WIELOKIERUNKOWE, ZESPOLONE DZIAŁANIE MAJĄCE NA CELU REWALIDACJĘ JEDNOSTEK ODBIEGAJĄCYCH OD NORMY LUB TEŻ PROCES INTEGROWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZWYKŁE FORMY ŻYCIA OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAUCZANIE INTEGRACYJNE to:

wielokierunkowe, zespolone działanie mające na celu rewalidację jednostek odbiegających od normy lub też proces integrowania osób niepełnosprawnych w zwykłe formy życia osobistego i społecznego (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIELOKIERUNKOWE, ZESPOLONE DZIAŁANIE MAJĄCE NA CELU REWALIDACJĘ JEDNOSTEK ODBIEGAJĄCYCH OD NORMY LUB TEŻ PROCES INTEGROWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZWYKŁE FORMY ŻYCIA OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.382

ROBOT PRZEMYSŁOWY, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, PIWONIA, METYLOTROFIA, PRZEPIĘCIE, SAMOURZECZYWISTNIENIE, JOGURCIK, OPINIOTWÓRCA, SZCZAW, FERMENTOR, CHLEB POWSZEDNI, ARENA, EDYCJA, GASTRO, POGOTOWIE GAZOWE, SUCHOWIEJ, GENERALISSIMUS, STRES OKSYDACYJNY, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, ANGORKA, MIMEOGRAF, PRZENIKLIWOŚĆ, EUKLIDES, KLOZET, PIŁA, RETENCJA, OGNISKO DOMOWE, ROZDZIAŁEK, KIR, POJEDYNKA, TREND ROZWOJOWY, WARIACJA, CZAPKA WĘGIERSKA, DRAMATYZM, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, NIEŚMIAŁOŚĆ, GOSPODARKA, PIERÓG, MIKROOTWÓR, NORMA MACIERZOWA, PĘCHERZ, APOSTOLSKOŚĆ, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, GIERKA, DEMONSTRACJA, AMINOKWAS, TUŁACZ, WIESZAK, REKLAMA PORÓWNAWCZA, PTASZEK, KWAS, OGNIWO GAZOWE, ŁAWA, EUDAJMONIZM, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, SZESNASTY, LOGOFET, PODGATUNEK, LINIE BEAU, NUMER, FITONCYD, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, UMOWA BARTEROWA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, WOŁOSZKA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, HOLOWNIK, OSTATNIE POŻEGNANIE, AUTOCAMPING, IZBA OBRACHUNKOWA, ZGROMADZENIE, MAGNOLIA, MOGISYGMATYZM, HELIKAZA, DIAGRAM FAZOWY, NIEWYPARZONY PYSK, WĘZEŁ, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, PLOTER GRAWERUJĄCY, WOŹNY, ZNAK TOWAROWY, OSTROWIANIN, KAWAŁEK, ZŁOTODESZCZ, KRYSZTAŁEK, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, DRENAŻ RYNKU, WERYSTA, ODPŁYW, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, CIELENIE SIĘ LODOWCA, SYNSEPAL, PIECZĘĆ, ZWAŁA, CIAŁO, ŻEGADŁO, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, WIERZBÓWKA KIPRZYCA, KAWA ZBOŻOWA, KATAGENEZA, LICZBA POJEDYNCZA, KOMPENSACJA WERBALNA, ZASUWNICA, SZCZOTKA, DECYMA, SADOWISKO, ŚWIDOŚLIWKA, MATECZNIK, PROGRAM WYBORCZY, POZYCJA, KONURBACJA, WSPÓŁPRACOWNIK, NARRACYJNOŚĆ, DOKUMENT PAPIESKI, BEZWŁADNOŚĆ, SPŁONKA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, GALÓWKA, ZATROSKANIE, ASEKURANT, LUK, OBRAZ OPTYCZNY, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, BEZPIECZEŃSTWO, KLEKOTKA, PODLEW, ANALIZA WARIANCYJNA, KURKA ŻÓŁTA, OTWARTOŚĆ, NAGŁOŚNIENIE, SZERYF, PRAGMATYKA, MATURA, KUMOTERSTWO, KRĘPACZKI, KOSA, SALA, FAŁSZYWY TROP, ZAJĘCZA WARGA, GHAST, KANAŁ, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, ZMARSZCZKA, DZIÓB, KLUSKI ŚLĄSKIE, JAMA, WYLĘGARNIA, KOŻUSZYSKO, GŁOWOCIS, KOMPOZYCJA, KORZENIE, CHOWANIEC, BADACZ POLARNY, CHRUST, NAŚLADOWNICTWO, ALGEBRA LIEGO, WYŁĄCZNIK, TRANSFLUENCJA LODOWCA, SKRZYNKA, TELEFON ZAUFANIA, KOLEGA, MENISK, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, SKAFANDER, TARANTELLA, GRZYBIARZ, KWARTET, WCIERKA, KANEFORA, KATALOG DZIAŁOWY, POSTOŁ, HACJENDER, NIEZDOLNOŚĆ, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, ŻUPA, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, CHOROBA BOSTOŃSKA, KOCHAŚ, KONWENT, TRAWERS, OBRAMIENIE, PRANKO, ROTACYJNOŚĆ, SCRATCHING, TEREN ZIELENI, POWIERNICTWO, ROZGAŁĘŹNIK, LUBASZKA, OPERATOR BITOWY, TAJNE NAUCZANIE, POKŁAD STATKU, CELIBAT, KOPALINA STAŁA, IMINA, PRALNIA, PÓŁKLUZA, SZYFON, KARABIN AUTOMATYCZNY, CENA MAKSYMALNA, SKRZYDŁA, PATROLOWIEC, KURHAN, DODATEK MIESZKANIOWY, REFORMING PAROWY, TROLLKONTO, KORSARZ, WIDEOMANIAK, BRYTYJSKOŚĆ, HISPANO, SALA, URANOWIEC, OSTROŻNOŚĆ, CZERPACZ PATALASA, EGZEMPLARZ SYGNALNY, PODATEK, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, TRUKCZASZY, PLENNOŚĆ, DUKLA CHODNIKOWA, GAZ SPALINOWY, PIERŚCIEŃ ZEROWY, DYMKA, ZMYWACZ, NESTOR, MOTORÓWKA, WODA, PORTFEL ELEKTRONICZNY, WYRZUTNIA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, PSYCHOHIGIENA, KĘS, JAJA, KABINA, OPOŃCZA, DEMONSTRACJA, AKCJA, KULEBIAK, DAKTYLOGRAFIA, WYRĄB, TYFTYK, ARBITRAŻ DEWIZOWY, AREA, BRYŁA, GAMA, FAWORYT, AWERSJA DO RYZYKA, KONSOLA, SKRA, PLASTYKA, SYLFON, BARANECZEK, SMOK, OBRZMIENIE, WALKA, WDZIĘK, SAMOUZDRAWIANIE, RAMA, KAJDANY SKEFFINGTONA, ZASIEKI, PRZESYŁ, MANIERKA, MAGISTER, POŁYKACZ, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, MIĘDLICA, ŁUK OPOROWY, CZAS PRZYSZŁY, LABIRYNT, PORĘBA, HEMOROID, ŚMIERDZIUCH, BRZOZA CZARNA, JĘZYK, PLAFON, WYNACZYNIENIE, TERMINAL PROMOWY, RPG, ŁUSKA, POSŁUSZNICA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, KOMITET, PISZCZAŁKA, SZCZYTÓWKA, SAMOIDENTYFIKACJA, EPOS, ICHTIOFAUNA, KONWIKT, MASKA POŚMIERTNA, DETENCJA, TRUMNA, RÓŻANIEC, KALINA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, LEPNICA, TABLICA SYSTOLICZNA, POŁOŻENIE, IRAŃSKI, PSEUDOPAŁANKOWATE, ?ŻYDOSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.382 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIELOKIERUNKOWE, ZESPOLONE DZIAŁANIE MAJĄCE NA CELU REWALIDACJĘ JEDNOSTEK ODBIEGAJĄCYCH OD NORMY LUB TEŻ PROCES INTEGROWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZWYKŁE FORMY ŻYCIA OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIELOKIERUNKOWE, ZESPOLONE DZIAŁANIE MAJĄCE NA CELU REWALIDACJĘ JEDNOSTEK ODBIEGAJĄCYCH OD NORMY LUB TEŻ PROCES INTEGROWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZWYKŁE FORMY ŻYCIA OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAUCZANIE INTEGRACYJNE wielokierunkowe, zespolone działanie mające na celu rewalidację jednostek odbiegających od normy lub też proces integrowania osób niepełnosprawnych w zwykłe formy życia osobistego i społecznego (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAUCZANIE INTEGRACYJNE
wielokierunkowe, zespolone działanie mające na celu rewalidację jednostek odbiegających od normy lub też proces integrowania osób niepełnosprawnych w zwykłe formy życia osobistego i społecznego (na 21 lit.).

Oprócz WIELOKIERUNKOWE, ZESPOLONE DZIAŁANIE MAJĄCE NA CELU REWALIDACJĘ JEDNOSTEK ODBIEGAJĄCYCH OD NORMY LUB TEŻ PROCES INTEGROWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZWYKŁE FORMY ŻYCIA OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - WIELOKIERUNKOWE, ZESPOLONE DZIAŁANIE MAJĄCE NA CELU REWALIDACJĘ JEDNOSTEK ODBIEGAJĄCYCH OD NORMY LUB TEŻ PROCES INTEGROWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZWYKŁE FORMY ŻYCIA OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

x