W GENETYCE: WYSTĘPOWANIE RÓŻNIC W DNA POPULACJI; KRYTERIUM ZALICZENIA ZMIANY DO TEJ KATEGORII JEST FAKT, ŻE JEST ONA ZBYT CZĘSTA, BY MOŻNA BYŁO MÓWIĆ O MUTACJI (CZYLI WYSTĘPUJE U WIĘCEJ NIŻ 1% POPULACJI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLIMORFIZM to:

w genetyce: występowanie różnic w DNA populacji; kryterium zaliczenia zmiany do tej kategorii jest fakt, że jest ona zbyt częsta, by można było mówić o mutacji (czyli występuje u więcej niż 1% populacji) (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POLIMORFIZM

POLIMORFIZM to:

zjawisko występowania w obrębie populacji organizmów określonego gatunku (pomiędzy którymi zachodzi swobodny przepływ genów) odmiennych form różniących się funkcjonalnie lub strukturalnie (na 11 lit.)POLIMORFIZM to:

zjawisko występowania różnych odmian krystalograficznych tej samej substancji chemicznej (na 11 lit.)POLIMORFIZM to:

zjawisko językowe polegające na możliwości użycia jednego wyrazu w wielu różnych postaciach formalnych (na 11 lit.)POLIMORFIZM to:

mechanizmy pozwalające programiście używać wartości, zmiennych i podprogramów na kilka różnych sposobów (na 11 lit.)POLIMORFIZM to:

w socjologii: cecha społeczności, która jest zbudowana z różnych grup (etnicznych, rasowych, wyznaniowych, narodowościowych) tworzących całość, kulturę (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GENETYCE: WYSTĘPOWANIE RÓŻNIC W DNA POPULACJI; KRYTERIUM ZALICZENIA ZMIANY DO TEJ KATEGORII JEST FAKT, ŻE JEST ONA ZBYT CZĘSTA, BY MOŻNA BYŁO MÓWIĆ O MUTACJI (CZYLI WYSTĘPUJE U WIĘCEJ NIŻ 1% POPULACJI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.840

BRUSONECJA, GŁOS, IRANISTAN, MALARSTWO MINIATUROWE, AKTYWNOŚĆ, SOSNA MEKSYKAŃSKA, GORZKI RYDZEK, DEFICYT, NOWA, BŁYSK, ZMIENNOŚĆ PRZECIWCIAŁ, MIECZ UCHYLNY, FARMAKOKINETYKA, OLEJÓWKA, KODA, WOLNA KONKURENCJA, WIZJER, PAULOWNIA, SYNTEZATOR, IRENIZM, WYJEC CZARNY, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, NIEDOJRZAŁOŚĆ, PODZIEMNICA CIENIOLUBNA, ORLICZKA MIECZOWATA, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, KWARC MLECZNY, ULEPEK, BIAŁY MURZYN, RAMIĘ, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, WYTWÓRNIA, KROPECZKA, PRZYZWOITOŚĆ, KOMPLIKACJA, PIESZCZOCH, PIES MINIATUROWY, ODWAR, KWIATECZEK, ZBROJA BIAŁA, EKWANT, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, OGÓREK, AKATALEKSA, SĄD KONIECZNY, RYCERSKOŚĆ, DZIEŁO POŚREDNIE, POTULNOŚĆ, KONTRDEMONSTRACJA, AFRODYZJE, OBJAW KONWERSYJNY, BLADOŚĆ, SĄŻNISTOŚĆ, SEZONOWIEC, KRYSZNAIZM, MDŁOŚĆ, CENTRALA, HENNA, WYRAZ PODSTAWOWY, REFLEKSYWNOŚĆ, GORZKOŚĆ, WZMACNIACZ, SAMOUCZEK, BARBARZYŃCA, SZAROTA LEŚNA, PUDŁO, TRAWA KANARYJSKA, EKONOMIA SPOŁECZNA, POSTĘP ARYTMETYCZNY, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, KUSICIEL, KOLORYSTYKA, DURNOWATOŚĆ, NAUCZYCIEL NIEMIANOWANY, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, ŁOPUCH, PIERŚCIEŃ, HOMER, RUCH PRECESYJNY, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, EPIDEMIA, PRZEDROSTEK, MROK, TABLICA, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, TEOLOGIA APOFATYCZNA, RONDELA, KOCANKA, METODA FEULGENA, APEKS, SROKACZ SZARY, OKRES, URWANIE GŁOWY, AZJATYCKI TYGRYS, HAUST, PODRYDZYK OSTRY, POWAGA, FEROMON, PRĄD TĘTNIĄCY, AZJATYCKOŚĆ, ŁOPIAN, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, NIEUPRZEJMOŚĆ, DIABEŁ WCIELONY, KOŁO JEZDNE, WATAŻKA, FIRMA, SREBRNY EKRAN, EROZJA GENETYCZNA, LINIE BEAU, ZEBRA STEPOWA, ROMBOŚCIAN, BROŃ TERMOJĄDROWA, CIĘŻKI KRĄŻOWNIK, BOROWODOREK LITU, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, TRYMER, MANIERYSTA, DELFIN DŁUGONOSY, RYZYKO NIEWYGASŁE, STANOWCZOŚĆ, FULMAR POŁUDNIOWY, MUNDŻAK INDYJSKI, CYJANOŻELAZIAN, TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO, METAL LEKKI, KIESZENIÓWKA, NIELITOŚCIWOŚĆ, WIETRZENIE FIZYCZNE, OSTROSŁUP FOREMNY, WIRUSY DSDNA-RT, DŻELADA, EKSPRES KOLBOWY, EGZOCENTRYZM, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, SSAKI JAJORODNE, CHUDOŚĆ, BYSTROŚĆ, WIÓR, ŻRONKOWATE, GORYCZAK, MAFIA, BARCZATKA SOSNÓWKA, DECYZJA OPTYMALNA, KARON, NISZA NIWALNA, ZAŁOGANT, KOŁNIERZ, FIGURA PŁASKA, BALIA, GOŹDZIENIEC, MINOCYKLINA, POŁĄCZENIE, TANINA, UDAR SŁONECZNY, PARPOSZ, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, PSZENICA, DIPLONT, NOSOROŻEC BIAŁY, MROCZEK POZŁOCISTY, BLITZ, PÓŁZAWODOWIEC, CZYTANKA, RAJA NAKRAPIANA, MIKROPRĄD, MKLIK, DYSYDENT, GŁOWIENKA, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, SKAKUNY, NUKLEOTYD, FALA ODBITA, CHORAŁ, POPYT PROPORCJONALNY, ZUPA, TŁUSTOGON AFRYKAŃSKI, PRACOBIORCA, KRAŃCOWOŚĆ, GŁÓG, GAZA, ZAGADKA, HACJENDA, HYMENOFOR, BUKOWIANKA, PODŚCIELISKO, KMIOTEK, FILM HISTORYCZNY, AGAT, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, POSTULATYWNOŚĆ, AZOLLA, CUKIER LODOWY, SZPAGIETKA BAHAMSKA, TARYFA ULGOWA, WIĘZADŁO PIERŚCIENIOWATE, TĘPOZĄB BIAŁAWY, BOROWIK WILCZY, PAŹ, EFEKT DOCHODOWY, SKALA PORÓWNAWCZA, BUDOWLA CENTRALNA, BIDET, PLEBEJUSZ, SZKLANECZKA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, BRODAWCZYCA KONI, GLOJOPELTIS WIDLASTA, TUKOTUKO MAGELLANA, SZCZUPŁOŚĆ, PLEŚNIAK, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, SAMORODNOŚĆ, NAPASTNIK, ACENA ARGENTYŃSKA, TYTUŁ NAUKOWY, HORMON TROPOWY, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, POSIEW, RÓWNANIE CAŁKOWE, ŚRODKOWOŚĆ, PIOŁUN, SAFJAN, KOTWICA ZAPASOWA, OŚMIORNICA, RÓWNONOC, PRÓG RZECZNY, CIAŁO STAŁE, PLACEK PO WĘGIERSKU, TEORIA DOWA, LITEWSKOŚĆ, OSTRONOS ATLANTYCKI, ANONIM, KANDYZ, TUNEL MORRISA-THORNE'A, GOŁOMIANKA, JEDNOSTRONNOŚĆ, PRAPŁETWIEC CZARNY, WIDŁOZĄB ZIELONY, CIASNOŚĆ, ŻABUTI LEŚNY, DŁAWIGAD INDYJSKI, PTASZNIK METALICZNY, EKSPLOZJA, AFTERPARTY, MAŁOŚĆ, KOLAGENOZA, THRILLER, TWIERDZENIE COSINUSÓW, SZERSZEŃ KSIĄŻĘCY, FACHOWOŚĆ, MUNSZTUK, BERŁO SZTYLETOWE, HOKEJÓWKA AMAZOŃSKA, ABOLICJA, MOCNA STRONA, OSŁONOWOŚĆ, LENEK STOZIARN, ZAWÓD, RĘCZNIK KĄPIELOWY, BAKŁAŻAN, OLIGOCEN, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, SUPERNOWA TYPU IB, PAKU CZARNOPŁETWY, PODWOJENIE SZEŚCIANU, NASADA, PROTEROZUCHIDY, KLAWIATURA EKRANOWA, PAPROCIE, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, GORZKOŚĆ, ZROZUMIAŁOŚĆ, PARASOLOWIEC, EOCEN, POWŁÓCZYSTOŚĆ, SAJMIRI WIEWIÓRCZA, CUKIERNIA, DRZEWNICA GÓRSKA, SITAK, KABRIOLET, SEKSTOLA, DIABELSKOŚĆ, OTWARTOŚĆ, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, TRANZYSTOR STOPOWO-DYFUZYJNY, ŚRÓDNERCZE, ALMIK KUBAŃSKI, CHODNIKOWIEC, SUPERPRZEBÓJ, PLAMKA FORDYCE'A, NIEKONKRETNOŚĆ, OMATNIK ŁĄKOWY, BADANY, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, ORONGO, MAKROKIERUNEK, NATURALIZM, ?OLFAKTOMETRIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.840 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GENETYCE: WYSTĘPOWANIE RÓŻNIC W DNA POPULACJI; KRYTERIUM ZALICZENIA ZMIANY DO TEJ KATEGORII JEST FAKT, ŻE JEST ONA ZBYT CZĘSTA, BY MOŻNA BYŁO MÓWIĆ O MUTACJI (CZYLI WYSTĘPUJE U WIĘCEJ NIŻ 1% POPULACJI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W GENETYCE: WYSTĘPOWANIE RÓŻNIC W DNA POPULACJI; KRYTERIUM ZALICZENIA ZMIANY DO TEJ KATEGORII JEST FAKT, ŻE JEST ONA ZBYT CZĘSTA, BY MOŻNA BYŁO MÓWIĆ O MUTACJI (CZYLI WYSTĘPUJE U WIĘCEJ NIŻ 1% POPULACJI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLIMORFIZM w genetyce: występowanie różnic w DNA populacji; kryterium zaliczenia zmiany do tej kategorii jest fakt, że jest ona zbyt częsta, by można było mówić o mutacji (czyli występuje u więcej niż 1% populacji) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLIMORFIZM
w genetyce: występowanie różnic w DNA populacji; kryterium zaliczenia zmiany do tej kategorii jest fakt, że jest ona zbyt częsta, by można było mówić o mutacji (czyli występuje u więcej niż 1% populacji) (na 11 lit.).

Oprócz W GENETYCE: WYSTĘPOWANIE RÓŻNIC W DNA POPULACJI; KRYTERIUM ZALICZENIA ZMIANY DO TEJ KATEGORII JEST FAKT, ŻE JEST ONA ZBYT CZĘSTA, BY MOŻNA BYŁO MÓWIĆ O MUTACJI (CZYLI WYSTĘPUJE U WIĘCEJ NIŻ 1% POPULACJI) sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - W GENETYCE: WYSTĘPOWANIE RÓŻNIC W DNA POPULACJI; KRYTERIUM ZALICZENIA ZMIANY DO TEJ KATEGORII JEST FAKT, ŻE JEST ONA ZBYT CZĘSTA, BY MOŻNA BYŁO MÓWIĆ O MUTACJI (CZYLI WYSTĘPUJE U WIĘCEJ NIŻ 1% POPULACJI). Dodaj komentarz

7+6 =

Poleć nas znajomym:

x