CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST SKŁONNY DO USTĘPSTW, ŁATWO USTĘPUJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

USTĘPLIWOŚĆ to:

cecha człowieka, który jest skłonny do ustępstw, łatwo ustępuje (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: USTĘPLIWOŚĆ

USTĘPLIWOŚĆ to:

oznaka tego, że ktoś jest ustępliwy (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST SKŁONNY DO USTĘPSTW, ŁATWO USTĘPUJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.015

HAMULEC TAŚMOWY, PODWIELOKROTNOŚĆ, KLEJÓWKA, KWARC MLECZNY, ŚWIDER, DRAPIEŻNOŚĆ, GATUNEK AMFIDROMICZNY, TANK, PRZYBYŁY, POWAŻNOŚĆ, ZACNOŚĆ, KIJEK, PRAWNICZOŚĆ, KAWAŁ, CZECHOSŁOWACKI, ANIOŁEK, HOMAR EUROPEJSKI, CHŁODNIK, EKSTREMALNOŚĆ, MODEL, WULGARNOŚĆ, PROFITENT, ZUPA NA GWOŹDZIU, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, OZDOBA, AZJATYCKOŚĆ, FILTRACJA, NIEUNIKNIONOŚĆ, ARCHAICZNOŚĆ, JEDNOSTRONNOŚĆ, ROZTWÓR IZOTONICZNY, ARHANT, ZINJANTROP, NIERUCHLIWOŚĆ, ROZPACZLIWOŚĆ, PRZEDŁUŻACZ, FORMA PÓŁTORALINIOWA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, KOPARKA NADPOZIOMOWA, BYSTROŚĆ, SMRÓD, ŻÓŁW NOROWY, TRZECIE OKO, UŁAMEK DZIESIĘTNY, PĘPEK, GEEZ, OPACZNOŚĆ, ZASUWNICA, PRACZŁOWIEK, NAMPULA, PRZEGUBOWIEC, OSOBOWOŚĆ, JAMA USTNA, KOLUMNA, CHAŁTURSZCZYK, ANTYINTELEKTUALISTA, ROZTWÓR KOLOIDALNY, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, ZAPALNOŚĆ, WANIENECZKA, KŁUSAK FRANCUSKI, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, CUDACZNOŚĆ, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, LUGER, PRZESYP, STARA DUPA, MINERAŁ RELIKTOWY, NIEPOBOŻNOŚĆ, MIĘSOŻERCA, ISLAM, INTENSYWNOŚĆ, CHODZĄCA REGUŁA, OPOŁEK, LIMFOSCYNTYGRAFIA, PRZEDWIECZNOŚĆ, LITERATURA FAKTU, LEASING FINANSOWY, ĆWIARTKA, ZMARZLAK, NIERÓBKA CZARNIAWA, ZAKRĘT, MERYTERIUM, CZEŚNIKOSTWO, RZECZ RUCHOMA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, MASTYGONEMA, SUBDOMENA, LUTNIARZ, KONWENT, GRZYB TWARDZIOSZEK, ZRZĘDNOŚĆ, PULPIT, DWÓJKA PODWÓJNA, ROBOTA, TŁUSTE LATA, MAŁY EKRAN, GRA W CIEMNO, DYDAKTYCZNOŚĆ, MODEL AMERYKAŃSKI, MONOGAMICZNOŚĆ, CIASNOTA, REPRODUKCJA PROSTA, BASEN, ŁUSKWIAK ZMIENNY, ŻELAZNA RĘKA, KOŚĆ, MOLESTACJA, WSZECHMOC, KROPKA, UNIWERSYTECKOŚĆ, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, ROZŁOŻYSTOŚĆ, OGIEŃ KRZYŻOWY, MINERAŁ ALLOGENICZNY, RELING, URODNOŚĆ, TŁUSZCZYK, WYŻERACZ, PEŁNA KREW, OPRAWA, CIAŁO SUBTELNE, KIOSK, MASKA, CYNKOGRAFIA, PARTYJNY, JAZZ FUSION, PREPROCESOR, HOTELING, PODZIEMIE, WITALNOŚĆ, KORYFEUSZ, RADIOSYGNAŁ, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, PCHEŁKI, ALTANNIK FIOLETOWY, LICZBA RZECZYWISTA, BONITO, POLIMORF, STER, DRYBLER, PODATEK EKOLOGICZNY, UCZEŃ, CIĄG GEOMETRYCZNY, SZKARADA, OBŁĘK, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, PĘTLARZ, GRAFICIARZ, AEROFON, ZAPŁON, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, ARMSTRONG, MINUCJA, GŁOSICIEL, PEŁZATKA, BERBER, FILEMON BLADY, KACERSTWO, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, SENSUALIZM, WILGOTNOŚĆ, PRZYCZYNEK, INTERSEMIOTYCZNOŚĆ, BIAŁY PUCH, JURYSDYKCJA, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, WRAP, KOŁNIERZ, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, PRZYKRYCIE, EKSPERT, GEOMETRIA WYKREŚLNA, PASZKWILANT, PORYWCZOŚĆ, ZAWODOWO CZYNNY, WEJŚCIE, ROK JUBILEUSZOWY, WOLICJONALNOŚĆ, LORNETA, SZCZENIACTWO, PEŁNOŚĆ, AUTOALARM, PODSZYWACZ, PROTOTYPOWOŚĆ, UNISTOR, ZAPAŁECZKA, HISZPAŃSKOŚĆ, WARIAT, BLOKADA, ZAKŁADKA, ŚWIADKOWA, JASTRZĘBIE OKO, TREN, NIEDOSTĘP, NATRYSK, GALWANOTERAPIA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, ZWIĄZEK SPORTOWY, MONOTEMATYCZNOŚĆ, PIERZASTOŚĆ, ROMANSIDŁO, WYBUCHOWOŚĆ, TAJNOŚĆ, OGRZEWANIE KAFLOWE, SZMACIARZ, PIERDZIEL, BYSTRZACHA, METAL NIEŻELAZNY, SROMOTA, TRĄDZIK, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, KWAS BEZTLENOWY, ORGANOLOGIA, ODŻYWIANIE, TĘTNICA BIODROWO-LĘDŹWIOWA, PORZĄDNOŚĆ, EKSHIBICJONISTA, CHAMSTWO, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, TANCERZ, KULAS, BEZGRZESZNOŚĆ, SADOWNICTWO, SZCZEPIONKA WŁASNA, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, FILM HISTORYCZNY, HANIEBNOŚĆ, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, BALKONIK, KAPŁAN, REDEMPTORYSTA, MINIATOR, ŁOKIEĆ TENISISTY, EMPIRYZM GENETYCZNY, ANTYTRADYCJONALIZM, KWIATECZEK, RYSUNEK, POSYBILIZM, PARANOIK, CIEKAWSKOŚĆ, NIEŚWIADOMOŚĆ, UPADŁY ANIOŁ, SENSOWNOŚĆ, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, HEDONIZM, PRAWA OSOBISTE, SONDA MOLEKULARNA, LEASING OPERACYJNY, NIEKLAROWNOŚĆ, JĘZYKI TURAŃSKIE, KRUMMHORN, WITAMINA B6, UNIKALNOŚĆ, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, RÓWIEŚNIK, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, POWIEŚĆ MIŁOSNA, OWOC, ESTRADOWOŚĆ, BEZPARDONOWOŚĆ, TRANSPOZYCJA, FILEMON BRĄZOWY, STACJA ROBOCZA, SZKARADA, CZASOWNIK SEMELFAKTYWNY, BARIERA JĄDROWA, POŁĄCZENIE WCISKOWE, BAŚNIOPISARZ, KWADRANT, PŁASKOSZ, OKRUSZYNA, KUM, PIES POLICYJNY, TARCZA, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, WATERPOLISTA, ANALOGICZNOŚĆ, MERZYK GROBLOWY, PUSTELNIK, ZABURZENIE SEKSUALNE, FUNDUSZ ZASOBOWY, DYSORTOGRAFIK, KLIMAT STEPOWY, MŁODOŻENIEC, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, BRUTALNOŚĆ, CYPRYSIK GROSZKOWY, ZUCHWAŁOŚĆ, NIETOPERZE OWADOŻERNE, POJAZD ZABYTKOWY, GANOIDY KOSTNE, WALEC STATYCZNY, NAPÓR, KAWKA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, FOSFOREK, ?REGRESJA LODOWCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.015 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST SKŁONNY DO USTĘPSTW, ŁATWO USTĘPUJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST SKŁONNY DO USTĘPSTW, ŁATWO USTĘPUJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
USTĘPLIWOŚĆ cecha człowieka, który jest skłonny do ustępstw, łatwo ustępuje (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

USTĘPLIWOŚĆ
cecha człowieka, który jest skłonny do ustępstw, łatwo ustępuje (na 11 lit.).

Oprócz CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST SKŁONNY DO USTĘPSTW, ŁATWO USTĘPUJE sprawdź również:

w urządzeniach transportujących urobek w górnictwie: przypięty do łańcucha lub liny element poprzeczny, przesuwający materiał ,
Orgyia antiqua, Orgyia recens, Tussock moths - motyl z rodziny brudnicowatych; występuje na otwartych terenach z zagajnikami, mniej gęstych lasach ,
nieduży, odkryty samochód napędzany energią elektryczną z akumulatora ,
lekka opona rowerowa bez dętki stosowana w kolarstwie ,
badanie, doświadczenie, test służące weryfikacji hipotezy, dążeniu do zanegowania lub potwierdzenia czegoś ,
okres wzrostu i rozwoju roślin obejmujący intensywne procesy życiowe od siewu do zbioru uprawianej rośliny ,
amerykański dyrektor ,
głos męski, pośredni między tenorem o basem; śpiewak o takim głosie ,
azjatyckie drzewo lub krzew o jadalnych słodkich owocach podobnych do jeżyn, liście morwy białej są pokarmem gąsienic jedwabnika morwowego ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
Ebenaceae - rodzina roślin z rzędu wrzosowców ,
grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii; obejmuje ona: introdukcję biblijną, egzegezę biblijną Starego i Nowego Testamentu oraz teologię biblijną ,
antykoagulant - lek spowalniający, utrudniający lub uniemożliwiający krzepnięcie krwi; stosowany w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi ,
mały siennik ,
cecha działań, zachowań, rozumowań: to, że coś nie podlega jakimś regułom, jest nielogiczne, niespójne, nieprzewidywalne, pozbawione właściwego uzasadnienia, nie wynika z przyjętych przesłanek ,
klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność ,
wyłudzony papieros ,
światowej sławy śpiewaczka francuska (1740-1802) ,
dowolny punkt na powierzchni lub w głębi ziemi, którego potencjał nie zmienia się pod wpływem prądu spływającego z rozpatrywanego uziomu ,
dowódca jednostki pływającej ,
kieł dzika ,
obelisk ,
miasto w płn. części Bangladeszu; przemysł spożywczy, cementowy ,
mikronawóz stosowany do zapobieganiu chorób roślin wynikających z niedoboru boru ,
stłuczka na szosie ,
bohaterka elementarza ,
tępy człowiek, najczęściej przy tym prosty ,
styl przemów ze specyficzną dla siebie organizacją tekstu, argumentacją i figurami retorycznymi ,
narzędzie rolnicze do ręcznego młócenia zboża ,
imię psa Nel

Komentarze - CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST SKŁONNY DO USTĘPSTW, ŁATWO USTĘPUJE. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast