SKAŁA MAGMOWA, KTÓRA POWSTAJE W WYNIKU KRYSTALIZACJI LAWY, A PONIEWAŻ PROCES TEN POSTĘPUJE STOSUNKOWO SZYBKO, W SKŁAD SKAŁ WCHODZĄ MINERAŁY TAK DROBNE, ŻE W WIĘKSZOŚCI NIE MOŻNA ICH ROZPOZNAĆ GOŁYM OKIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKAŁA WULKANICZNA to:

skała magmowa, która powstaje w wyniku krystalizacji lawy, a ponieważ proces ten postępuje stosunkowo szybko, w skład skał wchodzą minerały tak drobne, że w większości nie można ich rozpoznać gołym okiem (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKAŁA MAGMOWA, KTÓRA POWSTAJE W WYNIKU KRYSTALIZACJI LAWY, A PONIEWAŻ PROCES TEN POSTĘPUJE STOSUNKOWO SZYBKO, W SKŁAD SKAŁ WCHODZĄ MINERAŁY TAK DROBNE, ŻE W WIĘKSZOŚCI NIE MOŻNA ICH ROZPOZNAĆ GOŁYM OKIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.105

WYPADEK PRZY PRACY, GAZ WYSYPISKOWY, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, RELACJA BINARNA, ŹRÓDŁO ODNAWIALNE, PRZEKŁADNIA CIERNA, KARTY, WIELOMĘSTWO, MISTRZYNI, AGRANULOCYT, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, SALEM, STRZAŁ, SŁONOROŚL, KOMEDIANT, PROCES KARNY, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, STREFA UNIKANIA, NARZĄD KOPULACYJNY, SPIRANT, ROZWÓJ OSOBNICZY, WULKAN DRZEMIĄCY, OSIEMNASTKA, PROTISTY ZWIERZĘCE, METODA KASOWA, JEJMOŚCIANKA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, FIGA Z MAKIEM, TERPEN, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, EROZJA GENETYCZNA, DŁUŻNIK WEKSLOWY, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, MUCHY W NOSIE, BIEŻANÓW, BOMBERKA, TAJEMNICA TELEKOMUNIKACYJNA, OPOKA, LIBRACJA, ODTWÓRCA, BARCZATKA DĘBOLISTNA, REWERS, ZROŚLAK, PODKASZARKA, ABSOLUTYZM, UNDYNA, KORONKA BRUKSELSKA, MUSZKIETER, OFENSYWA, OLEJ, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, TWIERDZENIE MENELAOSA, POJEMNOŚĆ ŻYCIOWA, SZKARADZIEŃSTWO, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, REKLAMANT, TYPIZACJA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, PROGRESJA, WĄSONOGI, OSZUKANIEC, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, JEDNOSTRONNOŚĆ, PARTYCYPACJA PUBLICZNA, STAŁOŚĆ, NIĆ WIODĄCA, ŻUBR NIZINNY, WYŁOM, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, FLOEM, ŻACHWY, NIEDOWIARSTWO, BIOPOLIMER, RAFA, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, BALOWNICA, JAWNOŚĆ, GRUNT, MEDIATEKA, ZEMSTA FARAONA, KOLEKCJA, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, SOLEJKA, BITUMIZACJA, PAPU, PROTOHISTORIA, NAWÓJ, PÓŁSFERA, TANIEC WOJENNY, PLANETA TYPU JOWISZ, SZARADZISTKA, PRAWO WEWNĘTRZNE, TOPNIK, SZANKIER, ORTOPTYK, NIEPOTRZEBNOŚĆ, ATYPOWOŚĆ, ZAPRAWA, PALACZ, KLASYFIKACJA, ETOLOGIA, KOSZT INWESTYCYJNY, KIKUTNICE, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, KROPLA, FLAK, BUJAK, LEGAWIEC, PRAWO DŻUNGLI, GŁOS STROIKOWY, AGROPROMOCJA, NOWICJUSZKA, COCO, WOLANT, DACH ŚWIATA, MŁODZIK, ENTOMOFAGI, POŁĄCZENIE WCISKOWE, WŁADZA SUWERENNA, REZYDENT, KOZIOŁ OPOROWY, OGÓR, UDAWACZ, PLEBISCYT, POWIĄZANIE, WIELOETATOWOŚĆ, NAROWISTOŚĆ, KURATORKA, LAMPA NERNSTA, CIEMNICA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, KOD ROZWINIĘTY, REHABILITACJA, SŁOWO, BUŁA, TRYB KONWERSACYJNY, OBYCZAJNOŚĆ, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, ZAWRÓT, ASOCJACJA ROŚLINNA, MIERNOŚĆ, DOMATOR, PLANETA, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, SAPROFIT, PRZEJŚCIE, UBEZPIECZONA, AKCJA, KOSMOS, ORGANOLOGIA, NIEWYPŁACALNOŚĆ, SFERA DYSONA, WYPRAWIACZ, PANSEKSUALIZM, BYŁA, WARSTWA JASNA, TREND BOCZNY, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, OTWARTOŚĆ, KANTYNIARZ, RUMUNKA, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, KWIZ, PATENCIK, DOBRO POŚLEDNIE, STEKOWCE, KAGU, NAFTOWNICTWO, POLIMER WINYLOWY, SIMO, PODWODNY LOTNISKOWIEC, MAMUT WŁOCHATY, KANCIASTOŚĆ, KOCIA KOŁYSKA, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, STOJAK, NOWONABYWCA, PYTANIE RETORYCZNE, WOTUM ZAUFANIA, BLOCKERS, NIENATURALNOŚĆ, BERNARDYNKA, TRÓJBÓJ SIŁOWY, ŁĄCZNIK, KOŁO SEGNERA, LUŹNOŚĆ, BETA TESTER, SOLIDARYZM, KMIOT, PRACOBIORCA, REFORMING PAROWY, WZORZEC, PRZYIMEK, ABOLICJONISTKA, BAZA NOCLEGOWA, HOMOFONIA, TUKAN, NOOBEK, STRZAŁKA, INFLACJA JAWNA, BEGUINE, PODSŁUCHIWACZ, DOM DZIECKA, DOM SKŁADOWY, RYNKOWOŚĆ, SPYCHACZ, CZYNNOŚCI DOWODOWE, ZŁOTA PŁYTA, JAZDA, RESPIRATOR, PŁAWCA, PRZYSPIESZENIE FERMIEGO, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, ROBOTY PRZYMUSOWE, CIELENIE SIĘ LODOWCA, ROBOTNICA, NIEZWYKŁOŚĆ, AVIZO, HISTOLOGIA, REUMATOLOGIA, JEDWABNIK, ASOCJACJA ROŚLIN, SKŁAD PODATKOWY, DŻUNGLA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, NAZWA TOPOGRAFICZNA, PODDIALEKT, OSKARŻONY, DOBOSZKA, METYLDOPA, STRUKTURA ZATRUDNIENIA, OLEJEK ETERYCZNY, TOR, KWAS, DINOZAUR GADZIOMIEDNICZNY, DNI, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, REKTYFIKACJA, KODOWANIE PREFIKSOWE, NOTARIAT, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, HERBATA CZARNA, BADANIE PODMIOTOWE, ARCHIWISTA, DOMENA PUBLICZNA, KORZONEK, REFERENCJA, ATRYBUCJA, NIEDŹWIEDZIÓWKA WŁODARKA, SYLABA, FITOPATOLOGIA, DEMOKRATKA, AUTOR, ŁAWA TORTUR, OBÓJ MIŁOSNY, PROCES POSZLAKOWY, ŁUPEK OSADOWY, EKSPERTKA, CATERING, FALA PRZYBOJOWA, NERKA, MASŁO, CHMURA NISKA, AKWARELA, MALINA, RUCHOMOŚĆ, STERYLIZACJA, OCZY SZEROKO OTWARTE, JAŁOWIZNA, MASKOWANIE, PUNKT WĘZŁOWY, SZLARA, BAJEREK, GENETYKA POPULACYJNA, ZASŁUGI, WSPÓŁZIEMIANIN, PRAWO, ZGINIĘCIE, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, BENEFICJANT, REDAKTORSTWO, LOPOLIT, GRANIT RUMBURSKI, NIEPOKALANEK MNISI, JAROSZ, RYCZAŁT, KUMOTER, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, TSUNAMI, PATRONKA, MARNOTRAWCA, SALDO CYKLICZNE, OKRES ZALICZALNY, LINIA GEODEZYJNA, SZPRYCA, KRAWĘDŹ, POCISK NIEPENETRACYJNY, ?ZJAWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.105 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKAŁA MAGMOWA, KTÓRA POWSTAJE W WYNIKU KRYSTALIZACJI LAWY, A PONIEWAŻ PROCES TEN POSTĘPUJE STOSUNKOWO SZYBKO, W SKŁAD SKAŁ WCHODZĄ MINERAŁY TAK DROBNE, ŻE W WIĘKSZOŚCI NIE MOŻNA ICH ROZPOZNAĆ GOŁYM OKIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKAŁA MAGMOWA, KTÓRA POWSTAJE W WYNIKU KRYSTALIZACJI LAWY, A PONIEWAŻ PROCES TEN POSTĘPUJE STOSUNKOWO SZYBKO, W SKŁAD SKAŁ WCHODZĄ MINERAŁY TAK DROBNE, ŻE W WIĘKSZOŚCI NIE MOŻNA ICH ROZPOZNAĆ GOŁYM OKIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKAŁA WULKANICZNA skała magmowa, która powstaje w wyniku krystalizacji lawy, a ponieważ proces ten postępuje stosunkowo szybko, w skład skał wchodzą minerały tak drobne, że w większości nie można ich rozpoznać gołym okiem (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKAŁA WULKANICZNA
skała magmowa, która powstaje w wyniku krystalizacji lawy, a ponieważ proces ten postępuje stosunkowo szybko, w skład skał wchodzą minerały tak drobne, że w większości nie można ich rozpoznać gołym okiem (na 16 lit.).

Oprócz SKAŁA MAGMOWA, KTÓRA POWSTAJE W WYNIKU KRYSTALIZACJI LAWY, A PONIEWAŻ PROCES TEN POSTĘPUJE STOSUNKOWO SZYBKO, W SKŁAD SKAŁ WCHODZĄ MINERAŁY TAK DROBNE, ŻE W WIĘKSZOŚCI NIE MOŻNA ICH ROZPOZNAĆ GOŁYM OKIEM sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - SKAŁA MAGMOWA, KTÓRA POWSTAJE W WYNIKU KRYSTALIZACJI LAWY, A PONIEWAŻ PROCES TEN POSTĘPUJE STOSUNKOWO SZYBKO, W SKŁAD SKAŁ WCHODZĄ MINERAŁY TAK DROBNE, ŻE W WIĘKSZOŚCI NIE MOŻNA ICH ROZPOZNAĆ GOŁYM OKIEM. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x