SPRAWA, RZECZ, KTÓRA JEST NIEZROZUMIAŁA, ZAWIŁA, TRUDNA DO POJĘCIA, ZROZUMIENIA, ABSTRAKCYJNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ABRAKADABRA to:

sprawa, rzecz, która jest niezrozumiała, zawiła, trudna do pojęcia, zrozumienia, abstrakcyjna (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ABRAKADABRA

ABRAKADABRA to:

magiczna formuła, zaklęcie (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPRAWA, RZECZ, KTÓRA JEST NIEZROZUMIAŁA, ZAWIŁA, TRUDNA DO POJĘCIA, ZROZUMIENIA, ABSTRAKCYJNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.984

PLANETA OCEANICZNA, PUBLICZKA, NIEDORZECZNOŚĆ, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, TENIS, KRWINKA, ZIEMIA OBIECANA, TRZECIA POWIEKA, CIĘŻKOŚĆ, PĘPAWA, MAKARON, LAMA, GRANICA, ŻERDNIK, JASNOTA GAJOWIEC, DEPOZYCJA, MGŁAWICOWOŚĆ, GODZIWOŚĆ, RARYTAS, POSEŁ NIEZRZESZONY, LOT ŚLIZGOWY, MONARCHIA PARLAMENTARNA, OZDOBA, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, DOWOLNOŚĆ, WĄTŁOŚĆ, DRUH, ASTROGRAFIA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, PRZEKOPNICA WIOSENNA, ŚWIETLICZANKA, POKRZYWDZONY, RAGLAN, STONOGA MUROWA, REFERENCJA, PRZESYP, PIEC MUFLOWY, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, ERGODYCZNOŚĆ, ELEMENT CAŁKOWITY, ŻYWIENIE, WARTOŚĆ BILANSOWA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, ZARAŻONA, RECEPTYWNOŚĆ, IDEOGRAFIA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, FIZYKA MEDYCZNA, SPEKTROMETRIA MASOWA, TOMIZM, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, NARKOTYK TWARDY, CIĄŻA PRZENOSZONA, SZARA MYSZ, OKRĘT ARTYLERYJSKI, KODOWANIE SIECIOWE, ILUSTRATYWNOŚĆ, CHOROBA SOMATYCZNA, CHORAŁ, ETIOPSKI KLASYCZNY, KORZONEK, TAMARYNDA, HANIEBNOŚĆ, SŁUŻALCZOŚĆ, PACHCIARZ, JIG, PODŁUŻNIK, STAN WZBUDZONY, GLOTTOCHRONOLOGIA, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, ROSŁOŚĆ, NIEZMIENNIK, DELACJA, PODNÓŻEK, LYGODIUM, SIŁA, OSTROŚĆ, PLANTACJA NASIENNA, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, GŁOS PIERSIOWY, BURAK, NAROWISTOŚĆ, BALECIK, POŻĄDLIWOŚĆ, GRAFIKA, PRAKTYCZNOŚĆ, DOBRODZIEJKA, REAKCJA ZAPALNA, PROTEGOWANY, BŁĄD, CHŁAM, ZASŁUŻONY, NACHALNOŚĆ, PIEŃ TRZEWNY, PODATEK MAJĄTKOWY, ANALIZA SEKTOROWA, WSPÓŁKRÓL, MISJONARZ, TORPEDA AKUSTYCZNA, PRZYLEPNOŚĆ, PROFESOREK, CZARNA SKRZYNKA, DITLENEK, DRAJWER, OPAD, WSPÓŁCZYNNIK SKOŚNOŚCI, RIPPER, UDAWACZKA, ASTRONOMICZNA LICZBA, GOL KONTAKTOWY, UNIKATOWOŚĆ, LĘK SEPARACYJNY, ZESZYT W LINIE, AMIDEK, OWRZODZENIE PIERWOTNE, KAPUSTA KISZONA, PODAWCA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, HB, KASZTAN, IMPRESARIAT, FAZA, CIĄG DOKŁADNY, BLIŻSZOŚĆ, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, RAK SYGNAŁOWY, PŁOMYK, KOORDYNAT, PODSTAWA, PODLIZYWACZ, GOSPODARZ, REPRODUKCJA PROSTA, WODA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, TEMPURA, ANOKSYBIOZA, BŁYSK, SMOK, OBÓJ MIŁOSNY, REOSTAT, SZCZAWIOWA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, IZOCHRONA, MARUDA, SKAFANDER, BĄBELEK, TEKSTYLNY, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, BALECIK, PODEJRZLIWIEC, BRACHYCEFALIA, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, MARNOTRAWCA, MACIERZ KOWARIANCJI, KIERUNKOWOŚĆ, MĘTNOŚĆ, POPYT PROPORCJONALNY, RZECZYWISTOŚĆ, PALCÓWKA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, WĘDKA, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, OCHMISTRZYNI, PRZYBUDÓWKA, AKCJA NIEMA, TAPIROWATE, TUWIM, DRENAŻ KIESZENI, PATRON, NIEWYRAŹNOŚĆ, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, WYRAŹNOŚĆ, POLE BEZWIROWE, DRAPIEŻNOŚĆ, POLEGŁA, AMPUŁKA, MUCHA, ARBITER ELEGANTIARUM, AUDYTOR, REEWANGELIZACJA, WERSJA KINOWA, KANAŁ, ZASIŁEK OKRESOWY, OSA DACHOWA, ORONGO, GANOIDY KOSTNE, SUPOZYCJA, BRUTALNOŚĆ, RYJEC, GRA CYLINDRYCZNA, MONARCHIA DZIEDZICZNA, WYROBNICA, POTWARZ, WELWET, BALANSJER, DERMOKOSMETYK, MECHANIKA STATYSTYCZNA, SPOTKANIE MODLITEWNE, OSCHŁOŚĆ, ANALFABETA, ROZSZERZYCIEL, RUNO, CYWILKI, GRA NIESKOŃCZONA, IGŁA, METEORYT HED, CHLOREK HEMATYNY, MIŚ, HAMULEC TAŚMOWY, KURDUPLOWATOŚĆ, HEROLD, FOSFOREK, CZESTER, OBRABIALNOŚĆ, LOKACJA, JAŁÓWKA, KONSTYTUCJA, POTRZEBA, MELODIA, ODDANIE, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, PODAŻ ELASTYCZNA, NIELITOŚCIWOŚĆ, STOJAK, ŁEBEK, ÓSEMKA, GRAF PRZEDZIAŁOWY, MACIERZYSTOŚĆ, ANODA, PŁYN, KONCERT, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, OSET SIWY, KOŚCIÓŁ UNICKI, WODNIAK, POSŁANNICA, CIERNIOGŁOWY, ESPERANTYDA, CHŁYST, NIEPOBOŻNOŚĆ, ZUPA PIWNA, OBSZAR GÓRNICZY, CEREBROZYD, CZIRLIDERKA, DETERMINIZM, UROSTOMIA, OSPAŁOŚĆ, LEKTOR, MEDIEWAL, MATERIAŁ WYBUCHOWY, PRZECZULICA SKÓRNA, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, DOMICYL, GŻEL, RELACJA DWUCZŁONOWA, BARIERA TECHNICZNA, PREKLUZJA, ŁOPACIARZ, ŻYWOŚĆ, PIJUS, IRLANDZKOŚĆ, ŁADNA HISTORIA, ROLADA, NOTA PROTESTACYJNA, CZARNOBREWA, FEMINISTA, SUBTELNOŚĆ, POLIMER, SUSEŁ PEREŁKOWANY, OBSESJONISTKA, GOTYCYZM, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, POZYCJA, WALEC HIPERBOLICZNY, LOOP, PERKOZ OLBRZYMI, PŁOMYCZEK, WYRAZ PODSTAWOWY, ZABORCA, METAFIZYCZNOŚĆ, WEKTOR ZACZEPIONY, IMPROWIZATOR, WODOPÓJKI, DALEKOPIS, MECENAS, TAJNOŚĆ, SUPERNOWA, KOKLUSZ, MASA KAJMAKOWA, HAZARDZISTKA, ŚWIADECTWO SZKOLNE, APROBATA, PRZEJEZDNA, NIEZAWISŁOŚĆ, BEZKASTOWIEC, ?TUSZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.984 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPRAWA, RZECZ, KTÓRA JEST NIEZROZUMIAŁA, ZAWIŁA, TRUDNA DO POJĘCIA, ZROZUMIENIA, ABSTRAKCYJNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPRAWA, RZECZ, KTÓRA JEST NIEZROZUMIAŁA, ZAWIŁA, TRUDNA DO POJĘCIA, ZROZUMIENIA, ABSTRAKCYJNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ABRAKADABRA sprawa, rzecz, która jest niezrozumiała, zawiła, trudna do pojęcia, zrozumienia, abstrakcyjna (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ABRAKADABRA
sprawa, rzecz, która jest niezrozumiała, zawiła, trudna do pojęcia, zrozumienia, abstrakcyjna (na 11 lit.).

Oprócz SPRAWA, RZECZ, KTÓRA JEST NIEZROZUMIAŁA, ZAWIŁA, TRUDNA DO POJĘCIA, ZROZUMIENIA, ABSTRAKCYJNA sprawdź również:

żona króla ,
człowiek, który kogoś lub coś wychwala ,
Triops granarius - gatunek skorupiaka z rzędu przekopnic ,
pamięci - przy amnezji ,
kabaret jak socjeta ,
jedna z ras konia domowego; pokrewniona z rasą karabairską, od której się wywodzi, zaznacza się również silny wpływ rasy arabskiej ,
dziedziczona autosomalnie recesywnie choroba metaboliczna związana z zaburzeniem metabolizmu aminokwasów ,
przedstawiciel zielenic o spornej pozycji systematycznej; według różnych ujęć systematycznych należy do rodzaju Pleurococcus, Protococcus lub Desmococcus ,
północnoameryk. pluskwiak, pasożyt wszystkich stadiów rozwojowych stonki ziemniaczanej ,
niedobór tlenu we krwi w stosunku do zapotrzebowania ,
Diobelonella palustris - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
zjawisko fizyczne polegające na wahaniu w czasie wielkości fizycznych ,
skłonność do introspekcji, refleksyjność, dostęp do wrażeń nacechowanych subiektywizmem ,
znak, za pomocą którego można zapisać cechę dźwięku lub układu dźwiękowego ,
w fizyce: hipotetyczna cząstka elementarna; superpartner bozonu W ,
obwódka czapki oficera ,
Pterodroma cahow - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
proces wyboru kandydatów do pracy albo szkoły, według określonego wzorca ,
potrawa kuchni tunezyjskiej, trójkątny pieróg z nadzieniem z warzyw, jajka i baraniny lub tuńczyka ,
Alstroemeria aurea - gatunek roślin z rodziny krasnolicowatych ,
większa ofiara ku czci jakiegokolwiek boga (pierwotnie była to ofiara ze stu wołów składana Zeusowi) ,
odmiana powieści, w której przedstawione są prawdziwe postaci, a niekiedy również i prawdziwe wydarzenia, ale pod zmienionymi, fałszywymi nazwami ,
radiolarie, Radiolaria - gromada promienionóżek obejmująca kilka tysięcy gatunków żyjących wyłącznie w planktonie mórz o pełnym zasoleniu ,
piękny karosz ,
drużyna lub zawodnik przewidziany jako zwycięzca ,
stan zmniejszenia liczby limfocytów we krwi obwodowej poniżej 1000/µl ,
kobieta, która gdzieś skądś przybywa; kobieta, która nie jest stąd ,
kosmopolityczny ptak, głównie owadożerny, często pasożyt lęgowy; w Polsce 127 gatunków ,
sakrament eucharystii ,
drobny ptak z rodziny o wielobarwnym upierzeniu; zadrzewienia Indii, Indonezji

Komentarze - SPRAWA, RZECZ, KTÓRA JEST NIEZROZUMIAŁA, ZAWIŁA, TRUDNA DO POJĘCIA, ZROZUMIENIA, ABSTRAKCYJNA. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast