ZNACZENIE, KTÓRE JEST W SPOSÓB NIEDOSŁOWNY ZAKODOWANE W PEWNYCH WYPOWIEDZIACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IMPLIKATURA to:

znaczenie, które jest w sposób niedosłowny zakodowane w pewnych wypowiedziach (na 11 lit.)IMPLIKATURA KONWERSACYJNA to:

znaczenie, które jest w sposób niedosłowny zakodowane w pewnych wypowiedziach (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZNACZENIE, KTÓRE JEST W SPOSÓB NIEDOSŁOWNY ZAKODOWANE W PEWNYCH WYPOWIEDZIACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.102

TWIERDZENIE O IZOMORFIZMIE, KONKURS, AUTOTEMATYZM, KONFIGURACJA ABSOLUTNA, RETORYCZNOŚĆ, KOREKCJA DYNAMICZNA, SZTAFAŻ, BUDOWACZ, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, ZWIĄZEK HOMOSEKSUALNY, STUDIUM, AMIDEK, DEZAWUACJA, WIMBLEDON, BŁĄD MATERIALNY, NACHALNOŚĆ, IMPULS, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, WODA LECZNICZA, GRAFFITI, SKANDYNAWSKOŚĆ, FORMALIZACJA, ORGANIZM WYŻSZY, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, NADGORLIWOŚĆ, NAPĘD TAŚMY, OBRZĄDEK, WIDELEC, BER, DZIKOŚĆ, ŻYCIODAJNOŚĆ, KARP KRÓLEWSKI, DYWETYNA, ORDYNARNOŚĆ, METKA, RELING, NIEROZUMNOŚĆ, PLEBEJUSZ, PŁUG WIRNIKOWY, PRZYLEPKA, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, POLISA LOKACYJNA, KOTLINA KŁODZKA, TOLERASTIA, PARTIA HISZPAŃSKA, PRZEDSCENIE, SKUN, POPRZEWRACANIE, ZBRODNIA WOJENNA, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, PISARZ, BEZROBOCIE AGRARNE, PADACZKA ODRUCHOWA, ZASIADKA, POSTULATYWNOŚĆ, OKNO DIALOGOWE, ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA, NADZIEWKA, WŁÓKA, HIPOTEZA SUSLINA, MŁODZIAK, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, BANIECZKA, PIEG, MIKROSKOPIJNOŚĆ, PUSTA STRUNA, ANTURAŻ, OCHRONA REZERWATOWA, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, CNOTLIWOŚĆ, KORZEŃ, ALOZA NIEBIESKA, BRACTWO KURKOWE, RÓWNANIE REKURENCYJNE, ARSENEK, OSTANIEC KRASOWY, CO, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, EGOISTYCZNOŚĆ, PODSTAWA PROGRAMOWA, DEFENSYWNOŚĆ, OSTROSŁUP FOREMNY, IMAGE, PIEZOELEKTRYK, IZOSTRUKTURALNOŚĆ, DOJRZAŁOŚĆ, DRĄGAL, AKADEMICKOŚĆ, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, STELLARATOR, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, CZAS FIZYCZNY, KOŚĆ OGONOWA, WYRAŹNOŚĆ, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, PUSZCZALSKA, SEDNO, OPÓR DROGOWY, MAŁOŚĆ, NADAJNIK TELEWIZYJNY, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, TRUSIA, NEUSTON, ŁUGOWNICA, OSIOŁ, RZEKOTKA DRZEWNA, NUŻENIEC LUDZKI, TWARDA SPACJA, GOALKEEPER, OFIARA ZAKŁADZINOWA, MĘŻNOŚĆ, ATESTAT, PITU PITU, POMPA ŁYDKOWA, GRUPA WSPARCIA, SALONOWIEC, JĘZYK PORTUGALSKI, COŚ NIECOŚ, MAKAKOKSZTAŁTNE, AUSTRONEZYJCZYK, NIEWYCZUWALNOŚĆ, GRÓB CIAŁOPALNY, ATUT, DYFUZJONIZM, KOŃ NA PATYKU, FUNKCJA ACKERMANNA, TOPIELEC, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, AVIZO, KOŁNIERZ SZALOWY, DRAPIEŻNOŚĆ, ZWYCZAJ, ŁADA, ENERGICZNOŚĆ, TELEGRAF OPTYCZNY, MIANOWNIK, ATRYBUCJA, IMITACJA, PARAFRAZA, NERWOWOŚĆ, MALARSTWO, LODÓWKA, BENZYNÓWKA, GŁUSZYCA, TURANIE, STENWANTA, SAMORZUTNOŚĆ, NOWICJUSZKA, FISZBINOWCE, FRANCZYZA, ARCYDZIELNOŚĆ, LICHWIARSTWO, ODWARSTWIENIE, RACJA, MUŁ, RDZEŃ, CZŁON KONSTYTUTYWNY, USZKA, ANAGLIF, CZYRAK GROMADNY, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, HARTOWNOŚĆ, DÓŁ, MACIERZYSTOŚĆ, PORZĄDNICKI, HIPNOTYK, GULASZ, BRUKSELA, WRAK CZŁOWIEKA, PRECJOZA, KOPARKA ZBIERAKOWA, CELOWNICA, INSTRUMENT POCHODNY, AKT ADMINISTRACYJNY, AUTOSKLEP, STARODAWNOŚĆ, BIAŁY DZIEŃ, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, MEDYCYNA REGENERACYJNA, ORZĘSIENIE, ADWOKAT DIABŁA, WINO LIKIEROWE, STYLISTA, NIEMODNOŚĆ, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, PARALIZATOR, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, UBOGOŚĆ, INTERPRETATOR, DOMICYL, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, UTWÓR WKŁADOWY, BEZNADZIEJNOŚĆ, ZAPISOBIORCA, POTRZEBA, ASOCJACJONISTA, FORMAT, AGNOSTYCYZM, KRETYŃSKOŚĆ, GŁUPKOWATOŚĆ, PROTISTY, PÓŁPĘTLA, KSIĄŻĄTKO, SPEKTAKL MUZYCZNY, COLESLAW, KOMORA PŁYWAKOWA, GHISCARSKI, MARTYNGAŁ, PROTEROZUCHIDY, BANKOWÓZ, KATEGORYCZNOŚĆ, PACHYPLEUROZAUR, BORAZON, IZOMORFIZM, BANTENG, GLIKOGENOZA TYPU I, STOPNIOWALNOŚĆ, WYDERKA, PLAMA, PISMO WĘZEŁKOWE, GRZYB SITARZ, POLIMORFIZM, CHWIEJNOŚĆ, STENWANTA, CHOMIK AZERSKI, NAJDUCH, CYSTOSTOMIA, PARADOKS OLBERSA, APARAT, GORZKOŚĆ, MĄDROŚĆ, BOMBA WULKANICZNA, CHARAKTERYSTYKA, KRWIOBIEG PŁUCNY, RADIOAKTYWNOŚĆ, STRUNOWCE, BENZYNA OŁOWIOWA, MASKA, ŁATKA, KLIMAT, RĘKA BOSKA, BIEDOTA, WIGILIA, SZATANISTA, NIĆ KODUJĄCA, STAŁA HUBBLE'A, ZNACZENIE, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, LUGIER, SZEREG CZASOWY, ŚWIATŁO DZIENNE, FALKA, POKAZ, MOKROŚĆ, PRZECIWIEŃSTWO, DOMNIEMANIE FAKTYCZNE, PRZODOMÓŻDŻE, OKULARY 3D, OKULARY TRÓJWYMIAROWE, HUBA RZĘDOWA, EKSTREMALNOŚĆ, CHOROBA CANAVAN, OKULARY SŁONECZNE, ROZWÓJ ZALEŻNY, POZYTYWNOŚĆ, DINGS, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, ŚWIECA, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, RAJFURKA, HOLTER, CZUŁOŚĆ, PASTORAŁKA, KLEJÓWKA, PRZEŁAWICENIE, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, TUNBERGIA MYSORSKA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, PIERDOLENIE O SZOPENIE, BULLETIN BOARD SYSTEM, REEDUKATOR, ZABYTEK, PRZEDROST, WYRAŻENIE, INSTYTUCJA PRAWNA, APERIODYCZNOŚĆ, ANTYLOPA KROWIA, HEREZJA, MIEDZIANE CZOŁO, GRA NIESKOŃCZONA, GAŁĘZIAK, PŁEĆ, PASCHA, PRAWDA, PARPOSZ, CIŚNIENIE, ?ABORDAŻ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.102 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZNACZENIE, KTÓRE JEST W SPOSÓB NIEDOSŁOWNY ZAKODOWANE W PEWNYCH WYPOWIEDZIACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZNACZENIE, KTÓRE JEST W SPOSÓB NIEDOSŁOWNY ZAKODOWANE W PEWNYCH WYPOWIEDZIACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IMPLIKATURA znaczenie, które jest w sposób niedosłowny zakodowane w pewnych wypowiedziach (na 11 lit.)
IMPLIKATURA KONWERSACYJNA znaczenie, które jest w sposób niedosłowny zakodowane w pewnych wypowiedziach (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IMPLIKATURA
znaczenie, które jest w sposób niedosłowny zakodowane w pewnych wypowiedziach (na 11 lit.).
IMPLIKATURA KONWERSACYJNA
znaczenie, które jest w sposób niedosłowny zakodowane w pewnych wypowiedziach (na 24 lit.).

Oprócz ZNACZENIE, KTÓRE JEST W SPOSÓB NIEDOSŁOWNY ZAKODOWANE W PEWNYCH WYPOWIEDZIACH sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - ZNACZENIE, KTÓRE JEST W SPOSÓB NIEDOSŁOWNY ZAKODOWANE W PEWNYCH WYPOWIEDZIACH. Dodaj komentarz

2+9 =

Poleć nas znajomym:

x