SZORSTKOŚĆ, CECHA POWIERZCHNI, KTÓRA NIE JEST GŁADKA, MA DROBNE NIERÓWNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHROPAWOŚĆ to:

szorstkość, cecha powierzchni, która nie jest gładka, ma drobne nierówności (na 10 lit.)CHROPOWATOŚĆ to:

szorstkość, cecha powierzchni, która nie jest gładka, ma drobne nierówności (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHROPAWOŚĆ

CHROPAWOŚĆ to:

szorstkość, cecha powierzchni, która nie jest gładka, ma drobne nierówności (na 10 lit.)CHROPAWOŚĆ to:

to, że coś - jakiś dźwięk czy głos - jest chropawe (na 10 lit.)CHROPAWOŚĆ to:

to, że coś jest chropawe - ciężkie w odbiorze (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZORSTKOŚĆ, CECHA POWIERZCHNI, KTÓRA NIE JEST GŁADKA, MA DROBNE NIERÓWNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.852

BODZIEC PODPROGOWY, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, ŻONGLERKA, WIELKOŚĆ SKALARNA, KANCER, KARZEŁ, KATAPULTA, DEPOZYCJA, GORZKOŚĆ, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, PARAZYT, LICZBA FERMATA, MADŻONG, STREFA PERYGLACJALNA, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, HARMONIJNOŚĆ, SEROCZEŃ, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, OŚRODEK, GARIBALDKA, MADERA, MARTWY PRZEPIS, WIEJSKI FILOZOF, KŁĘBCZAK, DZIEŃ DZISIEJSZY, CHŁOPAK, NIEBOSZCZYK, BRUSTASZA, ETIOPSKI KLASYCZNY, BRUTALNOŚĆ, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, FANFARON, DENUNCJACJA, TŁUSTE LATA, MOHER, SWAWOLA, REPUBLIKA BANANOWA, PODGRZYBEK, NIEZMIENNIK, TAKSIARA, LÓD MORSKI, ZMIENNOKSZTAŁTNY, INSOLACJA, CHEMIA POWIERZCHNI, FILTR BARWNY, DALEKOWIDZTWO, KATAFOREZA, DOSTRZEGALNOŚĆ, JEŻYNA POPIELICOWA, ŻÓŁTODZIÓB, MIESZKANIE LOKATORSKIE, WTÓRNY ANALFABETYZM, SAMOURZECZYWISTNIANIE, OGROM, FEMINISTKA, SZMATA, MINÓG STRUMIENIOWY, MĘTNOŚĆ, TUŁACZ, CHEMIA KWANTOWA, ASYSTENTKA, PONADKLASOWOŚĆ, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, FREESTYLE, SŁUŻALCZOŚĆ, GWAJAK, PODCHWYTLIWOŚĆ, POTENCJAŁ DZETA, WIATR, OBIEG PIENIĄDZA, PLEBS, TORPEDA AKUSTYCZNA, ZIELONE, TORFOWISKO NISKIE, MORA, TEKTONIKA, SFERA DYSONA, PRZYZWOITOŚĆ, ERYTROZUCH, WPŁYWOWOŚĆ, DEKALKOMANIA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, TRZYDZIESTKA, ŻONA LOTA, IMIENNICTWO, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, NIEDOPUSZCZENIE, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, MIKRORZEŹBA, ŁOWCA TALENTÓW, GRUBOŚĆ, DZIESIĘCIONOGI, POLATUCHA, KAPUSTA KISZONA, OWOC RZEKOMY, ALGEBRA LIEGO, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, ŁUPINA, GUARANA, ROBOTY PRZYMUSOWE, WIERZYCIEL, DOGRYWKA, ŻWAWOŚĆ, KRZEWICIEL, BRUDNA BOMBA, PRODUKCJA, EUROSTREFA, ZWODNICZOŚĆ, DRAPIEŻNOŚĆ, DIETA, ŁONO, DOSKONAŁOŚĆ, DRENAŻ KIESZENI, LUNONAUTA, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, TYP SPOD CIEMNEJ GWIAZDY, ŚWINIARKA, STEREOTAKSJA, ZUPA Z GWOŹDZIA, RĘKAWEK, GRZYB OKAZAŁY, UMBRA, MUSSET, ILUZORYCZNOŚĆ, RYNEK NIEFORMALNY, BONGOSY, FALABELLA, TELEWIZJA HD, POLE BRAMKOWE, GĘSTOŚĆ, KAFEJKARZ, KOŚCIÓŁ UNICKI, PROWOKACYJNOŚĆ, REFLEKS, KLUCZ UNIWERSALNY, MISIACZEK, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, TAJEMNICZOŚĆ, HIPNOTYK, KATANGA, SPOT REKLAMOWY, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, CZARNY CHARAKTER, ABSOLUTNOŚĆ, HURTNICA PODOBNA, ŻORŻETA, ZAPALNOŚĆ, PŁYTKA CHODNIKOWA, TABLETKA GWAŁTU, NUDYSTA, MUMIA, AMINEK EGIPSKI, POPOVER, GÓWNIARA, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, KLEKOTKA, RESPONDENT, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, UKŁAD DARLINGTONA, KORPORACYJNOŚĆ, EMERYTURA, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, OFF, EKSPRESOWOŚĆ, PYZA, POBIAŁKA, KARKOŁOMNOŚĆ, JĘZYKI TURAŃSKIE, KAZUS, MASA SPADKOWA, REKIN CHOCHLIK, INFOGRAFIKA, SALAMI, RYBA DWUŚRODOWISKOWA, SYGNAŁ, DIODA PROSTOWNICZA, ORTOPTYK, NIEKLAROWNOŚĆ, MIOPIA, RYSIK, ŻYWOŚĆ, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, PONUROŚĆ, CECHA PROBIERCZA, TAPETA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, COROCZNOŚĆ, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, ZAGĘSTNIK, ZESPÓŁ ROTORA, AGREGAT EKONOMICZNY, HUBA RZĘDOWA, FIBROMIALGIA, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, BEZINTERESOWNOŚĆ, ANTECEDENCJA, MARUDA, DUŃSKI, KONSEKWENCJA, BAJRONISTA, SIODEŁKO TURECKIE, PERKOZ BIAŁOCZUBY, POSTÓJ LODOWCA, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, PRAKTYKANT, CHLUBNOŚĆ, NIEOSTROŻNOŚĆ, ODPRAWA POŚMIERTNA, PASSE-PARTOUT, UŚMIESZEK, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, WĘGLARNIA, BEZIDEOWOŚĆ, OC, WOLANT, NAPIĘCIE DOTYKOWE, ROŚLINY OSIOWE, SFERA BIOTYCZNA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, DEKORATYWNOŚĆ, SALWINIA, SKUN, KIMONO, TEMPURA, GAZÓWKA, NIEOPATRZNOŚĆ, KATAKLIZM, DOSADNOŚĆ, BUFFETING, TKANKA STAŁA, PRZEWODNICZKA, ZASTAŁOŚĆ, ZASŁUŻONY, FAŁSZYWOŚĆ, KONCERT, WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA, ZBIÓR DYSKRETNY, DROBNY CIUŁACZ, ZESTAW, PÓŁŚWIATEK, OSTROŚĆ, WIERZCHOŁEK, BANKRUT, SMARKULA, DELFIN DŁUGONOSY, NAJDUCH, WELWET, BABKA, HIOB, ZDOLNOŚĆ APORTOWA, DING, NIEOSTROŻNOŚĆ, RZEZAK, CYNKOTYPIA, LAMPA ŁUKOWA, IMMUNOGEN, NIECIERPLIWOŚĆ, OSPAŁOŚĆ, GADACZ, WYJĄTKOWOŚĆ, PRYWATNOŚĆ, MIODNOŚĆ, ASTATYZM, SZRON, ŁASKAWCA, ŚWIADECTWO SZKOLNE, UKŁAD SŁONECZNY, MINERALIZATOR, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, PASTA, PROFESOREK, ABSURD, NASIENNIK, SODA, BLOKERS, SARONG, SZPETNOŚĆ, GENIALNOŚĆ, WIZERUNEK, AMALGAMAT, WARTOŚĆ NOMINALNA, EUTEKTYK, DROGÓWKA, CENTURIA, DOKUMENTALISTKA, CZOŁO, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, RACHUNEK BANKOWY, ŁOPACIARZ, PĘPOWNIK, NIEPŁYNNOŚĆ, MATERIAŁ WYBUCHOWY, NUWORYSZ, PUBLICZKA, BAGAŻOWY, NIEWYRAZISTOŚĆ, KLEJÓWKA, KONWENT, ?DETAL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.852 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZORSTKOŚĆ, CECHA POWIERZCHNI, KTÓRA NIE JEST GŁADKA, MA DROBNE NIERÓWNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SZORSTKOŚĆ, CECHA POWIERZCHNI, KTÓRA NIE JEST GŁADKA, MA DROBNE NIERÓWNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHROPAWOŚĆ szorstkość, cecha powierzchni, która nie jest gładka, ma drobne nierówności (na 10 lit.)
CHROPOWATOŚĆ szorstkość, cecha powierzchni, która nie jest gładka, ma drobne nierówności (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHROPAWOŚĆ
szorstkość, cecha powierzchni, która nie jest gładka, ma drobne nierówności (na 10 lit.).
CHROPOWATOŚĆ
szorstkość, cecha powierzchni, która nie jest gładka, ma drobne nierówności (na 12 lit.).

Oprócz SZORSTKOŚĆ, CECHA POWIERZCHNI, KTÓRA NIE JEST GŁADKA, MA DROBNE NIERÓWNOŚCI sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - SZORSTKOŚĆ, CECHA POWIERZCHNI, KTÓRA NIE JEST GŁADKA, MA DROBNE NIERÓWNOŚCI. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast