KWIAT LOTOSU - SPECYFICZNY RODZAJ SIADU SKRZYŻNEGO, W KTÓRYM LEWA STOPA ZNAJDUJE SIĘ NA PRAWYM UDZIE ORAZ PRAWA STOPA NA LEWYM UDZIE; POZYCJA STOSOWANA PRZY MEDYTACJI, ZNANA JUŻ W STAROŻYTNYCH INDIACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LOTOS to:

kwiat lotosu - specyficzny rodzaj siadu skrzyżnego, w którym lewa stopa znajduje się na prawym udzie oraz prawa stopa na lewym udzie; pozycja stosowana przy medytacji, znana już w starożytnych Indiach (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LOTOS

LOTOS to:

Nelumbo - rodzaj roślin z rodziny lotosowatych; wieloletnia bylina wodna o sezonowych liściach, kojarzona z pięknymi wonnymi kwiatami (na 5 lit.)LOTOS to:

LOTUS wodna bylina z rodziny grzybieniowatych (na 5 lit.)LOTOS to:

polska sieć stacji paliw (na 5 lit.)LOTOS to:

koncern naftowy jak kwiat (na 5 lit.)LOTOS to:

kwiat kojarzony z Izydą (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KWIAT LOTOSU - SPECYFICZNY RODZAJ SIADU SKRZYŻNEGO, W KTÓRYM LEWA STOPA ZNAJDUJE SIĘ NA PRAWYM UDZIE ORAZ PRAWA STOPA NA LEWYM UDZIE; POZYCJA STOSOWANA PRZY MEDYTACJI, ZNANA JUŻ W STAROŻYTNYCH INDIACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.646

ASTER WIERZBOLISTNY, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, POWIEŚCIOPISARZ, PODNÓŻEK, RYŻ, PUNKT ROSY, GAWĘDA, CHLAJNA, KOSZATNICA, NIEZRĘCZNOŚĆ, PRZEGUB, ANALIZATOR, PALARNIA, BUDYŃ, NIERUCHLIWOŚĆ, NOC, SZALET, PRAWO CYWILNE, JONATAN, RUTYNIARZ, MEGAMARKET, BATALION RADIOTECHNICZNY, KAMIZELKA, MOBILIZACJA UCISKOWA, WIERNI, POCZUCIE WINY, JASŁO, DRYGA, GRENADYNA, SZMUGLERZ, ORBITA, TARANTELA, TRUSIA, OBRZĘKI, GOBITYTAN, PORA, TOPOLOGIA ILORAZOWA, TOPIK, METAJĘZYKOWOŚĆ, STONKA, RZUT RÓWNOLEGŁY, TORFOWIEC, JAŚMIN, BAR, CIĄGOTY, AFLATOKSYNA, POMPIER, KALOSZEK, TYCZKA, MADA, PORĘCZ, KAMIEŃ BUDOWLANY, ABORCJONISTA, PRZEDMURZE, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, SAMOISTNOŚĆ, CLL, AMORFIZM, ADAPTER CUMOWNICZY, METODA PORÓWNAŃ, NIEŚPIESZNOŚĆ, ZSTĘPNICA, MAGAZYN ILUSTROWANY, KABAT, SHORT TRACK, FILM MUZYCZNY, FAZA, DYNAMO, UDAJPUR, BRODAWNIK RÓŻNOOWOCKOWY, WERTEKS, WYCIĄG, KARŁATKA, KREDYT REWOLWINGOWY, SZANIEC, TOWOT, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, GALWANOSTEGIA, ZASKARŻENIE, SPADAJĄCA GWIAZDA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, KAWON, ANALIZA FINANSOWA, RYNEK FORMALNY, WIĘZIENIE, AKUMULATOR NIKLOWO-KADMOWY, STYL MANUELIŃSKI, TANATOLOGIA, BARCZATKA, PATNA, BRAMSTENWANTY, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, MIASTO POWIATOWE, OBSUW, SPŁUKIWANIE, DOBRO KOMPLEMENTARNE, SPOCZYNEK, JĄDRO MIGDAŁOWATE, STAN NIECZYNNY, MŁOTOWNIA, ALAMOZAUR, NAJDA, PIECZYNG, MAKADAMIA, GOLDEN, KARTKA WYBORCZA, ENDERBIT, RONDELA, OPRICZNINA, DROGA ŻELAZNA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, DZWONECZNIK, ASYMILOWANIE SIĘ, KAPELA, SAKI, WARTOŚCIOWOŚĆ, MONARCHIA PARLAMENTARNA, DORUCHÓW, ŚWINKA, NUDYSTA, ASANSOL, SMYCZ, DANINA, ANAFORA, WYROK, GLINA BAZALNA, LUFA, BURRITO, CIECZ WYCZERPANA, IMPAS, WZÓR PRZEMYSŁOWY, ARTYLERIA ATOMOWA, ULICA, SUKCESYWNOŚĆ, ROZDANIE, JEMIOŁA, DRZEWO MASTYKSOWE, SAMUM, KOLORYSTYKA, WASABI, WEKTOR WAHADŁOWY, AYACACHTLI, KAMIEŃ, KROWA, OPOŃCZYKOWCE, VIKING, FISZ, DWUSTRONNOŚĆ, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, LUBASZKA, WSTRZYMANIE, KURS, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA, BALIA, PRAWO SPADKOWE, PIKNOMETR, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, PASTISZ, CHOMĄTKO, KOLEGIUM KONSULTORÓW, ZŁOTY DEWIZOWY, PŁYN CHŁODNICZY, MAŁA INFORMATYKA, MUSTEL, SERWITUT, ŻYWOTNIKOWIEC, ROSYJSKOŚĆ, PODGRZYBEK, PÓŁKULA, ATASZAT, PODZIAŁ METRYCZNY, HIPNAGOGIA, STRZELBA NA KACZKI, WDROŻENIOWIEC, FILIGRAN, ŻABA RYŻOWA, KOLANO, DYDELFOKSZTAŁTNE, GATUNEK POGRANICZNY, KABEL, SYFON, KOMEDIANT, POST, PUSZCZYK, GERMANISTYKA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, WĘZEŁ WSTĘPUJĄCY, NIEOCZYWISTOŚĆ, STRZELNICA SPORTOWA, UWAGA, BĄBELEK, TEKST REZULTATYWNY, KUKUŁKA, SOCZEWKA FRENSELA, CHARAKTERYSTYKA, ŁUPEK DACHOWY, DRENAŻ, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, LAMA, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, METKA, PARALAKSA, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, STAN PSYCHICZNY, FARMAKOEKONOMIKA, PROTESTANTYZM, KOZA SAANEŃSKA, FRAGMENTACJA PLECHY, OSIEMNASTKA, NATĘŻENIE OŚWIETLENIA, KRYTERIUM AMSTERDAMSKIE, DANE BIOMETRYCZNE, OTULINA, PINGWIN RÓWNIKOWY, KATEGORIA SYSTEMATYCZNA, ŁUPEK MUSKOWITOWY, DIADOCHIA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, ATALIA, PRAWO BLIŻSZOŚCI, CZARNE, NARZECZONA, KONSENSUALNOŚĆ, CZAS MĘSKI, OŚWIETLENIOWIEC, HUBLI, TOKARKA KŁOWA, ONTOLOGIA, OBJĘTOŚĆ, GRANULA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, SZATANISTKA, CIEMNOGRÓD, DETACHE, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, MANCZESTER, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, PROLIFERACJA, PANCERZ LAMELKOWY, ZASIEKI, WAŁKOŃ, SAWANTYZM, OBIEKT FORTYFIKACYJNY, EGZOTARIUM, REWIŚ, ZAWIESZKA, KLEJÓWKA, RAMIĘ, RÓG, KORKOWIEC, ZAKRĘT, LIRA, DAGOBA, NIEZRĘCZNOŚĆ, PRASA, PRZELEW, CHIŃSKA TORTURA WODNA, SUCHORYT, TATAMI, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, OLEJ ARACHIDOWY, ANTAŁEK, SZTUKA ZDOBNICZA, TOREBKA, BATON, BAZYLEA, FUNT, RONDO, INTERMEZZO, KAMERTON GWIZDKOWY, AEROZAUR, HACKER, SADZAK, RYBOŁÓWSTWO, GARDEROBA, JAMRAJE, ZWIERCIADŁO, WICIOWIEC, TRÓJBÓJ, RYBI OGON, KLOAKA, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, SUCHY DOK, FILEMON BIAŁOKARKOWY, MIKROSKOP SIŁ ATOMOWYCH, FAWORYTKA, NACHWYT, KREDKA ŚWIECOWA, APOSELENIUM, WAPIENNIK, NOŚNIA, SYSTEM PARTYJNY, KABARET, BROŃ CHEMICZNA, SEZON LĘGOWY, PADOK, ŚLIZG, KNEDLE, ?GOTOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.646 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KWIAT LOTOSU - SPECYFICZNY RODZAJ SIADU SKRZYŻNEGO, W KTÓRYM LEWA STOPA ZNAJDUJE SIĘ NA PRAWYM UDZIE ORAZ PRAWA STOPA NA LEWYM UDZIE; POZYCJA STOSOWANA PRZY MEDYTACJI, ZNANA JUŻ W STAROŻYTNYCH INDIACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KWIAT LOTOSU - SPECYFICZNY RODZAJ SIADU SKRZYŻNEGO, W KTÓRYM LEWA STOPA ZNAJDUJE SIĘ NA PRAWYM UDZIE ORAZ PRAWA STOPA NA LEWYM UDZIE; POZYCJA STOSOWANA PRZY MEDYTACJI, ZNANA JUŻ W STAROŻYTNYCH INDIACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LOTOS kwiat lotosu - specyficzny rodzaj siadu skrzyżnego, w którym lewa stopa znajduje się na prawym udzie oraz prawa stopa na lewym udzie; pozycja stosowana przy medytacji, znana już w starożytnych Indiach (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LOTOS
kwiat lotosu - specyficzny rodzaj siadu skrzyżnego, w którym lewa stopa znajduje się na prawym udzie oraz prawa stopa na lewym udzie; pozycja stosowana przy medytacji, znana już w starożytnych Indiach (na 5 lit.).

Oprócz KWIAT LOTOSU - SPECYFICZNY RODZAJ SIADU SKRZYŻNEGO, W KTÓRYM LEWA STOPA ZNAJDUJE SIĘ NA PRAWYM UDZIE ORAZ PRAWA STOPA NA LEWYM UDZIE; POZYCJA STOSOWANA PRZY MEDYTACJI, ZNANA JUŻ W STAROŻYTNYCH INDIACH sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - KWIAT LOTOSU - SPECYFICZNY RODZAJ SIADU SKRZYŻNEGO, W KTÓRYM LEWA STOPA ZNAJDUJE SIĘ NA PRAWYM UDZIE ORAZ PRAWA STOPA NA LEWYM UDZIE; POZYCJA STOSOWANA PRZY MEDYTACJI, ZNANA JUŻ W STAROŻYTNYCH INDIACH. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x