Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OTWÓR, KTÓRY WYWIERCA SIĘ W SKALE, KTÓRA MA BYĆ KRUSZONA, ABY ZAŁOŻYĆ W NIEJ ŁADUNEK WYBUCHOWY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OTWÓR STRZAŁOWY to:

otwór, który wywierca się w skale, która ma być kruszona, aby założyć w niej ładunek wybuchowy (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OTWÓR, KTÓRY WYWIERCA SIĘ W SKALE, KTÓRA MA BYĆ KRUSZONA, ABY ZAŁOŻYĆ W NIEJ ŁADUNEK WYBUCHOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.026

ŁAZIK, STRUNOWIEC, TYFUS PLAMISTY, OPENER, WEGETARIANIN, GRYZEK, ŚLIZGACZ, OKNO STARTOWE, SELSYN, KROWIEŃCZAK, MEDIACJA, PODKŁADKA, LITERATURA WAGONOWA, OSOBOWOŚĆ, GEKON PAZURZASTY, ALIENACJA POLITYCZNA, KOŚĆ ŁZOWA, TARSKI, SKLEPIKARZ, OSKARŻENIE, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, MONOGENIZM, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, OBORA DWORSKA, DESKARZ, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, STACJA, NIEPOROZUMIENIE, STRZELCZYNI, SONOMETR, MĄKA SITKOWA, FROTER, KONFEKCJA, MONTAŻYSTA, FACHMAN, TAPETA, DZIEKAN, ELIMINACJE, KOMORA MINOWA, KEIRIN, ROŻEK, ZUPA NA GWOŹDZIU, OKRĘT FLAGOWY, HOHENZOLLERNOWIE, PANOWANIE, GAPA, UCHWYT ZACISKOWY, BEZPOSTACIOWOŚĆ, CZART, KWIAT SŁUPKOWY, OPIEKA PALIATYWNA, GASKONADA, FALA ODBITA, GRUPA AZOWA, STARUNEK, WEŁNIANKA, TRASZKA PIRENEJSKA, BACKGROUND, PRZEWODNICZKA, KWINTET SMYCZKOWY, BRUTAL, KLASYFIKACJA STATYSTYCZNA, SIEWECZKA, ZNAMIĘ BECKERA, BISOPROLOL, ŻABY BEZJĘZYCZNE, SZMUGLERZ, ANTYBIOTYK, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, PROMIEŃ, KOŚCIÓŁ UNICKI, CHIŃSKI, DRWINA, PALEOORNITOLOGIA, CZARNOBREWKA, SKIBOB, DOLA, USIŁOWANIE, ŁAPCZYWIEC, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, NEGATYWA, KAMPANILA, STROK, TROMBOPLASTYNA, STREETWORKER, MIODOJAD BIAŁOUZDY, KANAŁ ENERGETYCZNY, UJŚCIE, DILERKA, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, TEST, KLOPS, DASZEK, BOŻY BOJOWNIK, KUROPATWA, SZYSZKA, BŁONA NACZYNIOWA, ELASTIK, TUBKA, BIZNES WOMAN, KORNWALIJSKI, MYKOHETEROTROF, SUPERKLIENT, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, WYRAŹNOŚĆ, OSOBOGODZINA, DELIRKA, HADAL, KANTYLENA, RDZA ZBOŻOWA, BIMBROWNIA, SIATKA, PÓŁWYSEP, PAKA, KOPACZ, ŚWIDEREK, NEGACJONISTA, GRYZETKA, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, LABORKA, SOLARKA, SUBSKRYBENT, SARI, OSZCZĘDNOŚCI, SZCZWANY LIS, ZBÓJNIKOWATE, PARAZYT, RUCH, CETOLOGIA, BIOFLAWONOID, KUCHTA, OBERLANDER, DYFTERIA, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, TARTAK, OLDBOJ, ERGONOMIKA, KANADA, PÓJDŹKA, KAPITAŁ REZERWOWY, SUPRESJA, WSPOMINKI, SZPANERSTWO, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, POLISACHARYD, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, PRZESIEKA, PAMPA, WOLNA AMERYKANKA, BIOETYK, MERYTORYKA, MŁAKA, ZAPYLACZ, SYSTEMATYKA, ODKRYCIE, KACZKARZ, PASKUDNIK, PRZESUWNIK, AWARYJNOŚĆ, FACHOWIEC, PODMIOT DOMYŚLNY, STOLIK, REFREN, POWOLNOŚĆ, CIAŁO OBCE, JĘZYK, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, OBCIĄŻNIK, ŚWIATŁO, FALA DŹWIĘKOWA, SZTUKA UŻYTKOWA, REFLUKS, JĘZYK MANSYJSKI, SŁODNIK, KIJEK, OBÓZ KONDYCYJNY, MAŁPI GAJ, WTAJEMNICZONY, OWOC SZUPINKOWY, DŹWIGNICA LINOTOROWA, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, TEORIA GRUP, JER SŁABY, MARAL, METAL PÓŁSZLACHETNY, RONDELA, BLADZIUCH, INSTRUMENT SZARPANY, SKITOURING, BARONIĄTKO, REKURS, PUNKT PODSŁONECZNY, KOZIARZ, DOBOSZKA, TANGO ARGENTYŃSKIE, KORZONEK, NASTAWNOŚĆ OKA, ALARM POWODZIOWY, SZTYCHARSTWO, MASTURBACJA, ŁUCZNY, SZKLISTOŚĆ, DŁUŻNIK, PIZZERIA, DYSFONIA, GNIAZDO, POWINOWATY, GNIAZDO, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, KOPISTA, KONSONANS, PALMA, OŁTARZYK, WYJĄTEK, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, DEDUPLIKACJA, CIELENIE LODOWCA, SPŁYW, KARDAN, PORA, MASZT, HETYTA, SOLUCJA, SZYMEL, HAGIOLOGIA, KOLEGIUM, SINGEL, CHEMEX, OBRONA SŁOWIAŃSKA, PŁOCHLIWOŚĆ, WYŁAPYWACZ, EKSTRUZJA, RAPORT BEVERIDGE'A, HUMANISTKA, RĘCZYCIEL, MAŁPY WĄSKONOSE, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, ORIENTACJA, PRZYPŁYW, WODY INGLACJALNE, MAMMOLOGIA, STORCZYKARNIA, SUBIEKTYWISTA, ZWROT, PASTA, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, BELLADONA, WIRTUOZERSTWO, KOŚCISTOŚĆ, KECZUOWIE, FRAZA, MORFOTROPIA, LAWA PODUSZKOWA, KRUSZYNA, STACJA, BYDŁO, KINEZYTERAPEUTA, WYWRÓCENIE SIĘ, ŻYWIOŁOWOŚĆ, EFEKT LENSE-THIRRINGA, INFLACJA KONSUMENCKA, KUKURYDZIANKA, POR, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, GRECKI, CERATOFILID, GOTYK WENECKI, BUDA, CZŁOWIEK PIÓRA, POŚCIELÓWA, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, LIŚCIONOGI, BŁYSK, USZYSKO, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, REKIN OWSONA, WĄCHACZ, KIJ, WYPALANKA, BŁĄD TAKTYCZNY, STREFA CZASOWA, POCIĄG MARSZRUTOWY, CHRONOMETR, WOZAK, SKRADANKA, JEJMOŚĆ, WYCIĄG, RYBA DRAPIEŻNA, NORMANDZKI, GRZYBOPŁYWKA, WYCHOWANKA, MULTIPLEKS, SĄD OPIEKUŃCZY, KATEDRA, ATAK, ZAPALENIE, PRZECINACZ, JEZIORO WYTOPISKOWE, SOS MORNAY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.026 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: otwór, który wywierca się w skale, która ma być kruszona, aby założyć w niej ładunek wybuchowy, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OTWÓR, KTÓRY WYWIERCA SIĘ W SKALE, KTÓRA MA BYĆ KRUSZONA, ABY ZAŁOŻYĆ W NIEJ ŁADUNEK WYBUCHOWY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
otwór strzałowy, otwór, który wywierca się w skale, która ma być kruszona, aby założyć w niej ładunek wybuchowy (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OTWÓR STRZAŁOWY
otwór, który wywierca się w skale, która ma być kruszona, aby założyć w niej ładunek wybuchowy (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x