SPRAWDZENIE W ROZGRYWCE SPORTOWEJ SYTUACJI SPORNEJ, NIEPEWNEJ CO DO WYNIKU, CO DO PRZYZNANIA PUNKTU, PRZY WYKORZYSTANIU ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KAMER I CZUJNIKÓW PRZESYŁAJĄCYCH DO KOMPUTERA ZAREJESTROWANY BĄDŹ ANIMOWANY OBRAZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHALLENGE to:

sprawdzenie w rozgrywce sportowej sytuacji spornej, niepewnej co do wyniku, co do przyznania punktu, przy wykorzystaniu elektronicznego systemu kamer i czujników przesyłających do komputera zarejestrowany bądź animowany obraz (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPRAWDZENIE W ROZGRYWCE SPORTOWEJ SYTUACJI SPORNEJ, NIEPEWNEJ CO DO WYNIKU, CO DO PRZYZNANIA PUNKTU, PRZY WYKORZYSTANIU ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KAMER I CZUJNIKÓW PRZESYŁAJĄCYCH DO KOMPUTERA ZAREJESTROWANY BĄDŹ ANIMOWANY OBRAZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.348

PRZESŁANKA, CELESTA, WOREK, KATAFRAKTA, FOSA ORKIESTROWA, DYWERGENCJA, SULĘCZYNO, WSPOMNIENIE, PODKŁAD, SPIĘCIE, WUCHANG, KOCIOŁ PAROWY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, DUISBURG, DZIEŁO POŚREDNIE, PAN, TELEFON ZAUFANIA, STÓŁ, DYSKALKULIA GRAFICZNA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, KOORDYNAT, KONTROLING, KAMIEŃ MILOWY, OSTROSŁUP ŚCIĘTY, KWAS, MIKROFALA, WSKAŹNIK JAKOŚCI ŻYCIA, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, ANGIOPLASTYKA, AMALGAMACJA, PLISA, HULA, KAJENNA, WAPIENNIK, PODPORA, ROZBITEK, NAFTÓWKA, HERBATA CZARNA, PUNKT TRANSFEROWY, WÓZKOWY, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, SIEĆ KOLEJOWA, SZCZELINA LODOWCOWA, FAŁD, PROCES KANONIZACYJNY, UTRATA, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, ILUZJA, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, KIERAT, MUŚLIN, KOTLET, FLIGELADIUTANT, PERSZERON, PROBABILIZM, KILOKALORIA, BAJT, AUTOPORTRET, AUDYTOR, OBLEW, NIEJADALNOŚĆ, ŚWIATŁO POZYCYJNE, SWORZEŃ, WORECZEK, ŚWIETLIK WĘDKARSKI, BOŻODAJNIA, REAKCJA JĄDROWA, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, WBICIE, IMINA, AEROGRAFIA, ATMOSFERA, CHROMOSOM POLITENICZNY, MARINA, KORZYŚĆ, EKWILIBRYSTYKA, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, KWADRATURA KOŁA, RÓW PRZECIWPANCERNY, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, KRYZYS, NOTACJA, ŁAWKA STRZELECKA, BAZA WIEDZY, OBRAZ, STRUŚ AFRYKAŃSKI CZARNY, REWANŻ, DAEWOO, GRA KOMPUTEROWA, OPIEKA SPOŁECZNA, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, MASZYNA CIEPLNA, INSTRUMENT DREWNIANY, HOMOGENIZACJA, KATAFOREZA, SPŁAWIK, KAMIEŃ NERKOWY, SZABER, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, WIDZENIE CENTRALNE, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, GRUCZOŁ ROZRODCZY, AZYL, WYBRZEŻE SZKIEROWE, KORD, OWŁOSIENIE, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, SZABLON, KLAPS, IZDEBNIK, OPIŁKI, KRÓLIK, SKAN, MONA, WIECZNA ZMARZLINA, WITACZ, PLACÓWKA INTERWENCYJNA, NIEWYPARZONA GĘBA, MIĘŚNIAK, FREESTYLE, NERKA, KARPLE, ŚWIATOWOŚĆ, CZARNY LUD, IKONA, BRODAWKA PŁCIOWA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, TRZYMAK, GAŁKI, TROICK, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, GERRYMANDERING, KŁODNICA, ACRE, SZKLIWO WULKANICZNE, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, JĘZYK, KRAJE KOMUNISTYCZNE, DRUK, KORONKA KLOCKOWA, POLIKONDENSAT, DELFIN CIEMNY, HISTORYZM, TEMPERATURA ZAPŁONU, DZIWNÓW, METODOLOGIA NAUK, PASTELOWA NORKA, TOKSEMIA, KERKRADE, ALEURYT, WENTYL, LAMPA RTĘCIOWA, HOMOMORFIZM PIERŚCIENI, DESOCJALIZACJA, OBSZCZYMUR, DYSK TWARDY, SRACZKA, ODPRAWA CZASOWA, GŁUPOTA, OBRAZ FOTOGRAFICZNY, ROZPIĘTOŚĆ, ŻEGLUGA POWIETRZNA, TORBIEL BĄBLOWCOWA, KIEŁBASA, SPRAWDZIAN, REWIA MODY, MAŁA STABILIZACJA, STYPENDIUM, OFENSYWA, BUFET, PORĘCZ, WISKOZA, PIKIEL, STONOGA MUROWA, METR KATOLICKI, ODPOWEDŹ IMPULSOWA, ZAPORA SIECIOWA, PAPA TERMOZGRZEWALNA, SOLARZ, NOWOGARD, KUC NEW FOREST, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, TERMOLOKATOR, SKRZYPOWE, WIRTUALIZACJA, STYLON, SONOMETR, KUCHENKA ANGIELSKA, PRZYCZYNEK, DOLOT, SFIGMOMANOMETR, BIOMAGNIFIKACJA, LISTOPAD '89, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, PYLICA ALUMINIOWA, GEN WĘDRUJĄCY, SKOWA, KRĄŻENIE OBWODOWE, RĘKA, LUGER, KOORDYNATA, NACZYNIOWE, ENKODER ABSOLUTNY, PIWKO, ŚWIATŁO ZIELONE, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, BĘBEN, SZTUTOWO, HEKTOPASKAL, ARGUMENT, DYSZLOWY, MECZ SPARINGOWY, SPIRALA ARCHIMEDESA, ODMIANA UPRAWNA, ERYTROZUCH, PRZĘŚLIK, ATMOSFERA NORMALNA, GARŁACZ, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, SZKIC, POSIADY, REPRODUKCJA, WKRĘTAK, KUNA, SIŁOWNIK, EN GRISAILLE, UNIA PERSONALNA, ZAPONA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, POTENCJAŁ, AMYLOID, DOKER, FASA, TUBA, PORTFEL ELEKTRONICZNY, SŁABIZNA, SUROWOŚĆ, RÓŻA, RADIO, HYDROFORMING, PODRZUT, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, PUNKT BAZOWY, AUTOGIRO, PERLAK, TURKI, KLON, DEINSTALACJA, KLAKSON, KOŁEK, PRASA HYDRAULICZNA, TERMOJONIZACJA, HANSZPAG, PLENER, RACHMISTRZ SPISOWY, OLEJ TALOWY, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, WALEC, BEZPROBLEMOWOŚĆ, PAŁKA, PRÓG RZECZNY, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, CYPROFLOKSACYNA, CZARTER, BĄK, HIBERNACJA, GAZ WYSYPISKOWY, SZPERACZ, BAZIN, IZOMER GEOMETRYCZNY, SKIASKOP, TRACKBALL, CENTRUM OBRÓBKOWE, LÓD BRZEGOWY, NERWICA SPOŁECZNA, KRÓCIEC, BRZĄKNIĘCIE, PRZESYŁ, RZECZNIK PRASOWY, PRZĘDZA, KRAJOBRAZ, ANONIMAT, NADŻERKA, DWUWARSTWOWOŚĆ, SPORT WODNY, RADIOSTACJA, CIĘGNIK, REZERWA, STEREOTYPIA RUCHOWA, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, DYSJUNKCJA, ATOMISTYKA, SYSTEM INFORMATYCZNY, CIĄGNIK ZRYWKOWY, MONOMER, BĄBEL, KOSSAK, SZMIRA, ?RADA PEDAGOGICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.348 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPRAWDZENIE W ROZGRYWCE SPORTOWEJ SYTUACJI SPORNEJ, NIEPEWNEJ CO DO WYNIKU, CO DO PRZYZNANIA PUNKTU, PRZY WYKORZYSTANIU ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KAMER I CZUJNIKÓW PRZESYŁAJĄCYCH DO KOMPUTERA ZAREJESTROWANY BĄDŹ ANIMOWANY OBRAZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPRAWDZENIE W ROZGRYWCE SPORTOWEJ SYTUACJI SPORNEJ, NIEPEWNEJ CO DO WYNIKU, CO DO PRZYZNANIA PUNKTU, PRZY WYKORZYSTANIU ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KAMER I CZUJNIKÓW PRZESYŁAJĄCYCH DO KOMPUTERA ZAREJESTROWANY BĄDŹ ANIMOWANY OBRAZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHALLENGE sprawdzenie w rozgrywce sportowej sytuacji spornej, niepewnej co do wyniku, co do przyznania punktu, przy wykorzystaniu elektronicznego systemu kamer i czujników przesyłających do komputera zarejestrowany bądź animowany obraz (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHALLENGE
sprawdzenie w rozgrywce sportowej sytuacji spornej, niepewnej co do wyniku, co do przyznania punktu, przy wykorzystaniu elektronicznego systemu kamer i czujników przesyłających do komputera zarejestrowany bądź animowany obraz (na 9 lit.).

Oprócz SPRAWDZENIE W ROZGRYWCE SPORTOWEJ SYTUACJI SPORNEJ, NIEPEWNEJ CO DO WYNIKU, CO DO PRZYZNANIA PUNKTU, PRZY WYKORZYSTANIU ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KAMER I CZUJNIKÓW PRZESYŁAJĄCYCH DO KOMPUTERA ZAREJESTROWANY BĄDŹ ANIMOWANY OBRAZ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - SPRAWDZENIE W ROZGRYWCE SPORTOWEJ SYTUACJI SPORNEJ, NIEPEWNEJ CO DO WYNIKU, CO DO PRZYZNANIA PUNKTU, PRZY WYKORZYSTANIU ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KAMER I CZUJNIKÓW PRZESYŁAJĄCYCH DO KOMPUTERA ZAREJESTROWANY BĄDŹ ANIMOWANY OBRAZ. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x