ZMASOWANE UDERZENIE NA ZESPÓŁ (GRUPA) ODPOWIEDNIO WYBRANYCH CELÓW (OBIEKTÓW), PRZY CZYM CZĘŚĆ UDERZEŃ WYKONYWANA JEST W POSTACI WYBUCHÓW NAZIEMNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BARIERA JĄDROWA to:

zmasowane uderzenie na zespół (grupa) odpowiednio wybranych celów (obiektów), przy czym część uderzeń wykonywana jest w postaci wybuchów naziemnych (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZMASOWANE UDERZENIE NA ZESPÓŁ (GRUPA) ODPOWIEDNIO WYBRANYCH CELÓW (OBIEKTÓW), PRZY CZYM CZĘŚĆ UDERZEŃ WYKONYWANA JEST W POSTACI WYBUCHÓW NAZIEMNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.357

GARBNIK, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, MAK, EUROCENT, DUPECZKA, SSE, PYRKONOWIEC, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, PODBRÓDEK, PIEPRZ GWINEJSKI, HRABIĄTKO, ZNACZNIK, AWERSJA DO RYZYKA, PUDŁO REZONANSOWE, MAGMA, LATARNIA MORSKA, ZESPÓŁ ROŚLINNY, CUXHAVEN, NOŚNIK, DŻUNGLA, NIEOSTROŚĆ, CHOROBA MORSKA, WYROSTEK BARKOWY, MOKRY SEN, KORUPCJOGENNOŚĆ, POMOC, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, KLECANKA RDZAWOROŻNA, BARIERA TECHNICZNA, SMOLUCH, SAMOA AMERYKAŃSKIE, ŁUSKA, ARTYLERIA JĄDROWA, , PODKŁAD, TOPOLOGIA SZYNOWA, RZUT STEREOGRAFICZNY, RUMUŃSKOŚĆ, GÓRA, PODTLENEK AZOTU, SUTERYNA, ZAPRZĘG, REZYDENT WYWIADU, WYDERKA, STENWANTA, NIEKOMERCYJNOŚĆ, GAŁĘZIAK ZBITY, AKTYWNOŚĆ, RADIOGRAFIA, BINARKA, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, KOZIBRÓD, JAŚMINOWIEC, WBICIE, INWESTYCJA, REKRYSTALIZACJA, EWANGELIA, WŁADZA USTAWODAWCZA, OBOZOWISKO, NAKRÓJ, KAMARYLA, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, SUROWICA, SCENORYS, CYWILNOŚĆ, JODEK, ZBIOREK, KALIPSO, CWANOŚĆ, PORZĄDNOŚĆ, KLUSKI ŚLĄSKIE, WYJEC RUDY, OKREŚLENIE, HISTORYZM, LICZNIK, GRAFIKA, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, ŚCISŁOŚĆ, ZESPÓŁ OGONA KOŃSKIEGO, SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI, CZŁONECZEK, WIRUS WŚCIEKLIZNY, LIST APOSTOLSKI, SUFFOLK, RZEŹBA KRASOWA, EMAKI, POZOSTAŁOŚĆ, SYNTETYK, LUNETA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, CMOKANIE, OMIEG SERCOWATY, ORGANIZACJA, BUJAK, EKSPRES PRZELEWOWY, EFFIGIA, STYL, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, ETYKIETA, SULĘCZYNO, NAKARCZEK, DŹWIĘCZNOŚĆ, PRZESZKADZAJKA, KAPUSTA KISZONA, GRYZ, FENOTYP GRONOSTAJA, GOTOWALNIA, ZWROTNOŚĆ, STRAŻNIK ŁOWIECKI, GŁĘBOKOŚĆ, KONFESJA, GRUCZOŁ KROKOWY, PODGATUNEK, WYROSTEK RZĘSKOWY, PIORUN KULISTY, NAUKI O ZIEMI, MONARCHISTA, SZYNOBUS, INTENCJONALIZM, TORS, PAPROTNIK KOLCZYSTY, SPOSÓB, METAMORFIZM WSTECZNY, LICZBA POJEDYNCZA, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, KOMUNIKATYWNOŚĆ, SKUNKS, RUDA PABIANICKA, POMROCZNOŚĆ JASNA, PODGRUPA NIEZMIENNICZA, WAHADŁO, STREFA WOLNOCŁOWA, ZEROWOŚĆ, WIELORYB, KANONIK KATEDRALNY, LIMBUS, WYZNANIE, WILCZE STADO, ULGA ODSETKOWA, STACJA ZAKŁADOWA, MĄDROŚĆ, KALININ, ENOL, TURECKOŚĆ, UDERZENIE, BEZSENSOWNOŚĆ, GRUPA INWALIDZKA, ALTEMBAS, DOGRYWKA, KWARTET, WAPIENNIK, DIADA, MAJTKI, DIORAMA, IMITACJA, KOŁO SEGNERA, WARZYWO KORZENIOWE, PRAWO HUBBLE'A, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, NOZDRZE, WKRĘTAK, ANIMACJA KOMPUTEROWA, LOTKA, PLIK NAGŁÓWKOWY, PRAWO OBYWATELSKIE, SAMOCHÓD PUŁAPKA, AKOLITA, GĘSTOŚĆ, OWIJARKA, CUMOWNIK, MOC, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, JADZICA, POKAZOWOŚĆ, ELITARNOŚĆ, ALMUKANTARAT, MINI-ALBUM, CHORWACKOŚĆ, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, MAKAKOKSZTAŁTNE, KWADRATNIKOWATE, KRYL PÓŁNOCNY, ODCHYLENIE STANDARDOWE, BUZKASZI, BYLICA POSPOLITA, BEKON, NORDYCKOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, ORDYNARNOŚĆ, BERNIKLA BIAŁOLICA, GORĄCZKA, JĄDRO GALAKTYKI, PORYWCZOŚĆ, SĄSIEK, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, SILNIK PYŁOWY, ZESPÓŁ LEŚNY, USŁUGA KONSUMPCYJNA, SŁUŻBA CYWILNA, ŁASKA, TERA, NURKOWIEC, NAPĘD, BUDDYZM TYBETAŃSKI, TAKTYCZNOŚĆ, PRAWO CYWILNE, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, PODKORA, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, ANALIZA FRAZOWA, PRAWO HOOKE’A, PIERSICZKA, MANDAT WOLNY, ŻYŁA JĄDROWA, GAŁKA BLADA, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, SZYBKA RANDKA, KNAGA, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, PÓŁSFERA, BOKS, ANACHRONICZNOŚĆ, PRZYMUS ADWOKACKI, PASTA CURRY, CYWILKI, KOŚĆ, ZADEK, STUPAJKA, MODEL, GÓRNICZKA, KATASTROFA NATURALNA, ROBOTY PRZYMUSOWE, NIECHLUJ, MANUFAKTURA, ANGIELSKOŚĆ, STAWKA AWANSOWA, PLURALIZM, KALORMEN, OBŁUSZYN, ŻĄDŁÓWKI, AUTOTELICZNOŚĆ, KOZA, TOPOLA CZARNA, NOWINKARSTWO, SYFON, PRADERKA, MACH, PRAGMATYCZNOŚĆ, CHOROBA OGUCHIEGO, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, PROSTNICA, STARY WYŻERACZ, SPROŚNOŚĆ, PORZĄDEK, WOAL, SÓL ZIEMI, ŁYŻKA, PINGWIN CESARSKI, KORTYNA, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, MATEMATYKA STOSOWANA, DOJRZAŁOŚĆ, SĘPNIK PSTROGŁOWY, GOLEM, BOR, STREFA EURO, SZEW, SILNIK BOCZNIKOWY, KAMARAN, KLOSZ, SPÓJKA, AFTERPARTY, KAWAŁ, PRZYCZYNA CELOWA, WARTOWNIA, NAWIS INFLACYJNY, KATASTROFICZNOŚĆ, SEKCJA, ŚWIADECTWO SZKOLNE, OSTRIA, DWUKĄT SFERYCZNY, TRZON, OŚMIORNICA, DIORAMA, USZKA, DUSZNICA BOLESNA, TUNER, PEDOFILIA, BREAKDANCE, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, NOC, PODEJRZLIWIEC, ŻEL, SUBSTYTUCJA, TRYMER, FEDERACJA MIKRONEZJI, NITROZOBAKTERIA, STAROFRANCUSKI, ?WYJEC PŁASZCZOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.357 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZMASOWANE UDERZENIE NA ZESPÓŁ (GRUPA) ODPOWIEDNIO WYBRANYCH CELÓW (OBIEKTÓW), PRZY CZYM CZĘŚĆ UDERZEŃ WYKONYWANA JEST W POSTACI WYBUCHÓW NAZIEMNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZMASOWANE UDERZENIE NA ZESPÓŁ (GRUPA) ODPOWIEDNIO WYBRANYCH CELÓW (OBIEKTÓW), PRZY CZYM CZĘŚĆ UDERZEŃ WYKONYWANA JEST W POSTACI WYBUCHÓW NAZIEMNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BARIERA JĄDROWA zmasowane uderzenie na zespół (grupa) odpowiednio wybranych celów (obiektów), przy czym część uderzeń wykonywana jest w postaci wybuchów naziemnych (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BARIERA JĄDROWA
zmasowane uderzenie na zespół (grupa) odpowiednio wybranych celów (obiektów), przy czym część uderzeń wykonywana jest w postaci wybuchów naziemnych (na 14 lit.).

Oprócz ZMASOWANE UDERZENIE NA ZESPÓŁ (GRUPA) ODPOWIEDNIO WYBRANYCH CELÓW (OBIEKTÓW), PRZY CZYM CZĘŚĆ UDERZEŃ WYKONYWANA JEST W POSTACI WYBUCHÓW NAZIEMNYCH sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ZMASOWANE UDERZENIE NA ZESPÓŁ (GRUPA) ODPOWIEDNIO WYBRANYCH CELÓW (OBIEKTÓW), PRZY CZYM CZĘŚĆ UDERZEŃ WYKONYWANA JEST W POSTACI WYBUCHÓW NAZIEMNYCH. Dodaj komentarz

3+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast