LAMPA ELEKTRONOWA, KTÓREJ DZIAŁANIE OPIERA SIĘ NA ZOGNISKOWANYM STRUMIENIU ELEKTRONÓW WYTWARZANYM PRZEZ DZIAŁO ELEKTRONOWE (WYRZUTNIĘ ELEKTRONÓW) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA to:

lampa elektronowa, której działanie opiera się na zogniskowanym strumieniu elektronów wytwarzanym przez działo elektronowe (wyrzutnię elektronów) (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LAMPA ELEKTRONOWA, KTÓREJ DZIAŁANIE OPIERA SIĘ NA ZOGNISKOWANYM STRUMIENIU ELEKTRONÓW WYTWARZANYM PRZEZ DZIAŁO ELEKTRONOWE (WYRZUTNIĘ ELEKTRONÓW)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.370

DOLNOSAKSOŃSKI, PALATOGRAM, ARENA, NUMER TAKTYCZNY, NIEŚPIESZNOŚĆ, KWAS KAMFOROWY, MIĘKKIE LĄDOWANIE, RISOTTO, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, PRZESYŁ, ZŁY GONIEC, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, ABSORPCJA, STYGMATY, CYKL JAJNIKOWY, AKCJA AFIRMATYWNA, KANKA, MATRYCA LOGICZNA, SPIKER, NAJEMNICTWO, ZŁUDZENIE, KURATORKA, SERM, JARMUŁKA, TLENEK ŻELAZOWY, TRASZKA GRZEBIENIASTA NADDUNAJSKA, ROZWÓJ ZALEŻNY, KLASTER, BRUTAL, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, GRANICA KULTUR, TYTUŁ WYKONAWCZY, TEFILIN, MUZYKA KONKRETNA, WYSPA KONTYNENTALNA, KAFKA, ASFALTOBETON, IMPOSTOR, OTORYNOLARYNGOLOGIA, HERNYSTIR, RADIACJA ADAPTACYJNA, MEDYCYNA KOSMICZNA, KOLOR, PĘCHERZ, OFIAKODONTY, DOSTĘP, EGOCENTRYZM, KONODONT, SHAKER, LINIA GŁOWY, BOBÓWKA, HISPANO, MORDOKLEJKA, WODA PODSKÓRNA, SCHLUTER, JĘZYK ŁACIŃSKI, RODZINA ADOPCYJNA, PRZEKŁADACZ, KOMEDIANTKA, SACZEK, KARTOGRAFIA, PSYLOFIT, FUNT ANGIELSKI, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, KWARTET SMYCZKOWY, BEZGRANICZNOŚĆ, NEFROSTOMIA, ZDENERWOWANIE, OPODATKOWANIE, RÓJKA, BACHATA, OPUSZCZENIE, GMINNOŚĆ, MORFOFONEMIKA, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, GALAKTOLIPID, WIĘZADŁO KARKOWE, AYER, ŁUK NADOCZODOŁOWY, KONTRABANDZISTA, AUSTRONEZYJCZYK, KREDYT BALONOWY, WEKSEL TRASOWANY, PŁAST BRZOZOWIEC, ŁUSKA, MAPA DROGOWA, GUZ ZŁOŚLIWY, NADPRZESTRZEŃ, LORNETA NOŻYCOWA, BANKOWOŚĆ TELEFONICZNA, KIERZNIA, MIGRACJA ZAROBKOWA, PTASIA GRYPA, GALARETA WHARTONA, ISTOTA SZARA, SONAR, GETTO, KIEREJA, LIMAKOLOGIA, FISHARMONIA, RESTART, SZTAMBUCH, RZEŹBIARNIA, BUDUAREK, BIBUŁKARZ, KATAKUMBY, INWAZJA, SKRZYWDZONY, KWOTA CUKROWA, SKOWYT, PIEC OPOROWY, BŁAGALNIK, KOPROFAG, MALARSTWO IKONOWE, BRODAWKA, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, GRZECZNOŚĆ, DRZEWO OWOCOWE, POLONEZ, OSŁONKA, RANA, POTENCJAŁ DZETA, NAOS, TERMOGRAM, KONTUR, TWORZYWO SZTUCZNE, PRZEPUST, REGION STREFOWY, ODDZIAŁ KARNY, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, SKRZYNIA BIEGÓW, CZERWONE, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, BUFFETING, FAŁDÓWKA PŁASZCZYNKA, POWIATÓWKA, TRAWA PASTEWNA, KULTURA WIELBARSKA, KREOLSKI HAITAŃSKI, WIDLISZEK, PRINCESKA, BOJER, SKÓRA PERGAMINOWA, PITA, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, AUDIOTEKST, KRĘCIEK, MARCONI, CYFRONIK, ADAPTER CUMOWNICZY, MALARSTWO TABLICOWE, CIAŁO JAMISTE, STEROL ROŚLINNY, GRUZIŃSKI, USZTYWNIACZ, SOCJETA, WYCINEK, PRZECIWLEGŁOŚĆ, GRUPA AZOWA, AGREGACJA, FIZYKA, GWIAZDA WIELOKROTNA, KROKODYL, MASELNICZKA, POLITYKA PRYWATYZACYJNA, ANGOBA, LATIMERIA, NIPA, POLEROWNIK, ETYL, INTERWIZJA, BŁONA PŁYWNA, ZIELONA FALA, AUTOSYFON, IKAR, MOMENT, HARD CORE, ERPEG, WALKA Z WIATRAKAMI, WALCOWNIA GORĄCA, WZORZEC RUCHOWY, INTENSJA, TABU, ZRZĄDZENIE LOSU, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, SPRAWDZIAN, BRDA, SAMOOBRONA, TRANSWESTYTKA, RAK, INA, SŁOWIANIN, SALA PLENARNA, GLEBA, KATA, FITOSTEROL, VALLA, SECESJONIZM, FLUNITRAZEPAM, OBLITERACJA, BYSTROŚĆ, AMBRAZURA, KOSTECZKA SŁUCHOWA, STRAJK OKUPACYJNY, KUBEŁ, BALANSJER, DŁOŃ, SILNIK SKOKOWY, ALCOCK, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, DEATH METAL, KOLEKTA, LISTA TRANSFEROWA, MORGAN, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, SZPECIELE, BALIA, GRAF, KOLUMNA AMUNICYJNA, WŁAŚCIWOŚĆ, ZAKWATEROWANIE, PENTIMENTO, CWAJNOS, TRĘBACZE, BULIONER, BIELIDY, LARYNGOFON, BELKA, MAGNOLIA, INLET, UBARWIENIE OCHRONNE, FILEMON BIAŁOSZYI, BIPOLARNOŚĆ, PRZYGODA, ODWILŻ, KONWIKT, KOD GRAYA, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, FAB LAB, SUITA, WYNAJEM, OBRONA STREFOWA, PŁUCZKA, STATEK GŁĘBINOWY, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, KOKPIT, DOŁEK, KOMEDIANT, PLAŻÓWKA, PRZEWÓD, ZGNIŁY KOMPROMIS, WIATR POZORNY, DRABINIAK, PŁYNNOŚĆ, EKSTREMIZM PRAWICOWY, OSMOZA, TAUTOCHRONA, PANEW, ROLA, OLIGOFAG, PROWENIENCJA, ŚWIETLICZANKA, HARLEKIN, INTERWENCJA HUMANITARNA, ZMAGANIA, TOKARKA KŁOWA, IZOCHRONA, DYWERGENCJA, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, DZICZ, WOREK, NIUCHACZ, BAŃKA PRÓŻNIOWA, KOLEJ, NOSOWOŚĆ, DAŃ, TRYCHOMONADOZA BYDŁA, KOMAT, ODMIANA MIESZAŃCOWA, SCENKA, MEMFIS, PIĘĆDZIESIĄTNICA, SPOTKANIE MODLITEWNE, CIELĘCE LATA, FABIA, MIĘSOŻERSTWO, REGULATOR, NIENIEC, OCZKO W GŁOWIE, PAWĘŻ, OSOWIAŁOŚĆ, OBSZAR WIEJSKI, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, WIZAŻYSTKA, PIOTR APOSTOŁ, PRZYCZÓŁEK, MIEJSCE KULTU, JAJKO W KOSZULCE, ?EFEKT KAPILARNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.370 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LAMPA ELEKTRONOWA, KTÓREJ DZIAŁANIE OPIERA SIĘ NA ZOGNISKOWANYM STRUMIENIU ELEKTRONÓW WYTWARZANYM PRZEZ DZIAŁO ELEKTRONOWE (WYRZUTNIĘ ELEKTRONÓW) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LAMPA ELEKTRONOWA, KTÓREJ DZIAŁANIE OPIERA SIĘ NA ZOGNISKOWANYM STRUMIENIU ELEKTRONÓW WYTWARZANYM PRZEZ DZIAŁO ELEKTRONOWE (WYRZUTNIĘ ELEKTRONÓW)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA lampa elektronowa, której działanie opiera się na zogniskowanym strumieniu elektronów wytwarzanym przez działo elektronowe (wyrzutnię elektronów) (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA
lampa elektronowa, której działanie opiera się na zogniskowanym strumieniu elektronów wytwarzanym przez działo elektronowe (wyrzutnię elektronów) (na 23 lit.).

Oprócz LAMPA ELEKTRONOWA, KTÓREJ DZIAŁANIE OPIERA SIĘ NA ZOGNISKOWANYM STRUMIENIU ELEKTRONÓW WYTWARZANYM PRZEZ DZIAŁO ELEKTRONOWE (WYRZUTNIĘ ELEKTRONÓW) sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - LAMPA ELEKTRONOWA, KTÓREJ DZIAŁANIE OPIERA SIĘ NA ZOGNISKOWANYM STRUMIENIU ELEKTRONÓW WYTWARZANYM PRZEZ DZIAŁO ELEKTRONOWE (WYRZUTNIĘ ELEKTRONÓW). Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x