Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZNACZENIE, KTÓRE JEST W SPOSÓB NIEDOSŁOWNY ZAKODOWANE W PEWNYCH WYPOWIEDZIACH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IMPLIKATURA to:

znaczenie, które jest w sposób niedosłowny zakodowane w pewnych wypowiedziach (na 11 lit.)IMPLIKATURA KONWERSACYJNA to:

znaczenie, które jest w sposób niedosłowny zakodowane w pewnych wypowiedziach (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZNACZENIE, KTÓRE JEST W SPOSÓB NIEDOSŁOWNY ZAKODOWANE W PEWNYCH WYPOWIEDZIACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.067

CUKIER LODOWY, ANEKSJONISTA, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, LITERATURA WAGONOWA, OKOREK, JĘZYK SZWEDZKI, FILOZOFIA PRAWA, MASKA, NAWIS INFLACYJNY, SEKSTA, UŁAMEK DZIESIĘTNY, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, POTĘGA, KURATOR, DRAGA, NIEUWAŻNOŚĆ, KORZEŃ, UBOGOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, KOMERCJA, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, BILARD FRANCUSKI, OFICYNA DRUKARSKA, PRZEJRZYSTOŚĆ, PARAMETRYZACJA, SYMPATYCZNOŚĆ, MOWA WIĄZANA, ZEGAR ELEKTRONICZNY, ROKOKO, STYL, PILOT, KURTYNA SKALNA, WOAL, STRZĘPIEL, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, GOŹDZIENIEC, KOPULACJA, NAWALANKA, CZERWONA KRWINKA, ZARODZIEC SIERPOWY, CZAJNICZEK, TYTAN, SMERFETKA, DEFINIENDUM, KOMUNIKACYJNOŚĆ, DANE WRAŻLIWE, METASTRONA, KAPERKA, CZARNA ROBOTA, SMARKATA, CELOWOŚĆ, WENTYL, GRAFIKA WEKTOROWA, PATRONKA, TARAN, POGODNOŚĆ, SYF, NASOSZNIK TRZĘŚ, GRZĘDA, GRADIENT, PODŚCIELISKO, BEZWIETRZE, CHOROBA FORBESA, CEFALASPIDY, REFORMATOR, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, NADŚWIADOMOŚĆ, NAPINACZ, ŁABĘDZIA SZYJA, NIECHLUBNOŚĆ, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, KOLEŻEŃSKOŚĆ, KONFISKATA, TRYBULARZ, POLIMODALNOŚĆ, WODA-WODA, UBYTEK, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, ZASIŁEK OKRESOWY, PODRYWKA, GALAKTOLIPID, OSTROŚĆ, BALECIK, SIATKA, MODEL, BLANKIETOWOŚĆ, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, JEGGINSY, CHŁOPEK ROZTROPEK, HAMULEC BĘBNOWY, SFERA, SERIA, TERMOSIK, LICZEBNIK, METROPOLIA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, WIELKOŚĆ, GAL, PRAWO HOOKE’A, ORKA NAJMNIEJSZA, PRECEDENSOWOŚĆ, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, DEINSTALACJA, FUTBOL AMERYKAŃSKI, TANK, TANK, GMINNOŚĆ, SZORSTKOŚĆ, ŁÓDŹ LATAJĄCA, PARTER OGRODOWY, EKOSFERA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, NARWAL, TUZ, SZARPAK, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, FAJANS, DUPERELA, HERBATA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, WIERTNICZY, WEKTOR JEDNOSTKOWY, MITOSPOROWE, SNOBISTYCZNOŚĆ, SOLARKA, LICZBA NIEWYMIERNA, WIETRZENIE FIZYCZNE, GALERIA, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, ZAWRÓT GŁOWY, ROZBIERANKA, PSOTA, CYPRYSIK GROSZKOWY, KOZIOŁ EUROPEJSKI, MILANEZ, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, OSTATECZNOŚĆ, GRÓB CIAŁOPALNY, TONACJA, METANOGENY, NAPĘD, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, ZACNOŚĆ, ZDANIE OGÓLNE, KONDOR KRÓLEWSKI, MIEDZIORYTNICTWO, KOŁO HERMENEUTYCZNE, PARODIA, DANE, CHEŁMOŃSKI, ŚWIĘTE KOLEGIUM, CZESKOŚĆ, PRZECIWWAGA, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, SUMA, PUZANEK, ROZPACZLIWOŚĆ, PODWIECZÓR, OSET, DIPLOPIA, ZNICZ, ENUMERACJA, BEZLOTKI, PRAWO WAGNERA, DEMARKACJA, ZAPASY, ZACHOWAWCZOŚĆ, MARUNA NADMORSKA, NIEDOKŁADNOŚĆ, UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, MONUMENT, UZALEŻNIONY, PILATES, HEIMAT, DZIAD, CHŁYST, KOMÓRECZKA, HEGEMONICZNOŚĆ, SILNIK NA BENZYNĘ, OMLET, PODGRUPA NIEZMIENNICZA, CENTRALNE OGRZEWANIE, TARCZA, MOWA NIEZALEŻNA, MALOWNICZOŚĆ, AUTOBUS CZŁONOWY, ZATRUDNIENIE, WIELOKROTNOŚĆ, ŁAMANA, BIOGRAFIZM, PYZA, PASTEWNIK, IMPLIKATURA, NIKCZEMNOŚĆ, KARCIANE DOMINO, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, INKOHERENCJA, DZIEŃ DZISIEJSZY, AUSTRIACKI, LIGROINA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, COSINUS, PÓŁKWATEREK, WYRAŹNOŚĆ, TRIK, PRZYCZYNEK, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, ORIJA, TWIERDZENIE ENGELA, TYTUŁ, MEM, PRANKO, ŚWIADCZENIE WYSOKOSPECJALISTYCZNE, RÓWNIA POCHYŁA, OGIER, HIPSTER, DŻIHAD, LAMPA BŁYSKOWA, LEADER, BARCZATKA, SEKTOR PRYWATNY, GRZYB ZŁOTAWY, ZABAWOWOŚĆ, ZABYTEK NIERUCHOMY, GEOMETRYCZNOŚĆ, WIECHEĆ, NIECHLUJNOŚĆ, DYNA, LATAWCE, DUSZNICA, OWADOŻERNOŚĆ, ŻAGIEL SKOŚNY, DOKTOR KOŚCIOŁA, TEOGONIA, NAUSZNIK, PISMO, EKSPERT SĄDOWY, JESIOTR BIAŁY, ŻYWIOŁ, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, CHOROBA WIRUSOWA, KLEKOTKA, RÓWNOŚĆ, SIŁA AERODYNAMICZNA, ŁADNOŚĆ, KAMARYLA, KOŃ ŚLĄSKI, NOOB, ŚLICZNOŚĆ, UMOWA ZLECENIE, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, RYNEK NIEFORMALNY, GOLAS, LEPIARKA, NEOKATECHUMENAT, POWAGA, INTERPRETER, POMOC, WĄTEK, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, NIEMODNOŚĆ, SPORT KWALIFIKOWANY, UBOGOŚĆ, WYGASZACZ, SADYSTYCZNOŚĆ, PSALMISTA, PUSZKA, WSPÓLNOTOWOŚĆ, TRIAL, WYDERKA, MAKAKOKSZTAŁTNE, WIEŚNIAK, HAMULEC TAŚMOWY, PROSTOŚĆ, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, PRZECHÓW, KLEJÓWKA, PLEBISCYT, PODATEK LINIOWY, ZAPORA MINOWA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, WYMIENIACZ, ANTYLOPA MODRA, ADIANTUM KLINOWATE, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, SKAFANDER, JAKOŚĆ, DEIZM, KERMESYT, STOPA, ROZWIĄZŁOŚĆ, PARADOKS OLBERSA, BRZEMIĘ, SYRENA OKRĘTOWA, BEZŁAD FRIEDREICHA, DERYWAT ASOCJACYJNY, ANALIZA DYSKRYMINACJI, PRZECIWSOBNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.067 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: znaczenie, które jest w sposób niedosłowny zakodowane w pewnych wypowiedziach, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZNACZENIE, KTÓRE JEST W SPOSÓB NIEDOSŁOWNY ZAKODOWANE W PEWNYCH WYPOWIEDZIACH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
implikatura, znaczenie, które jest w sposób niedosłowny zakodowane w pewnych wypowiedziach (na 11 lit.)
implikatura konwersacyjna, znaczenie, które jest w sposób niedosłowny zakodowane w pewnych wypowiedziach (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IMPLIKATURA
znaczenie, które jest w sposób niedosłowny zakodowane w pewnych wypowiedziach (na 11 lit.).
IMPLIKATURA KONWERSACYJNA
znaczenie, które jest w sposób niedosłowny zakodowane w pewnych wypowiedziach (na 24 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x