UFORTYFIKOWANY BUDYNEK LUB SCHRON PRZEZNACZONY DO SAMODZIELNEJ OBRONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BLOKHAUZ to:

ufortyfikowany budynek lub schron przeznaczony do samodzielnej obrony (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BLOKHAUZ

BLOKHAUZ to:

niewielka ufortyfikowana budowla wojskowa lub schron bojowy ze strzelnicami, służący do samodzielnej obrony z kilku stron; stosowany zazwyczaj do ochrony mostów, tuneli, przejść i innych ważnych punktów strategicznych (na 8 lit.)BLOKHAUZ to:

duży betonowy budynek o przeznaczeniu cywilnym, przypominający wyglądem wojskowy blokhauz (na 8 lit.)BLOKHAUZ to:

schron bojowy przystosowany do samodzielnej obrony (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UFORTYFIKOWANY BUDYNEK LUB SCHRON PRZEZNACZONY DO SAMODZIELNEJ OBRONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.688

SONG, MACZANKA, PORTRET, ODPŁATA, GAD, MARTWIAK, KABEL, PALISADA, POŁĄCZENIE CIERNE, MONETA OBIEGOWA, BLOKADA, ILOCZYN BLASCHKEGO, GRZBIET, MUTACJA ZMIANY SENSU, EKSPANDOR, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, CZARODZIEJSTWO, CZOŁG SAPERSKI, MAŁPI GAJ, ÓSEMKA, KRUCHTA, AMPUTACJA, PYZY, SŁUPISKO, REKOMPILACJA, WIDEOMAN, OPĘTANIE, FUTERAŁ, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, DRĘTWA, WĘZEŁ DROGOWY, SZPARA, BLUZG, ZNAJOMY, CIEPLICA, KALWARIA, PRZEKAŹNIK, PISZCZAŁKA, KARTA MOBILIZACYJNA, KOOPERATOR, WERANDA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, OTWÓR WYLOTOWY, AC, PALMETA, SZKARADA, SOLO, KONWERSJA, BROŃ, LEJ, BIAŁA DIETA, ETOLA, TOPENANT, ŁUPEK HUMUSOWY, NOK, ZAMKNIĘCIE CELNE, UFNOŚĆ, CZEBUREK, ROBOCIK, FOSA, NERWICA SPOŁECZNA, SZPATUŁKA, PODMALÓWKA, FAKTURA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, ROZBÓJNIK MORSKI, HAFCIARSTWO, SYSTEM, ANTYBIOZA, DANIE KOSZA, BIEŻNIA, BERŻERA, ALFABET PUNKTOWY, ANONEK, PUKNIĘCIE, ŚLIZG, PRZEWÓD RATUNKOWY, BIS, DĘTKA, MŁAK, MAŁPA OGONIASTA, BORDO, PREDESTYNACJA, FILIGRAN, NAPIĘCIE, KOMISARIAT, NIEWIERNOŚĆ, ŻEGLUGA, ORGIA, BALSAM KANADYJSKI, TRANSFORMATORNIA, KRUCHE CIASTO, PICUŚ, KAPITUŁA, GAMBIT, CŁO WYRÓWNAWCZE, PRZYKURCZ, SYNTETYK, POCHWIAK OKAZAŁY, ŻARTOWNIŚ, TARNOWIANIN, PROLIFERACJA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, PAWĘŻ, EKONOMIK, DRZEWO IGLASTE, BUTLA GAZOWA, LOBOTOMIA, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, GŁOWA, CHAŁUPNICA, PLUDRY, CYTODIAGNOSTYKA, PTASZYNA, CZUBEK, POŚCIELÓWKA, MUFA, KREM, TEST CIS-TRANS, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, MADŻONG, PLATFORMA CYFROWA, PAMIĘTNIK, SŁUGA BOŻY, MONOPARTYJNOŚĆ, WŁÓCZYKIJ, KONTRAKT TERMINOWY, ARCHEOLOGIA, IZOMER KONFORMACYJNY, KORDEGARDA, BEZPIECZNE ZAPASY, EUTEKTOID, BARYCENTRUM, WAFELEK, ENERGOELEKTRYK, KANTOR, MIKSER, PLAMA, TONDO, WYBUCHOWOŚĆ, DEZERCJA, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, PANIKA BANKOWA, PREPARAT CHEMICZNY, DEPRESJA, ŻONA LOTA, GAŁKA, ANNA, NUROGĘŚ, FUGA, TUMULUS, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, WARSZTAT, PARANOJA PRAWDZIWA, WULWODYNIA, KIESZONKA, ANTYPATRIOTYZM, LUBASZKA, DRUGI, CHAŁTURA, KRÓWSKO, NIEBOŻĘ, KLEROMANCJA, METEOR, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, SŁOWIAŃSKOŚĆ, OCIOS, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, KASK WSPINACZKOWY, IGLASTE, PREIMPLANTACJA, UKŁAD INERCJALNY, ZARYS, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, GOSPODA, MATURA, SIORKA, TENDER, URBARIUM, POJAZD ZAPRZĘGOWY, PODATEK IMPORTOWY, DANIE CZARNEJ POLEWKI, ZEBROID, PANDANOWIEC, ZBROJA PEŁNA, CYNIA, PŁOMIEŃ, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, CZWÓRKA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ROSOŁEK, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, TRASZKA GÓRSKA, KUSKUS, OŁÓWKOWE, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, CHIŃSKI, SZARPANKA, ZAGRYWKA, KATAFOREZA, INTRATA, MISJONARZ, SARAFAN, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, PODCHLEBSTWO, KOSMOGONIA, BEK, MONOPTER, LIFTING, RZECZ, MILANEZ, FROTKA, POKAL, CENZUS MAJĄTKOWY, CHAŁWA, TREL, FALA, OŚCIEŻE, SZNUR, ROZDZIAŁKA, HYDROLAT, SMUŻ, LINOWIEC, KOMISARZ, SĘK, LAPICIDA, SKONIA, TERCJA, BASEN, DUROMER, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, STAŻ ABSOLWENCKI, ANTENA KIERUNKOWA, RYCERZYK, MALATURA, DYRYGENTURA, CENTRUM, SIEKIERA, NAWALANKA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, MORDENT, ŁUSZCZYK INDYGOWY, SYNTEZA, OSTROKÓŁ, BIEDACZKA, PROWINCJA, PŁAWA, METAL CIĘŻKI, ODRUCH, SĄD PODKOMORSKI, KÓŁKORODEK, LĘK, WINO DESEROWE, CIAŁKO, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, CERATA, FIRANKA, OŁATKA, KREDYT HANDLOWY, SZKOŁA, FILM KATASTROFICZNY, ODWIERT, SŁONINA, SUWAK, WĘGLÓWKA, REZYGNACJA, RUNA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, BROŃ BIAŁA, PTASZEK, SAMOGONKA, SYGNALIZATOR, LICZARKA BANKNOTÓW, OBRAZEK, KAZBA, DANIE ARBUZA, GARMAŻERIA, BAŃKA, INSTALACJA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, KATEGORIA, NISZA, REWERSAŁ, TĘPICIEL, STRZELNICA SPORTOWA, BUDA, ZGRED, WĘŻÓWKA, GRECKOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, VIBRATO, TERRINA, HASHTAG, NAKO, SKOK, ?NIESTRAWNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.688 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UFORTYFIKOWANY BUDYNEK LUB SCHRON PRZEZNACZONY DO SAMODZIELNEJ OBRONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UFORTYFIKOWANY BUDYNEK LUB SCHRON PRZEZNACZONY DO SAMODZIELNEJ OBRONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BLOKHAUZ ufortyfikowany budynek lub schron przeznaczony do samodzielnej obrony (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BLOKHAUZ
ufortyfikowany budynek lub schron przeznaczony do samodzielnej obrony (na 8 lit.).

Oprócz UFORTYFIKOWANY BUDYNEK LUB SCHRON PRZEZNACZONY DO SAMODZIELNEJ OBRONY sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - UFORTYFIKOWANY BUDYNEK LUB SCHRON PRZEZNACZONY DO SAMODZIELNEJ OBRONY. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x