STREFA KULI ZIEMSKIEJ ZAMIESZKANA PRZEZ ORGANIZMY ŻYWE, W KTÓREJ ODBYWAJĄ SIĘ PROCESY EKOLOGICZNE; BIOSFERA JEST CZĘŚCIĄ ZEWNĘTRZNEJ SKORUPY ZIEMI, KTÓRA OBEJMUJE RÓWNIEŻ POWIETRZE, LĄD I WODĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIOSFERA to:

strefa kuli ziemskiej zamieszkana przez organizmy żywe, w której odbywają się procesy ekologiczne; biosfera jest częścią zewnętrznej skorupy Ziemi, która obejmuje również powietrze, ląd i wodę (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STREFA KULI ZIEMSKIEJ ZAMIESZKANA PRZEZ ORGANIZMY ŻYWE, W KTÓREJ ODBYWAJĄ SIĘ PROCESY EKOLOGICZNE; BIOSFERA JEST CZĘŚCIĄ ZEWNĘTRZNEJ SKORUPY ZIEMI, KTÓRA OBEJMUJE RÓWNIEŻ POWIETRZE, LĄD I WODĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.454

FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, PONIEWIERKA, GAWRON, KIBLA, POJAW MASOWY, WARUNKOWANIE, ATOMOWOŚĆ, ZDRADA, FAZA, LENINÓWKA, NATARCZYWOŚĆ, SUBKONTRAKT, WYCHOWAWCA, INTERFEROMETR LASEROWY, PRACOBIORCA, TERMOS BUFETOWY, LEWAR, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, KORZENIONÓŻKI, MELDUNEK CZASOWY, SMS, SPÓŁGŁOSKA DŹWIĘCZNA, JEDYNE, JEDNORAZOWOŚĆ, STAŁA, KLĘKANY, HORMON LOKOMOCYJNY, ETOLA, PROCH, MEGAPOLIS, PÓŁWARIAT, ODLEW, POŁOŻNICTWO, WĘDRÓWKA, TRAWA, KOŁNIERZ, PRACOHOLIK, CZŁON OKREŚLAJĄCY, BACHANTKA, SUPERNOWA TYPU IA, OMACNICA, WŁÓKNO, DOSADNOŚĆ, KOSZARNIAK, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, TURANIE, FORMUŁA 1, PRAWOSKRĘT, ZMARŹLAK, KUBEK, ODDZIAŁ, MASA KAŁOWA, BEZCZUCIE, POKÓJ NAUCZYCIELSKI, KOKSIARZ, KOŚĆ OGONOWA, KÓŁKO, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, PORCELANKA, PASSEPIED, PERFUMA, MEDIANA, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, ZASADA, POKÓJ, WIELORASOWOŚĆ, MŁODZIEŃCZOŚĆ, MIEDZIOWNIK, REFORMATOR, DZIELNICOWY, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, KAMPYLOGNATOID, GRUPA LIEGO, POPRZEDNICZKA, POGODNOŚĆ, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, TRZPIEŃ, OGROM, BUTNOŚĆ, ZESPÓŁ TUMARKINA, GŁUPIĄTKO, PRZEDŁUŻACZ, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, BEARS, INDUKTOR, WĄTŁOŚĆ, WIETRZNOŚĆ, TOPIELEC, ZIELE, LIPOATROFIA POINSULINOWA, OKRES PÓŁTRWANIA, KANCIASTOŚĆ, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, ELASTOR, ŹRÓDŁO GEOTERMALNE, BIERZMOWANIE, UKOICIEL, KUPON, INIA, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, MEDGYES, KARTA, MIODOJAD, CIŚNIENIE STATYCZNE, GMINNOŚĆ, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, PLATFORMA, SZORSTKOŚĆ, NADOBNOŚĆ, DIECEZJA, KONIECZNOŚĆ, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, FALOWNIK NAPIĘCIA, SZLAM, PREZENTER, PRAWOMOCNOŚĆ, CHOROBA PERTHESA, BLOKADA EKONOMICZNA, KONGRUENCJA, ESCUDO WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, SUWNICA POMOSTOWA, STRZELEC, PARPOSZ, ZEWNĘTRZE, BOLIMUSZKA, MACIERZ TRÓJKĄTNA, PRZYGOTOWALNIA, KOMPAKTOWOŚĆ, PAJĘCZYNÓWKA, PELENG, BURMISTRZYNA, MARTWE PRAWO, GOŹDZIANKA, BUFONADA, SOLIDARNOŚĆ, NIECZUCIE, KORDZIK, MASZYNA WYCIĄGOWA, MAGISTRALA, DEKLINACJA NIJAKA, PÓŁOKRĄG, OBRAZ KLINICZNY, EKONOMICZNOŚĆ, ERGASTULUM, NADZÓR INWESTORSKI, RADA PRACOWNICZA, BRODAWKA SUTKOWA, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, GIMBOPATRIOTA, GEOTECHNIK, HEMIKRYPTOFIT, GODZINA POLICYJNA, PREPERS, PUNICKI, CZAKRAM, ŁOPIAN, HIDŻAB, KOPYTO, DRUGI OFICER, MILCZĄCA ZGODA, NARYS KLESZCZOWY, GRAAL, SUBWOOFER PASYWNY, KONDYCJONALIZM, KUBECZEK, REASORTACJA GENOWA, TACHOGRAF, MIASTO STAROŻYTNE, BINARYZM, PIRAMIDA, LATARNIA UMARŁYCH, BECZKA, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, RADOSNOŚĆ, HALLING, ELF SZARY, BATIAL, KRAŚNIKOWATE, BOŻA RĘKA, JON KARBONIOWY, SKOCZNIA NARCIARSKA, ASOCJACJA GWIAZD, RYSUNKI, WYROŚLE, NASŁUCHOWIEC, JEZIORO MEZOTROFICZNE, KĄPIEL, PEDIATRIA, SEKSUOLOGIA, WYDMUSZKA, PODUSZKA, PIANO, SUGESTIA, SOLFUGI, WYMIOCINY, SĄD OPIEKUŃCZY, FUNKCJA OGRANICZONA, POKARM, SALMONELLA, MROCZEK POSREBRZANY, PŁOZA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, OSŁONKA NABYTA, POLATUCHY, BIEDNY, CIĄGUTKA, ZBROJA BIAŁA, PAPIEREK, OSIOŁ, OTUNIT, GRZBIETORODOWATE, ŚMIERDZIEL, FOTOGRAFIA CYFROWA, ZGROMADZENIE CZYNNE, WYTŁACZANKA, AWANSCENA, POKÓJ LEKCYJNY, WYMOWNOŚĆ, PIEPRZ CZARNY, PŁASZCZKA NAGA, OBRONNOŚĆ DOTYKOWA, PRZEBÓJ, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, LOTOKOT, REAKTOR, METALOWIEC, WYJADACZ, BON SKARBOWY, ALFONS, PIRAMIDA ZIEMNA, ROPA, MARŻA ODSETKOWA, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, MODELUNEK, FOKSTROT, FORMALIZM JONESA, WĘDZISKO, KAPELUSZ, OWCA CZTEROROGA, SAROS, ZADZIOR, KRĘGOWIEC, UDAR SŁONECZNY, ROPUCHY NOSATE, KWATERUNEK, ZUPA NA GWOŹDZIU, WARZELNIA, WARSTWA KULISTA, PARANOJA, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, TRZYDZIESTKA, WIATRAK, WIELKORUSKI, KUKŁA, STOPIEŃ HARCERSKI, INDOEUROPEJCZYK, DZIECKO ULICY, SZKOLNOŚĆ, UKŁAD DOKREWNY, ORCZYCA, CEZURA, ANAMORFOZA, WYRĘBISKO, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, SZTUKA MINOJSKA, UGÓR, AFEKTYWNOŚĆ, ODSZCZEPIEŃSTWO, KOŃ FRYDERYKSBORSKI, PLAC, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, WYWRÓCENIE SIĘ, DŁUGOSZPON, MANGABA ZWYCZAJNA, NIEWYRAZISTOŚĆ, LODOWIEC WISZĄCY, EKTOMIKORYZA, DZIEŃ, APEL, JĘZYK INDIAŃSKI, KONFERENCJA, ELEKTRON WALENCYJNY, SPRZEDAŻ, PRZEPUKLINA UWIĘŹNIĘTA, DROBNY CIUŁACZ, BEZIDEOWOŚĆ, NOKAUT TECHNICZNY, DALMATYKA, WARS, MISTRZ PROSTEJ, PIĘCIOBOISTKA NOWOCZESNA, ZDZIADZIENIE, WSPÓLNOTOWOŚĆ, WIRUSY SSDNA, BURSZTYNIARZ, ANTENA DIPOLOWA, PRAWO PIĘŚCI, ?KOŁPAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.454 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STREFA KULI ZIEMSKIEJ ZAMIESZKANA PRZEZ ORGANIZMY ŻYWE, W KTÓREJ ODBYWAJĄ SIĘ PROCESY EKOLOGICZNE; BIOSFERA JEST CZĘŚCIĄ ZEWNĘTRZNEJ SKORUPY ZIEMI, KTÓRA OBEJMUJE RÓWNIEŻ POWIETRZE, LĄD I WODĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STREFA KULI ZIEMSKIEJ ZAMIESZKANA PRZEZ ORGANIZMY ŻYWE, W KTÓREJ ODBYWAJĄ SIĘ PROCESY EKOLOGICZNE; BIOSFERA JEST CZĘŚCIĄ ZEWNĘTRZNEJ SKORUPY ZIEMI, KTÓRA OBEJMUJE RÓWNIEŻ POWIETRZE, LĄD I WODĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIOSFERA strefa kuli ziemskiej zamieszkana przez organizmy żywe, w której odbywają się procesy ekologiczne; biosfera jest częścią zewnętrznej skorupy Ziemi, która obejmuje również powietrze, ląd i wodę (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIOSFERA
strefa kuli ziemskiej zamieszkana przez organizmy żywe, w której odbywają się procesy ekologiczne; biosfera jest częścią zewnętrznej skorupy Ziemi, która obejmuje również powietrze, ląd i wodę (na 8 lit.).

Oprócz STREFA KULI ZIEMSKIEJ ZAMIESZKANA PRZEZ ORGANIZMY ŻYWE, W KTÓREJ ODBYWAJĄ SIĘ PROCESY EKOLOGICZNE; BIOSFERA JEST CZĘŚCIĄ ZEWNĘTRZNEJ SKORUPY ZIEMI, KTÓRA OBEJMUJE RÓWNIEŻ POWIETRZE, LĄD I WODĘ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - STREFA KULI ZIEMSKIEJ ZAMIESZKANA PRZEZ ORGANIZMY ŻYWE, W KTÓREJ ODBYWAJĄ SIĘ PROCESY EKOLOGICZNE; BIOSFERA JEST CZĘŚCIĄ ZEWNĘTRZNEJ SKORUPY ZIEMI, KTÓRA OBEJMUJE RÓWNIEŻ POWIETRZE, LĄD I WODĘ. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x