NAZWA O ABSTRAKCYJNYM DESYGNACIE, KTÓRY NIE ODNOSI SIĘ DO KONKRETNEJ RZECZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAZWA ABSTRAKCYJNA to:

nazwa o abstrakcyjnym desygnacie, który nie odnosi się do konkretnej rzeczy (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAZWA O ABSTRAKCYJNYM DESYGNACIE, KTÓRY NIE ODNOSI SIĘ DO KONKRETNEJ RZECZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.999

TERMINARZ, EMULSJA, PŁYTA KONTYNENTALNA, KAUCZUKOWIEC, OMLET NORWESKI, SEPARACJONIZM, APTECZKA, ROZCZAROWANIE, UZBECKI, WYWIAD SKARBOWY, PRZEGUB, GASKOŃCZYK, KRYSZTAŁEK, PRZEPLOTNIA, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, KAMBUZ, INFLACJA KOREKCYJNA, USZCZYPLIWOŚĆ, TAJNIAK, TOR, SKOCZKOWE, NAUKI O POZNANIU, WYKRAWACZ, INTELEKTUALISTA, ZŁÓG, TWÓR, GŁOŚNIK BEZMEMBRANOWY, PARA, BULDER, HIMALAJE, ZWARCIE, WIARUS, FUGA, RZEZANIEC, WIELKORZĄDCA KRAKOWSKI, DYSORTOGRAFIK, NAHUATL, PŁUG DWUSKIBOWY, BOCIAN, KATAFALK, TURCZYN, OOLIT, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, LATARNIK, KIESA, HELING, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, TEREBINT, GENETYKA EKOLOGICZNA, EFEKT FISHERA, SZAJBUSKA, DOZÓR BÓŻNICZY, STAW SKOKOWY, ALGORYTM REKURENCYJNY, KONFORMER, TERAZ, HALOGENOWODÓR, GĘSIAREK, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, FERMENT, KAGU, SEJM, TURANIEC, SCEPTYCZNOŚĆ, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, REAKTYWACJA, BEZWŁADNOŚĆ, TWARDA SPACJA, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, OFICER OGNIOWY, KULA, ŻEGLARZ, GRYZIPIÓREK, LOGIKA DEONTYCZNA, ASTROWIEŻYCZKA, MLECZAN, ZIARNOJAD, LOK, ODŁAM, OFENSYWA, AGENT, KLEJÓWKA, CZYNNIK EKOLOGICZNY, HURTOWNIA, PIEPRZ CZERWONY, PYTANIE, FRAGMENTACJA PLECHY, HOMOSFERA, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, WZW E, KURAWONGA ZMIENNA, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, OKSZA, SYSTEM ZNAKOWY, SZAJBUS, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, RAZ, DOWÓD ONTOLOGICZNY, ZWIERZĘTA, ZIELONE, KOMEDIA NISKA, DRAMAT WOJENNY, POKARM, JĘZYK DRAWIDYJSKI, MUFLA, PROSTA, MAŃSKI, ROK ZWYKŁY, MORGAN, ODWROTNY AGONISTA, NEOGOTYK, NADMIERNA SENNOŚĆ, POLIMER WINYLOWY, METODOLOGIA, KONIK, SPĘKANIE, CEROWACZ, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, ZIOMKOSTWO, AUKSYNA, BALON PILOTOWY, BANIA, KOMPENSATOR CIEPLNY, PIERŚ, TRZEŹWOŚĆ, SACZEK, SALTAZAUR, SSAK OWADOŻERNY, GEODEZJA WYŻSZA, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, RUSIN, CYBORIUM, OPÓR DROGOWY, ODPADOWOŚĆ, PRECESJA, GOSPODARKA WODNA, OGIEŃ I WODA, KANADA, PRAKOLCZATKA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, ZROSTNICA, ARC TG, NIECZYNNOŚĆ, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, ELEGIJNOŚĆ, RYBACZKA, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, NIESKWAPLIWOŚĆ, TERMINATOR, CARILLON, MATRONA, WĘZEŁ SA, ZDANIE, INTELEKCJA, EDYTORSTWO NAUKOWE, KUŚNIERCZYK, PŁASTUGA, ZAPASY, WIBRACJA, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, KLEJARZ, EKOSFERA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, PODNIEBIENIE TWARDE, INDIAŃSKI, PROROK, JELEŃ, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, APOSTATA, ANDROGYNIA, MUZYKA CERKIEWNA, ZWÓJKOWATE, PRZECIEK, GODZINA MILICYJNA, PENITENCJA, WSKAŹNIK RACJONALIZACJI, DOKTOR, POIMEK, SZKUTNIK, KONTRAST NASTĘPCZY, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, SZUM NADMIAROWY, PLANKTON, BERA, MAK NISKOMORFINOWY, LOGOPEDKA, NISZCZUKA KROKODYLA, FIGURA KARCIANA, MIECZ DŁUGI, MEMBRANOFON, NIEROZŁĄCZKA, TALMUDYSTKA, OBWÓD REZONANSOWY, GASTRONOMIK, CZOPUCH, WYSIĘK, NASADA, PŁACHETKA, SKAZA MOCZANOWA, FIZYCZNA NIEMOŻLIWOŚĆ, ZLEPNOŚĆ, ZGROMADZENIE ZAKONNE, GALICJA, EUROCZEK, LINORYT, ZAPAŁECZKA, MAKAK JAPOŃSKI, NIEPOKORNOŚĆ, BALSAM, TWIERDZENIE PASCALA, WSPÓŁWYZNAWCA, SONOMETR, CHOREG, TYTANIAN, STRAŻ POŻARNA, NIELETNIOŚĆ, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, ABOLICJONISTA, NIEOPANOWANIE, HEMIKRYPTOFIT, RYKSZARZ, TAŚMA, BUKOWIANIN, NOCEK BECHSTEINA, DEKORATOR WNĘTRZ, KONFIRMACJA, LIEBERMANN, MINISTRANT KADZIDŁA, NAKAZ, MARKETING RELACYJNY, PRANIE, OFIARODAWCA, CYKL MENSTRUACYJNY, POGROBOWIEC, PLOTER BĘBNOWY, COROCZNOŚĆ, JĘZYCZEK U WAGI, SZKLISTOŚĆ, DOWÓD NIE WPROST, MONARCHIA DESPOTYCZNA, JĘZYK PIDŻYNOWY, ZAKON ŻEBRZĄCY, TAŚMA, POCZUCIE HUMORU, WSPÓŁCZESNOŚĆ, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, ŁOMOT, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, SEMINARIUM, SFERA GWIAZD STAŁYCH, BOCZNOTRZONOWIEC, KRÓTKODYSTANSOWIEC, MAJZA, WNIEBOWSTĄPIENIE, ROLADA, KŁUSAK ORŁOWSKI, MASKULINIZM, BUŁAT, RUMIEŃ NAGŁY, BRAT, KREMOGEN, TERAPIA REINKARNACYJNA, DROGA KONIECZNA, SKALA STAROGRECKA, STRĄGA, CIŚNIENIE TĘTNICZE, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, SZKOLARSTWO, NEURON LUSTRZANY, NIBYŁOPATONOSY, VIOLA DA BRACCIO, KIESZONKA SKRZELOWA, NEUROGERIATRIA, SOCCER, KOSZULARZ, TARŁO, PRALKA, PŁASKLA, OBLAT, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, KIESZONKA, FILM NOIR, KĄPIEL LECZNICZA, WSPÓŁĆWICZĄCY, MONITOR, PRZEGRYW, PRAWO UNIJNE, AMFIPRION, PORODÓWKA, ZATYCZKA DO USZU, PROFESJA, GADZIO, NUTA, DELFIN AMAZOŃSKI, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, ?STRZELEC POKŁADOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.999 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAZWA O ABSTRAKCYJNYM DESYGNACIE, KTÓRY NIE ODNOSI SIĘ DO KONKRETNEJ RZECZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAZWA O ABSTRAKCYJNYM DESYGNACIE, KTÓRY NIE ODNOSI SIĘ DO KONKRETNEJ RZECZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAZWA ABSTRAKCYJNA nazwa o abstrakcyjnym desygnacie, który nie odnosi się do konkretnej rzeczy (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAZWA ABSTRAKCYJNA
nazwa o abstrakcyjnym desygnacie, który nie odnosi się do konkretnej rzeczy (na 17 lit.).

Oprócz NAZWA O ABSTRAKCYJNYM DESYGNACIE, KTÓRY NIE ODNOSI SIĘ DO KONKRETNEJ RZECZY sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - NAZWA O ABSTRAKCYJNYM DESYGNACIE, KTÓRY NIE ODNOSI SIĘ DO KONKRETNEJ RZECZY. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast