UKŁAD WIRNIKÓW W ŚMIGŁOWCU, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ UMIESZCZENIEM WIRNIKÓW W UKŁADZIE TANDEMOWYM, POZIOMO I WZDŁUŻNIE, ZAMONTOWANY JEDEN PRZY DRUGIM, NAJCZĘŚCIEJ BLISKO KOŃCÓW KADŁUBA. KAŻDY Z WIRNIKÓW PORUSZA SIĘ W PRZECIWNYM KIERUNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY to:

układ wirników w śmigłowcu, charakteryzujący się umieszczeniem wirników w układzie tandemowym, poziomo i wzdłużnie, zamontowany jeden przy drugim, najczęściej blisko końców kadłuba. Każdy z wirników porusza się w przeciwnym kierunku (na 25 lit.)UKŁAD PIASECKIEGO to:

układ wirników w śmigłowcu, charakteryzujący się umieszczeniem wirników w układzie tandemowym, poziomo i wzdłużnie, zamontowany jeden przy drugim, najczęściej blisko końców kadłuba. Każdy z wirników porusza się w przeciwnym kierunku (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKŁAD WIRNIKÓW W ŚMIGŁOWCU, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ UMIESZCZENIEM WIRNIKÓW W UKŁADZIE TANDEMOWYM, POZIOMO I WZDŁUŻNIE, ZAMONTOWANY JEDEN PRZY DRUGIM, NAJCZĘŚCIEJ BLISKO KOŃCÓW KADŁUBA. KAŻDY Z WIRNIKÓW PORUSZA SIĘ W PRZECIWNYM KIERUNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.694

KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, KRATKA ŚCIEKOWA, WIECZÓR KAWALERSKI, FILOLOG, DRIP, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, CANON, ETYKIETKA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, LIST POLECONY, SZLAUCH, ZUPKA CHIŃSKA, GONIEC CZARNOPOLOWY, SKRZYNIA, PIASKOWIEC KWARCOWY, HARMONIA, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, LEW TROCKI, BOCHOLT, KOŚCIÓŁ UNICKI, APORT, GRZEBUŁA, NAUKA JAZDY, DEKLARACJA, DYSZKANT, SŁAWIANKA, ERAZM, ELEGIJNOŚĆ, DYSKRECJA, KOŁATANINA, HYBRYDA, INSERCJA, COUNTRY ALTERNATYWNE, BEZDOTYKOWIEC, MERZYK OBRZEŻONY, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, PLURALIS, STULENIE USZU, JAGIĆ, LITEWSKI, NARCIARZ DOWOLNY, UPADŁY ANIOŁ, DENUNCJANT, RODZAJ MĘSKI, ŁODRANIT, SIÓDMY, WORLD OF WARCRAFT, IZOTERMIA, KATEGORIA OPEN, ŚWIECA ZAPŁONOWA, BIKRON, MORDOKLEJKA, BŁĘDNOŚĆ, RESPIRATOR, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, ORIENTACJA, KRAINA, KRĄŻENIE DUŻE, ŚWIAT PRZEDSTAWIONY, PŁAWIK, DOMOFON, ERGOTERAPIA, STRĄGA, SEJMIK RELACYJNY, TABLICA, LEKARZ DOMOWY, DRAMAT MODERNISTYCZNY, OKOT, EROZJA ŚNIEŻNA, KUPON, OPAS, ENERGIA ROZPADU, SZPULA, PINEL, ASEKURANT, MORA, ZAKŁADKA, PARKINGOWY, ŚLIWA, KARA PORZĄDKOWA, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, BŁYSK, WIBRYSS, GOTÓWKA, EFEKCIARSTWO, OKLUZJA, WISKOZA, SZCZELINA DYLATACYJNA, WIRTUOZERSTWO, ODŻYWIANIE, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, BIURO ŁĄCZNIKOWE, PULPIT, KASZLNIĘCIE, PATRIARCHAT, JANOWIEC, IMIĘ, FREZARKA, PRZYBYTEK, ZASTAWKA, REKRUTER, BEZROBOCIE JAWNE, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, ZAPASY, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, DRUK SENACKI, YZERMAN, JELEŃ SCHOMBURGKA, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, ALGI, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, ALEKTROMANCJA, MINERAŁ ALLOGENICZNY, OBLICZNOŚĆ, RANA, KOCIOŁEK, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, SZKIELET OSIOWY, GORZELNIA ROLNICZA, BABRAŁA, OTWORZENIE DUSZY, LEW DAWIDOWICZ TROCKI, PŁAWA, WIDZENIE MASZYNOWE, ANTYROMANTYZM, NIEDOROZWÓJ, MONTAŻYSTKA, JUBILER, RYCERZ-ROZBÓJNIK, ŁACINNIK, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, ALBULOKSZTAŁTNE, NACHWYT, WASAL, OBRZEŻE, STARORAKI, BAJDA, ADAMITA, UKŁAD URBANISTYCZNY, BADACZ POLARNY, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, WYBIEG, WZMACNIACZ OPERACYJNY, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, ZBIEG, TŁOK, BIEDASZYB, KANAPA, BĘBEN TAKTOWY, BENZYNA SILNIKOWA, NOSOWOŚĆ, KOSA, PODUSZKA KURTYNOWA, MIKSER, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, REN, PAPIER PRZEDRUKOWY, MEZOSFERA, ŻONATY, PROSCENIUM, SZCZERBAKI, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, ACENA ARGENTYŃSKA, KONWOJER, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, TRYB, ROZEDMA PŁUC, SAMOREALIZACJA, BRÓG, ŁUSKA, DWUDZIESTY SZÓSTY, LINGWISTA, NAHUATL, SZMELC, ARYTMOMETR, ROZPAD, ZAJĄKNIĘCIE, FILM PSYCHOLOGICZNY, SIEDZISKO, GARDEROBA, OBIEG PIERWOTNY, SPOT REKLAMOWY, CHAŁTURZYSTA, EPONIM, PŁATKI ŚNIADANIOWE, HOMO NOVUS, BAKŁAŻAN, POJAZD CZŁONOWY, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, PODCHLEBSTWO, DUISBURG, LĘK, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, ANTENA DIPOLOWA, KLĄTWA, ARABESKA, CHRONICZNOŚĆ, PAS, MECHANIK, GRZYWA FALI, TOWOT, STOLARZ MEBLOWY, WINNICKI, PORZĄDEK JOŃSKI, NOWOGARD, LYSITHEA, ZNACZNIK, KPINA, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, URBANIZACJA, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, KOREKCJA DYNAMICZNA, PODRÓŻ, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, POROST, GALETA, KĄPIEL, WIRTUOZ, SZTUBA, CHOROLOG, WIECZÓR PANIEŃSKI, POINTER, PARTNERKA, NASTAWANIE, CZAS PRZYSZŁY ZŁOŻONY, KONSYGNATARIUSZ, OGRANICZNIK, NIERUCHAWOŚĆ, PIESZY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, KOCZKODAN RUDY, KOLONIA, WSTRZĄS TEKTONICZNY, JOŁOP, WYSMUKŁOŚĆ, AEROLIT, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, GWAJAKOWIEC, STAGNACJA GOSPODARCZA, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, STEREOIZOMER, DUCH OPIEKUŃCZY, MOGISYGMATYZM, KUCHNIA, PAPIER GAZETOWY, WĘDZIDŁO, ALKOHOL CUKROWY, KISZKA, WSPÓŁZALOTNIK, PROCES DOSTOSOWAWCZY, MASA RELATYWISTYCZNA, OGONOPIÓROWATE, KONCERT, KRATA, OLEANDER, POLNIK PÓŁNOCNY, DIEREZA, LĄG, CNOTA, OSTEOTOMIA, PIASKOWNICA, POKAL, PŁACA MINIMALNA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, MODRASZEK ARGUS, ZASADA TOŻSAMOŚCI, SYSTEM PARTYJNY, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, FIZYKA STATYSTYCZNA, WŁÓKA, GAZETA, LITERATURA POPULARNA, KOKLUSZ, FOTOTAPETA, ELEGANTKA, ANALIZA FUNKCJONALNA, AZOT AMONOWY, BURŻUJSTWO, FILOLOGIA POLSKA, PRAWO MOORE'A, KOMAR, EKRANOPLAN, JĘZYK ROMAŃSKI, RAKOWATOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, H, RADIO TAXI, JĘZOR OSUWISKOWY, TAROCISTA, CYKL ASTRONOMICZNY, SKRZYWDZONY, SKARGOWOŚĆ, ?JĘZYK INDIAŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.694 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKŁAD WIRNIKÓW W ŚMIGŁOWCU, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ UMIESZCZENIEM WIRNIKÓW W UKŁADZIE TANDEMOWYM, POZIOMO I WZDŁUŻNIE, ZAMONTOWANY JEDEN PRZY DRUGIM, NAJCZĘŚCIEJ BLISKO KOŃCÓW KADŁUBA. KAŻDY Z WIRNIKÓW PORUSZA SIĘ W PRZECIWNYM KIERUNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: UKŁAD WIRNIKÓW W ŚMIGŁOWCU, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ UMIESZCZENIEM WIRNIKÓW W UKŁADZIE TANDEMOWYM, POZIOMO I WZDŁUŻNIE, ZAMONTOWANY JEDEN PRZY DRUGIM, NAJCZĘŚCIEJ BLISKO KOŃCÓW KADŁUBA. KAŻDY Z WIRNIKÓW PORUSZA SIĘ W PRZECIWNYM KIERUNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY układ wirników w śmigłowcu, charakteryzujący się umieszczeniem wirników w układzie tandemowym, poziomo i wzdłużnie, zamontowany jeden przy drugim, najczęściej blisko końców kadłuba. Każdy z wirników porusza się w przeciwnym kierunku (na 25 lit.)
UKŁAD PIASECKIEGO układ wirników w śmigłowcu, charakteryzujący się umieszczeniem wirników w układzie tandemowym, poziomo i wzdłużnie, zamontowany jeden przy drugim, najczęściej blisko końców kadłuba. Każdy z wirników porusza się w przeciwnym kierunku (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY
układ wirników w śmigłowcu, charakteryzujący się umieszczeniem wirników w układzie tandemowym, poziomo i wzdłużnie, zamontowany jeden przy drugim, najczęściej blisko końców kadłuba. Każdy z wirników porusza się w przeciwnym kierunku (na 25 lit.).
UKŁAD PIASECKIEGO
układ wirników w śmigłowcu, charakteryzujący się umieszczeniem wirników w układzie tandemowym, poziomo i wzdłużnie, zamontowany jeden przy drugim, najczęściej blisko końców kadłuba. Każdy z wirników porusza się w przeciwnym kierunku (na 16 lit.).

Oprócz UKŁAD WIRNIKÓW W ŚMIGŁOWCU, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ UMIESZCZENIEM WIRNIKÓW W UKŁADZIE TANDEMOWYM, POZIOMO I WZDŁUŻNIE, ZAMONTOWANY JEDEN PRZY DRUGIM, NAJCZĘŚCIEJ BLISKO KOŃCÓW KADŁUBA. KAŻDY Z WIRNIKÓW PORUSZA SIĘ W PRZECIWNYM KIERUNKU sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - UKŁAD WIRNIKÓW W ŚMIGŁOWCU, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ UMIESZCZENIEM WIRNIKÓW W UKŁADZIE TANDEMOWYM, POZIOMO I WZDŁUŻNIE, ZAMONTOWANY JEDEN PRZY DRUGIM, NAJCZĘŚCIEJ BLISKO KOŃCÓW KADŁUBA. KAŻDY Z WIRNIKÓW PORUSZA SIĘ W PRZECIWNYM KIERUNKU. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast