OSIOWCE, ROŚLINY OSIOWE, KORMOFITY, CORMOPHYTA - GRUPA ROŚLIN, KTÓRYCH SPOROFIT ZBUDOWANY JEST Z ŁODYGI, KORZENIA I LIŚCI; NIEKIEDY UZNAWANE ZA JEDNOSTKĘ SYSTEMATYCZNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ORGANOWCE to:

osiowce, rośliny osiowe, kormofity, Cormophyta - grupa roślin, których sporofit zbudowany jest z łodygi, korzenia i liści; niekiedy uznawane za jednostkę systematyczną (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSIOWCE, ROŚLINY OSIOWE, KORMOFITY, CORMOPHYTA - GRUPA ROŚLIN, KTÓRYCH SPOROFIT ZBUDOWANY JEST Z ŁODYGI, KORZENIA I LIŚCI; NIEKIEDY UZNAWANE ZA JEDNOSTKĘ SYSTEMATYCZNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.085

GRUPA PODATKOWA, SKAFANDER, DYNAMICZNOŚĆ, MEDYCYNA REGENERACYJNA, KSIĘGA INWENTARZOWA, OZONOSFERA, STOPA, KLASYFIKACJA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, WIELKODUSZNOŚĆ, PASMO PRZENOSZENIA, NANERCZ, TURBOSŁOWIANIN, KRASNOLICA RÓŻNOBARWNA, OGNISKO, MECHOWCE, ŁAPACZ, PLEMIĘ, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, LEPNICZKA, PAMELO, KWADRAT MAGICZNY, SUCHY PROWIANT, BARYCENTRUM, APRIORYZM, SUBLIMAT, ROMBOŚCIAN, GAJOWIEC, KUPKÓWKA ASCHERSONA, PASJONISTA, TWÓR, CHWOŚCIK BURAKOWY, LEBERWURSZT, WYBITNOŚĆ, MAGIEL, RAGLAN, MUCHOŁÓWKA, TRÓJSKLEPKA OWŁOSIONA, COKÓŁ, SZACHOWNICA, CHUDZIĄTKO, POLICJA SĄDOWA, KOBIECOŚĆ, SŁOMA MAKOWA, PEDOFILSTWO, EUROPEJSKOŚĆ, PATYCZAK, SURMIA, NOZDRZAKI, SZORSTKOŚĆ, RĘBNIA ZUPEŁNA, MAKUCH, CZOSNEK TURKIESTAŃSKI, OBŁÓG, SERDECZNIK, BURAK, TANK, ALFABET MIGANY, KOZIERADKA, POKRZYWA KULECZKOWATA, NERWICOWOŚĆ, RUNO, JAGODNIK, ORZESZEK ZIEMNY, SEZONOWIEC, PLUS UJEMNY, ZBIORY ROZŁĄCZNE, MOTYLEK GRAHAMA, PATISON, JUKA, POCHUTNIK GÓRSKI, KWAS NUKLEINOWY, SIT DROBNY, WYNIOSŁOŚĆ, DEIKSA, ZŁAD, MARSYLIOWATE, SSANIE, FENYL, SKORZONERA, DEKLARACJA PODATKOWA, ŁUSKA, HOMOPOLISACHARYD, MESZEK, STRONA, MODRASZEK BLADY, NATURYSTA, TWIERDZENIE KRULLA, KAPAROWCE, ZRZYNKA, LAWENDA, GMT, SEKSTURYSTYKA, PRAWO PUBLICZNE, KOLOKATOR, GAOLIAN, KAPSYD, TRÓJLIST GOVANA, MIEJSCOWY, DOBRA, ELEKTRON DODATNI, OKOLNICA, FAJERWERKI, KABACZEK, KUBEK, KMIN RZYMSKI, IRONICZNOŚĆ, TEZA, NIESZPUŁKA ZWYCZAJNA, MALINA WŁAŚCIWA, ANIMALIZM, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, FIZYKA SŁOŃCA, ZAPALCZYWOŚĆ, POKAZ, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, ZAWIŁOŚĆ, LITOŚCIWOŚĆ, PRZODOMÓŻDŻE, OŻWIOWATE, MŁOT, MIEJSCE SIEDZĄCE, KOMANDO, DOKŁADNOŚĆ, KIBITNIKOWATE, ASKOCHYTOZA, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, GLADIOLA, GRZYB OKAZAŁY, REGRESJA LODOWCA, ROZPRAWA, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, MIERNIK CYFROWY, GRUPA PROPYLOWA, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, PÓŁOKRĄG, PRZYBUDÓWKA, PIGWA POSPOLITA, KIPI KASZA, TRZCINNIK PSTRY, WYŚMIENITOŚĆ, PRZESADNOŚĆ, GUJAWA, PEYOTL, PŁOMYK, CYGARO, SUPOZYCJA, DIORAMA, CRACK, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, STANOWISKO, ODDZIAŁ, EOLE, LIBERALIZM GOSPODARCZY, SAUNAMISTRZ, DOBÓR GENETYCZNY, WZÓR, ŻYWY TOWAR, PŁEĆ, ZŁOTA KLATKA, MONOETANOLOAMINA, PLANTACJA, SILNIK BOCZNIKOWY, MRÓWKA PÓŁNOCNA, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, FILM SCIENCE-FICTION, NIL, RYZOIDY, WĘGORZOWATE, CIĄG DOKŁADNY, BIOMETRYKA, KOŁTRYNA, SADZIEC PURPUROWY, RAEBURN, UKŁAD EKLIPTYCZNY, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, NIEWOLNIK, RUCH KRZYWOLINIOWY, PORÓD RODZINNY, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, KRWIŚCIĄG ALPEJSKI, NORMALKA, KOŁPAK, CZERNICA, SPOT, PRYNCYPAŁ, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, DOŚWIADCZENIE WAZONOWE, ZAPYLENIE, PINGWINY, SZACHOWNICA OSTROPŁATKOWA, ALKIERZ, KALLA ETIOPSKA, BIOGEOGRAFIA, FIZYCZNOŚĆ, WILCZA JAGODA, LEWICOWOŚĆ, WIDNOŚĆ, KRWAWNIK SUDECKI, MŁODZIAK, NEKTARYNKA, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, DYSKRECJA, WOJSKOWY, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, GRUSZLA, CHLUBNOŚĆ, ALKANNA BARWIERSKA, GRUPA FENYLOWA, SZCZEPKA, GNATARZ, DRUŻYNA SKAUTOWA, LUZACKOŚĆ, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, HURTNICA PODOBNA, ZBIOROWISKO ROŚLINNE, ŚWIERK BREWERA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, IMPRESARIAT, KOZIOŁ EUROPEJSKI, REPUBLIKA BANANOWA, KWASOTA, KRĄGŁOŚĆ, DZIEWIĘĆSIŁ BEZŁODYGOWY, PIANO, ŚWIĘTE KOLEGIUM, NASIONNICE, STRUNA, CZECZOTKA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, MONUMENT, CYNKOGRAFIA, MILI, ŚNIEŻYCA, MOLTON, NARCYZ NIEZRÓWNANY, DWUMECZ, ETER, TRZĘŚLICA TRZCINOWATA, EKSPERYMENT KLINICZNY, OBROŃCA, NASTECZNIK, DUALNOŚĆ, FENOLAN, DEBILNOŚĆ, DRZEWO KOSMICZNE, KREDYT KONSORCJALNY, PODSIEĆ, CYWILKI, POKAZOWOŚĆ, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, CYNERARIA, TRÓJPIENNOŚĆ, BĄBELEK, WZMACNIACZ, LANDARA, WIMPERGA, ASYSTA, GAŁĄŹ, KAFEJKARZ, NIEWYGODA, MIKROOTOCZENIE, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, ZŁOM, THRILLER, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, MISJA, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, COURBET, EKSCYTARZ, ZMOWA, MIKROBIOTA, NIEOSTROŻNOŚĆ, ZASADA TOŻSAMOŚCI, BYLICA SZAROTOWATA, FIZYKA WIELKICH ENERGII, PIŁONOSOKSZTAŁTNE, POGODNOŚĆ, IMMUNOSUPRESJA, MAŚLAK CZERWONY, MODRASZEK BAGNICZEK, ELEKTRONIKA, IMPAS, DYNAMICZNOŚĆ, OCZKO, SALSEFIA, JASION, POŚWIĘCENIE, PRAKTYCZNOŚĆ, TEMPERATURA ABSOLUTNA, NITROZOBAKTERIA, PROGRAMOWALNOŚĆ, SZACHY SZYBKIE, BIPOLARNOŚĆ, KANAR, PSZCZELNIK, UBOGOŚĆ, ?TAG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.085 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSIOWCE, ROŚLINY OSIOWE, KORMOFITY, CORMOPHYTA - GRUPA ROŚLIN, KTÓRYCH SPOROFIT ZBUDOWANY JEST Z ŁODYGI, KORZENIA I LIŚCI; NIEKIEDY UZNAWANE ZA JEDNOSTKĘ SYSTEMATYCZNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSIOWCE, ROŚLINY OSIOWE, KORMOFITY, CORMOPHYTA - GRUPA ROŚLIN, KTÓRYCH SPOROFIT ZBUDOWANY JEST Z ŁODYGI, KORZENIA I LIŚCI; NIEKIEDY UZNAWANE ZA JEDNOSTKĘ SYSTEMATYCZNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ORGANOWCE osiowce, rośliny osiowe, kormofity, Cormophyta - grupa roślin, których sporofit zbudowany jest z łodygi, korzenia i liści; niekiedy uznawane za jednostkę systematyczną (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ORGANOWCE
osiowce, rośliny osiowe, kormofity, Cormophyta - grupa roślin, których sporofit zbudowany jest z łodygi, korzenia i liści; niekiedy uznawane za jednostkę systematyczną (na 9 lit.).

Oprócz OSIOWCE, ROŚLINY OSIOWE, KORMOFITY, CORMOPHYTA - GRUPA ROŚLIN, KTÓRYCH SPOROFIT ZBUDOWANY JEST Z ŁODYGI, KORZENIA I LIŚCI; NIEKIEDY UZNAWANE ZA JEDNOSTKĘ SYSTEMATYCZNĄ sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - OSIOWCE, ROŚLINY OSIOWE, KORMOFITY, CORMOPHYTA - GRUPA ROŚLIN, KTÓRYCH SPOROFIT ZBUDOWANY JEST Z ŁODYGI, KORZENIA I LIŚCI; NIEKIEDY UZNAWANE ZA JEDNOSTKĘ SYSTEMATYCZNĄ. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast