KTÓREGO CENTRUM STANOWI SŁOŃCE, ZAŚ POCZĄTKOWYM PUNKTEM ODNIESIENIA JEST RADIOŹRÓDŁO SAGITTARIUS A* ZNAJDUJĄCE SIĘ W CENTRUM DROGI MLECZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE to:

astronomiczny sferyczny układ współrzędnych, którego centrum stanowi Słońce, zaś początkowym punktem odniesienia jest radioźródło Sagittarius A* znajdujące się w centrum Drogi Mlecznej (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ASTRONOMICZNY SFERYCZNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH, KTÓREGO CENTRUM STANOWI SŁOŃCE, ZAŚ POCZĄTKOWYM PUNKTEM ODNIESIENIA JEST RADIOŹRÓDŁO SAGITTARIUS A* ZNAJDUJĄCE SIĘ W CENTRUM DROGI MLECZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.260

TĘGA GŁOWA, DAWNOŚĆ, MLECZNIK, WĘDRÓWKA, METEORYZM, NIEPOWODZENIE, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, IZOCHRONA, LICZNIK KILOMETRÓW, BEZŻUCHWOWCE, C, PYLICA TALKOWA, PŁOZA, RYSUNEK, SYMETRALNA, APEKS, SYRENA OKRĘTOWA, GILOSZ, ANGLISTYKA, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, SARABANDA, EWEŃSKI, WYŁUDZACZ, PREPROCESOR, TRÓJKĄT, PĘCHERZ, MIŁOŚCIWOŚĆ, BURGER, ZMAGANIA, PRZYWODZICIEL DŁUGI, ZNICZ, BAJT, MŁYNOWY, NIECHLUJNOŚĆ, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, BŁĘDNIK KOSTNY, FILOLOGIA, RUMSZTYK, POMYWAK, CHORY NA GŁOWĘ, PRACA, PASSE-PARTOUT, FANEROFIT, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, MISIACZEK, FIGA, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, KREOL, HIPOMANIA, MASALA DOSA, SOLARZ, LISOWCZYK, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, ŚWISZCZ, ORGANIZATOR JĄDERKA, NIEPOKALANOŚĆ, PANNA, MAJACZENIE, ŻELAZNE PŁUCO, WINIETA, AKINEZJA, KOLEJ GONDOLOWA, PASJONISTA, STAROBIAŁORUSKI, RACJONALIZACJA, BIUROKRATA, SOS MUŚLINOWY, PRAGMATYCZNOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, LIŚĆ ZARODKOWY, DŹWIGNICA LINOTOROWA, CZARODZIEJ, PLECIONKA, ZADZIORNICA WŁOCHATA, MUSZLA KLOZETOWA, TELEFON, RADIOMECHANIK, ŁOŻNIK, CZYN NIERZĄDNY, CUKIER MLEKOWY, HAMULEC WIRNIKOWY, CZŁONY, KAJMAN OKULAROWY, DZIENNIK PROMULGACYJNY, GOOGLE INC, CIUPAGA, UKŁAD ADRENERGICZNY, TEORIA HOMOTOPII, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, MUSZLA, PROEPIDEMIK, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, ZGRZEBŁO, RAZ, TWARDOŚĆ, UPARTOŚĆ, KURZEJ, PROFESKA, ROZWIĄZŁOŚĆ, WETERYNARZ, SŁUP OŚWIETLENIOWY, DYSCYPLINA POKAZOWA, MIELINA, POPIELNIK, ŁAD KORPORACYJNY, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, GALARETA, PIERWOTNIAK, WERSJA STABILNA, PARKIETAŻ, RATA BALONOWA, MIKROFON DYNAMICZNY, OCZKO W GŁOWIE, FENICKI, NIEWYRAŹNOŚĆ, FILM KRÓTKOMETRAŻOWY, CYTOARCHITEKTONIKA, DRZEWO KOSMICZNE, GOLEC, BÓB KOŃSKI, IRRADIACJA, DOMIAR PROSTOKĄTNY, ŚMIECIUCH, HALLING, GEOFAG, KŁĘBCZAK, PLEBEJKA, SPORTÓWKA, PELYKOZAURY, PRZEKLEŃSTWO, STATEK GŁĘBINOWY, WZNIESIENIE, KORPUS, BALDACHIM, PAGI, GRZYB SKALNY, TOŃ WODNA, ZMIANA PATOLOGICZNA, ODKRYTY ATAK, NĘCISKO, SUBREGION, PORÓD LOTOSOWY, MIEJSCE ZEROWE, BAZYLIKA MNIEJSZA, STAŁA MICHAELISA, MAKROELEMENT, ŁOŚ, PORZĄDEK, GRYZETKA, RURKOZĘBNE, ŁAPADŁO, SKINNY, KRĄŻENIE WROTNE, ORTOPTYCZKA, APLANAT, POŁOŻENIE, ZGORZKNIAŁOŚĆ, NEGACYJNOŚĆ, CEWA, OCZKO, MATERIALIZM EKONOMICZNY, BUTELKA, MIEDNICA, SKRZYNKA, ANTYCYPACJA, DRWINA, SEKRETARZYK, OTWARTOŚĆ, LOG, OBIEKT MOSTOWY, DETAL, CHLUBNOŚĆ, PRÓG BÓLU, MONOPOL, STACJA, KICHA, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, ROZSADNIK, ZODIAK, DIABELSKI WYNALAZEK, SYGNAŁ RADIOWY, ANTYCHOLINERGIK, HEMATOFAGIA, EUGLENA ZIELONA, UŁAMEK PIĘTROWY, NACHLANIE SIĘ, AKOMODACJA, WYRAŹNOŚĆ, PLAŻÓWKA, KAMIEŃ MILOWY, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, LUZACKOŚĆ, MATERIALNIA, LINA RATUNKOWA, NERWOWOŚĆ, PUENTA PŁASKA, KOSMOS, JOGA, FUZJA HORYZONTALNA, KOŁNIERZYK, POSZLAKA, MOHRG, OPTYKA, AUTOSYFON, SEKWENCJA AMINOKWASOWA, OPÓR WZNIESIENIA, KONSTRUKCJA SOCHOWA, KARBOKATION, OJCIEC KOŚCIOŁA, KONFRONTACJA, ESENCJALIZM, OSADA, STOPA DYSKONTOWA, POSŁUSZNIK, OFENSYWA, KICZ, IZOTROPOWOŚĆ, OPIEKUŃCZOŚĆ, DWUMECZ, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, KOSMOLOGIA, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, PODDIALEKT, OFICER NAWIGACYJNY, SOWIZDRZALSTWO, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, BŁĘDNE KOŁO UBÓSTWA, NIEKAPEK, SMARKULA, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, STEROWANIE HYDRAULICZNE, WOREK, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, PIĘĆSETKA, GOFR, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, MRÓWNIK, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, NIEGUSTOWNOŚĆ, EFEKT DOPPLERA, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, PRZEPOJA, SŁODKA IDIOTKA, GÓRNICTWO MORSKIE, PŁASZKA, KOŁODZIEJ, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, SIŁA, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, TWIERDZENIE KRULLA, GANGSTERYZM, PÓJDŹKA, WARUGA, SHAKER, SPOWINOWACONY, SEGMENT SZYJNY, FORTECA, IRLANDZKOŚĆ, CZERWOŃCZYK UROCZEK, MASKA WSTYDU, WĄŻ OSTROGŁOWY, RZUT KAMIENIEM, BEZCZELNOŚĆ, ALIENISTA, MIASTO WOJEWÓDZKIE, JOGACZARA, KRYSTALOGRAFIA, PRZEDSTAWIENIE, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, SZCZEGÓLNOŚĆ, ELIKSIR ŻYCIA, DZIKA RÓŻA, NICPOŃ, WYRAZISTOŚĆ, OSTROGA PIĘTOWA, SYLWESTER, ROBAK, KUGLARSTWO, POJAZD KOLEJOWY, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, OPOŃCZYKOWCE, NIEDOBÓR, SKRYBA, ZACHYLNIK, SĄD I INSTANCJI, HEBRAJSKI, FUNKCJONALIZM, WYBUCHOWA ATMOSFERA, PRINCESKA, PRĄD GALWANICZNY, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, MUGOL, WIZA POBYTOWA, JAŚMINOWIEC WONNY, AGENEZJA, WYBIEG, POŻYCZKOMAT, FUNKCJONALIZM, ?EKS-KOMUNISTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.260 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ASTRONOMICZNY SFERYCZNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH, KTÓREGO CENTRUM STANOWI SŁOŃCE, ZAŚ POCZĄTKOWYM PUNKTEM ODNIESIENIA JEST RADIOŹRÓDŁO SAGITTARIUS A* ZNAJDUJĄCE SIĘ W CENTRUM DROGI MLECZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ASTRONOMICZNY SFERYCZNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH, KTÓREGO CENTRUM STANOWI SŁOŃCE, ZAŚ POCZĄTKOWYM PUNKTEM ODNIESIENIA JEST RADIOŹRÓDŁO SAGITTARIUS A* ZNAJDUJĄCE SIĘ W CENTRUM DROGI MLECZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE astronomiczny sferyczny układ współrzędnych, którego centrum stanowi Słońce, zaś początkowym punktem odniesienia jest radioźródło Sagittarius A* znajdujące się w centrum Drogi Mlecznej (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE
astronomiczny sferyczny układ współrzędnych, którego centrum stanowi Słońce, zaś początkowym punktem odniesienia jest radioźródło Sagittarius A* znajdujące się w centrum Drogi Mlecznej (na 22 lit.).

Oprócz ASTRONOMICZNY SFERYCZNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH, KTÓREGO CENTRUM STANOWI SŁOŃCE, ZAŚ POCZĄTKOWYM PUNKTEM ODNIESIENIA JEST RADIOŹRÓDŁO SAGITTARIUS A* ZNAJDUJĄCE SIĘ W CENTRUM DROGI MLECZNEJ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ASTRONOMICZNY SFERYCZNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH, KTÓREGO CENTRUM STANOWI SŁOŃCE, ZAŚ POCZĄTKOWYM PUNKTEM ODNIESIENIA JEST RADIOŹRÓDŁO SAGITTARIUS A* ZNAJDUJĄCE SIĘ W CENTRUM DROGI MLECZNEJ. Dodaj komentarz

7+3 =

Poleć nas znajomym:

x