MARTWA TKANKA ROŚLINNA PRZEWODZĄCA WODĘ, POWSTAŁA W WYNIKU PODZIAŁÓW MIAZGI POCHODZĄCEJ Z TKANEK ZARODKA NASIONA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DREWNO PIERWOTNE to:

martwa tkanka roślinna przewodząca wodę, powstała w wyniku podziałów miazgi pochodzącej z tkanek zarodka nasiona (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MARTWA TKANKA ROŚLINNA PRZEWODZĄCA WODĘ, POWSTAŁA W WYNIKU PODZIAŁÓW MIAZGI POCHODZĄCEJ Z TKANEK ZARODKA NASIONA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.428

CHMIELOGRAB, ŁAŃCUCH MARKOWA, INDUKCJA ELEKTROSTATYCZNA, KORZEŃ POWIETRZNY, JELITO PIERWOTNE, DREWNO KĘDZIERZAWE, TRZASKOWISKO, CHOROBA GENETYCZNA, CEDRÓWKA, DZBANEK NA WODĘ, MEGAPOLIS, CZERWONA KRWINKA, PISZCZAŁKA WARGOWA, KATYŃ, KRYZYS GOSPODARCZY, OWODNIOWCE, POSTRZAŁ, ZGINIĘCIE, CIAŁKO BIAŁAWE, KESON, CHROMOSOM POLITENICZNY, PALISANDER, WYPUK, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, KESON, ŚRODKI PIENIĘŻNE, POLIMER WINYLOWY, BAIERA IMMUNOLOGICZNA, CIASTO, ZDANIE EGZAMINU, DACIA, MARTWAK, UCZULENIE, ROZBUDOWA, BETON KOMÓRKOWY, FORMACJA, OBWÓD, GRA LOSOWA, POGOTOWIE, BŁĘKITNY KARZEŁ, KAWA, KOMÓRKA ZWIERZĘCA, PRZYBLIŻENIE DZIESIĘTNE, SASSAFRAS, GOSZYZM, TLENEK, KWAS NALIDYKSOWY, GNEJS OCZKOWY, KOLEORYZA, HEBAN, HERBATA CZARNA, FITOCYD, ELEKTROWNIA JĄDROWA, ABSTRAKCJA, ZWIERACZ, PIEPRZ ZIELONY, CZYSZCZALNIA, WISKOZA, MASA KAJMAKOWA, RYNKOWOŚĆ, BIERWIONO, OSTRIA, BRODAWKI PŁCIOWE, GAŁKA MUSZKATOŁOWA, CIELENIE SIĘ LODOWCA, TYLOZOID, SIARKA POPIOŁOWA, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, DREWNO OSIKOWE, SKLERODERMIA, TEAK, PÓŁKULA, BIOMAGNIFIKACJA, PTOMAINA, OKNO TEKTONICZNE, GRUPA METYLOWA, KOLONIA, ZŁAMANIE OTWARTE, GRA CYLINDRYCZNA, OLCHA, LUSITANO, RURECZNIKOWATE, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, TRÓJKĄT EULEROWSKI, SKALA MODALNA, MIĘKISZ DRZEWNY, PRZEWÓD ODGAŁĘZIENIOWY, PEDAŁÓWKA, RZEKA LODOWCOWA, BRZOSKWINIA, NACZYNIOWE, CIELENIE, SIEWKA, MACHNIĘCIE RĘKĄ, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, BECZKOWÓZ, GLUTEN, ZAPRASKA, CHLEBEK PSZCZELI, WCISTEK, BELG, OPERATOR ARYTMETYCZNY, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, OSTROSŁUP ŚCIĘTY, LESZCZYNA, KANALIZACJA DESZCZOWA, TEK, PODSKÓRNIA, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, BANKSJA, POŚWIĘCENIE, ŁUPEK PLAMISTY, ERYTROCYT, DYWERGENCJA, KOMÓRKA ROŚLINNA, NAFTÓWKA, SZPERK, FALA ODBITA, LAS DESZCZOWY, OLEJ SILNIKOWY, BUSZ, PRZEWÓD WODOCIĄGOWY, AREKA KATECHU, PIENIĄDZE, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, GARNEK PODLODOWCOWY, GÓRY ZRĘBOWE, MODRZEW EUROPEJSKI, WŁÓKIENKO, ARMILA, DODATEK AKTYWIZACYJNY, NACZÓŁEK, TULIPANOWIEC, KALUS, EWANGELICYZM, ORGANOTERAPIA, ZGORZEL, TRACHEIDA, PIERIEDWIŻNIK, STAFF, SUCHY DOK, SŁONIOROŚL, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, ZRANIENIE, OBTŁUCZENIE, DENTYNA, WĘGIEL KAMIENNY, MIŁORZĄB, PÓŁSFERA, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, ODMIANA UPRAWNA, KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, SKLERODERMIA UKŁADOWA, AKTYWA, PAULOWNIA, LINTER, BALSAMOWIEC, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, ŁYKO, OLIWA, FRANCA, RANA SZARPANA, KOŃ KABARDYŃSKI, RENTA INWALIDZKA, POLICHLOROPREN, SAWANNA KOLCZASTA, KOMPOSTOWNIK, WYPŁUCZYSKO, ANYŻ, TAPIRY, ROZTWÓR WZORCOWY, GEN SKACZĄCY, SEJSMIKA, CIAŁKO, PRODUKCJA WTÓRNA, WYROBISKO, RAFA KORALOWA, MANGO, ZNIKNIĘCIE, DZIAD, WYCIERACZKA, PIGMALIONIZM, NAROST, HETERODUPLEKS, ZSYPKA, NACIECZENIE, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, JEZIORO TEKTONICZNE, CHOROBA GLIŃSKIEGO-SIMMONDSA, CZARNUSZKA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, APARAT KIPPA, KAMIEŃ, ODLEŻYNA, MULTIPLET WIDMOWY, PLECHA, TERPEN, SANDARAK, PRECYPITACJA, WALONKA, DREWNO LETNIE, MARTWA NATURA, BUK, AFAZJA, KARA PIENIĘŻNA, GŁOWICA, STAW OSADOWY, REGENERACJA, HEMOCHROMATOZA PIERWOTNA, KŁUSAK FRANCUSKI, BUTYL, RĘDZINA, DYSPLAZJA, RANA, CZYSTA, WIELOKROTNOŚĆ, ŁUPEK SERYCYTOWY, GRZYB, ZROST, KOŻUSZYSKO, DROBNICA, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, MEGATSUNAMI, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, AKRECJA, WALONEK, PRZECINARKA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, POLAN, WODNICA, SPIĘTRZENIE, MĄKA JĘCZMIENNA, MURSZ, FETOSKOPIA, BLASTOCEL, ZENDRA, TRENING, DREWNO ŚREDNIOWYMIAROWE, ONTOGENEZA, MIESZANKA, KRYSTALIZACJA RÓWNOWAGOWA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, GIRLANDY WYSP, PIŁA, PARAMO, KWAS KAMFOROWY, NEOPREN, KAWA, SPYRKA, BRUSONECJA, GAZ SPALINOWY, OLEJ, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, FRAG, ROŚLINA NACZYNIOWA, CUKRZYCA BRĄZOWA, OSTANIEC KRASOWY, MARTWA DUSZA, CIĄŻA WIELOPŁODOWA, BAWEŁNA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, NAWÓZ ZIELONY, BALSA, KRATEGUS, COUNTRY, GANGRENA, ELASTIL, VANGE, JEDLICA, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, OPARZENIE, OKULANT, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, JAWOR, PRZERWANIE CIĄŻY, FITONCYD, KUMYS, ALERGIA, SKRZYDŁORZECH, JASION, RANA WYLOTOWA, PURPURA, TRANSPOZON, MACHANIE RĘKĄ, KEBRACZO, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, KAUCZUK CHLOROPRENOWY, KLEMENTYNKA, GRUPA SIOSTRZANA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, KOMPOSTOWNIK, SKALA KOŚCIELNA, TROMBOLIZA, HIGHLAND, SIEMIĘ LNIANE, POLICHLOREK, WYSPA BARIEROWA, CIS, ŻÓŁTNICA, ?TERMOS BUFETOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.428 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MARTWA TKANKA ROŚLINNA PRZEWODZĄCA WODĘ, POWSTAŁA W WYNIKU PODZIAŁÓW MIAZGI POCHODZĄCEJ Z TKANEK ZARODKA NASIONA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MARTWA TKANKA ROŚLINNA PRZEWODZĄCA WODĘ, POWSTAŁA W WYNIKU PODZIAŁÓW MIAZGI POCHODZĄCEJ Z TKANEK ZARODKA NASIONA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DREWNO PIERWOTNE martwa tkanka roślinna przewodząca wodę, powstała w wyniku podziałów miazgi pochodzącej z tkanek zarodka nasiona (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DREWNO PIERWOTNE
martwa tkanka roślinna przewodząca wodę, powstała w wyniku podziałów miazgi pochodzącej z tkanek zarodka nasiona (na 15 lit.).

Oprócz MARTWA TKANKA ROŚLINNA PRZEWODZĄCA WODĘ, POWSTAŁA W WYNIKU PODZIAŁÓW MIAZGI POCHODZĄCEJ Z TKANEK ZARODKA NASIONA sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - MARTWA TKANKA ROŚLINNA PRZEWODZĄCA WODĘ, POWSTAŁA W WYNIKU PODZIAŁÓW MIAZGI POCHODZĄCEJ Z TKANEK ZARODKA NASIONA. Dodaj komentarz

2+4 =

Poleć nas znajomym:

x