STRONA, W KTÓRĄ KTOŚ LUB COŚ SIĘ ZWRACA ALBO PORUSZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KIERUNEK to:

strona, w którą ktoś lub coś się zwraca albo porusza (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KIERUNEK

KIERUNEK to:

wytyczony cel działania, postępowania (na 8 lit.)KIERUNEK to:

prąd; metoda, tendencja oparta na tych samych założeniach i poglądach obowiązująca w nauce, sztuce, polityce, literaturze itp (na 8 lit.)KIERUNEK to:

zespół powiązanych ze sobą tematycznie kursów, których celem jest osiągnięcie wiedzy z określonego zakresu; element oferty dydaktycznej uczelni wyższych (na 8 lit.)KIERUNEK to:

linia wyznaczająca drogę, którą należy przebyć, by dostać się w pewne miejsce (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STRONA, W KTÓRĄ KTOŚ LUB COŚ SIĘ ZWRACA ALBO PORUSZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.101

OBIBOK, SZCZAW, PRAWNICTWO, MAZER, OFICJEL, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, KRÓLIK FLORYDZKI, JAGODÓWKA, BÓR, BATALIA, TONAŻ, PIERŚCIEŃ, WARSTWOWANIE, NASYCANIE, GAMEPLAY, PREDYKCJA, BERA, CZARNA MOWA, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, CZARCIE NASIENIE, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, EGZYSTENCJA, KRAJE KOMUNISTYCZNE, ŁYKACZ, STRUKTURALISTA, NAKŁAD INWESTYCYJNY, PAROWIEC, ZGORZELINA, PATENT, ANTROPONIM, WATA, NOOB, POKRZYWDZONA, DOBROĆ, PYZA, RZUT KAMIENIEM, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, POŁOŻENIE, DZIENNIK, DOWCIPNOŚĆ, BARKAN, PASJA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, BORIS, CWANOŚĆ, ŻACHWY, TECHNIKA CYFROWA, GRAFIKA RASTROWA, MACIERZYSTOŚĆ, PARCELANT, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, ADEPT, REKLAMA, CUMULONIMBUS, PIONEK, PŁOMIEŃ, CZARNA MAGIA, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, PRZYSŁÓWEK, CZŁOWIEK INTERESU, CORBETT, SOS MORNAY, ALKA, DRASTYCZNOŚĆ, OC, SIŁY, WSPÓŁBRZMIENIE, TEMBLAK, SKRAJNOŚĆ, NIEUBŁAGALNOŚĆ, BIBUŁKARKA, MANKIETY, SIEWKI, STACJA, TERMA, STREFA HEMIPELAGICZNA, AUŁ, SŁUGA BOŻY, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, STYMULACJA ODWIERTU, EMPIRYZM GENETYCZNY, CHOROBA GENETYCZNA, SŁOIK, MYJNIA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, OSTROKRZEW, KARZEŁEK, EGOCENTRYZM, ZWARCIE, WIARA, PALATALIZACJA, ANTAŁ, DEKLARACJA, UKRYCIE, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, ROŚLINA ZARODNIKOWA, ALIENISTA, WCIOS, WYBREDNIŚ, HYDROFIL, SPAWALNIK, BABA-JĘDZA, POMORZE ŚRODKOWE, PŁEĆ, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, ORTEZA, PRZÓD, DYSTANS, GENOMIKA STRUKTURALNA, INDEKS, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, SZKOLNOŚĆ, NIEWIERZĄCY, USZTYWNIACZ, SONDA, ODKOS, ALTOCUMULUS, KORD, OBJAŚNIENIE, MATURKA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, STOŻEK WULKANICZNY, TURBINA AKCYJNA, CHEKKER, STRAŻ, BALOT, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, TORBACZE, KIT, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, ROCZNIKARZ, TAŚMA, OPOZYCJONISTKA, ŚWINKA, COCKTAIL, SUWEREN, POKUTA, AFGAŃSKI, WIERSZ, ZALANIE PAŁKI, NUDYSTA, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, SHAPESHIFTER, MUSZTARDA DIJON, NIEKOMPLETNOŚĆ, ANTAŁ, ZASTÓJ, MAGNEZJA, INTROJEKCJA, SOCZEWKA, INTROMISJA, PRZYBŁĘDA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, MIŁOŚCIWOŚĆ, LUK ŁADUNKOWY, HELIOFIZYKA, CYSTOLIT, CZYNNIK WYTWÓRCZY, BOŻA RĘKA, ZASTRZAŁ, LYCRA, KOREK, VELDE, KRĘG, JAWAJSKI, WARAN GŁUCHY, STAŁA SVEDBERGA, PRZEŁYKANIE, MAGIERA, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, PODWOZIE, CHOROBA DARIERA, SKRZYDŁA, MOST, TRÓJSTRONNOŚĆ, SIATKA, ZABORCZOŚĆ, PYTANIE, ORĘDOWNIK, TUŁÓW, SOJA, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, BILARD FRANCUSKI, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, ROŚLINY ZARODNIKOWE, ZAKON KONTEMPLACYJNY, OMEGA, DZIESIĄTKA, KOMEDIALNIA, FILOLOGIA KLASYCZNA, WYDAJNOŚĆ, ITINERER, TKACZ, KOLORYSTYKA, PŁYTKA, KANTATA, PRALKA, NABIERACZ, ŁAD KORPORACYJNY, BRYTYJSKOŚĆ, PANTOGRAF, MROŻONKA, STARAJĄCY SIĘ, CHROPAWOŚĆ, NIEWZAJEMNOŚĆ, KWADRATURA, ZAKOLE, ZAINTERESOWANIE, TYRAŃSTWO, LINA RATUNKOWA, ROŚLINA AKWARIOWA, MUSICAL, WIELOKROTNOŚĆ, DELATOR, LAMA, MUCHA SUCHA, BABINIEC, BOJKA, EROZJA GENETYCZNA, ZAKRĘTKA, ZASILANIE SIECIOWE, PERIOD, MISZCZU, CHOPIN, RESTART, PLAMIEC AGREŚCIAK, SAMIEC, GRAFFITI, URANIDOWATE, KURZAJKA, CHONDRYT, GROTESKA, MOŁOJEC, GENEZA, DOBRO FINALNE, KAWAŁ, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, TER, OBROŃCA, ASYSTENCJA, PRZEPIS, WSPOMAGACZ, ANGEOLOGIA, PRZECHÓW, PRANKO, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, FĄFEL, NEKROFAG, RODZAJ ŻEŃSKI, PUBLIKACJA, DEMOBILIZACJA, NYLON, WIR POWIETRZNY, TEST ATOMOWY, JANKA, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, MALKONTENCTWO, OTOLARYNGOLOGIA, NACIĄG, PRZEBUDOWA, UCHWYT, WŁOSKOWATOŚĆ, NARZĄD RODNY, ZASIEK, MARSZ, POŁAĆ, ŁATWIZNA, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, KOŃ TORYJSKI, TYSIĄC, KINOMAN, MNIEJSZE ZŁO, JAPOK, UWAŻNOŚĆ, DYPTYCH, OPATRUNEK OSOBISTY, WZROST ZUBAŻAJĄCY, SER PARMEŃSKI, SAVE, ROZTWÓR BUFOROWY, BLACKJACK, OŚ PORTALOWA, KILOMETRAŻ, AKCENT, PARCIE, PRZESIEW, HYBRYD, WZGÓREK ŁONOWY, MOMENT TEORETYCZNY, SKLEP ZOOLOGICZNY, SZMATA, KONTO, PŁYCINA, PRÓCHNO, STARA MALUTKA, MAJDANIARZ, ERPEG, ?WARZYWNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.101 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STRONA, W KTÓRĄ KTOŚ LUB COŚ SIĘ ZWRACA ALBO PORUSZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STRONA, W KTÓRĄ KTOŚ LUB COŚ SIĘ ZWRACA ALBO PORUSZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KIERUNEK strona, w którą ktoś lub coś się zwraca albo porusza (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KIERUNEK
strona, w którą ktoś lub coś się zwraca albo porusza (na 8 lit.).

Oprócz STRONA, W KTÓRĄ KTOŚ LUB COŚ SIĘ ZWRACA ALBO PORUSZA sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - STRONA, W KTÓRĄ KTOŚ LUB COŚ SIĘ ZWRACA ALBO PORUSZA. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x