LEK PRZECIWLĘKOWY, ANKSJOLITYK - LEK PSYCHOTROPOWY, KTÓRY PRZEZ DZIAŁANIE NA PRZEKAŹNICTWO IMPULSÓW NERWOWYCH W OŚRODKOWYM UKŁADZIE NERWOWYM POWODUJE DZIAŁANIE ZMNIEJSZAJĄCE LĘK, NIEPOKÓJ, NAPIĘCIE EMOCJONALNE I OBJAWY SOMATYCZNE TOWARZYSZĄCE TYM STANOM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEK ANKSJOLITYCZNY to:

lek przeciwlękowy, anksjolityk - lek psychotropowy, który przez działanie na przekaźnictwo impulsów nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym powoduje działanie zmniejszające lęk, niepokój, napięcie emocjonalne i objawy somatyczne towarzyszące tym stanom (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEK PRZECIWLĘKOWY, ANKSJOLITYK - LEK PSYCHOTROPOWY, KTÓRY PRZEZ DZIAŁANIE NA PRZEKAŹNICTWO IMPULSÓW NERWOWYCH W OŚRODKOWYM UKŁADZIE NERWOWYM POWODUJE DZIAŁANIE ZMNIEJSZAJĄCE LĘK, NIEPOKÓJ, NAPIĘCIE EMOCJONALNE I OBJAWY SOMATYCZNE TOWARZYSZĄCE TYM STANOM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.072

WISŁA, GOSPODARNOŚĆ, WKŁADKA GRAMOFONOWA, GRUPOWICZ, FRONTALIZM, MYDLARZ, OBWÓJ, WIELOMIESZEK, OSŁONA, WIDELEC, ŻYWOTNOŚĆ, OBIEG SYNODYCZNY, POSTĘPOWANIE, HATA, NISKOROSŁOŚĆ, ZNAJDUCH, SERWITORIAT, FILTR CYFROWY, ROK ANOMALISTYCZNY, IMPLIKANT PROSTY, METYLDOPA, SEMAFOR, KWATERUNEK, ŁĄCZNOŚĆ, MIEDZIONIKIEL, WIRTUALIZACJA, OAZA, BEZSENSOWNOŚĆ, ULOT, ZNAK KOREKTORSKI, FETOSKOPIA, DOWCIPNIŚ, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, LEK PRZECIWBÓLOWY, LEGWAN GŁUCHY, LICHWA, CHAM, ADIAFORA, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, GENDER, PLATFORMA ZACHODNIOEUROPEJSKA, GRZYB ZAJĄCOWY, PEDOGONEZA, GRZEBIEŃ, TANALBINA, KANCELARIA TAJNA, GRUPA KARBOKSYLOWA, MARZEC, PODATNY GRUNT, FILTR WĘGLOWY, BISOPROLOL, PALARNIA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, ARNO, PLUG-IN, PIASEK ZWAŁOWY, NIEMOŻNOŚĆ, REGENERAT, WYNAJMUJĄCY, NACISK, ELUWIUM, OBRONA CARO-KANN, PYTEL, KRĘGARSTWO, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, BURAK, EKSPATRIANT, METOTREKSAT, FILTR, LAJKRY, RETORYCZNOŚĆ, KASZTEL, TAJNIAK, STRONNOŚĆ, BETA-BLOKER, MUTACJA, DYN, PATRYCJUSZ, WETERAN WOJENNY, BECZKOWÓZ, BEZGUŚCIE, E-LIQUID, ADBLOCK, MLECZARKA, ALASKA, BÓBR RZECZNY, EFEKT KURTYNOWY, ABSZTYFIKANT, WKRĘTKA, DALEKOWZROCZNOŚĆ, OAZA SPOKOJU, CZYSTA, TYŁOMÓZGOWIE WTÓRNE, TYFUS OSUTKOWY, MIARA HAARA, REWANŻ, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, OKNO MODALNE, ABOM, BETABLOKER, TRAMADOL, CZYNNOŚĆ PRAWNA, PRODUKCJA WTÓRNA, NIEOSTATECZNOŚĆ, SZKŁO, NOLDOR, SŁABEUSZ, KMIOT, HETEROZYGOTA, ROZTOCZNICA NAGA, TANIEC BRZUCHA, SUKNIA ŚLUBNA, ROTATOR, KAMIEŃSKIE, KOWALENCYJNOŚĆ, OBŁĄKANY, ŁUK BRWIOWY, DOPPELGANGER, PLUSKWIAK RÓŻNOSKRZYDŁY, SPOWIEDŹ, LIQUID, ŻÓŁTA GORĄCZKA, NEOREALIZM, ŁOTEWSKI, KORDZIK, ŁADNICZKA OKAZAŁA, DEKLAMATOR, SELSYN, BETON, ADRES LOGICZNY, REKLAMIARZ, WESOŁOŚĆ, LEK RECEPTUROWY, ABRAZJA, HARCERZ ORLI, METAKWALON, STREFA UNIKANIA, EKAGLIN, BATIK, WYCHOWAWCA, ELASTOR, POBORCA, BIAŁACZKA KOTÓW, TOPOS, CWAJNOS, AMATORSTWO, NIESTRAWNOŚĆ, GNIOTOWCE, POCHŁANIACZ, PREPPER, KRZYKACZ, AKTUALIZM, SPÓŁKA-CÓRKA, PASZKWILANT, KONSULAT, JASZCZURNIK, WYBRYK NATURY, ZAŁAM, GLUTAMINAZA, WEKSEL TRASOWANY, SROKACZ CZARNOGARDŁY, KILLER, UPIORY PIERŚCIENIA, GŁOS, PODSTEROWNOŚĆ, KMIOTEK, TELESKOP, GRZEBIEŃ, TOR ODSTAWCZY, GMERK, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, KNIAZIENIE, TRANSKRYPCJA, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, RAJD DAKAR, MARONI, DOBRO PRAWNE, CYKOR, KOŃ OLDENBURSKI, POLITYKA SPOŁECZNA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, KOLUR, REMUDA, NAPRĘŻACZ, WIELOPESTKOWIEC, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, GŁOWIENKA ZWYCZAJNA, PRZENOSICIEL, CZASOWNIK WIELOKROTNY, POCZTA KOMPUTEROWA, WIRUS GRYPY TYPU C, HELIOCENTRYZM, KATALIZA, RABSZTYN, TEORIA PERTURBACJI, WENTYLACJA GRAWITACYJNA, JASTRZĘBIE OKO, JĘZYK HENOCHIAŃSKI, PROTRYPTYLINA, MONITORING PRZYRODNICZY, ANIMALIZM, PRZESMYK, ZACISK, PASTWA, MUSZTARDÓWKA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, OKRASA, KILOGRAMOMETR, USTERZENIE MOTYLKOWE, PLATYNOWA PŁYTA, CELEKOKSYB, TOWIAŃSZCZYZNA, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE, BAZYLIKA, REZERWA, BLACK, WIERTNICZY, WARSZAWA, JĘZYKI MUNDAJSKIE, ETHSHAR, ŚNIEŻYCA, ZAKŁADKA, ŚWIEGOT, KURZOWIEC, GRZYB SITARZ, POZIOM SPOŻYCIA, SYNSEPAL, KARMIDEŁKO, ANTYUTOPIA, STALMACH, OWOCOSTAN, ŁEBA, ANGLIA, PRACOWNIK BUDOWLANY, MAGISTERIUM, JĘZYK PIDŻYNOWY, BRĄZOWY MEDALISTA, DOCIEPLENIE, ZGUBICIEL, SZWOLEŻER, LEKOWRAŻLIWOŚĆ, GARIBALDCZYK, DYSK LOKALNY, POPRZEDNIK, ZLECENIE PŁATNICZE, LEK ANOREKTYCZNY, MRÓWKOWANIE, CZARODZIEJ, HORMON, STOSUNEK SPOŁECZNY, MOC, OBCHODY, REDYNGOT, OWCA OLKUSKA, RADA GABINETOWA, STAROINDYJSKI, PIKANIE, TREND BOCZNY, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, ZAPALNIK, UNISTA, ŚLEPA PRÓBA, KRYPTOREKLAMA, BIEGUN NIEBIESKI, LÓD, SUMERYJKA, ŚWIADECTWO, WIDMO ABSORPCYJNE, HUBA, SYRYJSKI, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, TACZNIK, SREBRO, SYNTAKTYKA, BARBET, JAJKO, POMOWIEC, KINO DOMOWE, NIECZYNNOŚĆ, PEBA, OWAD WODNY, KAPELUSZ PANAMSKI, DOPEŁNIENIE, SZÓSTY ZMYSŁ, CZEPIEC, REPARACJA WOJENNA, PĘCHERZ MOCZOWY, OKUPACJA, PASTORAŁ, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, BINOKLE, ODWOŁANIE, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A, EKSTERN, LAGUNA, CHORĄŻY, LOBELINA, ?EFEKT ELIZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.072 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEK PRZECIWLĘKOWY, ANKSJOLITYK - LEK PSYCHOTROPOWY, KTÓRY PRZEZ DZIAŁANIE NA PRZEKAŹNICTWO IMPULSÓW NERWOWYCH W OŚRODKOWYM UKŁADZIE NERWOWYM POWODUJE DZIAŁANIE ZMNIEJSZAJĄCE LĘK, NIEPOKÓJ, NAPIĘCIE EMOCJONALNE I OBJAWY SOMATYCZNE TOWARZYSZĄCE TYM STANOM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LEK PRZECIWLĘKOWY, ANKSJOLITYK - LEK PSYCHOTROPOWY, KTÓRY PRZEZ DZIAŁANIE NA PRZEKAŹNICTWO IMPULSÓW NERWOWYCH W OŚRODKOWYM UKŁADZIE NERWOWYM POWODUJE DZIAŁANIE ZMNIEJSZAJĄCE LĘK, NIEPOKÓJ, NAPIĘCIE EMOCJONALNE I OBJAWY SOMATYCZNE TOWARZYSZĄCE TYM STANOM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEK ANKSJOLITYCZNY lek przeciwlękowy, anksjolityk - lek psychotropowy, który przez działanie na przekaźnictwo impulsów nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym powoduje działanie zmniejszające lęk, niepokój, napięcie emocjonalne i objawy somatyczne towarzyszące tym stanom (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEK ANKSJOLITYCZNY
lek przeciwlękowy, anksjolityk - lek psychotropowy, który przez działanie na przekaźnictwo impulsów nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym powoduje działanie zmniejszające lęk, niepokój, napięcie emocjonalne i objawy somatyczne towarzyszące tym stanom (na 17 lit.).

Oprócz LEK PRZECIWLĘKOWY, ANKSJOLITYK - LEK PSYCHOTROPOWY, KTÓRY PRZEZ DZIAŁANIE NA PRZEKAŹNICTWO IMPULSÓW NERWOWYCH W OŚRODKOWYM UKŁADZIE NERWOWYM POWODUJE DZIAŁANIE ZMNIEJSZAJĄCE LĘK, NIEPOKÓJ, NAPIĘCIE EMOCJONALNE I OBJAWY SOMATYCZNE TOWARZYSZĄCE TYM STANOM sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - LEK PRZECIWLĘKOWY, ANKSJOLITYK - LEK PSYCHOTROPOWY, KTÓRY PRZEZ DZIAŁANIE NA PRZEKAŹNICTWO IMPULSÓW NERWOWYCH W OŚRODKOWYM UKŁADZIE NERWOWYM POWODUJE DZIAŁANIE ZMNIEJSZAJĄCE LĘK, NIEPOKÓJ, NAPIĘCIE EMOCJONALNE I OBJAWY SOMATYCZNE TOWARZYSZĄCE TYM STANOM. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast