CECHA ZACHOWANIA: TO, ŻE COŚ JEST DZIECINNE, NIEDOJRZAŁE, NP. ZACHOWANIE CZY KAWAŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZTUBACKOŚĆ to:

cecha zachowania: to, że coś jest dziecinne, niedojrzałe, np. zachowanie czy kawał (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA ZACHOWANIA: TO, ŻE COŚ JEST DZIECINNE, NIEDOJRZAŁE, NP. ZACHOWANIE CZY KAWAŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.320

PIERWSZOŚĆ, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, GEOMETRIA WYKREŚLNA, PIERWSZY, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, PARAMETR, HEGEMONICZNOŚĆ, PERKOZ OLBRZYMI, BIEL, PEŁNOLETNIOŚĆ, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, TOMIZM, CHLOROHEKSYDYNA, OHYDA, GLINIASTOŚĆ, TĘGI UMYSŁ, BŁYSZCZ BIZMUTU, TWIERDZENIE, WYWROTNOŚĆ, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ŚMIERDZIEL, WARSTWA OZONOWA, FAJERWERKI, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, ZAKŁAD PRODUKCYJNY, BARIERA JĄDROWA, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, SYMULANT, CZASOWNIK PRZECHODNI PODWÓJNIE, CIASNOŚĆ, SZYBKOZŁĄCZE, HEAD-HUNTER, ROZWAGA, SŁABEUSZ, SCEPTYCZNOŚĆ, PŁOMIENIE, NIELITOŚCIWOŚĆ, POZYTYWNOŚĆ, POKOLENIE, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, ZASTAŁOŚĆ, BULION, MATOWOŚĆ, MATCZYNOŚĆ, TĘGOSTER, REPRODUKCJA PROSTA, OUTSIDER, CHOROWITOŚĆ, BEZBRZEŻNOŚĆ, NIEOBOJĘTNOŚĆ, PRZYROSTEK, GRZECZNOŚĆ, ZACHOWAWCA, SPÓŁKA PUBLICZNA, TRYMOWANIE, OKRĘT RAKIETOWY, DESKA, KRUCHOŚĆ, KONOTATKA, MASOWOŚĆ, RURA WYDECHOWA, SUPERRAKIETA, PŁUG WIRNIKOWY, GRAFIKA, WYDAJNOŚĆ, NOZDRZAKI, MLEKO, ŚLEPY STRZAŁ, ZDARZENIOWOŚĆ, MARNOTRAWSTWO, NIENATURALNOŚĆ, JĘZYK MANX, WESTERN, EKSPOZYCJA, PROTOROZAUR, ZAPORA OGNIOWA, TOKAMAK, MAKROSKŁADNIK, LEK NASENNY, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, GŁADKOŚĆ, PLIK DZIENNIKA, RYS, MĄDROŚĆ, MATERIAŁ, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, EGZOTERYCZNOŚĆ, WSPOMINKI, STARODAWNOŚĆ, INSTYTUCJONALNOŚĆ, STRZAŁECZKA, PRĘDKOŚĆ, BELLADONA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, MONARCHIA PARLAMENTARNA, WZNIOS, MISTRZU, FRASZKA, WIELOBARWNOŚĆ, RACHUNEK BANKOWY, SZORSTKOŚĆ, CZERWONA STREFA, DŻDŻYSTOŚĆ, BEZNADZIEJA, PRZYBUDOWA, FANFARON, WSPORNIK, KOMORA CIŚNIENIOWA, NIETAKTOWNOŚĆ, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, FUNKCJA EKSPRESYWNA, GRZYB MAŚLAK, MODEL, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, SIEDEMDZIESIĄTKA, SAMOREALIZACJA, ELEGANCIK, DROBNOŚĆ, BRYŁOWATOŚĆ, DOROSŁOŚĆ, OBIEKTYWNOŚĆ, ISLAM, NASADA, PRAWNICZOŚĆ, NAGOŚĆ, BRĄZOWNIK, ROZKOSZNIACZEK, WYJADACZ, WIELOFAZOWOŚĆ, DORADCZYNI, KOTERIA, DONŻUANIZM, SILNIK DOLNOZAWOROWY, PODWIELOKROTNOŚĆ, POMUCHLA, KLAUZULA DUALNA, SKÓROSKRZYDŁE, REKREACJA, POWŁOKA, SIGNUM TEMPORIS, PROTOKÓŁ DWORSKI, PRZECHOWANIE, PALUSZEK, ROMBOEDR, SZPATUŁKA, EDYKUŁA, ŚWIAT, KATOLICKOŚĆ, KWAS AZOTOWY, STYL BYCIA, FAZA, PRZYZWOITOŚĆ, SZCZĄTKI, ŁAJDACKOŚĆ, KMIOTEK, GRAMATYKA GENERATYWNA, PROCES NIEODWRACALNY, REPREZENTACYJNOŚĆ, ROSOŁEK, PADACZKA AUDIOGENNA, ZACHOWANIE, LOGIKA KIERUNKOWA, PODSADNIK PĘCHERZYKOWATY, ODNAWIACZ, ŁASKAWCA, BEZINWAZYJNOŚĆ, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, WIDZOWNIA, ZUCHWAŁOŚĆ, PANŚWINIZM, SŁODYCZ, MIĘSIEŃ WDECHOWY, PRZEWÓD ODGROMOWY, IKAROWE SKRZYDŁA, NATRĘTNOŚĆ, STACJA, BŁYSTKA OBROTOWA, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, DYSK ELASTYCZNY, HARDOŚĆ, NAPUSZONOŚĆ, ŚCIEG, DEZINSTALACJA, KARP BEZŁUSKI, OPAD, ZACHOWAWCZOŚĆ, UKRAIŃSKOŚĆ, DORSZ BAŁTYCKI, MIEDZIORYTNICTWO, KOMBATANCKOŚĆ, PRYWATNOŚĆ, ŻUREK, BROŃ CHEMICZNA, SILNIK BOCZNIKOWY, WIELKOGŁOWOWATE, PIERDOLNIK, WDZIĘK SŁONIA, KONSEKWENTNOŚĆ, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, NIEPRZYJACIEL, SZTUKA ZIEMI, WIRTUOZERSTWO, CACHE, INKWIZYCYJNOŚĆ, PRZEMYŚLNOŚĆ, NIESKUTECZNOŚĆ, DEASEMBLER, PREPROCESOR, NIEOCZYWISTOŚĆ, PRZEJRZYSTOŚĆ, MASKOTKA, FARBA KLEJOWA, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, UKŁAD SŁONECZNY, SNOBISTYCZNOŚĆ, BRZUCHORZĘSKA, DITLENEK, OC, TURANOWIE, PODGRUPA NORMALNA, WARIANTYWNOŚĆ, CZŁEKOKSZTAŁTNOŚĆ, EKSTREMALNOŚĆ, ZNAKOMITOŚĆ, NIESTEROWNOŚĆ, HOMARZEC, GRACJALISTA, ZNAMIĘ, AZJATYCKI TYGRYS, BBS, NADZIEMNOŚĆ, KARBOANION, POLICJA SĄDOWA, MIKROSKOP OPTYCZNY, KRĄGŁOŚĆ, WAMPIREK, URZĄD CENTRALNY, KOMPETENCJA, OKO, PAPU, KOZIOŁ EUROPEJSKI, ECHIDNA OGNIWOWA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, RYJEK, SILNIK BOCZNIKOWY, ASTER, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, DYSKRECJA, WPŁYWOWOŚĆ, TOLERANCJA, NARWALOWATE, ZAKRĘT, PSEUDOBIELICA, PRZEPIS, STRZELANKA, NISKOŚĆ, PRZEDŁUŻACZ, WŚCIBSKOŚĆ, DZIAŁANIE, REFLEKSYWNOŚĆ, ZABURZENIE LĘKOWE, PATRONKA, BYSTRZAK, NIEDORÓBKA, ZAUROPTERYGI, OBOJĘTNOŚĆ, KOSZTOWNOŚCI, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, SOLILOKWIUM, NANSUK, ZAGRYWKA, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, MUSZLA, PICOWNIK, LEGENDA HERBOWA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, WZGLĄD, BRUDNICA NIEPARKA, RAMA, KLISZA, BŁONA LOTNA, GOSPODARKA KOMUNALNA, TARPAN, MADONNA, ZASTAŁOŚĆ, CZASOWNIK FRAZALNY, EUROPEJSKOŚĆ, ARYJSKOŚĆ, WIELOKROTNOŚĆ, REMULADA, INICJATYWA, MEDALOWOŚĆ, OGIEŃ, WYNAJMUJĄCA, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, PERKOZEK BIAŁOSMUGI, IRONICZNOŚĆ, PRZEDŁUŻACZ, ?SMRÓD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.320 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA ZACHOWANIA: TO, ŻE COŚ JEST DZIECINNE, NIEDOJRZAŁE, NP. ZACHOWANIE CZY KAWAŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA ZACHOWANIA: TO, ŻE COŚ JEST DZIECINNE, NIEDOJRZAŁE, NP. ZACHOWANIE CZY KAWAŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZTUBACKOŚĆ cecha zachowania: to, że coś jest dziecinne, niedojrzałe, np. zachowanie czy kawał (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZTUBACKOŚĆ
cecha zachowania: to, że coś jest dziecinne, niedojrzałe, np. zachowanie czy kawał (na 11 lit.).

Oprócz CECHA ZACHOWANIA: TO, ŻE COŚ JEST DZIECINNE, NIEDOJRZAŁE, NP. ZACHOWANIE CZY KAWAŁ sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - CECHA ZACHOWANIA: TO, ŻE COŚ JEST DZIECINNE, NIEDOJRZAŁE, NP. ZACHOWANIE CZY KAWAŁ. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast