DOLINA LODOWCOWA UKSZTAŁTOWANA W WYNIKU EROZJI LODOWCOWEJ, KTÓREJ FRAGMENT SKALNEGO DNA MA NACHYLENIE PRZECIWNE DO GENERALNEGO SPADKU DOLINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOLINA PRZEGŁĘBIONA to:

dolina lodowcowa ukształtowana w wyniku erozji lodowcowej, której fragment skalnego dna ma nachylenie przeciwne do generalnego spadku doliny (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOLINA LODOWCOWA UKSZTAŁTOWANA W WYNIKU EROZJI LODOWCOWEJ, KTÓREJ FRAGMENT SKALNEGO DNA MA NACHYLENIE PRZECIWNE DO GENERALNEGO SPADKU DOLINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.518

ZAPAŁECZKA, NOC, PODSTAWKA, GOŁĄBKA, JEZIORO ZASTOISKOWE, KANAŁ, ŁAPA, WISKOZA, LIRYKA POŚREDNIA, GARDZIEL, PISARZ, SUPORT, IKONOGRAFIA, OWCA JACOBA, BRUZDKOWANIE, JACHT ŻAGLOWY, TYFUS PLAMISTY, WIELOMĘSTWO, KAPITULUM, ZARYSOWANIE, HORMON STEROIDOWY, SZCZAWIÓWKA, WIRUSY DSDNA, CHOROBA PERTHESA, ELEKTROMIOGRAFIA, MINIKOSZYKÓWKA, FUGU, TEMAT, DETERMINIZM, BIJATYKA, OBERLANDER, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, MINIMALIZM, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, BETONOWE BUTY, NAUKA JAZDY, DEMONSTRACJA, STAROIRLANDZKI, RELACJA ZWROTNA, ZAĆMA PĘCZNIEJĄCA, TEOKRACJA, CHOROBA SANTAVUORIEGO-HALTII, IZBA NIŻSZA, USIŁOWANIE, GRZĘDA, PRZYZWYCZAJENIE, ZAĆMA ZAAWANSOWANA, DYSOCJANT, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, MEGATSUNAMI, ZATOKA, GRAMATYKA GENERATYWNA, GŁĘBOKOŚĆ, PARY TANECZNE, WINIDUR, UDAR MÓZGOWY, TRAIL, CUKRZYCA BRĄZOWA, RUŚ HALICKO-WŁODZIMIERSKA, STĘŻENIE OSMOTYCZNE, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, ADVOCATUS DIABOLI, TEOLOGIA PASTORALNA, KONCERT ŻYCZEŃ, INFLACJA PŁACOWA, APARAT, OWCA OLKUSKA, WIERSZ, PRZECIWDOWÓD, SZACHY AKTYWNE, ASTMA, GONITWA PŁOTOWA, ZWIERZĘ TRANSGENICZNE, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, PRZEWIJAK, RADIALNA FUNKCJA BAZOWA, FUNKCJA ZDANIOWA, MINIPIŁKA, SZACHOWNICA PUNNETTA, FACH, AFAZJA AMNESTYCZNA, KUBIZM ORFICZNY, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, ROŚLINA KORZENIOWA, KURTYNA ZERO, ORZEŁ, PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH, ZASADA DOMINA, POMYLENIEC, MASZYNA INFORMACYJNA, KAMIEŃ, KASA, TORSJE, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, NIEWYGODA, STARY WYGA, BROŃ AUTOMATYCZNA, BOASZKOWATE, LEISZMANIOZA SKÓRNA, LICZBA FERMATA, KARDAMON, KRZYWA PROSTOWALNA, RODZINA PATCHWORKOWA, BROŃ BIOLOGICZNA, ARYTMOMETR, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, CENTRALNE, FAZA DEPRESJI, ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA, WYCZARTEROWANIE, WOLNY OBSZAR CELNY, SYMULACJONIZM, RYGIEL, SPRZĘŻNICE, LEASING FINANSOWY, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, PILOT, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, MASZYNA INDUKCYJNA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, NAJEM OKAZJONALNY, TLENEK, CHOROBA HAGLUNDA, ZAKŁADKA, BARWA NALECIAŁA, TOR, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, JAR, SPADKODAWCA, PEŁNIA, ROŚLINA, BEGUINE, PISUAR, PALEC CYNKOWY, TRANSMISJA ASYNCHRONICZNA, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, JELENIOWATE, JELEŃ WIRGINIJSKI, GRUPA ELIMINACYJNA, POWIEŚĆ Z TEZĄ, DOROBEK, TRZYDZIESTKA, SSAKI ŻYWORODNE, KANAŁ, ZESPÓŁ SZPIKOWO-TRZUSTKOWY PEARSONA, JEDYNE, REAKCJA SPRAWCZA, WIETRZNIK, FRANCZYZA KONWERSYJNA, SIODŁO, FERRIMAGNETYK, DIETA KOPENHASKA, MAŁPKA, POLONEZ, PONTICELLO, PODKŁADKA, PROSZEK DO PIECZENIA, ZERO BEZWZGLĘDNE, WARSTWA SKALNA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, PSYCHOBIOGRAFIA, ELASTIL, MASA KAKAOWA, PARASYMPATYKOLITYK, GAZ SKŁADOWISKOWY, ŻÓŁWIE MUŁOWE, CLAUSULA, PIRAMIDA FINANSOWA, BIAŁA MAGIA, KESON, GŁUPEK, CZERWONA FALA, ENCYKLOPEDYZM, POWIEŚĆ MIŁOSNA, TELLUREK, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, JEZIORO EPISZELFOWE, EROZJA WIATROWA, KYNOTERAPIA, SALAMANDROWATE, DYSCYPLINA KLUBOWA, NIMBUS, POPRAWA, MAPA FIZYCZNA, BAZA EROZYJNA, ŻURAW, PRECYPITACJA, KRYSZTAŁ FAŁSZYWY, PAKERNIA, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, ARGUMENT, ŻEBRO, FOTOGALERIA, MASA KRYTYCZNA, KAPITANIA GENERALNA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, BROŃ RAKIETOWA, WYNIOSŁOŚĆ, TOKARKA KARUZELOWA, KONIUGACJA BAKTERII, WYGŁOS ABSOLUTNY, ZESPÓŁ PEARSONA, WYGRANA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, HOKEJ, ROZWÓJ SPOŁECZNY, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, LAWETA, GŁUCHY TELEFON, BIDUL, POTRZEBA, MIKROMACIERZ DNA, KALEMA, SOMA, RUMUNKA, JELITO PROSTE, TRANSAKCJA WIĄZANA, KOLEJKA, WYŻYNY, STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, MINISIATKÓWKA, WITAMINA B6, ZABAWIACZ, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, INTERMEZZO, CHRZEST, GŁUSZYCA, CIELENIE, TORPEDA AKUSTYCZNA, GÓRA LODOWA, ELIMINACJA, RYNNA SUBGLACJALNA, PYLICA ALUMINIOWA, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, ESPRESSO, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, GALISYJSKI, ALIT, CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ, STER, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, BULANŻERIA, DOLINA MARGINALNA, DENIALIZM, MATNIA, ŚWISTAK AŁTAJSKI, PARGAMIN, CHOROBA KAWASAKIEGO, RADIACJA ADAPTACYJNA, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, GRÓD, POLIMER WINYLOWY, ZGORZEL, CENA WYWOŁAWCZA, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, WĄWÓZ, MISKA, EWANIELIA, ROŻEK, PRAZYNOFITY, BYDLEŃ, GONDOLA SILNIKOWA, DUNGEON, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, TENDENCJA ROZWOJOWA, LEZGINKA, TRANSGRESJA, BATERIA ALKALICZNA, RURECZNIKOWATE, MACIERZ ZEROWA, CUDOWNY OWOC, KRĘTARZ DUŻY, ZADYSZKA, JEZIORO POLITROFICZNE, SAMOGŁOSKA ZAOKRĄGLONA, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, AGENCJA RATINGOWA, PRZERWANIE CIĄŻY, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, RECYTATYW, HARFA CELTYCKA, KMINEK INDYJSKI, INSTAGRAMER, KOMETKA, KSENONOWA LAMPA ŁUKOWA, GEN WĘDRUJĄCY, LICYTACJA, GEOFIT KORZENIOWY, SONANT, GOLKIPERKA, CHARLESTON, REPUBLIKA PREZYDENCKA, LEGAT, SPORT ZIMOWY, MLON, JESIOTR, KONIK, ?DESKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.518 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOLINA LODOWCOWA UKSZTAŁTOWANA W WYNIKU EROZJI LODOWCOWEJ, KTÓREJ FRAGMENT SKALNEGO DNA MA NACHYLENIE PRZECIWNE DO GENERALNEGO SPADKU DOLINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOLINA LODOWCOWA UKSZTAŁTOWANA W WYNIKU EROZJI LODOWCOWEJ, KTÓREJ FRAGMENT SKALNEGO DNA MA NACHYLENIE PRZECIWNE DO GENERALNEGO SPADKU DOLINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOLINA PRZEGŁĘBIONA dolina lodowcowa ukształtowana w wyniku erozji lodowcowej, której fragment skalnego dna ma nachylenie przeciwne do generalnego spadku doliny (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOLINA PRZEGŁĘBIONA
dolina lodowcowa ukształtowana w wyniku erozji lodowcowej, której fragment skalnego dna ma nachylenie przeciwne do generalnego spadku doliny (na 18 lit.).

Oprócz DOLINA LODOWCOWA UKSZTAŁTOWANA W WYNIKU EROZJI LODOWCOWEJ, KTÓREJ FRAGMENT SKALNEGO DNA MA NACHYLENIE PRZECIWNE DO GENERALNEGO SPADKU DOLINY sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - DOLINA LODOWCOWA UKSZTAŁTOWANA W WYNIKU EROZJI LODOWCOWEJ, KTÓREJ FRAGMENT SKALNEGO DNA MA NACHYLENIE PRZECIWNE DO GENERALNEGO SPADKU DOLINY. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x