JEDNA Z FORM ŻYCIOWYCH ROŚLIN, W KTÓREJ PĄCZKI UMOŻLIWIAJĄCE ODTWORZENIE SIĘ ROŚLINY W PRZYSZŁYM SEZONIE WEGETACYJNYM ZNAJDUJĄ SIĘ PONAD ZIEMIĄ, ALE NIE WYŻEJ NIŻ 0,3-0,5 M - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHAMEFIT to:

jedna z form życiowych roślin, w której pączki umożliwiające odtworzenie się rośliny w przyszłym sezonie wegetacyjnym znajdują się ponad ziemią, ale nie wyżej niż 0,3-0,5 m (na 8 lit.)CHAMEOFIT to:

jedna z form życiowych roślin, w której pączki umożliwiające odtworzenie się rośliny w przyszłym sezonie wegetacyjnym znajdują się ponad ziemią, ale nie wyżej niż 0,3-0,5 m (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z FORM ŻYCIOWYCH ROŚLIN, W KTÓREJ PĄCZKI UMOŻLIWIAJĄCE ODTWORZENIE SIĘ ROŚLINY W PRZYSZŁYM SEZONIE WEGETACYJNYM ZNAJDUJĄ SIĘ PONAD ZIEMIĄ, ALE NIE WYŻEJ NIŻ 0,3-0,5 M". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.248

METALMANIA, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, KRATA, SKOK, ŻABA KRZYKLIWA, WĘDRÓWKA, POTENCJAŁ DZETA, MONOCHROMATYZM, CYNOBER, KELLER, DŻAGA, GARBATKOWATE, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, PAJĄK, BLASZKA, SZKOŁA, ANDANTE, HIEROGLIFY, BRZYTWA, PĘPAWA ZŁOTA, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, STRZAŁOWY, USTAWKA, CYTWAR, ŁATWOPALNOŚĆ, POMPIER, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, OFICYNA DRUKARSKA, AKCENT OSTRY, INTERAKTYWNOŚĆ, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, KASZANA, BEZDNIA, AHISTORYCZNOŚĆ, SKAŁA MACIERZYSTA, CHRZEST, BRAT KRWI, ILUWIUM, WZNIESIENIE, KOTEWKOWATE, MAJOWY PRACOWNIK, WLAN, FOTOGALERIA, WAGA MIEJSKA, BIAŁY BEZ, LWIA PASZCZA, ZESKOK, GEOTECHNIK, ZANOKCICOWATE, SPRAWDZIAN, RADA GABINETOWA, OCZY SZEROKO OTWARTE, FIZYK, POWIEŚĆ GOTYCKA, TRIADA CARNEYA, BŁYSTKA OBROTOWA, OPOŃCZYKOWCE, ŁUPEK MIKOWY, MIECZ SZYBROWY, KASKADA TROFICZNA, MOŻNOŚĆ, SAMOZAPALENIE SIĘ, DIELS, CZAS PRZESZŁY, RECESJA LODOWCA, WIKTYMOLOGIA, HIBERNACJA, JĄKANIE, SIODŁO OGÓLNOUŻYTKOWE, STEROWANIE WIELOKROTNE, ZMARŁY, KARDAMON, SAMOGŁOSKA NOSOWA, PRZYJEZDNY, REAKCJA KATALITYCZNA, ARENGA, UŻĄDLENIE, SYFON, WAŁ, SKAFANDER, DZIAD, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, GITARA HAWAJSKA, METODA AGLOMERACYJNA, BATY, ŚLEPE ŹRÓDŁO, RÓŻDŻKARZ, EMULGACJA, DUANT, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, WAGA SUPERCIĘŻKA, CMENTARZ GRZEBALNY, DŻUNGLA, ŚLIZGAWKA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, FREE JAZZ, CHOROBA FONGA, NATRYSK, TOROS, HELISA, NOSÓWKA, DOMOWINA, KAMIEŃ BUDOWLANY, INTEL, TRZYNASTA, TEGOROCZNOŚĆ, WZNIOS, PĘTLA HENLEGO, PĘCHERZYCA, PROGRAM, KONCHYLIOLOGIA, ATONALNOŚĆ, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, DOBÓR GENETYCZNY, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, ELEKTRONIKA, GIMBAZA, BIOETYK, OBUCH, KWASOWĘGLÓWKA, REAKCJA RODNIKOWA, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ROZGAŁĘZIACZ, CZERNINA, TEMPERATURA ROSY, NIEPROPORCJONALNOŚĆ, KOPACZ, ALSTREMERIA POMARAŃCZOWA, ELEKTRONOWOLT, SZABLA, STABILIZACJA, MORFOTROPIA, ZWÓJ RDZENIOWY, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, C, STYL JOŃSKI, KRATA, KONTROLA, KIERZANKA, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, DRAMAT, LEKTORIUM, BIOGEOGRAFIA, PIEKARNIA, TRÓJPIENNOŚĆ, CIĘŻKI SEN, ELEKTRON WALENCYJNY, PROLETARIAT, BOCHENEK, JARZYNIAK, POPRZEDNICZKA, EKSFOLIACJA, NAGONASIENNE WIELKOLISTNE, SZCZELNOŚĆ, KWAS ŻOŁĄDKOWY, ZEA, GUJOT, TERCJA, NIEREGULARNOŚĆ, REAKCJA BEZWARUNKOWA, NAPAD, KAPITALISTA, RUDBEKIA BŁYSKOTLIWA, CENTURIA, WĄTEK, DOMATOR, EFEKT ZATŁOCZENIA, LOGANIOWATE, ZUPA, SPOWINOWACONY, FATALIZM, JUROR, MAFIA, FREGATA ŻAGLOWA, SAROS, KLIN, NURNIK, KOMEDIA NISKA, CYKLOTYMIA, ANGIELKI, CZOSNKOWATE, KOŃ ZIMNOKRWISTY, SETER, POJAZD LATAJĄCY, DOWÓD WPROST, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, MARAZM, LITEWSKI, SZYB WINDOWY, MERSYTEMA, BŁYSK, OTWÓR STRZAŁOWY, ODSTRZAŁ SELEKCYJNY, FILOZOFIA NAUKI, KIERZYNKA, WYSYP, KWIATEK, CZERWIEŃ BŁOTNY, PROFESOR, KOZIBRÓD, WAPIENNIK, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, PRINSEPIA CHIŃSKA, PERCZOWIEC, NABŁOĆ, OWIES, STOPIEŃ CELSJUSZA, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, SUMA PROSTA, O-BENZOCHINON, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, STARSZYZNA, TURÓWKA SZORSTKA, DROGA RZYMSKA, SKORZONERA, ALBINIZM, TWIERDZENIE O BEZWŁADNOŚCI FORM KWADRATOWYCH, KONTRAKT MENADŻERSKI, SIEDZISKO, OCZKO, DORADA, BOTULIZM PRZYRANNY, PROTEZA WOKALICZNA, BILET ABONAMENTOWY, KOZIBRÓD WSCHODNI, POSEŁ DIETETYCZNY, WOLNY RYNEK, BIAŁY ZNAK, STRZAŁA AMORA, PERIODONTOLOGIA, MLECZ NADWODNY, PIERDU PIERDU, JAPONKA, KĄPIEL GAZOWA, MELISA, UNIŻANIE SIĘ, BEZDOTYKOWIEC, SZACHY LOSOWE, OSŁONKA, ROZBIERANKA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, WĘZEŁ, NAPIĘCIE KONTAKTOWE, STRZAŁECZKA, GRUBIANIN, JAJECZKO, PIEPRZ CZARNY, BICIE POKŁONÓW, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, SYRENA ALARMOWA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, CZARKA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, EPKA, FILM PSYCHOLOGICZNY, BABA-JĘDZA, RACZEK, CHODZĄCA REKLAMA, OPRAWKA, MALUCZKOŚĆ, BILTONG, SUCHA IGŁA, EGIPSKIE CIEMNOŚCI, ŻYLAKI, POLĘDWICA SOPOCKA, HAIŃSKI, NIEDOMYKALNOŚĆ, GOŁĄBECZEK, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, POPŁUCZYNA, VALLA, ELEKTROSTATYKA, ŚRÓDKOŚCIE, CZARCIE NASIENIE, NIMB, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, WSTĘŻNICE, RAKOWATOŚĆ, DROGA KRAJOWA, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, ODKRYCIE, BENZYNA OŁOWIOWA, ŁUG, PRAWO PIĘŚCI, ZAKRĘT, MRÓWNIK, SEKWOJA OLBRZYMIA, SŁOWO, PROMOTOR, ANTROPOLOG KULTURY, PREORIENTACJA, LANDSKNECHT, INFLACJA PŁACOWA, SUPORT, PRĄTNIKOWCE, AUTYZM DZIECIĘCY, ?SUBSTANCJA EGZOGENNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.248 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z FORM ŻYCIOWYCH ROŚLIN, W KTÓREJ PĄCZKI UMOŻLIWIAJĄCE ODTWORZENIE SIĘ ROŚLINY W PRZYSZŁYM SEZONIE WEGETACYJNYM ZNAJDUJĄ SIĘ PONAD ZIEMIĄ, ALE NIE WYŻEJ NIŻ 0,3-0,5 M się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z FORM ŻYCIOWYCH ROŚLIN, W KTÓREJ PĄCZKI UMOŻLIWIAJĄCE ODTWORZENIE SIĘ ROŚLINY W PRZYSZŁYM SEZONIE WEGETACYJNYM ZNAJDUJĄ SIĘ PONAD ZIEMIĄ, ALE NIE WYŻEJ NIŻ 0,3-0,5 M
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHAMEFIT jedna z form życiowych roślin, w której pączki umożliwiające odtworzenie się rośliny w przyszłym sezonie wegetacyjnym znajdują się ponad ziemią, ale nie wyżej niż 0,3-0,5 m (na 8 lit.)
CHAMEOFIT jedna z form życiowych roślin, w której pączki umożliwiające odtworzenie się rośliny w przyszłym sezonie wegetacyjnym znajdują się ponad ziemią, ale nie wyżej niż 0,3-0,5 m (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHAMEFIT
jedna z form życiowych roślin, w której pączki umożliwiające odtworzenie się rośliny w przyszłym sezonie wegetacyjnym znajdują się ponad ziemią, ale nie wyżej niż 0,3-0,5 m (na 8 lit.).
CHAMEOFIT
jedna z form życiowych roślin, w której pączki umożliwiające odtworzenie się rośliny w przyszłym sezonie wegetacyjnym znajdują się ponad ziemią, ale nie wyżej niż 0,3-0,5 m (na 9 lit.).

Oprócz JEDNA Z FORM ŻYCIOWYCH ROŚLIN, W KTÓREJ PĄCZKI UMOŻLIWIAJĄCE ODTWORZENIE SIĘ ROŚLINY W PRZYSZŁYM SEZONIE WEGETACYJNYM ZNAJDUJĄ SIĘ PONAD ZIEMIĄ, ALE NIE WYŻEJ NIŻ 0,3-0,5 M sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - JEDNA Z FORM ŻYCIOWYCH ROŚLIN, W KTÓREJ PĄCZKI UMOŻLIWIAJĄCE ODTWORZENIE SIĘ ROŚLINY W PRZYSZŁYM SEZONIE WEGETACYJNYM ZNAJDUJĄ SIĘ PONAD ZIEMIĄ, ALE NIE WYŻEJ NIŻ 0,3-0,5 M. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x