Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WIELOKIERUNKOWE, ZESPOLONE DZIAŁANIE MAJĄCE NA CELU REWALIDACJĘ JEDNOSTEK ODBIEGAJĄCYCH OD NORMY LUB TEŻ PROCES INTEGROWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZWYKŁE FORMY ŻYCIA OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAUCZANIE INTEGRACYJNE to:

wielokierunkowe, zespolone działanie mające na celu rewalidację jednostek odbiegających od normy lub też proces integrowania osób niepełnosprawnych w zwykłe formy życia osobistego i społecznego (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIELOKIERUNKOWE, ZESPOLONE DZIAŁANIE MAJĄCE NA CELU REWALIDACJĘ JEDNOSTEK ODBIEGAJĄCYCH OD NORMY LUB TEŻ PROCES INTEGROWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZWYKŁE FORMY ŻYCIA OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.738

ROZSZCZEPIENIE, ALT, KONSTABL, MATECZNIK, RAGOUT, TRZYDZIESTKA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, POKAZÓWKA, DYSKRECJONALNOŚĆ, DZIENNIKARZ, GŁÓWKA, MŁOTOWNIA, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, NIEMIECKI, ODDYCHANIE TKANKOWE, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, SEJSMOGRAM, SITO, KONDYCJONALIZM, ESZEWERIA, DWUDZIESTY SIÓDMY, CZYNNIK NIECENOWY, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, KONTEKST, URLOP DZIEKAŃSKI, SIEĆ KOLEJOWA, BŁĘKITNE HEŁMY, ZŁA PRASA, BRUZDKOWANIE, DZIANINA, GOŁĄBKI, PADAŁKA, INTERNACJONALIZM, DOPALACZ, HYDROFON, BARWY PAŃSTWOWE, DWURURKA, KAMIKADZE, ZAPONA, ILLOKUCJA, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, ZBIOROWOŚĆ SPOŁECZNA, SYGNAŁEK, KOSZTORYS INWESTORSKI, PAŁECZKI NAPIERA, TOPIELISKO, DESEREK, TAPETA, LOT, SYMETRIA, REGENT, WENESEKCJA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, JAWAJSKI, CERAMIKA SANITARNA, KRÓCICA, PARK MIEJSKI, SPRZĄCZKA, PROCES HYDROTERMALNY, WYWÓZKA, DOMINANTA, PARSZYWOŚĆ, PODSZEWKA, WIEK DOROSŁY, SERNIK, DZIECIACZEK, FORT, ODMIERZANIE, WSPINACZKA SPORTOWA, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, ADRES FIZYCZNY, FERMENTACJA JABŁKOWO-MLEKOWA, ROSTBEF, KOLUMNADA, AGREGAT, EDUKATORKA, CYBERNETYZACJA, URZĄD CENTRALNY, ABSYDA, WYRĘB, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, ARCHEOLOGIA, TRANZYSTOR, ZAPORA WODNA, PARAPET, DYSCYPLINA NAUKOWA, WIATROWNICA, OKSYBIONT, JEDNOPŁAT, WULKAN BŁOTNY, STARA WIARA, GENERAŁ, POSTĘP NAUKOWY, FESTYN, ULGA, ZSZYWARKA, ŁBISKO, BIZA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, DYSPROPORCJA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, BEAN, MUCHA SUCHA, STACJA, UNIWERSUM, GARDENIA, NORMATYWIZACJA, KATZENJAMMER, WEKSEL WŁASNY, DEWOLUCJA, PODZIEMIE, ARKUSZ DRUKARSKI, RULETKA, SONDA, GRUZIŃSKI, OWADZIARKI, PUKLERZ, RADA, ALKOWA, KUMULACJA, WÓZ KEMPINGOWY, OPERA, SOWIE OCZY, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, SAJGONKA, SATELITA, GUMA, KOJEC, KSIĘGA PARAFIALNA, KOSZ, KANAŁ LATERALNY, SELSKIN, ZNAK PRZESTANKOWY, KAPLICA LORETAŃSKA, WENTYLACJA MECHANICZNA, FARMAZONIA, PRZYSTAŃ MORSKA, AEROFIT, BAN, CEMENTACJA, PRZYJEZDNY, WYCHÓD, KSYLOFAGIA, HOBBY, KSIĘŻULEK, KONANIE, PRZEPITKA, PRZEZWISKO, REMONT ŚREDNI, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, POLEPA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, STALLE, TŁUK PIĘŚCIOWY, SKUTEK PRAWNY, MESZEK, DERYWACJA, PACHOLĘ, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, WYŁADOWANIE ULOTOWE, ZATOR, WYPRAWA, SZYNA, SAKRALIZACJA, KOMŻA, MATRYCA STRUKTURALNA, PATOGENNOŚĆ, WYCINEK, DYPTYK KONSULARNY, KOKTAJL, ŚWIECKOŚĆ, ŻUBR KARPACKI, PODATEK PIGOU, KELOWEJ, SŁUPISKO, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, INTERWAŁ, ŚCIEŻKA, METRYKA, POKŁAD, ŁYSIENIE POSPOLITE, TYGRZYK PASKOWANY, WYCHODŹTWO, WATA, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, PODTYP, PIANISTYKA, DZIWA, TRITYLODON, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, ANTENA TUBOWA, TASIEMIEC, KANONIK, SUROWIEC ENERGETYCZNY, SIARKA POPIOŁOWA, MEZOTERAPIA, ŚLĄSKI, SY, RYNNA, APEL, MAŹNICA, ODCIĄG, JARMULKA, ANGIELSKA FLEGMA, POWIEŚĆ SCI-FI, MASTYKS, RACZYNA, PRÓBA NUKLEARNA, POLONISTYKA, ASOCJATYWNOŚĆ, KOSMYK, STATEK, ZATOKA, MISTRZU, ANALIZA, KORSARZ, WCIOS, NICI, ALPAKA, KOŁYSANIE, CHOWANIEC, SENSUALIZM, HAK, KINOTEATR, SUBKULTURA, KONTEKST, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, DECHA, SAGAN, METR, PARK TECHNOLOGICZNY, RZECZNIK PATENTOWY, ROZGAŁĘŹNIK, LODOWICA, STACJA, MARKGRAF, FABIANIE, KAMIEŃ, PROCES FIZYCZNY, REFORMA ROLNA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, DEKARBONIZACJA WODY, SZESNASTY, NIECZUŁOŚĆ, BEZWODNIK, OPIEKA PALIATYWNA, GEOFIT CEBULOWY, HORYZONT, MACHNIĘCIE RĘKĄ, TORU, CZWORONÓG, NIERUCHAWOŚĆ, POSTĘPOWANIE REGULACYJNE, EXLIBRIS, ZIĘCIASZEK, TRAWA MORSKA, MIKROARCHITEKTURA PROCESORA, KULTURA JĘZYKA, OŁTARZYK, FRIK, MANIFESTACJA, STOPA DOCHODU, TURZYCA, NERWICA SPOŁECZNA, PLENNOŚĆ, JURYSLINGWISTYKA, BARYCENTRUM, KALIBRACJA, KONTO DEPOZYTOWE, KOSA, HANZA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, PEPSI, KOSZ, ANTYBIOTYK JONOFOROWY, MAGNOLIA, PODRYG, BAGGALA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, CLEARING, CWENARSK, OBRAMIENIE, ZGODNOŚĆ, KAND, WCINAK, STOŻAR, DROŻDŻE, TYMPANON, GRANITA, MEDYCYNA LOTNICZA, SZACHULEC, SPÓD, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, DRABINA ANALGETYCZNA, ŚCIGACZ TORPEDOWY, PROPAGANDÓWKA, KLUCZ, ZATRACENIE, TRESA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.738 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: wielokierunkowe, zespolone działanie mające na celu rewalidację jednostek odbiegających od normy lub też proces integrowania osób niepełnosprawnych w zwykłe formy życia osobistego i społecznego, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIELOKIERUNKOWE, ZESPOLONE DZIAŁANIE MAJĄCE NA CELU REWALIDACJĘ JEDNOSTEK ODBIEGAJĄCYCH OD NORMY LUB TEŻ PROCES INTEGROWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZWYKŁE FORMY ŻYCIA OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
nauczanie integracyjne, wielokierunkowe, zespolone działanie mające na celu rewalidację jednostek odbiegających od normy lub też proces integrowania osób niepełnosprawnych w zwykłe formy życia osobistego i społecznego (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAUCZANIE INTEGRACYJNE
wielokierunkowe, zespolone działanie mające na celu rewalidację jednostek odbiegających od normy lub też proces integrowania osób niepełnosprawnych w zwykłe formy życia osobistego i społecznego (na 21 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x