POKŁADNIK; CZĘŚĆ SZKIELETU STATKU W POSTACI POPRZECZNEJ BELKI WIĄŻĄCEJ BOKI, - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIMS to:

POKŁADNIK; część szkieletu statku w postaci poprzecznej belki wiążącej boki, (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POKŁADNIK; CZĘŚĆ SZKIELETU STATKU W POSTACI POPRZECZNEJ BELKI WIĄŻĄCEJ BOKI,". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.416

GĄSIENICA, SZALANDA, WARUNEK DIRICHLETA, BAK, KUREK, PODRZĘDNIK, LEJ POLARNY, ELEMENT, KASTET, FALSYFIKAT, GONDWANA, POZYCJA, ODCINEK, URUBU PSTROGŁOWY, DEK, ŚLĄSKI, NIMB, GIROSTAT, MIESZARKA, SETKA, IROKEZ, DETAL, PÓŁSFERZE, GOTÓWKA, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, KARK, GYNYCEUM, WAŁECZEK, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, POKŁAD, TARCZA HAMULCOWA, PAS, WGŁOBIENIE, DEKOLT, PORTFEL, WACHTA, AKROTERION, RÓWNINA ZALEWOWA, KLUCZ, BLANKOWANIE, SZYJKA UDOWA, ULICA, MODUŁ, TAMBUR, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, PARAGRAF, KONTUR, FLOKENY, BLUZA, KONIUSZEK SERCA, LUK, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, FILIERA, KOZUBA, RYCYK, ZAWZGÓRZE, PASEK, PRZYGOTOWALNIA, ZABYTEK RUCHOMY, JAŚNIA, ZAŁOGANT, ŁOŻYSKO, OKOP, PRZYBUDOWA, MASKA, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, MONOPOLISTA, HAREM, RYT, SPOWIEDŹ POWSZECHNA, KARTUSZ, BROSZURA, PORCIĘTA, SKRZYDŁO, LEJBIK, KOLANO, SIMA, TUNER, PRZYBUDÓWKA, KWADRANT, STRZEMIĘ, CHRYSTOLOGIA, OBŁO, TITOW, SMAR MASZYNOWY, KREM, PROWINCJA, RAMIAK, POLER, KRĘGOSŁUP, KOŁOWROTEK, WIERZCHOŁEK, MASA, NABIEŻNIK, KRAŃCÓWKA, ROZBRATEL, HIPOMANIA, ŚRUBA NAPĘDOWA, POSZYCIE, MEM, DZBANEK DO KAWY, OCHMISTRZ, ZAŁOGA, SACZEK, SZEKLER, ODGAŁĘZIACZ, PRZYZIEM, BLANKI, WSTĘP, NIEBOSKŁON, GUIGNOL, GRZECHOTNIK MEKSYKAŃSKI, GUL, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, DOBRO NIEMATERIALNE, SZTORM, WODNICA, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, GRÓDŹ, PRZEDZIAŁ, WILKES, BAKBORT, KLAPKA, JĄDRO MIAŻDŻYSTE, SKRAJ, RATA, SPÓJKA, BANIECZKA, SPOT, HALKA, ROZWÓRKA, KANAŁ, NIMBOSTRATUS, TEMAT, POLIPTYK, OBUCH, RÓŻANKA, PAREO, PŁATEK, WIELKA ROSJA, MIĘSIEŃ SERCOWY, BIAŁKO, PONUR, KWAS POROSTOWY, MUSZKA, KOLUMNA, TRAP, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, OBROTNICA, MESA, ALLEGRO, MŻAWKA, KONIEC, AMALAKA, CZEREP, MŁOT, APARAT GĘBOWY, KIPA, WALABIA DAMA, MASŁO MAŚLANE, MUNTENIA, MAY, ZEOLIT, HARPUN, MAŁOPOLSKA, FAZA, MARCHEW, NAPIĘTEK, CZOŁOWNICA, PALEC, KRAJKA, OŚWIADCZENIE WOLI, BIOSTYMULACJA, GANEK, TRABANT, OLIWKA, KOPARKA POPRZECZNA, NOGA, TASZKA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, TOUROPERATOR, GŁOWICA, KURTYNA, SPOWIEDNICZKA, ZALĄŻNIA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, MASŁO, SKARPETA, TRZONEK, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, BOM ŁADUNKOWY, LUK, MUR OPOROWY, BABA, PŁAT, LAWETA, METACENTRUM, LEMIESZ, PENS, FILANDER PRĘGOWANY, KAMIZELKA, STANIK, PSYCHOBIOGRAFIA, TALERZE, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, ŁADUGA, RASTER, PODBRÓDEK, NOWICJAT, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, TURKIESTAN, CHORRERA, SZYKANA, MATERIAŁ, DOGRYWKA, FUNDAMENT, DENITRYFIKATOR, ODWÓD, DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY, EKSKLAWA, DZWONNICA, KOMORA, GŁADŹ, GROTMASZT, ĆWIERĆTUSZA, WYPORNOŚĆ, BURT, TRIESTEŃSKA, GOLF, PAS, ODKOS, ODZIEMEK, BALONET, DOŻYWOCIE, ZRĘBICA, TRZON, AGREGATOR, DERYWACJA, RAKOWATOŚĆ PNIA, BIODOSTĘPNOŚĆ, ANTECEDENS, EREB, ANTENKA, BŁYSZCZ, ŁAWA, SOHO, KONTYNENT, NOC ASTRONOMICZNA, STEWA, PŁETWA STEROWA, PAMPANGA, CHOLEWA, SOCYNIANIZM, EWANGELIA, GROTESKA, KAPITAN, MESA, SFERA AFEKTYWNA, GRYZ, BIOGEN, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, OSADNIK, AKT, TĘCZA, OBEJMA, TERMINATOR, WALOŃSKI, ŁUSKA, ŚWIĘTOJANKA, GÓRALKI, AMALAKA, HACZYK, OGRODOWIZNA, DOMY, PIERŚ, ATLAS, SZELF KONTYNENTALNY, KUREK, KATALPA, KANAŁ NADGARSTKA, PRZEISTOCZENIE, TRAWERS, PARTIA, CZŁON SKŁADNIOWY, PUŚLISKO, PRZECIWSTOK, KASKADA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, LASKOWICE OŁAWSKIE, GNIAZDO NASIENNE, BACIK, PRIORYTET, MASZT, WÓŁ PIŻMOWY, KOZUB, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, ANGEOLOGIA, OBSADKA, PILOT, ?TYBINKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.416 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POKŁADNIK; CZĘŚĆ SZKIELETU STATKU W POSTACI POPRZECZNEJ BELKI WIĄŻĄCEJ BOKI, się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POKŁADNIK; CZĘŚĆ SZKIELETU STATKU W POSTACI POPRZECZNEJ BELKI WIĄŻĄCEJ BOKI,
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIMS POKŁADNIK; część szkieletu statku w postaci poprzecznej belki wiążącej boki, (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIMS
POKŁADNIK; część szkieletu statku w postaci poprzecznej belki wiążącej boki, (na 4 lit.).

Oprócz POKŁADNIK; CZĘŚĆ SZKIELETU STATKU W POSTACI POPRZECZNEJ BELKI WIĄŻĄCEJ BOKI, sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - POKŁADNIK; CZĘŚĆ SZKIELETU STATKU W POSTACI POPRZECZNEJ BELKI WIĄŻĄCEJ BOKI,. Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

x