ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, INDOTESTUDO ELONGATA - GATUNEK GADA Z RODZINY ŻÓŁWI LĄDOWYCH; PRAWDOPODOBNIE POCHODZI Z BIRMY, ALE ZOSTAŁ ROZPOWSZECHNIONY PRZEZ CZŁOWIEKA NA INNYCH OBSZARACH I TERAZ WYSTĘPUJE W NEPALU, BANGLADESZU, INDIACH, BIRMIE, LAOSIE, TAJLANDII, KAMBODŻY, WIETNAMIE, MALEZJI I POŁUDNIOWYCH CHINACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY to:

żółw żółtogłowy, Indotestudo elongata - gatunek gada z rodziny żółwi lądowych; prawdopodobnie pochodzi z Birmy, ale został rozpowszechniony przez człowieka na innych obszarach i teraz występuje w Nepalu, Bangladeszu, Indiach, Birmie, Laosie, Tajlandii, Kambodży, Wietnamie, Malezji i południowych Chinach (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, INDOTESTUDO ELONGATA - GATUNEK GADA Z RODZINY ŻÓŁWI LĄDOWYCH; PRAWDOPODOBNIE POCHODZI Z BIRMY, ALE ZOSTAŁ ROZPOWSZECHNIONY PRZEZ CZŁOWIEKA NA INNYCH OBSZARACH I TERAZ WYSTĘPUJE W NEPALU, BANGLADESZU, INDIACH, BIRMIE, LAOSIE, TAJLANDII, KAMBODŻY, WIETNAMIE, MALEZJI I POŁUDNIOWYCH CHINACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.780

DIUGOŃ, MISECZNICA, HELIKOPRION, WYSPA WULKANICZNA, RYNEK KONSUMENTA, ORŁOSĘP, MIKROKOSMOS, PRAWO BIOTA-SAVARTA, CZECZOTA, JABŁOŃ LEŚNA, YERBA MATE, REZERWA, EWOLUCJA KASKADERSKA, LIROGON, WIZYTÓWKA, PŁATEK, GRENLANDIA GĘSTA, RZEPAK, INFLACJA JAWNA, ALT, SALAMANDRA OLBRZYMIA, PIRAT DROGOWY, ZIMNE NÓŻKI, ENTEROTOKSYNA, DZIWOOK BIAŁOCZELNY, KUŁACTWO, KOTIK, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, PROLIFERACJA, STARZEC, HACZEK, TEREBINT, TYMIANEK, PŁASKOBOK ROOSEVELTA, KOZIOROŻEC SYBERYJSKI, SIFAKA BIAŁA, ODWOŁANIE, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, HETERANTERA PASKOWANA, GATUNEK ANHOLOCYKLICZNY, SŁOCZA PIERZASTA, TARCICA, CHIMERA, MECHOWCE, SIT, WESOŁEK, ZMIERACZEK ZALEWOWY, PROLAKTYNA, BEZ, BŁONA MIGAWKOWA, SIT DROBNY, BORAZUS, WICEADMIRAŁ, BRODAWCZYCA KONI, POSTĘPEK, PONURNIK, KARABIN PRZECIWPANCERNY, JĘZYK BRETOŃSKI, ŻÓŁWIAK MALAJSKI, PAGAN, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, HUBA PÓŁNOCNA, BUSZÓWKA BRĄZOWA, CZARNIACZEK, KOLENDRA, NIERUCHOMOŚĆ, KAPELUSZ, MIMEZJA, KUSACZ RDZAWOGŁOWY, MĘDRZEC, KRASNOLIST KRZYWODZIÓBEK, DWURZĘDEK, DZIEWIĘCIU, PIGWA POSPOLITA, BOŚNIACKI, BROSIMUM, KŁOBUK, DORATORHYNCHUS, PASTICCIO, MUSZKATELA SROKATA, SWAWOLNOŚĆ, DUCH, DOBRY DUCH, PĘPOWNIK, BUŁAWNIK, DŻAMAHIRIJJA, WUSI, SAKWA, STYL BYCIA, KUKUŁKA, BURZYK BRUNATNY, WESOŁUCHA, ŻAGIEW OWCZA, PĘPAWA DACHOWA, OPĘTANY, PATISON, KSENOFIL, POŁOZ ZIELONY, MARCONI, CZUBIK KORONIASTY, PERKOZ OLBRZYMI, TURAK CZERWONOCZUBY, WSPOMAGACZ, RÓWNIK, KILKA, KLIMAKTERIUM, ŻABA DZIWACZKA, KANGUR PARMA, SZUBAK, LASONÓG WIELKI, OSOBOWOŚĆ SCHIZOIDALNA, CZEPIEC, TRÓJKĄT NAWIGACYJNY, PĘTÓWKA, CZOSNEK OKAZAŁY, BRZANKA RÓŻOWA, GLYPTODON, PERKOLACJA, ELITARYZM, MIODOPOIK CZARNOGŁOWY, PRAWO MOJŻESZOWE, ODZIERCA, PŁYWACZ, WIDMO CZĄSTECZKOWE, TEREN ZAKRYTY, CHODNIK MINOWY, ZALEW, ASEPTYKA, ŚNIEŻYCZKA FOSTERA, ROGATNIK KROPKOWANY, ŁAWKA REZERWOWYCH, OWCA DZIKA, TEJU KROKODYLOWY, NARNIA, MASŁO ORZECHOWE, AKSAMITNIK PODKOROWY, DZWONEK, PRESTOZUCH, MITSUBISHI, ZUNYI, SKRZYDLIK PAPROCIOWATY, HANIEBNOŚĆ, GATUNEK OBCY, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, DRZEWO SAGOWE, ŻÓŁTAK, JESIOTRY, MAKIJAŻ, ODRA, ŁYSAK, ODDZIAŁ WYDZIELONY, LESZCZ, WYTRZYMAŁOŚĆ, KOSTRZEWA KARPACKA, FAKTORIA, BAŁAMUTKA, CZERNICA, KAZARKA, CHASZCZAK PIASKOWY, POCHUTNIK PACHNĄCY, ŚLUZEK KRZACZKOWATY, ARCHEOPTERYKS, CZARNA FEBRA, TRASZKA KROKODYLOWA, KOŁOSZ, BIAŁA KSIĘGA, KIEŁŻ BRZEGOWY, YUMEN, APEREA, HUBA, PODZIEMNICA CIENIOLUBNA, EURINOZAUR, KOMÓRKA MACIERZYSTA, WILEC NADBRZEŻNY, RAK SYGNAŁOWY, PSZCZOŁA INDYJSKA, DURG, UISTITI SREBRZYSTA, SUPERLICENCJA, GWIAZDA, MODRASZKI, SARDELA POŁUDNIOWA, ARABIKA, TAZOUDAZAUR, PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA, BŁOTNICA SITOWA, KOVACIĆ, OSIKA, SOSNA WIOTKA, KOŃ APPALOOSA, ROZŁUPKA, KOZIBRÓD WSCHODNI, JELEŃ BAWEAŃSKI, BUJAK, JĘZYK WEGETUJĄCY, POWIEŚĆ POETYCKA, BURZYK POPIELATY, HUDIEZAUR, ZNAJDA, BRODZIEC ŻÓŁTONOGI, DIABEŁ BŁOTNY, SMAGŁOŚĆ, ARABICA, GĘSIOWATE, EFA ZACHODNIOAFRYKAŃSKA, TERAPENA KAROLIŃSKA, BENIAMINEK, ŻÓŁW MAURETAŃSKI, PRZEZORNOŚĆ, TANA, KOLBA, DUPEK ŻOŁĘDNY, ANTYLOPA SKOCZEK, OLEFINA, EKAGLIN, LEISZMANIOZA TRZEWNA, TRZMIELAK, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, SSAK WYMARŁY, KULBAK, TAPIR INDYJSKI, ETIOPKA, PERKOZ TACZANOWSKIEGO, OGOŃCZA PEREŁKOWA, FORSYCJA, WIDŁOZĄBEK WŁOSKOWY, ŻÓŁW SPŁASZCZONY, CZOSNEK DZIWNY, CYPRYS WIELKOSZYSZKOWY, POMOC, STRZECHWOWIEC WŁOSKOLISTNY, SZKIC POLOWY, CZAPLA RDZAWOSZYJA, GOŹDZIENIEC, GABINET CIENI, ARONEK, MOLINEZJA GÓRSKA, PSYCHUSZKA, PILOTKA, GEKON KRĄGŁOPALCOWY, RDZA, BANKIWA, CZARKA, SKOCZ SKALNY, WITEŹ, SZAFIROLOTEK, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, PREKONIZACJA, MODRASZEK ADONIS, PIĘTNÓWKA BRUKIEWKA, GRAF KOMÓRKOWY, MIKROKULTURA, BARBET, KANIUKI, UHLA, TAMTEN ŚWIAT, RYBY ŁAWICOWE, GĄSIENICZNIKI, GAD, OPAT KOMENDATORYJNY, KRZYŻÓWKA HAWAJSKA, EUKALIPTUS, FICROJA, GĘSI, CHWOSTKI, SZAROZIEM, ALE, GĘSIÓWKA MAURYTYJSKA, NIECZYNNOŚĆ, MODRZEW AMERYKAŃSKI, MIODOJAD UBOGI, KOLCZATKA, BALETKA, MONILOFITY, PAPROTNIK SZCZECINKOZĘBNY, RZEŻUCHA WODNA, PRZESTRZEŃ BANACHA, WARZĘCHA CZERWONOLICA, BOBÓWKA, ZŁĄCZE, KORMORAN PERUWIAŃSKI, MATAMATOWATE, KNASTER, JEŻOZWIERZ INDYJSKI, ŚREDNI DYSTANS, GIBBON, BAŁWANICA, VERDI, PIERNIKARZ, TELEMARK, LILIA VOODOO, CZOSNEK SINAWY, ATASZAT, WARKOCZ, DOK PŁYWAJĄCY, ROZPISKA, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, MATKA POLKA, ?WYSMUKLICA ŻAŁOBNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.780 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, INDOTESTUDO ELONGATA - GATUNEK GADA Z RODZINY ŻÓŁWI LĄDOWYCH; PRAWDOPODOBNIE POCHODZI Z BIRMY, ALE ZOSTAŁ ROZPOWSZECHNIONY PRZEZ CZŁOWIEKA NA INNYCH OBSZARACH I TERAZ WYSTĘPUJE W NEPALU, BANGLADESZU, INDIACH, BIRMIE, LAOSIE, TAJLANDII, KAMBODŻY, WIETNAMIE, MALEZJI I POŁUDNIOWYCH CHINACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, INDOTESTUDO ELONGATA - GATUNEK GADA Z RODZINY ŻÓŁWI LĄDOWYCH; PRAWDOPODOBNIE POCHODZI Z BIRMY, ALE ZOSTAŁ ROZPOWSZECHNIONY PRZEZ CZŁOWIEKA NA INNYCH OBSZARACH I TERAZ WYSTĘPUJE W NEPALU, BANGLADESZU, INDIACH, BIRMIE, LAOSIE, TAJLANDII, KAMBODŻY, WIETNAMIE, MALEZJI I POŁUDNIOWYCH CHINACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY żółw żółtogłowy, Indotestudo elongata - gatunek gada z rodziny żółwi lądowych; prawdopodobnie pochodzi z Birmy, ale został rozpowszechniony przez człowieka na innych obszarach i teraz występuje w Nepalu, Bangladeszu, Indiach, Birmie, Laosie, Tajlandii, Kambodży, Wietnamie, Malezji i południowych Chinach (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY
żółw żółtogłowy, Indotestudo elongata - gatunek gada z rodziny żółwi lądowych; prawdopodobnie pochodzi z Birmy, ale został rozpowszechniony przez człowieka na innych obszarach i teraz występuje w Nepalu, Bangladeszu, Indiach, Birmie, Laosie, Tajlandii, Kambodży, Wietnamie, Malezji i południowych Chinach (na 14 lit.).

Oprócz ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, INDOTESTUDO ELONGATA - GATUNEK GADA Z RODZINY ŻÓŁWI LĄDOWYCH; PRAWDOPODOBNIE POCHODZI Z BIRMY, ALE ZOSTAŁ ROZPOWSZECHNIONY PRZEZ CZŁOWIEKA NA INNYCH OBSZARACH I TERAZ WYSTĘPUJE W NEPALU, BANGLADESZU, INDIACH, BIRMIE, LAOSIE, TAJLANDII, KAMBODŻY, WIETNAMIE, MALEZJI I POŁUDNIOWYCH CHINACH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, INDOTESTUDO ELONGATA - GATUNEK GADA Z RODZINY ŻÓŁWI LĄDOWYCH; PRAWDOPODOBNIE POCHODZI Z BIRMY, ALE ZOSTAŁ ROZPOWSZECHNIONY PRZEZ CZŁOWIEKA NA INNYCH OBSZARACH I TERAZ WYSTĘPUJE W NEPALU, BANGLADESZU, INDIACH, BIRMIE, LAOSIE, TAJLANDII, KAMBODŻY, WIETNAMIE, MALEZJI I POŁUDNIOWYCH CHINACH. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x