PROGRAM, APLIKACJA, PLIK WYKONYWALNY POZWALAJĄCY NA PRZEŁAMANIE TECHNICZNYCH ZABEZPIECZEŃ GŁÓWNIE OPROGRAMOWANIA, GIER KOMPUTEROWYCH, RZADZIEJ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, W SYTUACJI, GDY JEST TO DZIAŁANIE NIELEGALNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CRACK to:

program, aplikacja, plik wykonywalny pozwalający na przełamanie technicznych zabezpieczeń głównie oprogramowania, gier komputerowych, rzadziej sprzętu komputerowego, w sytuacji, gdy jest to działanie nielegalne (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROGRAM, APLIKACJA, PLIK WYKONYWALNY POZWALAJĄCY NA PRZEŁAMANIE TECHNICZNYCH ZABEZPIECZEŃ GŁÓWNIE OPROGRAMOWANIA, GIER KOMPUTEROWYCH, RZADZIEJ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, W SYTUACJI, GDY JEST TO DZIAŁANIE NIELEGALNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.666

COPYPASTA, BACKGROUND, TEORIA KATASTROF, KRZYŻ MALTAŃSKI, HARPUN, OPERACJA LOGICZNA, SILNIK NISKOPRĘŻNY, SENTYMENT INWESTYCYJNY, DURNOŚĆ, RACJONAŁ, KONTRAKT MENEDŻERSKI, RAJZBRET, SROM, POLITYKA MIESZKANIOWA, ŚWINIA DOMOWA, PINGWINY, HANTLA, OGNIWO WESTONA, POWYWRACANIE, PRZEPITKA, FENKAMFAMINA, LUSTRZEŃ, PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY, KĄPIEL GAZOWA, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, FASETA, TASIEMIEC BĄBLOWCOWY, BALET, SAMORODNOŚĆ, HUMANISTYKA, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, RÓŻA, TRAKEN, RAKOWATOŚĆ PNIA, NEUROHORMON, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, KLINGA, SPANIEL, NATYWIZM, POLAROGRAFIA, DOWÓD TOŻSAMOŚCI, FRANCA, KWARC MLECZNY, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, ZŁAD, SZMATA, BIURO, ASOCJACJA GWIAZD, STRASZYKOWCE, KOSZATNICZKA POSPOLITA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, OC, JEŹDŹCZYNI, BOCZEŃ, GRUZIŃSKI, SALONOWIEC, STOPA PROCENTOWA, SÓWECZKA, OLIMPIADA, BYLEJAKOŚĆ, NÓW, APLIKACJA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, SATELITA SZPIEGOWSKI, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, ZBOŻE, POLEMICZNOŚĆ, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, UKŁAD LOGICZNY, PATYCZAK, SZALEŃSTWO, SUFRAGANIA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, ZJAWISKO SEEBECKA, AKANTOWATE, RACJONALNA IGNORANCJA, WADA, KARON, TUSZ, APLIKACJA REFERENDARSKA, ROSŁOŚĆ, PROFESOREK, APRIORYZM, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, PIERWSZOROCZNY, CZUŁOŚĆ, APROBACJA, AS SERWISOWY, LISICA, CERAMIKA, DOWCIPNOŚĆ, WĘGIERSKI KOŃ SPORTOWY, KREMOGEN, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, PIERWOMSZAKOWCE, BRAT KRWI, PUSTY DŹWIĘK, LIBERIA, MĄDROŚĆ, CZERPARKA, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, WANNA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, POWIĘŹ, MYSZOŁÓW, ABAKUS, TAKSÓWKARKA, EUROPEJSKOŚĆ, APOKRYFICZNOŚĆ, PRZYSADKA, LOT ŚLIZGOWY, METAJĘZYKOWOŚĆ, ŚLICZNOŚĆ, ISTOTA, OBCIĄŻENIE, CIĄG GŁÓWNY, MECH JAWAJSKI, PROFITENT, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, PRZEWRÓT PAŁACOWY, NIEJAWNOŚĆ, TURBINA GAZOWA, MONARCHIA DZIEDZICZNA, CIAŁKO BIAŁAWE, SEKSTET, WYGODNICTWO, KAPUSTA KWASZONA, DEBILNOŚĆ, RZEP, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, OPOZYCJA, RACJONALIZM, MALUCZKOŚĆ, NUMER, GOŹDZIANKA, JEDNOSTKA ZALEŻNA, AGAT, TWARDY OŁÓWEK, EGZOSZKIELET, WIETRZNOŚĆ, PRZYZWOITOŚĆ, ASTER ALPEJSKI, IGA, PRZEBUDOWA, MITSUBISHI, PIORUNOCHRON, DAWNOŚĆ, POPOVER, SOŚNIAK, DOGĘSZCZENIE, NIEWYRAŹNOŚĆ, APOKRYFICZNOŚĆ, KAMUFLAŻ, RYJEK, OSTEOTOMIA, ROZSĄDNOŚĆ, ROZRZUTKOWATE, PROCH, REGIONALISTA, ZESPÓŁ REWASKULARYZACJI, NIEZWYKŁOŚĆ, CIENIAS, BIEDAK, FRONT CIEPŁY, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, KWAS NALIDYKSOWY, CHOROBA CAROLEGO, CZEREŚNIAK, FROTKA, MACIERZ KWADRATOWA, UTWÓR WKŁADOWY, PLEBEJUSZ, BOŻE NARODZENIE, APROBATA, REZYDENT, CZYSTE RĘCE, SELENEK, PRÓG BÓLU, UNIWERSYTECKOŚĆ, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, MARUDA, DOLNONIEMIECKI, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, CHIKUNGUNYA, IMPAST, FRYWOLNOŚĆ, KOŃ NA PATYKU, KONIEC ŚWIATA, STRZEL KANONIER, SŁODYCZ, JEJMOŚCIANKA, SKALNIK POKREWNY, KOCIE OKO, OMIEG SERCOWATY, DESZCZOWOŚĆ, CACHE, ŚWIĘCONKA, RAMIĘ, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, AMIDEK, GŁOŚNIK OTWARTY, KIELICH, OPIEKUŃCZOŚĆ, LOBELINA, WKŁUCIE CENTRALNE, WYCZUWALNOŚĆ, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, EKSHIBICJONISTA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, ŁĄCZNIK DROGOWY, UCHO IGIELNE, ŁAKOMY KĄSEK, NATARCZYWOŚĆ, POSTĘP GEOMETRYCZNY, CHRZEST, CHONDRYTY, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, ŁONO, SANDARAK AFRYKAŃSKI, ISLAM, NIELITOŚCIWOŚĆ, GRAFIKA WEKTOROWA, GANGRENA, FUNKCJA CELOWA, GOŁĄBECZEK, KOLBA, LITERAT, FISCHER, SADOWNICTWO, MŁOTKOWY, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, KARBOKATION, CZĄBER, FAZA, KONDENSATOR, MAŁOSTKOWOŚĆ, KANCERA, FOSFOREK, KĄPIEL, BĘBEN MAGNETYCZNY, NIECZYNNOŚĆ, MAKIJAŻ PERMANENTNY, DRAMAT SĄDOWY, WYLECZENIE, DIETA ASPIRYNOWA, SZUWAR KŁOCIOWY, ROZWAŻANIE, SYNONIM TAKSONOMICZNY, PLUS UJEMNY, FLACHA, IZBA ADWOKACKA, POMAK, PRAWO DŻUNGLI, IRGA POZIOMA, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, JĘZYK PORTUGALSKI, MIESZANKA, DIABELSKOŚĆ, OSTOJA, SPLĄTANIE, SOWA, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, HAUG, TRANSPARENTNOŚĆ, FUNKCJA BORELOWSKA, SZMELC, CETIOZAUR, DYWERSJA, LEASING KAPITAŁOWY, PULSACJA, KOŃ ŚLĄSKI, EDIAKARAN, EDIAKAR, ZAGRANICZNOŚĆ, NIEPRZYZWOITOŚĆ, PLAMKA FORDYCE'A, MIĘKISZ ASYMILACYJNY, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, APARATOWNIA RUCHOMEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI, ZRĘCZNOŚCIÓWKA, SZCZECINIAK, HIPSTER, KAMELEON ŻYWORODNY, PRZETOKOWY, GRZEBYK, SPARTANIN, ZUCHWAŁOŚĆ, PENTAPLOID, STAWIDŁO, UBOGI, STARSZY CZŁOWIEK, URZĄD, BUFET SZWEDZKI, WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY, INIEKCYJNOŚĆ, BRZEMIĘ, WISIELCZY HUMOR, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, ?SZCZAWIÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.666 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROGRAM, APLIKACJA, PLIK WYKONYWALNY POZWALAJĄCY NA PRZEŁAMANIE TECHNICZNYCH ZABEZPIECZEŃ GŁÓWNIE OPROGRAMOWANIA, GIER KOMPUTEROWYCH, RZADZIEJ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, W SYTUACJI, GDY JEST TO DZIAŁANIE NIELEGALNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROGRAM, APLIKACJA, PLIK WYKONYWALNY POZWALAJĄCY NA PRZEŁAMANIE TECHNICZNYCH ZABEZPIECZEŃ GŁÓWNIE OPROGRAMOWANIA, GIER KOMPUTEROWYCH, RZADZIEJ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, W SYTUACJI, GDY JEST TO DZIAŁANIE NIELEGALNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CRACK program, aplikacja, plik wykonywalny pozwalający na przełamanie technicznych zabezpieczeń głównie oprogramowania, gier komputerowych, rzadziej sprzętu komputerowego, w sytuacji, gdy jest to działanie nielegalne (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CRACK
program, aplikacja, plik wykonywalny pozwalający na przełamanie technicznych zabezpieczeń głównie oprogramowania, gier komputerowych, rzadziej sprzętu komputerowego, w sytuacji, gdy jest to działanie nielegalne (na 5 lit.).

Oprócz PROGRAM, APLIKACJA, PLIK WYKONYWALNY POZWALAJĄCY NA PRZEŁAMANIE TECHNICZNYCH ZABEZPIECZEŃ GŁÓWNIE OPROGRAMOWANIA, GIER KOMPUTEROWYCH, RZADZIEJ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, W SYTUACJI, GDY JEST TO DZIAŁANIE NIELEGALNE sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - PROGRAM, APLIKACJA, PLIK WYKONYWALNY POZWALAJĄCY NA PRZEŁAMANIE TECHNICZNYCH ZABEZPIECZEŃ GŁÓWNIE OPROGRAMOWANIA, GIER KOMPUTEROWYCH, RZADZIEJ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, W SYTUACJI, GDY JEST TO DZIAŁANIE NIELEGALNE. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x