Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: RODZAJ INTERFEROMETRII, W KTÓREJ DANE ODBIERANE PRZEZ NIEZALEŻNE OD SIEBIE RADIOTELESKOPY, ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZNACZNEJ ODLEGŁOŚCI OD SIEBIE, NP. NA RÓŻNYCH KONTYNENTACH SĄ ZAPISYWANE RAZEM Z DOKŁADNYM CZASEM OBSERWACJI I PRZECHOWYWANE DO PÓŹNIEJSZEJ ANALIZY NA TAŚMIE MAGNETYCZNEJ LUB TWARDYM DYSKU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA to:

rodzaj interferometrii, w której dane odbierane przez niezależne od siebie radioteleskopy, znajdujące się w znacznej odległości od siebie, np. na różnych kontynentach są zapisywane razem z dokładnym czasem obserwacji i przechowywane do późniejszej analizy na taśmie magnetycznej lub twardym dysku (na 34 lit.)INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA to:

rodzaj interferometrii, w której dane odbierane przez niezależne od siebie radioteleskopy, znajdujące się w znacznej odległości od siebie, np. na różnych kontynentach są zapisywane razem z dokładnym czasem obserwacji i przechowywane do późniejszej analizy na taśmie magnetycznej lub twardym dysku (na 27 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ INTERFEROMETRII, W KTÓREJ DANE ODBIERANE PRZEZ NIEZALEŻNE OD SIEBIE RADIOTELESKOPY, ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZNACZNEJ ODLEGŁOŚCI OD SIEBIE, NP. NA RÓŻNYCH KONTYNENTACH SĄ ZAPISYWANE RAZEM Z DOKŁADNYM CZASEM OBSERWACJI I PRZECHOWYWANE DO PÓŹNIEJSZEJ ANALIZY NA TAŚMIE MAGNETYCZNEJ LUB TWARDYM DYSKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.591

DZIWKA, PROTEZA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, ENDURO, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, KOSZTORYS NAKŁADCZY, CIASTO MAKARONIKOWE, SKWIR, ZEBROID, LEISZMANIOZA TRZEWNA, BANKRUT, FLACHA, ROCK AND ROLL, FOKI, ŁĄCZNICA, ŚCIGACZ TORPEDOWY, TWARDY KARK, FORMACJA, OBRÓBKA, GALETA, SUBKULTURA, MŁYNEK, TRANSMISJA, POGO, WIETLICOWATE, TELEGRAM, BRAMKARKA, AUTOSYFON, ODBOJNIK, WSPINACZKA LODOWA, NARNIA, KATZENJAMMER, DUCH, STOS PACIERZOWY, STOPA NARZUTU, RYTUAŁ, KLAUZULA, POZIOMY TRANSFER GENÓW, PARNAS, ASTRACHAN, SOCJOGRAFIA, LIST KAPERSKI, WĘDRÓWKA, MAJKA, OKRZOS, SZEFERDIA, TRYKOT, KOCIE OKO, KAUCJA GWARANCYJNA, ROGALIK, WROŚNIAK, KLOSZ, ELEKTRONOWOLT, MATERIA, AMERYKA, ODTWARZACZ WIDEO, BRYTFANNA, SUROWIAK, PIKIETA, FAJERWERKI, OGIEŃ, TOPIEL, REKLAMOWIEC, FIZJOLOGIA, ŁOŚ, OWOC SZUPINKOWY, EWAPORAT, ALMARIA, MULTILATERALIZM, INTERWENCJA POSELSKA, UFNOŚĆ, SZATANISTKA, FARMA, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, ŁAPÓWKARSTWO, MÓR, WOLE OCZKA, LEGO, TRANSFERAZA, TŁUMACZKA, WŁÓKNO, PUNKT ASEKURACYJNY, SENSOWNOŚĆ, IZOFONA, WĘŻÓWKA, PŁAWICA, OPERACJA, BRAMKA HONOROWA, PACYNKA, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, GARNITUR, SZPATUŁKA, OPRICZNINA, KLEJÓWKA, BRUZDOGŁOWIEC, DANIE CZARNEJ POLEWKI, OBCHÓD, MANGABA RUDOCZELNA, EPILEPTOLOG, KATALIZA, RUCH PRZYSPIESZONY, KŁOBUK, REAKCJA PODSTAWIANIA, ASTROSPEKTROSKOPIA, RADIOODTWARZACZ, GNIOT, AKUMULATORY, CEARADAKTYL, SZEFELIN, STACJA KLIMATYCZNA, MAZUR, ZARZUT, WIEŻA KONTROLNA, REMITENT, AKTUALIZOWANIE SIĘ, ROZMNOŻA, POPRAWA, DIAGRAM VENNA, PILOKARPUS, BIOTERAPIA, IMPLANTACJA, ROPOWICA KŁĘBU, PIŻMAK, KWAS NAFTENOWY, LIBRA, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, TYGODNIÓWKA, SKŁAD, SIEĆ TROFICZNA, WIBROAKUSTYK, NEKROMANCJA, IMPLEMENTACJA, KUMKWAT, EPIFIT, MARUDA, FIRMA-WYDMUSZKA, PODGARDLE, KASZMIR, NUTRIA, FILOLOGIA ORIENTALNA, SZPAGIETKA BAHAMSKA, DZIEWIARKA, RUNA, RELIGIOLOG, CRASHTEST, KAZNODZIEJA, OBCIĄŻENIE, STRÓŻA, RÓW PRZECIWPANCERNY, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, TAMBOREK, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, BRAT, TOR WODNY, CIELENIE, SYPIALKA, POLIMER FLUOROWY, ŁOMOT, SKÓRA, LICZBA NIEPARZYSTA, MIKROKARTA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, BRONCHOGRAFIA, ANALIZA WARIANCJI, BROŃ OBUCHOWA, RAGDOLL, BRYCZKA, MIĘSOŻERNOŚĆ, RYZYKO OPERACYJNE, RANA POSTRZAŁOWA, WIELKOGŁOWOWATE, WIZERUNEK, POJEDYNKA, MONTAŻYSTKA, KARBINADEL, OBRONA BAŁTYCKA, NIEZDOLNOŚĆ, HIBISKUS, WESZ MORSKA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, AMERYKAŃSKOŚĆ, PRZEMIANA ODWRACALNA, SILNIK WODNY, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, ARBORETUM, RZĘSA, CUKIER, PRZEWIJAK, EDYKUŁ, KLEJONKA, POBYT CZASOWY, ALTISPINAKS, KONOTACJA, NATURA, KABAT, LUSITANO, JAMA USTNA, PŁATEW, MISJA WERYFIKACYJNA, BAJKOPISARZ, WELOCIZAUR, OBSŁUGA, POMYLENIEC, MIKROFON WĘGLOWY, TANKINI, NORMA REAKCJI GENOTYPU, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, PANKREATYNA, JEZIORO ZASTOISKOWE, SAMOWOLA, IMIGRACJA, KWAS POROSTOWY, GZYMS KORDONOWY, PSALM ALFABETYCZNY, RODZAJ GRAMATYCZNY, PODREGION, RONDO, STRUNA GŁOSOWA, BIEGUN ANIMALNY, RAUBITTER, GRA WYŚCIGOWA, OFIDYFILIA, PAMIĘĆ ULOTNA, PAKOWNOŚĆ, EUFORBIA, SALOWA, AMPUTACJA, ELEKTROLUMINESCENCJA, MITRA, SPRYCIARKA, CYFROWY ANIOŁ, GOMÓŁKA, BASKINA, ŁUSZCZYK INDYGOWY, DYFUZJA CHEMICZNA, RODZIMOŚĆ, DEKONTAMINACJA, HARFA CELTYCKA, MYSZ DOMOWA, ŻMIJA, RZADKOŚĆ, FENEK, ANTURAŻ, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, KARTA PRZEDPŁACONA, ABSYDA, OKUCIE, ORNAMENT KANDELABROWY, SEMITKA, SOK, WAŁCZATKA, PREMIERA, DRAPIEŻNIK, PRAWO MATERIALNE, CUDOWNY OWOC, GRZYB PIASKOWY, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, PIERWSZA JASKÓŁKA, POROZUMIENIE PŁACOWE, NUDZIARZ, AFEKT PATOLOGICZNY, RESIDUUM, OLDENBURG, AMFIUMY, KONTO, KUC AUSTRALIJSKI, EFEKT ZATŁOCZENIA, ZMARSZCZKA, GENIUSZEK, STRAJK OSTRZEGAWCZY, RELIKWIARZ, FASKA, KOSÓWKA, KOSARZ, LEPTOSPIROZA, KORONA, STÓJKA, MONITOR, KAMPYLODONISK, SZAMANKO, ŁÓJ, PROZODIA, SEZON, NIKIELINA, FRUSTRACJA, INTEGRACJA, SKLEPIENIE KLASZTORNE, VOTUM, TYŁOMÓZGOWIE WTÓRNE, ATRAPA, MIKROMIERZ, SIEĆ, NIERUCHOMOŚĆ, SPOIWO BUDOWLANE, KAPUŚCIANY ŁEB, CYBORIUM, WLEW, DEREŃ, GRZECH POWSZEDNI, MONODIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.591 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: rodzaj interferometrii, w której dane odbierane przez niezależne od siebie radioteleskopy, znajdujące się w znacznej odległości od siebie, np. na różnych kontynentach są zapisywane razem z dokładnym czasem obserwacji i przechowywane do późniejszej analizy na taśmie magnetycznej lub twardym dysku, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ INTERFEROMETRII, W KTÓREJ DANE ODBIERANE PRZEZ NIEZALEŻNE OD SIEBIE RADIOTELESKOPY, ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZNACZNEJ ODLEGŁOŚCI OD SIEBIE, NP. NA RÓŻNYCH KONTYNENTACH SĄ ZAPISYWANE RAZEM Z DOKŁADNYM CZASEM OBSERWACJI I PRZECHOWYWANE DO PÓŹNIEJSZEJ ANALIZY NA TAŚMIE MAGNETYCZNEJ LUB TWARDYM DYSKU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
interferometria międzykontynentalna, rodzaj interferometrii, w której dane odbierane przez niezależne od siebie radioteleskopy, znajdujące się w znacznej odległości od siebie, np. na różnych kontynentach są zapisywane razem z dokładnym czasem obserwacji i przechowywane do późniejszej analizy na taśmie magnetycznej lub twardym dysku (na 34 lit.)
interferometria wielkobazowa, rodzaj interferometrii, w której dane odbierane przez niezależne od siebie radioteleskopy, znajdujące się w znacznej odległości od siebie, np. na różnych kontynentach są zapisywane razem z dokładnym czasem obserwacji i przechowywane do późniejszej analizy na taśmie magnetycznej lub twardym dysku (na 27 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA
rodzaj interferometrii, w której dane odbierane przez niezależne od siebie radioteleskopy, znajdujące się w znacznej odległości od siebie, np. na różnych kontynentach są zapisywane razem z dokładnym czasem obserwacji i przechowywane do późniejszej analizy na taśmie magnetycznej lub twardym dysku (na 34 lit.).
INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA
rodzaj interferometrii, w której dane odbierane przez niezależne od siebie radioteleskopy, znajdujące się w znacznej odległości od siebie, np. na różnych kontynentach są zapisywane razem z dokładnym czasem obserwacji i przechowywane do późniejszej analizy na taśmie magnetycznej lub twardym dysku (na 27 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x