W PRZENOŚNI: CZŁOWIEK, KTÓRY JEST NARZĘDZIEM CZYIMŚ RĘKU, NIE LICZY SIĘ W DANEJ SYTUACJI, WYKONUJE MECHANICZNIE CZYJEŚ POLECENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIONEK to:

w przenośni: człowiek, który jest narzędziem czyimś ręku, nie liczy się w danej sytuacji, wykonuje mechanicznie czyjeś polecenia (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIONEK

PIONEK to:

najsłabsza i zarazem najmniejsza bierka w szachach; pionki rozróżnia się nazywając je od kolumny (linii pionowej), w której stoją, np. biały pion f lub pola, które zajmują, np. pion b2 (na 6 lit.)PIONEK to:

szachowa bierka (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W PRZENOŚNI: CZŁOWIEK, KTÓRY JEST NARZĘDZIEM CZYIMŚ RĘKU, NIE LICZY SIĘ W DANEJ SYTUACJI, WYKONUJE MECHANICZNIE CZYJEŚ POLECENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.476

ZACHOWAWCZOŚĆ, ELEGANTKA, TRAMPKARZ, WSKAŹNIK RACJONALIZACJI, GWIAZDOR, PULSARY, ANGLISTA, CZWARTACZKA, POLEWA, KLIPER, TRĄBKA POCZTOWA, ROMANS, LIBRA, PERŁY, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, BASEN, DIALOG OBYWATELSKI, FIZYKA PLAZMY, ALFABET FONETYCZNY, MASTURBACJA, CHROPOWATOŚĆ, ELEKTRYCZNOŚĆ, SZABAS, COCKNEY, POMÓR, ŻONATY, OKRES DOSTOSOWAWCZY, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, WIERZBÓWKA, AGREGAT, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, MASOŃSKOŚĆ, POWIETRZNOŚĆ, UKROP, MORAWSKI, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, PRZEKWIT, PŁETWA, KIEŁBAŚNIK, TASIEMCE, BIAŁY TRĄD, POJAZD KONNY, POWIJAK, PIERWSZOŚĆ, INTERPRETACJA, KOTEWKA, GUZ KULSZOWY, ODŻYWIANIE, SMARD, RZEKA, RYBY ŁAWICOWE, JATKA, HUMBER, MASKA WSTYDU, WIDZĄCY, PLATYNOGŁÓWKA, PARAWANING, MARSYLCZYK, ZAMKNIĘTOŚĆ, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, WYPRAWA, NUMIZMATYKA, UŁAMEK ZWYKŁY, ITINERER, NAKURWIENIE SIĘ, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, POROŚLE, NIEŻYCZLIWOŚĆ, NIESUBTELNOŚĆ, CYSTA BAKERA, POLE MAGNETYCZNE, PATYCZEK, POLEWA, TEATR, ODKRYCIE DUSZY, POKAZ, SIEROTA SPOŁECZNA, WIECZNY ŚNIEG, STARA MALUTKA, ZUPA ŚMIECIOWA, UPADEK, PRYMITYW, GREEN, BŁĄD TAKTYCZNY, UKŁAD NIELINIOWY, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, HAMULEC TAŚMOWY, HANIEBNOŚĆ, RUMIAN SZLACHETNY, MASZERUNEK, MIĘTA KĘDZIERZAWA, PROSTOŚĆ, BEDŁKA MUCHOMOR, BŁONICA GARDŁA, PIKIEL, WIRTUOZERSTWO, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, SPEKTROMETRIA MAS, DOLICHOCEFALIA, GEN SPRZĘŻONY, TRÓJNÓG, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, SADYSTA, DUŃSKI, UŚPIENIE, PĘD, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, NIEGOSPODARNOŚĆ, ANTENA YAGI, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, HRABINA, PENETRACJA, DŻDŻYSTOŚĆ, SKLEJACZ, OKOLICZNIK CELU, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, BŁĘDNIK KOSTNY, DYNAMICZNOŚĆ, AUSTRYJAK, TYTAN, MOTOR, CUKIERNICZKA, TERAZ, ZESPÓŁ USHERA, ANTOCYJANIDYN, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, POPRZECZNICA, POŻAR, KOSTKA BRUKOWA, RUMUN, WSCHÓD, KARCIANE DOMINO, FILM SAMURAJSKI, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, BEŁKACZEK POSPOLITY, KRATER BOCZNY, OSMOZA, PŁÓCIENNIK, KRWIOŻERCZOŚĆ, URODA, BOŻY BOJOWNIK, WIECZÓR, ELEKTROSTATYKA, SALA, UNIONISTA, KONWENT, GAŁKA OCZNA, PRZEŚMIEWKA, SROMOTNIK WOALKOWY, PADACZKA ODRUCHOWA, GIMBOPATRIOTA, PTAK ŁOWNY, ONE-STEP, KONCERT ŻYCZEŃ, GARNA, SYSTEM KASTOWY, ADSORBAT, BARANEK, CHÓD, FLANSZA, UPALNOŚĆ, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, PŁOMYKÓWKA, SIERPIK, KWASICA MEWALONIANOWA, WIDNOŚĆ, WIELKOMIEJSKOŚĆ, PRZYCZYNKARZ, SZKARADA, CACHE, WESOŁEK, PRAKULTURA, BIEGUN GALAKTYCZNY, PIERWSZY PLAN, OWCA JACOBA, PÓŁZAWODOWIEC, ŻUŻLAK, PRZENOSKA, NAPŁYW, STALMACH, MOMENT MINSKY'EGO, POŻYWIENIE, SZCZWANY LIS, CZERWONKA, KAMPUS, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, USŁUGI NIEMATERIALNE, KOKTAJL, NERWOWOŚĆ, MAGNEZJA, ZESPÓŁ BEHRA, DRZEWO MAMUTOWE, BASEN, CZUWANIE, ZAPAŁECZKA, ADBLOCK, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, ROŚLINA NASIENNA, MOMENT ZWROTNY, ARCHETYPOWOŚĆ, ŹDZIERSTWO, REGUŁA SAVAGE'A, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, KOSZATNICA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, KRYSZNAIZM, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, AMIDEK, WIARA, PODGARDLANKA, CELTYJKA, WYKRĘCANIE, MIŚ, KOSZYKARSTWO, LOGATOM, IPHONE, SAMOLOT LEKKI, SILNIK RAKIETOWY, WYROBNICA, SIŁA, UŁAMEK DZIESIĘTNY, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, PROTEKCJONIZM, SZPIEG GOSPODARCZY, LEJNIA, PLATT, PINGWIN ADELI, ZWARA, HAKER, ARYSTARCH, SEJM KONWOKACYJNY, SIARCZEK, RĘKAWEK, POZŁOTNIK, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, KROCHMAL, ŻABA MARMURKOWANA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, UBOGOŚĆ, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, CHAŁTUROWIEC, ALIGATOROWATE, STREFA TROFOLITYCZNA, ZAMRÓZ, SYROP, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, PSYCHOBIOGRAFIA, STROIK, KURA DOMOWA, TUŁUP, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, GRZYB JADALNY, KABEL, DELEGATURA, LALKARSTWO, KOTERYJNOŚĆ, UPAŁ, BIEDACZYSKO, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, TOŻSAMOŚĆ, HERBATA BIAŁA, LIZOFORM, NAPAŚĆ, GWARANCJA, NEBIWOLOL, DYWETYNA, PLAC, PRZESZKODA, KĄT ROZWARTY, STRUNOWIEC, NOTA PROTESTACYJNA, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, MAŁOWODZIE, BEZWODNIK, POPULACJA STACJONARNA, AKTORKA, TŁUSZCZYK, BIGOS HULTAJSKI, HARUSPIK, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, KONIEC ŚWIATA, DZIURA, ŁAŃKA, PROBIERNIA, WIETRZENIE MECHANICZNE, PRZEDZIAŁ, KLUCZ GŁÓWNY, MISJA STABILIZACYJNA, NOC ASTRONOMICZNA, MILOWY KROK, OSTROLOT MASKOWY, BODZIEC PROKSYMALNY, ROŻEK, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, LICZEBNIK GŁÓWNY, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, NAZWA PUSTA, SIARCZAN, ?RPG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.476 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W PRZENOŚNI: CZŁOWIEK, KTÓRY JEST NARZĘDZIEM CZYIMŚ RĘKU, NIE LICZY SIĘ W DANEJ SYTUACJI, WYKONUJE MECHANICZNIE CZYJEŚ POLECENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W PRZENOŚNI: CZŁOWIEK, KTÓRY JEST NARZĘDZIEM CZYIMŚ RĘKU, NIE LICZY SIĘ W DANEJ SYTUACJI, WYKONUJE MECHANICZNIE CZYJEŚ POLECENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIONEK w przenośni: człowiek, który jest narzędziem czyimś ręku, nie liczy się w danej sytuacji, wykonuje mechanicznie czyjeś polecenia (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIONEK
w przenośni: człowiek, który jest narzędziem czyimś ręku, nie liczy się w danej sytuacji, wykonuje mechanicznie czyjeś polecenia (na 6 lit.).

Oprócz W PRZENOŚNI: CZŁOWIEK, KTÓRY JEST NARZĘDZIEM CZYIMŚ RĘKU, NIE LICZY SIĘ W DANEJ SYTUACJI, WYKONUJE MECHANICZNIE CZYJEŚ POLECENIA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - W PRZENOŚNI: CZŁOWIEK, KTÓRY JEST NARZĘDZIEM CZYIMŚ RĘKU, NIE LICZY SIĘ W DANEJ SYTUACJI, WYKONUJE MECHANICZNIE CZYJEŚ POLECENIA. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast