BOMBA LOTNICZA RAŻĄCA ZA POMOCĄ SWOJEJ ENERGII KINETYCZNEJ ORAZ FALI PODMUCHU; BOMBA BURZĄCA STOSOWANA JEST DO NISZCZENIA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH, WĘZŁÓW KOMUNIKACYJNYCH, UMOCNIEŃ I FORTYFIKACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BOMBA BURZĄCA to:

bomba lotnicza rażąca za pomocą swojej energii kinetycznej oraz fali podmuchu; bomba burząca stosowana jest do niszczenia obiektów przemysłowych, węzłów komunikacyjnych, umocnień i fortyfikacji (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BOMBA LOTNICZA RAŻĄCA ZA POMOCĄ SWOJEJ ENERGII KINETYCZNEJ ORAZ FALI PODMUCHU; BOMBA BURZĄCA STOSOWANA JEST DO NISZCZENIA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH, WĘZŁÓW KOMUNIKACYJNYCH, UMOCNIEŃ I FORTYFIKACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.491

PIRYDOKSAL, HAMBURGER, BYSTRZAK, NORNIK ŚNIEŻNY, LISTEK, UCIECZKA, RADIOLOKATOR, LIBERALIZM GOSPODARCZY, SZCZEROŚĆ, SYSTEM KAPITAŁOWY, GRAFIKA WEKTOROWA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, PRZEGLĄD, WYZWISKO, ŻYŁKA, OTWARTOŚĆ, MIĘKKOŚĆ, ZATAR, RAK PRĘGOWANY, PRINSEPIA CHIŃSKA, ZIELONOŚĆ, DURNOŚĆ, CZEREŚNIAK, KOZA BARWNA USZLACHETNIONA, PISMO NUTOWE, SHEMALE, SIKSA, PRZENOSICIEL, PINGWIN DŁUGOCZUBY, RYSUNEK, SIEĆ KOLEJOWA, PAPROCIE, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, REDEMPTORYSTA, NEUROEKONIMIA, PARTIA, HUMANIORA, ASOCJALNOŚĆ, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, ZACISZNOŚĆ, BARWNIK NATURALNY, ZŁOŻENIE, POZYCJA BALETOWA, BIOGENEZA, PĘK, TELEKONFERENCJA, POCISK BALISTYCZNY, JEŻYNA GRUCZOŁOWATA, RADYKALNOŚĆ, SKŁADANIE ZEZNAŃ, FREZARKA KOPIARKA, ŻABA DALMATYŃSKA, SPAWANIE ŁUKIEM KRYTYM, BONANZA, PŁOZA, BURZA PIASKOWA, ZAUROZUCH, OKAP, GRODZA, UNDERGROUND, WARIANCJA FENOTYPOWA, BIELAK, WIETLICA, MIŚ KOALA, GWICHT, NIELOTNOŚĆ, KOŃ ANGLOARABSKI, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, FALA HARMONICZNA, WYDATEK OSOBOWY, PIRAMIDA, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, DYKTAT, PRAWDA, JĘZYK MANX, NIESTANOWCZOŚĆ, FILANDER PRĘGOWANY, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, POWIEŚĆ MIŁOSNA, MŁODA, PRZELOTNICE, SUPERVISOR, MALUCZKOŚĆ, EXTRAKLASA, DARNIÓWKA POSPOLITA, ŁADOWARKA, PRZEKLĘTNIK, DIODKA, OBŁÓG, CHOMIK DŁUGOOGONOWY, ŚNIEG, JĘZYK PIKTYJSKI, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, PECORINO, STADIONIK, INDYJSKI, ORGAN SPÓŁKI, SURFAKTANT, NEK, BALANSJER, LICZNIK PRĄDOWY, OPOŁEK, KOŚCISTOŚĆ, PODUSZKA, WIRTUOZERIA, OKOLICZNIK CELU, OSA ŚREDNIA, ZWIĄZEK FLAWONOWY, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, DYNAMIZM, KONOTACJA, KLEJDONOMANCJA, PROTEAZA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, CIEŚŃ NADGARSTKA, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, SKWAPLIWOŚĆ, DESKRYPCJA OKREŚLONA, TEORIA GEOCENTRYCZNA, DOLAR ANTARKTYKI, KANCLERZ FEDERALNY, WROSTEK, WOLNOAMERYKANKA, LICZBA POJEDYNCZA, AFTERPARTY, OPINIA, EKSPOZYCJA, INTERPOLACJA LINIOWA, KOŚĆ OGONOWA, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, UNTERWALDEN, SZÓSTKA, POCZTA PNEUMATYCZNA, RONDELA, TAKIFUGU, TRIANGULACJA, POST, OMIEG SERCOWATY, FUNKCJA AGREGUJĄCA, TRUP, MEGAPASKAL, KARLIK WIĘKSZY, NIEWRAŻLIWOŚĆ, NACZYNIOWE, PSZCZOŁA SYCYLIJSKA, OSTROGONY, MORDWIN, KOŃ WIELKOPOLSKI, PŁASKOZIEMCA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, KOMÓRKA MACIERZYSTA, OSADA, MARGINALNOŚĆ, KISZKA WĄTROBIANA, NIEZASKARŻALNOŚĆ, PODŁUŻNIK, OSTOJA, UBOGOŚĆ, WYCIĄG TOWAROWY, TAJEMNICA ADWOKACKA, BIEG BEZPOŚREDNI, DZIEŃ SPRZĘŻAJNY, ŁAPCZYWIEC, LEK PRZECIWPSYCHOTYCZNY, KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI, ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA, FAŁSZYWA PRÓŻNIA, NAWALANKA, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, BOMBA, AKUMULATOR HYDRAULICZNY, OSŁABIACZ PODRZUTU, BODY PAINTING, FOTON, KULT CARGO, MANUFAKTURA, HIPERINFLACJA, KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO, PODRYDZYK OSTRY, BYTOMKOWIEC, MINERALOGIA GENETYCZNA, SAKI, SUBWOOFER PASYWNY, SASZETKA, PRZODOMÓŻDŻE, AKCENT TONICZNY, GOL SAMOBÓJCZY, OPERA, SPARTA, EKRAN LUMINESCENCYJNY, NOWOWIERCA, DOM PASYWNY, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, UŻYŹNIACZ, WYSPIARSKOŚĆ, KASZANKA, OPUST, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, PRZYSADKA MÓZGOWA, KAŁKAN, REGRESJA LODOWCA, LEMING, MASORA, STERYLIZATOR, DRUK OFFSETOWY, FORMUŁA WILCOXA, TRWAŁOŚĆ, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, PODWODNY LOTNISKOWIEC, POGO, BIEG, MORFOLOGIA, CIAŁO ODCZUCIOWE, ALGORYTM NUMERYCZNY, POLICJA POLITYCZNA, PARAMETRYZACJA, ZAPIS, DYFUZJA CHEMICZNA, CHOMIK EVERSMANNA, FILTR BARWNY, KREDYT RATALNY, PSI GRZYB, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, EKOSFERA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, GORZKOŚĆ, RĘKAWEK, OGONEK, ADWOKAT, WIZJER, AKCJA, IDENTYFIKACJA, SPRĘŻYSTOŚĆ, SZORIN, PYRA, KONCENTRACJA, LINIA PRZESYŁOWA, DWUWARSTWOWOŚĆ, DOBUDOWA, MELFALAN, OKRES, PORTUGALSKOŚĆ, SADYSTYCZNOŚĆ, BIRIANI, ZNAMIENNOŚĆ, PIGMENT, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, WADA, TRASZKA GÓRSKA, TASIEMCE, GIDIA, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, JODAN(VII) SODU, TŁOCZYSKO, ZLEWOZMYWAK, KRUPNIOK, PANECZEK, KOSZATNICA, PLUTOKRACJA, DYFUZOR, MARKETING SKOJARZENIOWY, FILM PSYCHOLOGICZNY, OBRAZ KLINICZNY, WYRAŹNOŚĆ, KWIATECZEK, EGZYSTENCJALISTA, PELOMEDUZA AFRYKAŃSKA, BLISTR, KONDYCJONALIZM, PRUSKOŚĆ, NAPALENIEC, RACJONAŁ, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA, GÓWNIANOŚĆ, NIECHLUBNOŚĆ, KOMORA MINOWA, SYDEROFIR, GWAJAK, PRZEWÓD SĄDOWY, KUSKUS SZARY, ANALIZATOR POLOWY, PODKŁAD, CZŁOWIECZEK, GAZELA, RĘBNIA ZUPEŁNA, WZÓR SUMARYCZNY, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, ZADRA, SOSNOWE, MAŚLANY RYNEK, ORGANOWCE, KATALOG PRZEDMIOTOWY, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, WOLUNTARYZM, POZYTYWNOŚĆ, SPŁATA BALONOWA, ?CHÓR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.491 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BOMBA LOTNICZA RAŻĄCA ZA POMOCĄ SWOJEJ ENERGII KINETYCZNEJ ORAZ FALI PODMUCHU; BOMBA BURZĄCA STOSOWANA JEST DO NISZCZENIA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH, WĘZŁÓW KOMUNIKACYJNYCH, UMOCNIEŃ I FORTYFIKACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BOMBA LOTNICZA RAŻĄCA ZA POMOCĄ SWOJEJ ENERGII KINETYCZNEJ ORAZ FALI PODMUCHU; BOMBA BURZĄCA STOSOWANA JEST DO NISZCZENIA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH, WĘZŁÓW KOMUNIKACYJNYCH, UMOCNIEŃ I FORTYFIKACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BOMBA BURZĄCA bomba lotnicza rażąca za pomocą swojej energii kinetycznej oraz fali podmuchu; bomba burząca stosowana jest do niszczenia obiektów przemysłowych, węzłów komunikacyjnych, umocnień i fortyfikacji (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BOMBA BURZĄCA
bomba lotnicza rażąca za pomocą swojej energii kinetycznej oraz fali podmuchu; bomba burząca stosowana jest do niszczenia obiektów przemysłowych, węzłów komunikacyjnych, umocnień i fortyfikacji (na 12 lit.).

Oprócz BOMBA LOTNICZA RAŻĄCA ZA POMOCĄ SWOJEJ ENERGII KINETYCZNEJ ORAZ FALI PODMUCHU; BOMBA BURZĄCA STOSOWANA JEST DO NISZCZENIA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH, WĘZŁÓW KOMUNIKACYJNYCH, UMOCNIEŃ I FORTYFIKACJI sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - BOMBA LOTNICZA RAŻĄCA ZA POMOCĄ SWOJEJ ENERGII KINETYCZNEJ ORAZ FALI PODMUCHU; BOMBA BURZĄCA STOSOWANA JEST DO NISZCZENIA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH, WĘZŁÓW KOMUNIKACYJNYCH, UMOCNIEŃ I FORTYFIKACJI. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast