SLIP; URZĄDZENIE W POSTACI WÓZKÓW NA SZYNACH UMIESZCZONYCH NA SPADKU TERENU STOCZNIOWEGO DO WODOWANIA MAŁYCH JEDNOSTEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYCIĄG to:

slip; urządzenie w postaci wózków na szynach umieszczonych na spadku terenu stoczniowego do wodowania małych jednostek (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WYCIĄG

WYCIĄG to:

urządzenie, rodzaj kolei linowej instalowanej na stokach, służącej do transportu narciarzy, snowboardzistów i turystów (na 6 lit.)WYCIĄG to:

wentylator (na 6 lit.)WYCIĄG to:

fragment, skrót, wypis (na 6 lit.)WYCIĄG to:

urządzenie służące do transportu ciężkich przedmiotów, zwierząt i ludzi na niewielkie odległości (na 6 lit.)WYCIĄG to:

odległość między dwoma stanowiskami asekuracyjnymi wyznaczona przede wszystkim długością używanej liny oraz konfiguracją terenu i ilością sprzętu (na 6 lit.)WYCIĄG to:

element lub mechanizm, który odpowiada za wyciągnięcie łuski z komory nabojowej lufy po strzale (ekstrakcję) (na 6 lit.)WYCIĄG to:

SLIP (na 6 lit.)WYCIĄG to:

kolej linowa do celów sportowo-turystycznych (na 6 lit.)WYCIĄG to:

dźwig składających się z cięgnika poruszającego podstawą ładunkową prowadzoną w prowadnicach (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SLIP; URZĄDZENIE W POSTACI WÓZKÓW NA SZYNACH UMIESZCZONYCH NA SPADKU TERENU STOCZNIOWEGO DO WODOWANIA MAŁYCH JEDNOSTEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.346

ŁYŻKA, PLAN PRZESTRZENNY, MELANODERMA, PIEKARNIK, ACETYLENEK MIEDZI, OSTROKÓŁ, ROZRUSZNIK, MECZ MISTRZOWSKI, MASZYNA ŻAKARDOWA, STAROLUTERANIN, GRANULAT, CIASTO FRANCUSKIE, TURBINA WIATROWA, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, CHMURA WARSTWOWO-PIERZASTA, ZEGAR SZACHOWY, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, KUWETA, OKRĘT DESANTOWY, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, KROBNIKOWATE, OSTRUŻYNY, MUSZLOWCE, LAMPA ELEKTRONOWA, KSIĘGA, KASZA, WYCIĄG, GRAMOFON CYFROWY, RURECZNIKOWATE, RUCHOMY CHODNIK, ZAWÓR, OKOP, MIRABELKA, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, BARIERA JĄDROWA, ODGROMNIK, TONAŻ, BALKONIK, KLEKOTKA, WINDA, PANDRAK, FILTR, MIRLITON, AKCELERATOR, BLOK STARTOWY, LOKATOR, KOREKTOR, REFERENDUM LOKALNE, GNOMON, PRZESYP, MASZYNA ELEKTRYCZNA, KONTAKT, ADRES HOŁDOWNICZY, SZCZUDŁO, SADŹ, ORTOBENZOCHINON, ODPOWEDŹ IMPULSOWA, EMPORA, FILTR PALIWA, ZARYS, KONSOLA, CYKLOHEKSA-2,5-DIENO-1,4-DION, MATELOT, GRAFOSKOP, APARAT WYLĘGOWY, BALON METEOROLOGICZNY, FRYWOLITKI, ŻELE, POJAZD, SETKA, MELAMINA, OSCYLATOR, KSIĄŻKA, OSIEDLE, HYDRANT, ALBUM, SĘKARKA, FRÖBER, ZAWŁOTNIA ŚNIEŻNA, KENAR, BEMAR, KOSZÓWKI, USKOK, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, SILNIK WIATROWY, KABESTAN, KASZTANEK, MIESZACZ, UMBRA, OSUTKA SOSEN, PROGRAM, MIODOJADEK SZAROUCHY, BAROGRAF, ŻACHWY, LODY WŁOSKIE, SUBLIMATOR, LEJ, PŁOTEK, PANEL SŁONECZNY, ŁAWA, RESTART, SER ŻÓŁTY, NEGATOSKOP, DEFICYT EKONOMICZNY, ODBÓJ, BACCIARELLI, POMPA INSULINOWA, WYPOWIEDŹ ASERTORYCZNA, SONAR, WZÓR UŻYTKOWY, PODKAST, REJESTR, DROBNICA, JEŻOWATE, WYCIĄG, DZIEDZICTWO, PAŁECZKI NAPIERA, WYCIĄG, KONWERTER, SZLAFROK, ASTEROIDA, BOKSER, WŁĄCZNIK, GNIAZDO ABONENCKIE, FIGURA, MINERALIZATOR, KASTET, BATALION RADIOTECHNICZNY, KIERAT, SKIP, ZMIANA CHOROBOWA, INKARNACJA, KONWERSJA, MŁYNEK, WAZONKOWCOWATE, PLOTER GRAWERUJĄCY, WYWIETRZNIK, ŁAPADŁO, WYCIĄG, SKAŁA WAPIENNA, SZAMEROWANIE, SPIROMETR, LATARNIA, HYDRAULIKA SIŁOWA, TŁOCZARNIA, OSTOJA, ŻAGIELEK, SKRĘTKA, PRZEJŚCIÓWKA, SURDYNA, TRAPEZ, SZKLIWO CERAMICZNE, NEURON, TRENAŻER ELIPTYCZNY, IRYGATOR, BEDŁKA FIOLETOWA, NOŚNIK, LOT ROZPOZNAWCZY, ŻEBRO, FALA DŹWIĘKOWA, WZIERNIK, COOLER, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, SUTANNA, PADDLE, ŁODYGIN, UMYWALNIA, BEZPIECZNIK NASTAWNY, KONTEKST, METODA KASOWA, ŻABKI, MIODARKA, DWUSETKA, KIERAT, BLOK LINOWY, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, KOTWA, WCIĄGNIK, POLARYZATOR, SKANER, SZAŁAMAJA, SPŁUKIWACZ, ZBIORNIK WODNY, MŁOT KAFAROWY, WSUWKA, SZKIC TOPOGRAFICZNY, PODCHWYT, PALNIK, KOROŁAZY, SYFON, SPOT, POLIMER, SARKOIDOZA, RYBA KOPALNA, RESET, KOSTKI NAPIERA, WIDEOODTWARZACZ, KOMORA JONIZACYJNA, KRAKUSKA, BIDET, PLOTTER, PIÓROLOTKOWATE, STEROWNIK AUTOMATYCZNY, PILOT, EROZJA, DYMARKA, SEJSMOGRAF, PRZEKAŹNIK, DROBNICA, ROZRUSZNIK SERCA, APARAT RENTGENOWSKI, CHWAŁA, ZGORZEL, CZWÓRSTYK, GRUPA, RPG, DOBRO NIEMATERIALNE, ASTEROIDA, LEJ POLARNY, KWESTIA, MOZZARELLA, KONTAKCIK, SEMAFOR, ODTWARZACZ, MIODOJADEK GÓRSKI, WIZERUNEK, MIKROSKOP OPERACYJNY, SCENARIUSZ FILMOWY, MIODOJADEK BIAŁOGARDŁY, ROZBUDOWA, SANIE, DESZCZ, STROIK, PŁAWA, STOŻEK NAPŁYWOWY, PUDER, ZEOLIT, BRUZDNICE, KRAWAT, PAS, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, SKANER FORMOWY, MOWA ZALEŻNA, POMPA, KNEDEL, GALERIA, TELEGRAF CHAPPE'A, OBSZAR, BOM ŁADUNKOWY, CHLOROHEKSYDYNA, KOMORA DEKOMPRESYJNA, AWIOFON, KAFAR, PLANETARIUM, PLAN PEŁNY, KRZYWA HIPSOMETRYCZNA, FIGÓWKA, SMĘTARZ, MASYW, WYCIĄG TALERZYKOWY, WŁÓKNIAK MIĘKKI, KONSOLA DO GIER, DALEKOPIS, EFEKT RYGLA, ŁAPACZKA RUMOWISKA, OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY, UŁAMEK EGIPSKI, KONIOWIĄZ, SZYNA, PLANETKA, MIKROFON CEWKOWY, TRYSKAWKA SZKLANA, BRUKSELKA, PRASA HYDRAULICZNA, MIKROSKOP WARSZTATOWY, WAZONKOWCE, DEFORESTACJA, DWUKÓŁKA, REFULER, PIEC KUCHENNY, GIBON CZUBATY, SKARYFIKATOR, SONDA, NAWIGATOR, MASA PLANCKA, POWIEŚĆ SENSACYJNA, PRZEKŁADACZ, PASEK MAGNETYCZNY, MRÓWKOŻEROWATE, MIKROCZUJNIK, KLAPA, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, WYCHWYT, TORPEDA, AKTYNOGRAF, LIDAR, TUNEL AERODYNAMICZNY, ALTERNATYWA, DMUCHAWKA, ?HIPOMANIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.346 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SLIP; URZĄDZENIE W POSTACI WÓZKÓW NA SZYNACH UMIESZCZONYCH NA SPADKU TERENU STOCZNIOWEGO DO WODOWANIA MAŁYCH JEDNOSTEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SLIP; URZĄDZENIE W POSTACI WÓZKÓW NA SZYNACH UMIESZCZONYCH NA SPADKU TERENU STOCZNIOWEGO DO WODOWANIA MAŁYCH JEDNOSTEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYCIĄG slip; urządzenie w postaci wózków na szynach umieszczonych na spadku terenu stoczniowego do wodowania małych jednostek (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYCIĄG
slip; urządzenie w postaci wózków na szynach umieszczonych na spadku terenu stoczniowego do wodowania małych jednostek (na 6 lit.).

Oprócz SLIP; URZĄDZENIE W POSTACI WÓZKÓW NA SZYNACH UMIESZCZONYCH NA SPADKU TERENU STOCZNIOWEGO DO WODOWANIA MAŁYCH JEDNOSTEK sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - SLIP; URZĄDZENIE W POSTACI WÓZKÓW NA SZYNACH UMIESZCZONYCH NA SPADKU TERENU STOCZNIOWEGO DO WODOWANIA MAŁYCH JEDNOSTEK. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

x