METODA LOSOWANIA, W KTÓREJ ELEMENTY PRÓBY WYBIERA SIĘ ODDZIELNIE Z WYDZIELONYCH W OBRĘBIE POPULACJI GRUP SPEŁNIAJĄCYCH PEWNE KRYTERIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LOSOWANIE WARSTWOWE to:

metoda losowania, w której elementy próby wybiera się oddzielnie z wydzielonych w obrębie populacji grup spełniających pewne kryteria (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METODA LOSOWANIA, W KTÓREJ ELEMENTY PRÓBY WYBIERA SIĘ ODDZIELNIE Z WYDZIELONYCH W OBRĘBIE POPULACJI GRUP SPEŁNIAJĄCYCH PEWNE KRYTERIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.082

WIBRACJA, ASTRONOMIA POZYCYJNA, LOCJA, MISJA STABILIZACYJNA, KUC MERENS, ENKLAWA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, POLEWA, ZATOCZKA, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, MANIAK, TEMPERATURA ROSY, HANIEBNOŚĆ, TARCZA, EPIMER, ZOOLOGIK, LEP, ŻURAWINA, WODA-WODA, SZTUKA ZIEMI, RYBACZKA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, TRZMIELOJAD, WICIOKRZEW, ANARCH, CHOROBA CAROLEGO, KAMERTON DMUCHANY, ARTYKUŁ WIARY, ANALIZA KANONICZNA, DOKTOR HABILITOWANY, ROŚLINA NASIENNA, UNIWERSUM HERBRANDA, AKINEZJA, ANTROPOLOG KULTURY, PODOLOGIA, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, WĘGIEL KOPALNY, WIELOPIĘTROWIEC, CEROIDOLIPOFUSCYNOZA NEURONALNA, LAWINA GRUZOWA, WZNIESIENIE, KOŃ LUZYTAŃSKI, ASPIRATA, CHRUPKOŚĆ, RZEŹBIARSTWO, ZAWŁOKA, CYKL, NIEUDOLNOŚĆ, ZYGOTARIANIN, ENAMINA, OKOT, JEDNOKOMÓRKOWIEC, LABORATORIUM, FARBOWANIE SIĘ, ŚLIZGACZ, TEORIA GEOCENTRYCZNA, KOSTIUM, POŁUDNIOWY WSCHÓD, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, KLĘSKA URODZAJU, SAMOUCZEK, DOCHÓD NOMINALNY, RÓW TEKTONICZNY, PROLEK, BANKSTER, ORDYNACJA, CHOROBA VAQUEZA, OSTRY BRZUCH, SZPIK, TREN, FLETY, GETTER, IMMUNOLOGIA, DOMINACJA NIEPEŁNA, MIHRAB, MEDYCYNA REGENERACYJNA, ZŁOTY BLOK, WYGIĘCIE, SEMESTR ZIMOWY, WIRTUOZ, WĘZEŁ, KOŃ ANDALUZYJSKI, NUDYZM, JOŁOP, FIRMÓWKA, LISZAJ PŁASKI, MOGIKAPPACYZM, OSTRĘŻYNA, PLAZMOLIZA, KONTUR MELODYCZNY, INFLACJA OTWARTA, STRZELNICA, JĄKANIE, WYŁOŻENIE SIĘ, MOSTEK, GRIGORIJ POTIOMKIN, GASIWO, ALEJA SZTYWNYCH, SÓL KWAŚNA, POPYCHŁO, SZPARNICOWATE, WYŚCIG, MIEDZIORYTNIK, SUPERNOWA, REKIN CHOCHLIK, ENCYKLOPEDYSTA, NARNIA, AKCJA IMIENNA, BŁAZENEK, ACENA BUCHANANA, TWARDZIAK, AMONIT, WRZÓD MIĘKKI, ASYRYJSKI, WŁÓCZNIA, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, ANATOMIA KLINICZNA, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, SZKLIWO, GŁÓWKA, KARALNOŚĆ, WYPADEK PRZY PRACY, ŻAŁOBA, CZASOPISMO, KURHANNIK ZWYCZAJNY, EMBOLIZACJA, KĄKOL, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, KULTURA TRZCINIECKA, LENIWIEC PSTRY, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, KASZANA, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, MARZENIE SENNE, POLEWA, OTWORZENIE DUSZY, PUNKT WYPADOWY, KULUARY, WZNOWIENIE, NATARCZYWOŚĆ, ZOOFAG, KUCHENKA, KOREAŃSKI, WOŁOSKI, RESTAURATOR, WIZJER, SUROWOŚĆ, PRYMUS, KULOMETRIA, ELEKTROMEDYCYNA, CEGLARSTWO, ZASTÓJ ŻYLNY, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, KAMICA, CHOROBA TANGIERSKA, STOLARKA BUDOWLANA, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, MEDYCYNA SPORTOWA, SPUSZCZENIE, EKRANOPLAN, ERYDAN, CZŁOWIEK INTERESU, MIKROSTRUKTURA, SZCZOTKA, NAROŻNICA, BANIAK, KŁADKA, WATA CELULOZOWA, OPERATOR KABLOWY, SZAROTA BŁOTNA, OGLĄD, KLUCZ NASADOWY, GRUPA ELIMINACYJNA, PUŁAP PRAKTYCZNY, NIEROZEZNANIE, KOKARDKA, KANONISTYKA, ROPOWICA KŁĘBU, KOMORA MINOWA, B, WÓDKA GATUNKOWA, FILEMON BIAŁOSZYI, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, NATURYSTKA, DOBRE RZĄDZENIE, BIDŁO, DERMOKOSMETYKA, KORMORAN, URLOP TACIERZYŃSKI, SIEWKI, BAJKOPIS, TENDENCJA, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, SERBISTYKA, GRA WSTĘPNA, WYCZYSTKA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, ŻABA Z JUNIN, WYNURT, GARŚĆ, FUSYT, WZÓR, PURYNA, LILIPUTKA, PTERION, MIELINA, OGRANICZONOŚĆ, BAR, WIELKOGŁOWOWATE, PRAWOMOCNOŚĆ, ZAKWASZENIE, KORELACJA KANONICZNA, TRAFIENIE, KOMÓRKA KERRA, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, KAWA ROZPUSZCZALNA, HOMEOPATIA, ZATOCZKA, MRAŹNICA, OBLECH, ŚMICHY CHICHY, BLOK, INTERWENIENT UBOCZNY, LINIA ROZUMU, ZASADA DYSPOZYTYWNOŚCI, KARDIOCHIRURGIA, LUMP, BRUDNA ROBOTA, PLURALISTA, METODA, DOGADZANIE SOBIE, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, REUMATYZM, WSCHODOZNAWSTWO, LAMPA FLUORESCENCYJNA, CHOROBA RITTERA, ROZŚWIETLACZ, DRAPACZ, ZEBRA, PAMPA, KOSZARY SZYJOWE, BOWLS, RAZ, OKRĄGŁOŚĆ, SSAKI NIŻSZE, WYPALANKA, SOCJOBIOLOG, SYRENOWATE, ASTROGRAFIA, PŁYTKI TALERZ, KOZACY, WYWALENIE SIĘ, SEDES, STELMACH, ZATRACENIE, PYRA, SZEREG NEPTUNOWY, WRZENIE, POLE MAGNETYCZNE, PETRYFIKACJA, BUDOWLA CENTRALNA, ROZROST, INFORMATYKA, AKATALEKSA, PARTIA ANGIELSKA, RZEŚKOŚĆ, KARA TALIONU, DEZADAPTACJA, KAWKA, ZEGAR KWARCOWY, ŁAZIK, ZAKŁADKA, SEJM, KROKODYLE WŁAŚCIWE, KWARCÓWKA, MONOTELETA, BALZAK, WÓDKA, PODSTAWCZAK, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, STRUKTURA DZIEŁA LITERACKIEGO, NIEWRAŻLIWOŚĆ, SAMORZUTNOŚĆ, PSYCHIATRYK, LOKATA DYNAMICZNA, KRÓTKI WZROK, SEANS, REAKTYWACJA, ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, TEMAT, ATASZAT, BIEDRONKA, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, PARANOJA PASOŻYTNICZA, LUDY TURAŃSKIE, BOCZNOTRZONOWIEC, KLUCZ, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, NIEPOKORNOŚĆ, ?BENGALSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.082 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

METODA LOSOWANIA, W KTÓREJ ELEMENTY PRÓBY WYBIERA SIĘ ODDZIELNIE Z WYDZIELONYCH W OBRĘBIE POPULACJI GRUP SPEŁNIAJĄCYCH PEWNE KRYTERIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: METODA LOSOWANIA, W KTÓREJ ELEMENTY PRÓBY WYBIERA SIĘ ODDZIELNIE Z WYDZIELONYCH W OBRĘBIE POPULACJI GRUP SPEŁNIAJĄCYCH PEWNE KRYTERIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LOSOWANIE WARSTWOWE metoda losowania, w której elementy próby wybiera się oddzielnie z wydzielonych w obrębie populacji grup spełniających pewne kryteria (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LOSOWANIE WARSTWOWE
metoda losowania, w której elementy próby wybiera się oddzielnie z wydzielonych w obrębie populacji grup spełniających pewne kryteria (na 18 lit.).

Oprócz METODA LOSOWANIA, W KTÓREJ ELEMENTY PRÓBY WYBIERA SIĘ ODDZIELNIE Z WYDZIELONYCH W OBRĘBIE POPULACJI GRUP SPEŁNIAJĄCYCH PEWNE KRYTERIA sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - METODA LOSOWANIA, W KTÓREJ ELEMENTY PRÓBY WYBIERA SIĘ ODDZIELNIE Z WYDZIELONYCH W OBRĘBIE POPULACJI GRUP SPEŁNIAJĄCYCH PEWNE KRYTERIA. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast