SPRAWA, RZECZ, KTÓRA JEST NIEZROZUMIAŁA, ZAWIŁA, TRUDNA DO POJĘCIA, ZROZUMIENIA, ABSTRAKCYJNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ABRAKADABRA to:

sprawa, rzecz, która jest niezrozumiała, zawiła, trudna do pojęcia, zrozumienia, abstrakcyjna (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ABRAKADABRA

ABRAKADABRA to:

magiczna formuła, zaklęcie (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPRAWA, RZECZ, KTÓRA JEST NIEZROZUMIAŁA, ZAWIŁA, TRUDNA DO POJĘCIA, ZROZUMIENIA, ABSTRAKCYJNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.984

PRACOBIORCA, TKANINA UBRANIOWA, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, WODA-WODA, WYRAZ PODSTAWOWY, CZARNA MAGIA, POCHŁANIACZ, MIĘKISZ POWIETRZNY, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, HANIEBNOŚĆ, WIDŁOZĘBOWCE, TORSJA KRZYWEJ, PRZEDMIOT, BEZPOWROTNOŚĆ, UZALEŻNIONY, WĘZEŁ, DOBRO KLUBOWE, METALIK, WRAK, PIANO, SPOT REKLAMOWY, RASOWOŚĆ, JAKOŚĆ, GÓRNICZKA, KONTRAKT MENADŻERSKI, ATRYBUCJA, STYLIZATOR, USTRÓJ RODOWY, PIĘCIOBOISTKA NOWOCZESNA, IMMUNOCHEMIA, KOKOSZ, SAURON, ODWRÓCONY DASZEK, BREAKDANCE, PRINSEPIA CHIŃSKA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, NOZDRZAKI, KNOT, NIEWYCZUWALNOŚĆ, ZDROWAŚKA, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, SKRUPULAT, TWIERDZENIE PITAGORASA, BRZUSIEC, CINKCIARZ, CZAPKA SPORTOWA, TELEWIZJA REPERTUAROWA, BUTELKA, PASMO PRZEPUSTOWE, WĘŻÓWKA PALMIASTA, NIEDOWIERZANIE, KOŃ BULOŃSKI, KRZTUSIEC, TELEWIZJA HD, SYMETRALNA, OCENIACZ, MRÓWKA PÓŁNOCNA, ŁUG, GAZELA PRZEWALSKIEGO, ZGRZYBIAŁOŚĆ, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, SKUNKS, KIERUNKOWOŚĆ, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, NEUROTYK, TELEWIZORNIA, PIĘCIORNIK SIWY, HARACZ, NAZWA ZBIOROWA, ZATRUDNIENIE, KATERING, BLADZIUCH, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, MIEDZIANE CZOŁO, PASKUDNIK, ALGORYTM JAKOBIANOWY, ŚMIESZKA, TYKA, NITINOL, SKRZYDEŁKO, MŁOT, PODŁOTA, RAMA POJĘCIOWA, ŁAŃCUCH POKARMOWY, STRAŻNIK MIEJSKI, RZEP, RĘCZNE STEROWANIE, KUBEK, ASOCJALNOŚĆ, GOLONKA, MERSYTEMA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, KOCIOŁ WIROWY, PIKA, WYCIERACZKA, ŻART, STRZELANKA, BRAMKA, PRZENOSKA, DOBRO, ORLICZKA MIECZOWATA, APEKS, ROZMACH, DITLENEK, OSTROŻNOŚĆ, NIŻSZE NACZELNE, NATRYSK, PROBLEM BAZYLEJSKI, MODRASZEK NAUSITOUS, PLOTER SOLWENTOWY, CENTRALNE OGRZEWANIE, BEZBOLESNOŚĆ, PRZEWODNICZKA, PODGRUPA NORMALNA, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, KRĘGARSTWO, POCHLEBNIK, OPTYKA GEOMETRYCZNA, PODDIALEKT, OTRZEWNA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, JAZ ZASTAWKOWY, DROGA APIJSKA, POŻYTECZNOŚĆ, GLOSA, PACHYPLEUROZAUR, TWIERDZENIE STOKESA, BUSOLA INKLINACYJNA, ZAGRANIE, WTYCZKA, PROSTA, DURNOŚĆ, NUWORYSZ, KSIĄŻKOWOŚĆ, NIEPOTRZEBNOŚĆ, DEFENSOR, WARTOWNIA, KOMEDIA WYSOKA, SKITOURING, TOTEM, SZARPANINA, KOZIBRÓD, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, GWIAZDKA, POSTAĆ BIBLIJNA, MAFIA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, SAMOLUBNY DNA, WYCHOWANICA, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, WIGOŃ, ŚWIADEK, KOMUNIKATYWNOŚĆ, BLANK, BOCHENEK, PUŁAPKA KREDYTOWA, ŻYWOKOST, FILOZOFIA PRAWA, SZTORMLINA, ABORCJONISTKA, CIĄG DOKŁADNY, TYŁOZGIĘCIE MACICY, KONTROLKA, DOBUDOWA, CZERNICA, NIEMOŻEBNOŚĆ, POWIĘŹ, ANALITYKA MEDYCZNA, CHŁYST, PORTRECISTKA, FILM SZPIEGOWSKI, FAZOWOŚĆ, SUMA WEKSLOWA, OGNIWO MOKRE, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, ŻARŁACZ LUDOJAD, WYDRA, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, NIENAGANNOŚĆ, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, FAWORYT, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, BABA-CHŁOP, TUBA, KIFOZA, BURDON, TEMPERATURA, NOWINIARZ, POMPA POŻARNICZA, PODRÓŻNIK, FRYZ, SULFACETAMID, LICZBA FERMATA, BIAŁA MAGIA, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, CHWAŁA, DRAPIEŻNOŚĆ, EKSPERTKA, NIECZUCIE, PÓŁKAPONIERA, DUROMER, MAŁGORZATKA, GŁOWNIA PYŁKOWA, JASKRA WRODZONA, ETERIA, MIÓD SZTUCZNY, GRUBOŚĆ, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, ZNACZNIK, IMPULS, AGRESOR, TRADER, FOLGA, SECESJONISTA, KATODA ŻARZONA, PORYWCZOŚĆ, OSTROGONY, KOGNITYWIZM, DANA, MOSTEK TERMICZNY, USTERZENIE PŁYTOWE, MUSLIM, GOGLE, LAKOLIT, SPIŻARNY, OSŁONOWOŚĆ, NOŚNIK DANYCH, PRACOWNIK, TAMBURA, PATRONKA, BLUFFIARZ, ZACIĘTOŚĆ, LIPA, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, GRZYB MODRZEWIOWY, PRĘDKOŚĆ, SPOIWO MALARSKIE, IMPROWIZATOR, ERA KENOZOICZNA, USPOKAJACZ, UPOJNOŚĆ, DZIAD, PENICYLINA PROKAINOWA, RUDZIELEC, PRYSKAWKA, USZATEK, DOBRO LUKSUSOWE, SZAŁAŚNICTWO, NONKONFORMISTA, ZAPYLACZ, TEKST JAWNY, EKSHIBICJONISTKA, ZAGĘSTNIK, PROMOTOR, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, KOŁNIERZ SZALOWY, DYNAMIKA, BULIONÓWKA, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, MIKROSKOPIJNOŚĆ, FLEGMA, CHUDZIĄTKO, STRATY MORALNE, RODZINA PEŁNA, MAŹ PŁODOWA, KOPARKA WIELOCELOWA, SELENEK, OFERTA WARIANTOWA, WKŁUCIE CENTRALNE, MASZYNA INFORMACYJNA, WARTOŚĆ DODANA, RUMUŃSKOŚĆ, POŻYTECZNY IDIOTA, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, PRZESŁONA, CHIP, ORONGO, ŁASKAWCA, PODPORA, WIGILIA, DŁUŻNIK, ODPRAWA POŚMIERTNA, LISTEK, PĘTLA, LUSTRO FENICKIE, GRAFIKA WEKTOROWA, KWADRATNIKOWATE, ŚLEPY STRZAŁ, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, FIRMA KRZAK, PŁYN ETYLOWY, PORZĄDNIŚ, SERBISTYKA, LEKTURA, ŁAŃCUCH, ABFARAD, MRÓWKA SMĘTNICA, GŁUPKOWATOŚĆ, ?SILNIK KOMUTATOROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.984 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPRAWA, RZECZ, KTÓRA JEST NIEZROZUMIAŁA, ZAWIŁA, TRUDNA DO POJĘCIA, ZROZUMIENIA, ABSTRAKCYJNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPRAWA, RZECZ, KTÓRA JEST NIEZROZUMIAŁA, ZAWIŁA, TRUDNA DO POJĘCIA, ZROZUMIENIA, ABSTRAKCYJNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ABRAKADABRA sprawa, rzecz, która jest niezrozumiała, zawiła, trudna do pojęcia, zrozumienia, abstrakcyjna (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ABRAKADABRA
sprawa, rzecz, która jest niezrozumiała, zawiła, trudna do pojęcia, zrozumienia, abstrakcyjna (na 11 lit.).

Oprócz SPRAWA, RZECZ, KTÓRA JEST NIEZROZUMIAŁA, ZAWIŁA, TRUDNA DO POJĘCIA, ZROZUMIENIA, ABSTRAKCYJNA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - SPRAWA, RZECZ, KTÓRA JEST NIEZROZUMIAŁA, ZAWIŁA, TRUDNA DO POJĘCIA, ZROZUMIENIA, ABSTRAKCYJNA. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x